Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lumark (lutetium, isotope of mass 177) – Uputa o lijeku - V09

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaLumark
ATK šifraV09
Tvarlutetium, isotope of mass 177
ProizvođačI.D.B. Radiopharmacy B.V.

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Lumark 80 GBq/ml radiofarmaceutski prekursor, otopina lutecijev (177Lu) klorid

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što dobijete lijek u kombinaciji s Lumarkom jer sadrži

Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku nuklearne medicine koji će nadgledati postupak.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika nuklearne medicine. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Lumark i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primati lijek koji je radioaktivno označen Lumarkom

3.Kako koristiti lijek koji je radioaktivno označen Lumarkom

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Lumark

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Lumark i za što se koristi

Lumark nije lijek i nije namijenjen samostalnoj uporabi.

Lumark je vrsta proizvoda koja se naziva radiofarmaceutskim prekursorom. Sadrži djelatnu tvar lutecijev (177Lu) klorid.

Lumark se upotrebljava za radioaktivno označavanje lijekova, tehniku u kojoj se lijekovi označavaju (radioaktivno označavaju) radioaktivnim oblikom elementa lutecija poznatog pod nazivom lutecij (177Lu). Ti se lijekovi potom mogu koristiti u medicinskim postupcima za prijenos radioaktivnosti do mjesta u tijelu na kojem je potrebna, poput tumorskih stanica.

Lumark se upotrebljava samo za radioaktivno označavanje lijekova koji su posebno osmišljeni za uporabu s djelatnom tvari lutecijevim (177Lu) kloridom.

Uporaba lijekova označenih lutecijem (177Lu) uključuje izlaganje malim količinama radioaktivnosti. Vaš liječnik i liječnik nuklearne medicine smatraju da klinička korist koju ćete dobiti u postupku s radiofarmaceutikom nadilazi rizik od zračenja.

Pogledajte uputu o lijeku koji će biti radioaktivno označen Lumarkom.

2.Što morate znati prije nego počnete primati lijek koji je radioaktivno označen Lumarkom

Lijek koji je radioaktivno označen Lumarkom ne smije se primijeniti:

-ako ste alergični na lutecij ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6)

-ako ste trudni ili vjerujete da biste mogli biti trudni.

Upozorenja i mjere opreza

Posebno pripazite kad je riječ o lijeku koji je radioaktivno označen Lumarkom:

-Ako dojite

Prije primjene Lumarka trebate:

-piti mnogo vode prije primanja radioaktivno označenog lijeka kako biste tijekom prvih nekoliko sati nakon postupka što češće mokrili.

Djeca i adolescenti

Lijekovi koji su radioaktivno označeni Lumarkom ne smiju se primjenjivati u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i lijekovi radioaktivno označeni Lumarkom

Obavijestite svog liječnika nuklearne medicine ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove jer bi mogli ometati postupak.

Nije poznato postoji li interakcija lutecijeva (177Lu) klorida s drugim lijekovima jer nisu provedena posebna ispitivanja.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku nuklearne medicine za savjet prije primanja lijekova koji su radioaktivno označeni Lumarkom.

Ako postoji mogućnost da ste trudni, ako vam je izostala mjesečnica ili ako dojite, o tome morate obavijestiti liječnika nuklearne medicine prije primanja lijekova koji su radioaktivno označeni Lumarkom.

Ako niste sigurni, važno je savjetovati se sa svojim liječnikom nuklearne medicine.

Ako ste trudni

Ako ste trudni, ne smijete primati lijekove koji su radioaktivno označeni Lumarkom.

Ako dojite

Ako se liječite lijekovima koji su radioaktivno označeni Lumarkom, od vas će se tražiti da prestanete dojiti. Raspitajte se kod liječnika nuklearne medicine kada možete nastaviti dojiti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Lijekovi koji se upotrebljavaju u kombinaciji s Lumarkom mogli bi utjecati na vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Pozorno pročitajte uputu o tom lijeku.

3.Kako koristiti lijek koji je radioaktivno označen Lumarkom

Postoje strogi zakoni o uporabi radiofarmaceutskih proizvoda, rukovanju njima i njihovu zbrinjavanju.

Lijekovi koji su radioaktivno označeni Lumarkom upotrebljavat će se samo u posebnim, kontroliranim prostorima. Ovim proizvodom će rukovati i davati vam ga samo osobe koje su osposobljene i kvalificirane za njegovu sigurnu upotrebu. Te će osobe posebnu pozornost obratiti sigurnoj uporabi ovog proizvoda te će vas obavještavati o svojim radnjama.

Liječnik nuklearne medicine koji nadgleda postupak odlučit će o količini lijeka koji je radioaktivno označen Lumarkom koja će se primijeniti u vašem slučaju. To će biti najmanja količina potrebna da se postigne odgovarajući ishod, ovisno o lijeku koji se daje uz ovaj i o njegovoj namjeni.

Primjena lijeka koji je radioaktivno označen Lumarkom i provođenje postupka

Lumark se smije upotrebljavati samo u kombinaciji s drugim lijekom koji je posebno razvijen i odobren za kombiniranje s Lumarkom. Primjenjivat će se samo kao kombinacija.

Trajanje postupka

Vaš liječnik nuklearne medicine obavijestit će vas o uobičajenom trajanju postupka nakon primjene lijeka koji je radioaktivno označen Lumarkom.

Nakon primjene lijeka koji je radioaktivno označen Lumarkom

Liječnik nuklearne medicine obavijestit će vas o tome trebate li poduzeti ikakve posebne mjere opreza nakon primanja lijeka koji je radioaktivno označen Lumarkom. Ako imate ikakvih pitanja, obratite se svom liječniku nuklearne medicine.

Ako ste dobili više lijeka koji je radioaktivno označen Lumarkom od potrebne doze

Budući da lijek koji je radioaktivno označen Lumarkom daje liječnik nuklearne medicine u strogo kontroliranim uvjetima, vrlo je mala vjerojatnost mogućeg predoziranja. Međutim, u slučaju predoziranja dobit ćete odgovarajuću terapiju.

Ako imate ikakvih dodatnih pitanja o uporabi Lumarka, obratite se liječniku nuklearne medicine koji nadzire postupak.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, lijek koji je radioaktivno označen Lumarkom može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Nakon što je lijek koji je radioaktivno označen Lumarkom primijenjen,oslobodit će određene količine ionizirajućeg zračenja (radioaktivnosti) koje predstavljaju mali rizik za razvoj raka i nasljednih oštećenja. U svakom slučaju, potencijalna korist primanja radioaktivno označenog lijeka nadilazi rizik od zračenja.

Za više informacija pogledajte uputu o određenom lijeku koji će biti radioaktivno označen.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika nuklearne medicine. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika nuklearne medicine. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Lumark

Nećete trebati čuvati ovaj proizvod. Čuvanje Lumarka odgovornost je specijalista i vršit će se u odgovarajućim prostorima. Čuvanje radiofarmaceutika bit će u skladu s nacionalnim propisom o radioaktivnim materijalima.

Sljedeće informacije namijenjene su samo specijalistu.

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka datuma i vremena roka valjanosti navedenih na naljepnici, iza „Rok valjanosti“.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od zračenja. Nisu potrebni posebni uvjeti čuvanja.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Lumark sadrži

-Djelatna tvar jest lutecijev (177Lu) klorid. Jedan ml otopine sadrži 80 GBq lutecijeva (177Lu) klorida pri vremenu umjeravanja aktivnosti (ART), što odgovara najviše 160 mikrograma lutecija. Vrijeme umjeravanja aktivnosti definirano je kao kraj proizvodnje. (GBq: Gigabekerel je jedinica kojom se mjeri radioaktivnost).

-Ostali sastojci uključuju kloridnu kiselinu i vodu za injekcije.

Kako Lumark izgleda i sadržaj pakiranja

Lumark je sterilna, prozirna i bezbojna otopina u bezbojnoj staklenoj bočici tipa I od 10 ml koja je zatvorena čepom od bromobutilne gume i aluminijskim zaštitnim zatvaračem.

Svaka bočica sadrživolumen od 0,1 do 5 ml, što odgovara aktivnosti između 8 i 400 GBq (pri ART-u).

Volumen ovisi o količini lijekova koji se kombiniraju s Lumarkom, koje treba primijeniti liječnik nuklearne medicine.

Svako pakiranje sastoji se od 1 staklene bočice u olovnom spremniku koji se nalazi u plastičnoj posudi. Samo za jednokratnu uporabu.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

I.D.B Holland B.V. Weverstraat 17

5111 PV Baarle-Nassau Nizozemska

Tel.: +31(0)13 5079 558

Faks: +31(0)13 5079 912

e-pošta: quality@idb-radiopharmacy.com

Proizvođač

I.D.B Holland B.V.

Weverstraat 17

5111 PV Baarle-Nassau

Nizozemska

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim djelatnicima:

Potpun Sažetak opisa svojstava lijeka za Lumark priložen je kao zaseban dokument u pakiranju medicinskog proizvoda, s ciljem pružanja dodatnih znanstvenih i praktičnih informacija zdravstvenim djelatnicima o uporabi ovog proizvoda.

Pogledajte Sažetak opisa svojstava lijeka.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept