Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lumigan (bimatoprost) – Sažetak opisa svojstava lijeka - S01EE03

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaLumigan
ATK šifraS01EE03
Tvarbimatoprost
ProizvođačAllergan Pharmaceuticals Ireland

1.NAZIV LIJEKA

LUMIGAN 0,1 mg/ml kapi za oko, otopina

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan ml otopine sadrži 0,1 mg bimatoprosta.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom:

Jedan ml otopine sadrži 0,2 mg benzalkonijevog klorida.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Kapi za oko, otopina.

Bezbojna otopina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Snižavanje povišenog intraokularnog tlaka kod odraslih s kroničnim glaukomom otvorenog kuta i okularnom hipertenzijom (kao monoterapija ili kao dodatna terapija uz beta-blokatore).

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Preporučena doza je jedna kap u zahvaćeno oko (oči) jedanput dnevno, primijenjena navečer. Doza jedanput dnevno ne smije se prekoračiti jer češća primjena može smanjiti učinak snižavanja intraokularnog tlaka.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost LUMIGAN-a u djece u dobi od 0 do 18 godina nije još ustanovljena.

Bolesnici s oštećenjem bubrega i jetre:

LUMIGAN nije ispitivan kod bolesnika s bubrežnim ili umjerenim do teškim jetrenim oštećenjem i stoga se treba primjenjivati s oprezom kod tih bolesnika. Kod bolesnika s anamnezom blage jetrene bolesti ili abnormalne razine alanin-aminotransferaze (ALT), aspartat-aminotransferaze (AST) i/ili bilirubina na početku liječenja, otopina bimatoprost 0,3 mg/ml kapi za oko nije imala štetni učinak na funkciju jetre tijekom 24 mjeseca.

Način primjene

Ako treba koristiti više od jednog topikalnog oftalmološkog lijeka, treba ih primjenjivati u razmacima od najmanje 5 minuta.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivosti na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

LUMIGAN 0,1 mg/ml je kontraindiciran kod bolesnika koji su u prošlosti imali suspektnu nuspojavu na benzalkonijev klorid, koja je dovela do prekida terapije.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Oči

Prije početka liječenja, treba informirati bolesnike o mogućnosti rasta trepavica, tamnjenja kože vjeđa i povećane pigmentacije šarenice, jer su te promjene opažene tijekom liječenja LUMIGAN kapima. Neke od tih promjena mogu biti trajne i mogu dovesti do različitog izgleda očiju ako se liječi samo jedno oko. Pojačana pigmentacija šarenice vjerojatno će biti trajna. Ova promjena pigmentacije nastaje više zbog povećanja sadržaja melanina u melanocitima nego li zbog povećanja broja melanocita. Dugotrajni učinci pojačanja pigmentacije šarenice nisu poznati. Promjene boje šarenice koje se javljaju pri oftamološkoj primjeni bimatoprosta mogu ostati nezamijećene nekoliko mjeseci do godina. Obično se smeđi pigment širi oko zjenice koncentrično prema periferiji šarenice pa s vremenom čitava šarenica ili neki njezini dijelovi postaju više smeđi. Ovaj lijek ne utječe na nevuse i na pjege šarenice.

Nakon 12 mjeseci primjene bimatoprosta 0,1 mg/ml kapi za oko incidencija hiperpigmentacije

šarenice bila je 0,5%. Nakon 12 mjeseci primjene bimatoprosta 0,3 mg/ml kapi za oko incidencija hiperpigmentacije šarenice bila je 1,5% (vidjeti dio 4.8, tablica 2) i nije se povećavala iduće 3 godine liječenja. Pigmentacija tkiva oko oka prijavljena je kao reverzibilna kod nekih bolesnika.

Manje često je prijavljen cistoidni makularni edem (≥1/1000 do <1/100) nakon liječenja otopinom bimatoprosta 0,3 mg/ml kapi za oko. Stoga LUMIGAN treba koristiti s oprezom kod bolesnika s poznatim čimbenicima rizika za razvoj makularnog edema (npr. bolesnici s afakijom, pseudofakijom s pokidanom stražnjom kapsulom leće).

Bilo je nekoliko rijetkih spontanih izvješća o ponovnoj aktivaciji prethodnih rožničnih infiltrata ili očnih infekcija s otopinom bimatoprost 0,3 mg/ml kapi za oko. LUMIGAN treba koristiti s oprezom kod bolesnika s anamnezom značajnih virusnih infekcija oka (npr. herpes simpleks) ili uveitisa/iritisa.

LUMIGAN nije ispitan kod bolesnika s upalnim stanjima oka, neovaskularnim, upalnim, kongenitalnim glaukomom te glaukomom zatvorenog ili uskog kuta.

Koža

Postoji mogućnost rasta dlaka u područjima u kojima površina kože opetovano dolazi u kontakt s otopinom LUMIGAN. Stoga je važno LUMIGAN primjenjivati na način kako je objašnjeno kako bi se izbjeglo njegovo curenje po obrazima ili drugim područjima kože.

Dišni sustav

LUMIGAN nije ispitivan kod bolesnika s oštećenom funkcijom dišnog sustava. Iako su dostupni podaci o bolesnicima s astmom i KOBP-om u anamnezi ograničeni, postoje izvješća o egzacerbaciji astme, dispneje i KOBP-a, kao i izvješća o astmi nakon što je lijek stavljen u promet. Učestalost ovih simptoma nije poznata. Stoga je potreban oprez u bolesnika s KOBP-om, astmom ili kompromitiranom respiratornom funkcijom zbog drugog uzroka.

Kardiovaskularni sustav

LUMIGAN nije ispitivan kod bolesnika sa srčanim blokom težim od prvog stupnja ili nekontroliranom kongestivnom srčanom insuficijencijom. Bilo je nekoliko spontanih izvješća o bradikardiji ili hipotenziji s otopinom bimatoprost 0,3 mg/ml kapi za oko. LUMIGAN je potrebno primjenjivati s oprezom kod bolesnika s predispozicijom za spore otkucaje srca ili nizak krvni tlak.

Ostale informacije

U ispitivanjima otopine bimatoprosta 0,3 mg/ml u bolesnika s glaukomom ili povišenim očnim tlakom, ustanovljeno je da češće izlaganje oka više nego jednoj dozi bimatoprosta dnevno može smanjiti njegovu učinkovitost u snižavanju intraokularnog tlaka (vidjeti dio 4.5). U bolesnika koji koriste LUMIGAN s drugim analozima prostaglandina potrebno je nadzirati promjene njihovog očnog tlaka.

LUMIGAN 0,1 mg/ml sadrži konzervans benzalkonijev klorid (200 ppm), koji bi mogle apsorbirati mekane kontaktne leće. Zbog prisutnosti benzalkonijevog klorida mogu se pojaviti također iritacija

oka i mijenjanje boje mekanih kontaktnih leća. Prije primjene, potrebno je ukloniti kontaktne leće i pričekati najmanje 15 minuta nakon primjene prije njihovog ponovnog umetanja.

Za benzalkonijev klorid, koji se u oftalmološkim lijekovima uobičajeno koristi kao konzervans, zabilježeno je da izaziva točkastu keratopatiju i/ili toksičnu ulcerativnu keratopatiju. Budući da LUMIGAN 0,1 mg/ml sadrži 200 ppm benzalkonijevog klorida (četiri puta veća koncentracija nego u kapima za oko bimatoprost 0,3 mg/ml), potrebno ga je primjenjivati s oprezom kod bolesnika sa suhim očima ili s mogućim oštećenjem rožnice te kod bolesnika koji uzimaju više različitih kapi za oko koje sadrže benzalkonijev klorid. Osim toga, kod duže primjene potrebno je pratiti takve bolesnike.

Prijavljeni su slučajevi bakterijskih keratitisa povezanih s korištenjem višedoznih spremnika topikalnih oftalmičkih pripravaka. Te su spremnike nehotice kontaminirali sami bolesnici koji su imali istodobnu očnu bolest. Bolesnici kod kojih postoji oštećenje epitela oka imaju veći rizik za razvoj bakterijskog keratitisa.

Bolesnike treba uputiti da izbjegavaju doticanje oka ili okolnih struktura vrškom spremnika za doziranje kako bi se izbjegla ozljeda oka i onečišćenje otopine.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcija.

Interakcije se ne očekuju kod ljudi jer su sistemske koncentracije bimatoprosta izuzetno niske (manje od 0,2 ng/ml) nakon okularne primjene otopine bimatoprost 0,3 mg/ml kapi za oko. Bimatoprost se biotransformira preko mnogih enzima i puteva razgradnje; u nekliničkim ispitivanjima nisu zabilježeni učinci na jetrene enzime koji metaboliziraju lijekove.

U kliničkim ispitivanjima otopina bimatoprosta 0,3 mg/ml kapi za oko primijenjena je istovremeno s raznim drugim oftalmološkim beta-blokatorima i nije bilo dokaza o interakcijama.

Tijekom kombiniranog liječenja glaukoma nije ispitana istovremena primjena kapi LUMIGAN i tvari koje se koriste u liječenju glaukoma a koje su drukčije od topikalnih beta-blokatora.

Postoji mogućnost smanjivanja učinka analoga prostaglandina (npr. LUMIGAN-a) na snižavanje očnog tlaka u bolesnika s glaukomom ili povišenim intraokularnim tlakom kada se koriste s drugim analozima prostaglandina (vidjeti dio 4.4).

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ne postoje adekvatni podaci o primjeni bimatoprosta kod trudnica. Ispitivanja na životinjama pokazala su reproduktivnu toksičnost pri visokim maternotoksičnim dozama (vidjeti dio 5.3).

LUMIGAN se ne bi trebao koristiti tijekom trudnoće osim ako je to izričito neophodno.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se bimatoprost u majčino mlijeko. Ispitivanja na životinjama pokazala su izlučivanje bimatoprosta u mlijeko životinja u laktaciji. Potrebno je donijeti odluku hoće li se prekinuti dojenje ili prekinuti liječenje kapima LUMIGAN uzimajući u obzir korist dojenja za dijete i korist liječenja za ženu.

Plodnost

Nema podataka o utjecaju bimatoprosta na plodnost ljudi.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

LUMIGAN zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Kao i kod svake druge terapije oka, ako se nakon primjene pojavi prolazna zamagljenost vida, bolesnik treba pričekati da se vid popravi prije upravljanja vozilima ili rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

U 12-mjesečnom kliničkom ispitivanju faze III, približno 38% bolesnika liječenih

LUMIGAN 0,1 mg/ml kapima za oko imalo je nuspojave. Najčešća prijavljena nuspojava bila je hiperemija konjunktive (uglavnom u tragovima ili u blagom obliku i neupalne prirode), i to u 29% bolesnika. Približno 4% bolesnika prekinulo je terapiju zbog neke nuspojave u 12-mjesečnom ispitivanju.

Sljedeće nuspojave prijavljene su tijekom kliničkih ispitivanja s LUMIGAN 0,1 mg/ml kapima za oko, ili nakon stavljanja lijeka na tržište. Većina njih se pojavila u očima; bile su blage, a nijedna ozbiljne prirode.

Vrlo često (1/10); često (1/100 do <1/10); manje često (1/1000 do <1/100); rijetko (1/10 000 do

<1/1000); vrlo rijetko (<1/10 000); nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka). Nuspojave su navedene prema klasifikaciji organskih sustava u Tablici 1 od težih prema manje teškima unutar svake grupe učestalosti.

Tablica 1.

Klasifikacija organskog sustava

Učestalost

Nuspojava

Poremećaji živčanog sustava

manje često

glavobolja

Poremećaji oka

vrlo često

hiperemija konjunktive

 

često

točkasti keratitis, iritacija oka,

 

 

svrbež oka, rast trepavica, bol u

 

 

oku, eritem vjeđe, svrbež vjeđe

 

 

 

 

manje često

astenopija, zamagljen vid,

 

 

poremećaj konjunktive, edem

 

 

konjunktive, hiperpigmentacija

 

 

šarenice, madaroza, edem vjeđe

 

nepoznato

pigmentacija vjeđa, makularni

 

 

edem, promjene na periorbitalnom

 

 

području i vjeđama uključujući

 

 

produbljenje brazde vjeđe, suho

 

 

oko, iscjedak iz oka, edem oka,

 

 

osjećaj stranog tijela u oku,

 

 

pojačano suzenje

Poremećaji dišnog sustava, prsišta

nepoznato

astma, egzacerbacija astme,

i sredoprsja

 

egzacerbacija KOBP-a i dispneja

Poremećaji probavnog sustava

manje često

mučnina

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

često

hiperpigmentacija kože,

 

 

hipertrihoza

 

manje često

suha koža, kraste po rubu vjeđe,

 

 

svrbež

Opći poremećaji i reakcije na

često

nadraženost na mjestu ukapavanja

mjestu primjene

 

 

Poremećaji imunološkog sustava

nepoznato

reakcija preosjetljivosti uključujući

 

 

znakove i simptome očne alergije i

 

 

alergijskog dermatitisa

 

 

U kliničkim ispitivanjima, s LUMIGAN 0,3 mg/ml kapima za oko liječeno je više od 1800 bolesnika. Kombinacijom podataka faze III monoterapije i kombinirane terapije kapima LUMIGAN 0,3 mg/ml, najčešće prijavljene nuspojave bile su:

pojačan rast trepavica i do 45% u prvoj godini primjene s padom incidencije novih prijava na 7% u drugoj i 2% u trećoj godini primjene.

konjunktivna hiperemija (većinom u tragovima do blaga i vjerojatno neupalne prirode) i do 44% u prvoj godini primjene s padom incidencije novih prijava na 13% u drugoj i 12% u trećoj godini primjene.

svrbež očiju i do 14% u prvoj godini primjene s padom incidencije na 3% u drugoj i 0 % u trećoj godini primjene. Manje od 9% bolesnika prekinulo je terapiju zbog neke nuspojave u prvoj godini, s incidencijom novih prekida liječenja od 3% kako u 2. tako i u 3. godini.

Dodatne nuspojave zabilježene s LUMIGAN-om 0,3 mg/ml navedene su u Tablici 2. Tablica uključuje i nuspojave koje su zabilježene s obje formulacije lijeka ali s različitom učestalošću. Većina njih se pojavila u očima; bile su blage do umjerene, a nijedna ozbiljne prirode: Unutar svake grupe učestalosti, nuspojave su prikazane u od težih prema manje teškima.

Tablica 2.

Klasifikacija organskog sustava

Učestalost

Nuspojava

Poremećaji živčanog sustava

često

glavobolja

 

manje često

omaglica

Poremećaji oka

vrlo često

svrbež oka, rast trepavica

 

često

erozija rožnice, pečenje oka,

 

 

alergijski konjunktivitis, blefaritis,

 

 

pogoršanje oštrine vida, astenopija,

 

 

edem konjunktive, osjećaj stranog

 

 

tijela, suhoća oka, bol u oku,

 

 

fotofobija, suzenje, iscjedak iz oka,

 

 

smetnje vida/zamućen vid,

 

 

povećana pigmentacija šarenice,

 

 

tamnjenje trepavica

 

manje često

retinalno krvarenje, uveitis,

 

 

cistoidni makularni edem, iritis,

 

 

blefarospazam, retrakcija vjeđe,

 

 

periorbitalni edem

 

 

 

Krvožilni poremećaji

često

hipertenzija

Poremećaji kože i potkožnog

manje često

hirzutizam

tkiva

 

 

Opći poremećaji i reakcije na

manje često

astenija

mjestu primjene

 

 

Pretrage

često

abnormalni rezultati funkcionalnih

 

 

pretraga jetre

Nuspojave prijavljene pri primjeni kapi koje sadrže fosfat

Prijavljeni su vrlo rijetki slučajevi kalcifikacije rožnice povezani s primjenom kapi za oči koje sadrže fosfat u nekih bolesnika sa značajno oštećenom rožnicom.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nije prijavljen nijedan slučaj predoziranja, i nije vjerojatno da će se pojaviti nakon okularne primjene.

Ako dođe do predoziranja, liječenje treba biti simptomatsko i potporno. Ako se LUMIGAN slučajno proguta možda može biti koristan sljedeći podatak: u ispitivanjima na miševima i štakorima koji su na usta primali doze do 100 mg/kg/dan nisu zabilježeni toksični učinci. Ta doza, izražena u mg/m2, najmanje je 210 puta veća od slučajno progutane doze jedne bočice otopine LUMIGAN 0,1 mg/ml kapi za oko kod djeteta od 10 kg.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Oftalmici, analozi prostaglandina, ATK oznaka: S01EE03.

Mehanizam djelovanja

Mehanizam djelovanja kojim bimatoprost snižava intraokularni tlak u ljudi je povećanje istjecanja očne vodice kroz trabekularno tkivo i poboljšanje uveoskleralnog istjecanja. Sniženje intraokularnog tlaka započinje otprilike 4 sata nakon prve primjene, a maksimalan učinak se postiže u roku od otprilike 8 do 12 sati. Učinak traje najmanje 24 sata.

Bimatoprost je snažna tvar za sniženje očnog tlaka. Radi se o sintetskom prostamidu, strukturno srodnom prostaglandinu F2 (PGF2 ) koji ne djeluje preko poznatih prostaglandinskih receptora. Bimatoprost selektivno imitira učinke novootkrivenih biosintetiziranih tvari koje se nazivaju prostamidi. Struktura prostamidskog receptora, međutim, još nije identificirana.

Tijekom 12-mjesečnog pivotalnog ispitivanja LUMIGAN 0,1 mg/ml kapi za oko u odraslih bolesnika, srednje dnevne vrijednosti intraokularnog tlaka izmjerene pri svakom pregledu u razdoblju 12- mjesečnog ispitivanja razlikovale su se najviše 1,1 mmHg kroz dan i nikada nisu bile više od

17,7 mmHg.

LUMIGAN 0,1 mg/ml kapi za oko sadrže benzalkonijev klorid u koncentraciji od 200 ppm.

Kod bolesnika s glaukomom otvorenog kuta, s pseudoeksfolijativnim i pigmentarnim glaukomom te s kroničnim glaukomom zatvorenog kuta s prohodnom iridotomijom, iskustvo s primjenom kapi LUMIGAN je ograničeno.

U kliničkim ispitivanjima nisu zabilježeni klinički relevantni učinci na brzinu otkucaja srca i krvni tlak.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost LUMIGAN-a u djece u dobi od 0 do 18 godina nije ustanovljena.

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Bimatoprost dobro prolazi kroz ljudsku rožnicu i bjeloočnicu u in vitro uvjetima. Nakon primjene u oko odraslih osoba, sistemska izloženost bimatoprostu je vrlo niska bez akumulacije tijekom vremena. Nakon što se tijekom dva tjedna jednom dnevno u svako oko primjenjivala po jedna kap 0,3 mg/ml bimatoprosta, koncentracije u krvi dosegle su vrhunac unutar 10 minuta od davanja doze i padale su do razine niže od detekcije (0,025 ng/ml) unutar 1,5 sata od primjene. Srednje vrijednosti Cmax i AUC 0-24h bile su slične 7. i 14. dana i to otprilike 0,08 ng/ml odnosno 0,09 ngh/ml, što ukazuje da je postignuta stabilna koncentracija bimatoprosta tijekom prvog tjedna okularne primjene.

Distribucija

Bimatoprost se umjereno distribuira u tjelesnim tkivima te je sistemski volumen distribucije kod ljudi nakon stabilizacije iznosio 0,67 l/kg. U ljudskoj krvi, bimatoprost se većinom nalazi u plazmi.

Vezivanje bimatoprosta na proteine plazme iznosi otprilike 88%.

Biotransformacija

Nakon okularne primjene kada dosegne sistemsku cirkulaciju, bimatoprost je glavna tvar koja cirkulira tijelom. Bimatoprost zatim podliježe oksidaciji, N-deetilaciji i glukuronidaciji uz stvaranje različitih metabolita.

Eliminacija

Bimatoprost se primarno eliminira izlučivanjem putem bubrega, do 67% intravenske doze primijenjene na zdravim odraslim dobrovoljcima izlučilo se u mokraći, a 25% doze izlučilo se putem stolice. Poluvrijeme eliminacije, utvrđeno nakon intravenske primjene, bilo je otprilike 45 minuta; ukupni krvni klirens bio je 1,5 l/h/kg.

Osobitosti u osoba starije životne dobi

Nakon što se otopina bimatoprost 0,3 mg/ml kapi za oko primijeni dvaput dnevno, srednja vrijednost AUC0-24h od 0,0634 ng h/ml bimatoprosta kod starijih osoba (ispitanici od 65 godina ili stariji) bila je

značajno viša u odnosu na 0,0218 ngh/ml kod mladih i zdravih odraslih osoba. Međutim, ti rezultati nisu klinički relevantni jer je sistemska izloženost i kod starijih i kod mlađih ispitanika ostala vrlo niska zbog okularne primjene. Nije došlo do akumulacije bimatoprosta u krvi tijekom vremena, a sigurnosni profil bio je sličan kod starijih i mlađih pacijenata.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

U nekliničkim ispitivanjima zapaženi su učinci samo pri izloženosti dozama koje su znatno veće od maksimalno dozvoljenih u ljudi, što ukazuje na njihov mali značaj za kliničku primjenu.

Majmuni kojima su u oko davane koncentracije bimatoprosta od 0,3 mg/ml dnevno tijekom 1 godine imali su povećanu pigmentaciju šarenice i reverzibilne, s dozom povezane periokularne učinke karakterizirane prominentnim gornjim i/ili donjim sulkusom i proširenjem palpebralne fisure. Povećana pigmentacija šarenice vjerojatno je prouzročena pojačanom stimulacijom proizvodnje melanina u melanocitima, a ne povećanjem broja melanocita. Nisu primijećene nikakve funkcionalne niti mikroskopske promjene povezane uz periokularne učinke, a sam mehanizam djelovanja kod periokularnih promjena nije poznat.

U nizu in vitro i in vivo ispitivanja bimatoprost nije imao mutagena niti kancerogena svojstva.

Bimatoprost nije izazvao oštećenje plodnosti u štakora u dozama do 0,6 mg/kg/dan (što je najmanje 103 puta namjeravana izloženost kod ljudi). U ispitivanjima embrionalnog/fetalnog razvoja kod miševa i štakora zapaženi su pobačaji, ali ne i poremećaji razvoja ploda, pri dozama koje su bile barem 860 odnosno 1700 puta veće od doze u ljudi. Te su doze rezultirale sistemskom izloženosti barem 33 odnosno 97 puta većom od namjeravane izloženosti kod ljudi. U peri/postnatalnim ispitivanjima na štakorima, toksičnost majke prouzročila je skraćenje vremena gestacije, smrt fetusa i smanjenu tjelesnu težinu okota pri dozi 0,3 mg/kg/dan (barem 41 puta većoj od namjeravane izloženosti kod ljudi). Nisu bile zahvaćene neurobihevioralne funkcije potomstva.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

benzalkonijev klorid natrijev klorid

natrijev hidrogenfosfat heptahidrat

citratna kiselina hidrat

kloridna kiselina ili natrijev hidroksid (za podešavanje pH) pročišćena voda

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

2 godine.

4 tjedna nakon prvog otvaranja.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Bijele, neprozirne, bočice od polietilena niske gustoće s polistirenskim zatvaračem s navojem.

Volumen punjenja jedne bočice je 3 ml.

Dostupne su sljedeće veličine pakiranja: kutija s 1 ili 3 bočice s 3 ml otopine. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Nema posebnih zahtjeva za zbrinjavanje.

Neiskorišten lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irska

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/205/003-004

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA / DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 07. siječnja 2010.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

1. NAZIV LIJEKA

LUMIGAN 0,3 mg/ml kapi za oko, otopina

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan ml otopine sadrži 0,3 mg bimatoprosta.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom:

Jedan ml otopine sadrži 0,05 mg benzalkonijevog klorida.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Kapi za oko, otopina.

Bezbojna otopina.

4. KLINIČKI PODACI

4.1 Terapijske indikacije

Snižavanje povišenog intraokularnog tlaka kod odraslih s kroničnim glaukomom otvorenog kuta i okularnom hipertenzijom (kao monoterapija ili kao dodatna terapija uz beta-blokatore).

4.2 Doziranje i način primjene

Doziranje

Preporučena doza je jedna kap u zahvaćeno oko (oči) jedanput dnevno, primijenjena navečer. Doza jedanput dnevno ne smije se prekoračiti jer češća primjena može smanjiti učinak snižavanja intraokularnog tlaka.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost LUMIGAN-a u djece u dobi od 0 do 18 godina nije još ustanovljena.

Bolesnici s oštećenjem bubrega i jetre

LUMIGAN nije ispitivan kod bolesnika s bubrežnim ili umjerenim do teškim jetrenim oštećenjem, stoga se treba primjenjivati s oprezom kod tih bolesnika. Kod bolesnika s anamnezom blage jetrene bolesti ili abnormalne razine alanin-aminotransferaze (ALT), aspartat-aminotransferaze (AST) i/ili bilirubina na početku liječenja, otopina bimatoprost 0,3 mg/ml kapi za oko nije imala štetni učinak na funkciju jetre tijekom 24 mjeseca.

Način primjene

Ako treba koristiti više od jednog topikalnog oftalmološkog lijeka, treba ih primjenjivati u razmacima od najmanje 5 minuta.

4.3 Kontraindikacije

Preosjetljivosti na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

LUMIGAN 0,3 mg/ml je kontraindiciran kod bolesnika koji su u prošlosti imali suspektnu nuspojavu nabenzalkonijev klorid koja je dovela do prekida terapije. .

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Oči

Prije početka liječenja, treba informirati bolesnike o mogućnosti rasta trepavica, tamnjenja kože vjeđa i povećane pigmentacije šarenice, jer su te promjene opažene tijekom liječenja LUMIGAN kapima. Neke od tih promjena mogu biti trajne i mogu dovesti do različitog izgleda očiju ako se liječi samo jedno oko. Pojačana pigmentacija šarenice vjerojatno će biti trajna. Ova promjena pigmentacije nastaje više zbog povećanja sadržaja melanina u melanocitima nego li zbog povećanja broja melanocita. Dugotrajni učinci pojačanja pigmentacije šarenice nisu poznati. Promjene boje šarenice koje se javljaju pri oftamološkoj primjeni bimatoprosta mogu ostati nezamijećene nekoliko mjeseci do godina. Obično se smeđi pigment širi oko zjenice koncentrično prema periferiji šarenice pa s vremenom čitava šarenica ili neki njezini dijelovi postaju više smeđi. Ovaj lijek ne utječe na nevuse i na pjege šarenice.

Nakon 12 mjeseci primjene bimatoprostom 0,3 mg/ml kapi za oko incidencija hiperpigmentacije

šarenice bila je 1,5% (vidjeti dio 4.8) i nije se povećavala iduće 3 godine. Pigmentacija tkiva oko oka prijavljena je kao reverzibilna kod nekih bolesnika.

Manje često je prijavljen cistoidni makularni edem (≥1/1000 do <1/100) nakon liječenja otopinom bimatoprost 0,3 mg/ml kapi za oko. Stoga LUMIGAN treba koristiti s oprezom kod bolesnika s poznatim čimbenicima rizika za razvoj makularnog edema (npr. bolesnici s afakijom, pseudofakijom s pokidanom stražnjom kapsulom leće).

Bilo je nekoliko rijetkih spontanih izvješća o ponovnoj aktivaciji prethodnih rožničnih infiltrata ili očnih infekcija s otopinom bimatoprost 0,3 mg/ml kapi za oko. LUMIGAN treba koristiti s oprezom kod bolesnika s anamnezom značajnih virusnih infekcija oka (npr. herpes simpleks) ili uveitisa/iritisa.

LUMIGAN nije ispitan kod bolesnika s upalnim stanjima oka, neovaskularnim, upalnim, kongenitalnim glaukomom te glaukomom zatvorenog ili uskog kuta.

Koža

Postoji mogućnost rasta dlaka u područjima u kojima površina kože opetovano dolazi u kontakt s otopinom LUMIGAN. Stoga je važno LUMIGAN primjenjivati na način kako je objašnjeno kako bi se izbjeglo njegovo curenje po obrazima ili drugim područjima kože.

Dišni sustav

LUMIGAN nije ispitivan kod bolesnika s oštećenom funkcijom dišnog sustava. Iako su dostupni podaci o bolesnicima s astmom i KOBP-om u anamnezi ograničeni, postoje izvješća o egzacerbaciji astme, dispneje i KOBP-a, kao i izvješća o astmi nakon što je lijek stavljen u promet. Učestalost ovih simptoma nije poznata. Stoga je potreban oprez u bolesnika s KOBP-om, astmom ili kompromitiranom respiratornom funkcijom zbog drugog uzroka.

Kardiovaskularni sustav

LUMIGAN nije ispitivan kod bolesnika sa srčanim blokom težim od prvog stupnja ili nekontroliranom kongestivnom srčanom insuficijencijom. Bilo je nekoliko spontanih izvješća o bradikardiji ili hipotenziji s otopinom bimatoprost 0,3 mg/ml kapi za oko. LUMIGAN je potrebno primjenjivati s oprezom kod bolesnika s predispozicijom za spore otkucaje srca ili nizak krvni tlak.

Ostale informacije

U ispitivanjima otopine bimatoprosta 0,3 mg/ml u bolesnika s glaukomom ili povišenim očnim tlakom, ustanovljeno je da češće izlaganje oka više nego jednoj dozi bimatoprosta dnevno može smanjiti njegovu učinkovitost u snižavanju intraokularnog tlaka (vidjeti dio 4.5). U bolesnika koji koriste LUMIGAN s drugim analozima prostaglandina potrebno je nadzirati promjene njihovog očnog tlaka.

Otopina bimatoprost 0,3 mg/ml kapi za oko sadrži konzervans benzalkonijev klorid, koji bi mogle apsorbirati mekane kontaktne leće. Zbog prisutnosti benzalkonijevog klorida mogu se pojaviti također iritacija oka i mijenjanje boje mekanih kontaktnih leća. Prije primjene, potrebno je ukloniti kontaktne leće i pričekati najmanje 15 minuta nakon primjene prije njihovog ponovnog umetanja.

Za benzalkonijev klorid, koji se u oftalmološkim lijekovima uobičajeno koristi kao konzervans, zabilježeno je da izaziva točkastu keratopatiju i/ili toksičnu ulcerativnu keratopatiju. Budući da LUMIGAN sadrži benzalkonijev klorid, potrebno je pratiti bolesnike sa suhim očima ili oštećenom rožnicom koji često ili duže vremena koriste LUMIGAN.

Prijavljeni su slučajevi bakterijskih keratitisa povezanih s korištenjem višedoznih spremnika topikalnih oftalmičkih pripravaka. Te su spremnike nehotice kontaminirali sami bolesnici koji su imali istodobnu očnu bolest. Bolesnici kod kojih postoji oštećenje epitela oka imaju veći rizik za razvoj bakterijskog keratitisa.

Bolesnike treba uputiti da izbjegavaju doticanje oka ili okolnih struktura vrškom spremnika za doziranje kako bi se izbjegla ozljeda oka i onečišćenje otopine.

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcija.

Interakcije se ne očekuju kod ljudi jer su sistemske koncentracije bimatoprosta izuzetno niske (manje od 0,2 ng/ml) nakon okularne primjene otopine bimatoprost 0,3 mg/ml kapi za oko. Bimatoprost se biotransformira preko mnogih enzima i raznih putova razgradnje; u nekliničkim ispitivanjima nisu zabilježeni učinci na jetrene enzime koji metaboliziraju lijekove.

U kliničkim ispitivanjima LUMIGAN je primijenjen istovremeno s drugim oftalmološkim beta- blokatorima i nije bilo dokaza o interakcijama.

Tijekom kombiniranog liječenja glaukoma nije ispitana istovremena primjena kapi LUMIGAN i tvari koje se koriste u liječenju glaukoma i koje su drukčije od topikalnih beta-blokatora.

Postoji mogućnost smanjivanja učinka analoga prostaglandina (npr. LUMIGAN-a) na snižavanje očnog tlaka u bolesnika s glaukomom ili povišenim intraokularnim tlakom kada se koriste s drugim analozima prostaglandina (vidjeti dio 4.4).

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ne postoje adekvatni podaci o primjeni bimatoprosta kod trudnica. Ispitivanja na životinjama pokazala su reproduktivnu toksičnost pri visokim maternotoksičnim dozama (vidjeti dio 5.3).

LUMIGAN se ne bi trebao koristiti tijekom trudnoće osim ako to nije neophodno.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se bimatoprost u majčino mlijeko. Ispitivanja na životinjama pokazala su izlučivanje bimatoprosta u mlijeko životinja u laktaciji. Potrebno je donijeti odluku hoće li se prekinuti dojenje ili prekinuti liječenje kapima LUMIGAN uzimajući u obzir korist dojenja za dijete i korist liječenja za ženu.

Plodnost

Nema podataka o utjecaju bimatoprosta na plodnost ljudi.

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

LUMIGAN zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Kao i kod svake druge terapije oka, ako se nakon primjene pojavi prolazna zamagljenost vida, bolesnik treba pričekati da se vid popravi prije upravljanja vozilima ili rada sa strojevima.

4.8 Nuspojave

U kliničkim ispitivanjima, s LUMIGAN 0,3 mg/ml kapima za oko liječeno je više od 1800 bolesnika. Kombinirajući podatke dobivene ispitivanjem faze III monoterapije i kombinirane terapije s LUMIGAN 0,3 mg/ml kapima za oko, najčešće prijavljene nuspojave povezane uz liječenje bile su: rast trepavica kod do 45% bolesnika u prvoj godini, s opadanjem incidencije novih prijava na 7% u 2. godini i na 2% u 3. godini, hiperemija konjunktive (uglavnom u tragovima ili u blagom obliku te neupalne prirode) kod do 44% bolesnika u prvoj godini, s opadanjem incidencije na 13% u 2. godini i na 12% u 3. godini te svrbež oka kod do 14% bolesnika u prvoj godini, s opadanjem incidencije novih prijava na 3% u 2. godini i 0% u 3. godini. Manje od 9% bolesnika prekinulo je terapiju zbog neke nuspojave u prvoj godini, s incidencijom novih prekida liječenja od 3% kako u 2. tako i u 3. godini.

Sljedeće nuspojave prijavljene su tijekom kliničkih ispitivanja s LUMIGAN 0,3 mg/ml kapima za oko, ili nakon stavljanja lijeka na tržište. Većina njih se pojavila u očima; bile su blage do umjerene, i nijedna ozbiljne prirode:

Vrlo često (1/10); često (1/100 do <1/10); manje često (1/1000 do <1/100); rijetko (1/10.000 do

<1/1000); vrlo rijetko (<1/10.000) i nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka). Nuspojave su navedene su prema klasifikaciji organskih sustava u Tablici 1 od težih prema manje teškima unutar svake grupe učestalosti. Unutar svake grupe učestalosti, nuspojave su prikazane od težih prema manje teškima.

Klasifikacija organskog

Učestalost

Nuspojava

sustava

 

 

Poremećaji živčanog sustava

često

glavobolja

 

manje često

omaglica

Poremećaji oka

vrlo često

hiperemija konjunktive, svrbež

 

 

oka, rast trepavica

 

često

površinski točkasti keratitis,

 

 

erozija rožnice, pečenje oka,

 

 

iritacija oka, alergijski

 

 

konjunktivitis, blefaritis,

 

 

pogoršanje oštrine vida,

 

 

astenopija, edem konjunktive,

 

 

osjećaj stranog tijela, suhoća

 

 

oka, bol u oku, fotofobija,

 

 

suzenje, iscjedak iz oka, smetnje

 

 

vida/zamućen pogled, povećana

 

 

pigmentacija šarenice,

 

 

tamnjenje trepavica, eritem

 

 

vjeđe, svrbež vjeđe

 

manje često

retinalno krvarenje, uveitis,

 

 

cistoidni makularni edem, iritis,

 

 

blefarospazam, retrakcija vjeđe,

 

 

periorbitalni edem, edem vjeđe

 

nepoznato

promjene na periorbitalnom

 

 

području i vjeđama uključujući

 

 

produbljenje brazde vjeđe

Krvožilni poremećaji

često

Hipertenzija

Poremećaji dišnog sustava,

nepoznato

astma,egzacerbacija astme,

prsišta i sredoprsja

 

egzacerbacija KOBP-a i

 

 

dispneja

Poremećaji probavnog sustava

manje često

Mučnina

 

 

 

Poremećaji kože i potkožnog

često

Pigmentacija kože oko oka

tkiva

manje često

Hirzutizam

Opći poremećaji i reakcije na

manje često

Astenija

mjestu primjene

 

 

Pretrage

često

abnormalni rezultati

 

 

funkcionalnih pretraga jetre

Poremećaji imunološkog

nepoznato

reakcija preosjetljivosti

sustava

 

uključujući znakove i simptome

 

 

očne alergije i alergijskog

 

 

dermatitisa

Nuspojave prijavljene pri primjeni kapi koje sadrže fosfat:

Prijavljeni su vrlo rijetki slučajevi kalcifikacije rožnice povezani s primjenom očnih kapi koje sadrže fosfat u nekih bolesnika sa značajno oštećenom rožnicom.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9 Predoziranje

Nije prijavljen nijedan slučaj predoziranja, i nije vjerojatno da će se pojaviti nakon okularne primjene.

Ako dođe do predoziranja, liječenje treba biti simptomatsko i potporno. Ako se LUMIGAN slučajno proguta možda može biti koristan sljedeći podatak: u ispitivanja na miševima i štakorima koja su na usta primali doze do 100 mg/kg/dan nisu zabilježeni toksični učinci. Ta doza, izražena u mg/m2, najmanje je 70 puta veća od slučajno progutane doze jedne bočice otopine LUMIGAN 0,3 mg/ml kapi za oko kod djeteta od 10 kg.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Oftalmici, analozi prostaglandina, ATK oznaka: S01EE03.

Mehanizam djelovanja

Mehanizam djelovanja kojim bimatoprost snižava očni tlak u ljudi je povećanje istjecanja očne vodice kroz trabekularno tkivo i poboljšanje uveoskleralnog istjecanja. Sniženje intraokularnog tlaka započinje otprilike 4 sata nakon prve primjene, a maksimalan učinak se postiže u roku od otprilike 8 do 12 sati. Učinak traje najmanje 24 sata.

Bimatoprost je snažna tvar za sniženje očnog tlaka. Radi se o sintetskom prostamidu, strukturno srodnom prostaglandinu F2 (PGF2 ) koji ne djeluje preko poznatih prostaglandinskih receptora. Bimatoprost selektivno imitira učinke novootkrivenih biosintetiziranih tvari koje se nazivaju prostamidi. Struktura prostamidskog receptora, međutim, još nije identificirana.

Tijekom 12-mjesečnog ispitivanja monoterapije s LUMIGAN-om 0,3 mg/ml u odraslih bolesnika, u usporedbi s timololom, prosječna promjena u odnosu na početnu vrijednost u jutarnjem (08:00) intraokularnom tlaku kretala se u rasponu od 7,9 do 8,8 mm Hg. Pri svakom pregledu, srednje dnevne vrijednosti intraokularnog tlaka izmjerene u razdoblju 12-mjesečnog ispitivanja razlikovale su se najviše 1,3 mmHg kroz dan i nikada nisu bile veće od 18,0 mmHg.

U 6-mjesečnom kliničkom ispitivanju s LUMIGAN-om 0,3 mg/ml, u usporedbi s latanoprostom, zabilježeno je statistički veće smanjenje jutarnjeg prosječnog intraokularnog tlaka (u rasponu od -7,6 do -8,2 mmHg za bimatoprost u usporedbi s -6,0 do -7,2 mmHg za latanoprost) na svim pregledima tijekom ispitivanja. Konjunktivna hiperemija, rast trepavica i svrbež oka bili su statistički značajno viši s bimatoprostom u usporedbi s latanoprostom, međutim, stope prekida zbog nuspojava bile su niske i bez statistički značajne razlike.

U usporedbi s liječenjem samo beta-blokatorima, kombinirano liječenje beta-blokatorima i kapima LUMIGAN 0,3 mg/ml smanjilo je prosječni jutarnji (08:00) intraokularni tlak za 6,5 do 8,1 mmHg.

Kod bolesnika s glaukomom otvorenog kuta, s pseudoeksfolijativnim i pigmentarnim glaukomom te s kroničnim glaukomom zatvorenog kuta s prohodnom iridotomijom, iskustvo je ograničeno.

U kliničkim ispitivanjima nisu zabilježeni klinički relevantni učinci na brzinu otkucaja srca i krvni tlak.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost LUMIGAN-a u djece u dobi od 0 do 18 godina nije ustanovljena.

5.2 Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Bimatoprost dobro prolazi kroz ljudsku rožnicu i bjeloočnicu u in vitro uvjetima. Nakon primjene u oko odraslih osoba, sistemska izloženost bimatoprostu je vrlo niska bez akumulacije tijekom vremena. Nakon što se tijekom dva tjedna jednom dnevno u svako oko primjenjivala po jedna kap 0,3 mg/ml bimatoprosta, koncentracije u krvi dosegle su vrhunac unutar 10 minuta od davanja doze i padale su do

razine niže od detekcije (0,025 ng/ml) unutar 1,5 sata od primjene. Srednje vrijednosti Cmax i AUC 0-24h bile su slične 7. i 14. dana i to otprilike 0,08 ng/ml odnosno 0,09 ngh/ml, što ukazuje da je postignuta stabilna koncentracija bimatoprosta tijekom prvog tjedna okularne primjene.

Distribucija

Bimatoprost se umjereno distribuira u tjelesnim tkivima te je sistemski volumen distribucije u ljudi u stanju dinamičke ravnoteže iznosio 0,67 l/kg. U ljudskoj krvi, bimatoprost se većinom nalazi u plazmi.

Vezivanje bimatoprosta na proteine plazme iznosi otprilike 88%.

Biotransformacija

Nakon okularne primjene, kada dosegne sistemsku cirkulaciju, bimatoprost je glavna tvar koja cirkulira tijelom. Bimatoprost zatim podliježe oksidaciji, N-deetilaciji i glukuronidaciji uz stvaranje različitih metabolita.

Eliminacija

Bimatoprost se primarno eliminira izlučivanjem putem bubrega, do 67% intravenske doze primijenjene na zdravim odraslim dobrovoljcima izlučilo se u mokraći, a 25% doze izlučilo se putem stolice. Poluvrijeme eliminacije, utvrđeno nakon intravenske primjene, bilo je otprilike 45 minuta; ukupni krvni klirens bio je 1,5 l/h/kg.

Osobitosti u osoba starije životne dobi

Nakon što se otopina bimatoprost 0,3 mg/ml kapi za oko primjeni dvaput dnevno, srednja vrijednost

AUC0-24h od 0,0634 ngh/ml bimatoprosta kod starijih osoba (ispitanici od 65 godina naviše) bila je značajno viša u odnosu na 0,0218 ng h/ml kod mladih i zdravih odraslih osoba. Međutim, ti rezultati nisu klinički relevantni jer je sistemska izloženost i kod starijih i kod mlađih ispitanika ostala vrlo niska zbog okularne primjene. Nije došlo do akumulacije bimatoprosta u krvi tijekom vremena, a sigurnosni profil bio je sličan kod starijih i mlađih bolesnika.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

U nekliničkim ispitivanjima zapaženi su učinci samo pri izloženosti dozama koje su znatno veće od maksimalno dozvoljenih u ljudi, što ukazuje na njihov mali značaj za kliničku primjenu.

Majmuni kojima su u oko davane koncentracije bimatoprosta od 0,3 mg/ml dnevno tijekom 1 godine imali su povećanu pigmentaciju šarenice i reverzibilne, s dozom povezane periokularne učinke karakterizirane prominentnim gornjim i/ili donjim sulkusom i proširenjem palpebralne fisure. Povećana pigmentacija šarenice vjerojatno je prouzročena pojačanom stimulacijom proizvodnje melanina u melanocitima, a ne povećanjem broja melanocita. Nisu primijećene nikakve funkcionalne niti mikroskopske promjene povezane uz periokularne učinke, a sam mehanizam djelovanja kod periokularnih promjena nije poznat.

U nizu in vitro i in vivo ispitivanja bimatoprost nije imao mutagena niti kancerogena svojstva.

Bimatoprost nije izazvao oštećenje plodnosti u štakora u dozama do 0,6 mg/kg/dan (što je najmanje 103 puta namjeravana izloženost u ljudi). U ispitivanjima embrionalnog/fetalnog razvoja u miševa i štakora zapaženi su pobačaji, ali ne i poremećaji razvoja ploda, pri dozama koje su bile barem 860 odnosno 1700 puta veće od doze u ljudi. Te su doze rezultirale sistemskom izloženosti barem 33 odnosno 97 puta većom od namjeravane izloženosti u ljudi. U peri/postnatalnim ispitivanjima na štakorima, toksičnost majke prouzročila je skraćenje vremena gestacije, smrt fetusa i smanjenu tjelesnu težinu okota pri dozi 0,3 mg/kg/dan (barem 41 puta većoj od namjeravane izloženosti u ljudi). Nisu bile zahvaćene neurobihevioralne funkcije potomstva.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

benzalkonijev klorid natrijev klorid

natrijev hidrogenfosfat heptahidrat citratna kiselina hidrat

kloridna kiselina ili natrijev hidroksid (za podešavanje pH) pročišćena voda

6.2 Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3 Rok valjanosti

2 godine.

4 tjedna nakon prvog otvaranja.

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika

Bijele, neprozirne bočice od polietilena niske gustoće s polistirenskim zatvaračem s navojem. Volumen punjenja jedne bočice je 3 ml.

Dostupne su sljedeće veličine pakiranja: kutija s 1 ili 3 bočice s 3 ml otopine. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje

Nema posebnih zahtjeva za zbrinjavanje.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irska

8. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/205/001-002

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 8. ožujka 2002.

Datum posljednje obnove odobrenja: 20. veljače 2007.

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

1. NAZIV LIJEKA

LUMIGAN 0,3 mg/ml kapi za oko, otopina u jednodoznom spremniku

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan ml otopine sadrži 0,3 mg bimatoprosta (bimatoprost).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Kapi za oko, otopina u jednodoznom spremniku.

Bezbojna otopina.

4. KLINIČKI PODACI

4.1 Terapijske indikacije

Snižavanje povišenog intraokularnog tlaka kod odraslih s kroničnim glaukomom otvorenog kuta i okularnom hipertenzijom (kao monoterapija ili kao dodatna terapija uz beta-blokatore).

4.2 Doziranje i način primjene

Doziranje

Preporučena doza je jedna kap u zahvaćeno oko (oči) jedanput dnevno, primijenjena navečer. Doza jedanput dnevno ne smije se prekoračiti jer češća primjena može smanjiti učinak snižavanja intraokularnog tlaka.

Samo za jednokratnu uporabu; jedan spremnik dovoljan je za oba oka. Svu neiskorištenu otopinu nakon korištenja treba odmah baciti.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost LUMIGAN-a u djece u dobi od 0 do 18 godina nije još ustanovljena.

Bolesnici s oštećenjem bubrega i jetre

LUMIGAN nije ispitivan na bolesnicima s bubrežnim ili umjerenim do teškim jetrenim oštećenjem i stoga se treba primjenjivati s oprezom kod tih bolesnika. Kod bolesnika s anamnezom blage jetrene bolesti ili abnormalne razine alanin-aminotransferaze (ALT), aspartat-aminotransferaze (AST) i/ili bilirubina na početku liječenja, bimatoprost 0,3 mg/ml kapi za oko (višedozni pripravak) nije imao

štetni učinak na funkciju jetre tijekom 24 mjeseca.

Način primjene

Ako treba koristiti više od jednog topikalnog oftalmološkog lijeka, treba ih primjenjivati u razmacima od najmanje 5 minuta.

4.3 Kontraindikacije

Preosjetljivosti na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Oči

Prije početka liječenja, treba informirati bolesnike o mogućnosti rasta trepavica, tamnjenja kože vjeđa i povećane pigmentacije šarenice, jer su te promjene opažene tijekom liječenja kapima LUMIGAN. Neke od tih promjena mogu biti trajne i mogu dovesti do različitog izgleda očiju ako se liječi samo jedno oko. Pojačana pigmentacija šarenice vjerojatno će biti trajna. Ova promjena pigmentacije nastaje više zbog povećanja sadržaja melanina u melanocitima nego li zbog povećanja broja melanocita. Dugotrajni učinci pojačanja pigmentacije šarenice nisu poznati. Promjene boje šarenice koje se javljaju pri oftamološkoj primjeni bimatoprosta mogu ostati nezamijećene nekoliko mjeseci do godina. Obično se smeđi pigment širi oko zjenice koncentrično prema periferiji šarenice pa s vremenom čitava šarenica ili neki njezini dijelovi postaju više smeđi. Ovaj lijek ne utječe na nevuse i na pjege šarenice.

Nakon 3 mjeseci primjene jednodoznog bimatoprosta 0,1 mg/ml incidencija hiperpigmentacije šarenice bila je 0,3%). Nakon 12 mjeseci primjene bimatoprosta 0,3 mg/ml (višedozni pripravak) incidencija hiperpigmentacije šarenice bila je 1,5% (vidjeti dio 4.8) i nije se povećavala iduće 3 godine. Pigmentacija tkiva oko oka prijavljena je kao reverzibilna kod nekih bolesnika.

Manje često je prijavljen cistoidni makularni edem (≥1/1000 do <1/100) nakon liječenja otopinom bimatoprosta 0,3 mg/ml kapi za oko (višedoznog pripravka). Stoga LUMIGAN treba koristiti s oprezom kod bolesnika s poznatim čimbenicima rizika za razvoj makularnog edema (npr. bolesnici s afakijom, pseudofakijom s pokidanom stražnjom kapsulom leće).

Bilo je nekoliko rijetkih spontanih izvješća o ponovnoj aktivaciji prethodnih rožničnih infiltrata ili očnih infekcija s otopinom bimatoprosta 0,3mg/ml kapi za oko (višedozni pripravak). Kapi LUMIGAN treba koristiti s oprezom kod bolesnika s anamnezom značajnih virusnih infekcija oka

(npr. herpes simpleks) ili uveitisa/iritisa.

LUMIGAN nije ispitan kod bolesnika s upalnim stanjima oka, neovaskularnim, upalnim, kongenitalnim glaukomom te glaukomom zatvorenog ili uskog kuta.

Koža

Postoji mogućnost rasta dlaka u područjima u kojima površina kože opetovano dolazi u kontakt s otopinom LUMIGAN. Stoga je važno LUMIGAN primjenjivati na način kako je objašnjeno kako bi se izbjeglo njegovo curenje po obrazima ili drugim područjima kože.

Dišni sustav

LUMIGAN nije ispitivan kod bolesnika s oštećenom funkcijom dišnog sustava.Iako su dostupni podaci o bolesnicima s astmom i KOBP-om u anamnezi ograničeni, postoje izvješća o egzarcerbaciji astme, dispneje i KOBP-a, kao i izvješća o astmi nakon što je lijek stavljen u promet. Učestalost ovih simptoma nije poznata. Stoga je potreban oprez u bolesnika s KOBP-om, astmom ili kompromitiranom respiratornom funkcijom zbog drugog uzroka.

Kardiovaskularni sustav

LUMIGAN nije ispitivan kod bolesnika sa srčanim blokom težim od prvog stupnja ili nekontroliranom kongestivnom srčanom insuficijencijom. Bilo je nekoliko spontanih izvješća o bradikardiji ili hipotenziji s otopinom bimatoprosta 0,3 mg/ml kapi za oko (višedozni pripravak). LUMIGAN je potrebno primjenjivati s oprezom kod bolesnika s predispozicijom za spore otkucaje srca ili nizak krvni tlak.

Ostale informacije

U ispitivanjima otopine bimatoprosta 0,3 mg/ml u bolesnika s glaukomom ili povišenim očnim tlakom, ustanovljeno je da češće izlaganje oka više nego jednoj dozi bimatoprosta dnevno može smanjiti njegovu učinkovitost u snižavanju intraokularnog tlaka. U bolesnika koji koriste LUMIGAN s drugim analozima prostaglandina potrebno je nadzirati promjene njihovog očnog tlaka.

Jednodozni LUMIGAN 0,3 mg/ml nije ispitivan u bolesnika koji nose kontaktne leće.

Prije primjene, potrebno je ukloniti kontaktne leće i pričekati najmanje 15 minuta nakon primjene prije njihovog ponovnog umetanja.

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcija.

Interakcije se ne očekuju kod ljudi jer su sistemske koncentracije bimatoprosta izuzetno niske (manje od 0,2 ng/ml) nakon okularne primjene otopine bimatoprosta 0,3 mg/ml kapi za oko (višedozni pripravak). Bimatoprost se biotransformira preko mnogih enzima i puteva razgradnje; u nekliničkim ispitivanjima nisu zabilježeni učinci na jetrene enzime koji metaboliziraju lijekove.

U kliničkim ispitivanjima kapi LUMIGAN 0,3 mg/ml (višedozni pripravak) primijenjene su istovremeno s drugim oftalmološkim beta-blokatorima i nije bilo dokaza o interakcijama.

Tijekom kombiniranog liječenja glaukoma nije ispitana istovremena primjena kapi LUMIGAN i tvari koje se koriste u liječenju glaukoma i koje su drukčije od topikalnih beta-blokatora.

Postoji mogućnost smanjivanja učinka analoga prostaglandina (npr. LUMIGAN-a) na snižavanje očnog tlaka u bolesnika s glaukomom ili povišenim intraokularnim tlakom kada se koriste s drugima analozima prostaglandina (vidjeti dio 4.4).

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ne postaje adekvatni podaci o primjeni bimatoprosta kod trudnica. Ispitivanja na životinjama pokazala su reproduktivnu toksičnost pri visokim maternotoksičnim dozama (vidjeti dio 5.3).

LUMIGAN se ne bi trebao koristiti tijekom trudnoće osim ako je to izričito neophodno.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se bimatoprost u majčino mlijeko. Ispitivanja na životinjama pokazala su izlučivanje bimatoprosta u mlijeko životinja u laktaciji. Potrebno je donijeti odluku hoće li se prekinuti dojenje ili prekinuti liječenje kapima LUMIGAN uzimajući u obzir korist dojenja za dijete i korist liječenja za ženu.

Plodnost

Nema podataka o utjecaju bimatoprosta na plodnost ljudi.

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

LUMIGAN zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Kao i kod svake druge terapije oka, ako se nakon primjene pojavi prolazna zamagljenost vida, bolesnik treba pričekati da se vid popravi prije upravljanja vozilima ili rada sa strojevima.

4.8 Nuspojave

U 3-mjesečnom kliničkom ispitivanju 29% bolesnika liječenih LUMIGAN 0,3 mg/ml kapima za oko imalo je nuspojave. Najčešća prijavljena nuspojava bila je hiperemija konjunktive (uglavnom u tragovima ili u blagom obliku i neupalne prirode), i to u 24% bolesnika, a svrbež oka u 4% bolesnika. Približno 0,7% bolesnika u skupini koja je primala jednodozni LUMIGAN 0,3 mg/ml prekinulo je terapiju zbog neke nuspojave tijekom 3-mjesečnog ispitivanja.

Sljedeće nuspojave prijavljene su tijekom kliničkih ispitivanja s otopinom jednodoznog LUMIGAN- a 0,3 mg/ml ili nakon stavljanja lijeka u promet. Većina njih se pojavila u očima; bile su blage, a nijedna ozbiljne prirode:

Vrlo često (1/10); često (1/100 do <1/10); manje često (1/1000 do <1/100); rijetko (1/10.000 do

<1/1000); vrlo rijetko (<1/10.000) i nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka). Nuspojave su navedene su prema klasifikaciji organskih sustava u Tablici 1 od težih prema manje

teškima unutar svake grupe učestalosti. Unutar svake grupe učestalosti, nuspojave su prikazane od težih prema manje teškima.

Tablica 1.

Klasifikacija organskog

Učestalost

Nuspojava

sustava

 

 

Poremećaji živčanog sustava

manje često

glavobolja

Poremećaji oka

vrlo često

hiperemija konjunktive

 

često

točkasti keratitis, iritacija oko,

 

 

osjećaj stranog tijela, suho oko,

 

 

bol u oku, svrbež oka, rast

 

 

trepavica, eritem vjeđe

 

manje često

astenopija, konjunktivalni edem,

 

 

fotofobija, pojačano suzenje,

 

 

hiperpigmentacija šarenice,

 

 

zamućen vid, svrbež vjeđe,

 

 

edem vjeđe

Poremećaji dišnog sustava,

nepoznato

astma, egzacerbacija astme,

prsišta i sredoprsja

 

egzacrbacija KOBP-a i dispneja

Poremećaji kože i potkožnog

često

hiperpigmentacija kože

tkiva

 

(periokularno)

 

manje često

abnormalni rast dlaka

Poremećaji imunološkog sustav

nepoznato

reakcija preosjetljivosti

 

 

uključujući znakove i simptome

 

 

očne alergije i alergijskog

 

 

dermatitisa

U kliničkim ispitivanjima, s LUMIGAN 0,3 mg/ml višedoznim pripravkom liječeno je više od 1800 bolesnika. Kombinacijom podataka faze III monoterapije i kombinirane terapije kapima LUMIGAN 0,3 mg/ml, (višedoznim pripravkom) najčešće prijavljene nuspojave bile su:

pojačan rast trepavica i do 45% u prvoj godini primjene s padom incidencije novih prijava na od 7% u drugoj i 2% u trećoj godini primjene.

konjunktivna hiperemija (većinom u tragovima do blaga i vjerojatno neupalne prirode) i do 44% u prvoj godini primjene s padom incidencije od 13% u drugoj i 12% u trećoj godini primjene prema novijim izvješćima.

svrbež očiju i do 14% u prvoj godini primjene s padom incidencije od 3% u drugoj i 0% u trećoj godini primjene Manje od 9% bolesnika prekinulo je terapiju zbog neke nuspojave u prvoj godini, s incidencijom novih prekida liječenja od 3% kako u 2. tako i u 3. godini.

Tablica 2 navodi nuspojave primijećene tijekom 12-mjesečnog kliničkog ispitivanja otopine LUMIGAN 0,3 mg/ml (višedozni pripravak), ali su zabilježene s većom učestalošću nego kod primjene jednodoznog LUMIGAN-a 0,3 mg/ml. Većina njih se pojavila u očima; bile su blage do umjerene, a nijedna ozbiljne prirode:

Tablica 2.

Klasifikacija organskog

Učestalost

Nuspojava

sustava

 

 

Poremećaji živčanog sustava

često

glavobolja

 

 

 

Poremećaji oka

vrlo često

svrbež oka, rast trepavica

 

često

astenopija, konjunktivalni edem,

 

 

fotofobija, suzenje, pojačana

 

 

pigmentacija šarenice; zamućen

 

 

vid

Poremećaji kože i potkožnog

često

svrbež vjeđe

tkiva

 

 

 

 

 

Pored nuspojava zapaženih s otopinom jednodoznog LUMIGAN-a 0,3 mg/ml Tablica 3 navodi ostale nuspojave koje su zapažene s LUMIGAN-om 0,3 mg/ml (višedozni pripravak). Većina ih je bila na očima, blage do umjerene i niti jedna od njih nije bila ozbiljne prirode.

Tablica 3.

Klasifikacija organskog

Učestalost

Nuspojava

sustava

 

 

Poremećaji živčanog sustava

manje često

omaglica

Poremećaji oka

često

erozija rožnice, pečenje u

 

 

očima, alergijski konjunktivitis,

 

 

blefaritis, pogoršanje oštrine

 

 

vida, iscjedak iz oka, smetnje

 

 

vida, tamnjenje trepavica.

 

manje često

retinalno krvarenje, uveitis,

 

 

cistoidni makularni edem, iritis,

 

 

blefarospazam, retrakcija vjeđe

 

nepoznato

promjene na periorbitalnom

 

 

području i vjeđama uključujući

 

 

produbljenje brazde vjeđe

Krvožilni poremećaji

često

hipertenzija

Poremećaji probavnog sustava

manje često

mučnina

 

 

 

Poremećaji kože i potkožnog

nepoznato

periorbitalni eritem

tkiva

 

 

 

 

 

Opći poremećaji i reakcije na

manje često

astenija

mjestu primjene

 

 

Pretrage

često

abnormalni rezultati

 

 

funkcionalnih pretraga jetre

Nuspojave prijavljene pri primjeni kapi koje sadrže fosfat:

Prijavljeni su vrlo rijetki slučajevi kalcifikacije rožnice povezani s primjenom kapi za oči koje sadrže fosfat u nekih bolesnika sa značajno oštećenom rožnicom.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9 Predoziranje

Nema dostupnih podataka o predoziranju u ljudi; nije vjerojatno da predoziranje može nastupiti nakon okularne primjene.

Ako dođe do predoziranja, liječenje treba biti simptomatsko i potporno. Ako dođe do nehotičnog gutanja LUMIGAN-a 0,3 mg/ml, mogu biti korisne sljedeće informacije: u kratkoročnim ispitivanjima na štakorima i miševima, doze do 100 mg/kg/dan nisu prouzročile nikakvu toksičnost. Ova doza je najmanje 22 puta viša od nehotično uzete doze jednog cijelog pakiranja pojedinačnih doza otopine

LUMIGAN 0,3 mg/ml (30 jednodoznih spremnika od 0,4 ml, ukupno 12 ml) u djeteta od 10 kg.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Oftalmici, analozi prostaglandina, ATK oznaka: S01EE03.

Mehanizam djelovanja

Mehanizam djelovanja kojim bimatoprost snižava intraokularni tlak u ljudi je povećanje istjecanja očne vodice kroz trabekularno tkivo i poboljšanje uveoskleralnog istjecanja. Sniženje intraokularnog tlaka započinje otprilike 4 sata nakon prve primjene, a maksimalan učinak se postiže u roku od otprilike 8 do 12 sati. Učinak traje najmanje 24 sata.

Bimatoprost je snažna tvar za sniženje očnog tlaka. Radi se o sintetskom prostamidu, strukturno srodnom prostaglandinu F2 (PGF2 ) koji ne djeluje preko poznatih prostaglandinskih receptora. Bimatoprost selektivno imitira učinke novootkrivenih biosintetiziranih tvari koje se nazivaju prostamidi. Struktura prostamidskog receptora, međutim, još nije identificirana.

Klinička djelotvornost i sigurnost

U 12-tjednom dvostruko slijepom, randomiziranom, paralelnom kliničkom ispitivanju uspoređivala se djelotvornost i sigurnost primjene otopine jednodoznog LUMIGAN-a 0,3 mg/ml s otopinom LUMIGAN 0,3 mg/ml (višedoznog pripravka). Jednodozni LUMIGAN 0,3 mg/ml nije bio manje djelotvoran u snižavanju intraokularnog tlaka u usporedbi s LUMIGAN-om 0,3 mg/ml (višedozni pripravak) u promjeni tlaka u bolesnijem oku u odnosu na polazne vrijednosti u bolesnika s glaukomom ili povišenim intraokularnim tlakom. Jednodozni LUMIGAN 0,3 mg/ml bio je jednako djelotvoran u snižavanju intraokularnog tlaka kao i LUMIGAN 0,3 mg/ml (višedozni pripravak) pri svakom kontrolnom mjerenju u vremenskim točkama nakon 2, 6 i 12 tjedana.

Tijekom 12-mjesečne monoterapije s kapima LUMIGAN 0,3 mg/ml (višedozni pripravak) u odraslih bolesnika, u usporedbi s timololom, prosječna promjena u odnosu na početnu vrijednost u jutarnjem

(08:00) intraokularnom tlaku kretala se u rasponu od -7,9 do -8,8 mmHg. Pri svakom pregledu, srednje dnevne vrijednosti očnog tlaka izmjerene u razdoblju 12-mjesečnog ispitivanja razlikovale su se najviše 1,3 mmHg kroz dan i nikada nisu bile veće od 18,0 mmHg.

U 6-mjesečnom kliničkom ispitivanju s kapima LUMIGAN 0,3 mg/ml (višedozni pripravak), u usporedbi s latanoprostom, zabilježeno je statistički veće snižavanje jutarnjeg prosječnog intraokularnog tlaka (u rasponu od -7,6 do -8,2 mmHg za bimatoprost u usporedbi s -6,0 do - 7,2 mmHg za latanoprost) na svim pregledima tijekom ispitivanja. Konjunktivna hiperemija, rast

trepavica i svrbež oka bili su statistički značajno viši s bimatoprostom u usporedbi s latanoprostom, međutim, stope prekida zbog nuspojava bile su niske i bez statistički značajne razlike.

U usporedbi s liječenjem samo beta-blokatorima, kombinirano liječenje beta-blokatorima i kapima LUMIGAN 0,3 mg/ml (višedozni pripravak) smanjilo je prosječni jutarnji (08:00) intraokularni tlak za -6,5 do -8,1 mmHg.

Kod bolesnika s glaukomom otvorenog kuta, s pseudoeksfolijativnim i pigmentarnim glaukomom te s kroničnim glaukomom zatvorenog kuta s prohodnom iridotomijom, iskustvo je ograničeno.

U kliničkim ispitivanjima nisu zabilježeni klinički relevantni učinci na brzinu otkucaja srca i krvni tlak.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost LUMIGAN-a u djece u dobi od 0 do 18 godina nije još ustanovljena.

5.2 Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Bimatoprost dobro prolazi kroz ljudsku rožnicu i bjeloočnicu u in vitro uvjetima. Nakon primjene u oko odraslih osoba, sistemska izloženost bimatoprostu je vrlo niska bez akumulacije tijekom vremena. Nakon što se tijekom dva tjedna jednom dnevno u svako oko primjenjivala po jedna kap otopine LUMIGAN 0,3 mg/ml, koncentracije u krvi dosegle su vrhunac unutar 10 minuta od davanja doze i padale su do razine niže od detekcije (0,025 ng/ml) unutar 1,5 sata nakon primjene. Srednje vrijednosti Cmax i AUC 0-24h bile su slične 7. i 14. dana i to otprilike 0,08 ng/ml odnosno 0,09 ngh/ml, što ukazuje da je postignuta stabilna koncentracija bimatoprosta tijekom prvog tjedna okularne primjene.

Distribucija

Bimatoprost se umjereno distribuira u tjelesnim tkivima te je sistemski volumen distribucije kod ljudi nakon stabilizacije iznosio 0,67 l/kg. U ljudskoj krvi, bimatoprost se većinom nalazi u plazmi.

Vezivanje bimatoprosta na proteine plazme iznosi otprilike 88%.

Biotransformacija

Nakon primjene u oko, kada dospije u cirkulaciju, bimatoprost je glavna tvar koja cirkulira tijelom.

Bimatoprost zatim podliježe oksidaciji, N-deetilaciji i glukuronidaciji uz stvaranje različitih metabolita.

Eliminacija

Bimatoprost se primarno eliminira izlučivanjem putem bubrega, do 67% intravenske doze primijenjene na zdravim odraslim dobrovoljcima izlučilo se u mokraći, a 25% doze izlučilo se putem stolice. Poluvrijeme eliminacije, utvrđen nakon intravenske primjene, bio je otprilike 45 minuta; ukupni krvni klirens bio je 1,5 l/h/kg.

Osobitosti u osoba starije životne dobi

Nakon što se otopina LUMIGAN 0,3 mg/ml primijeni dvaput dnevno, srednja vrijednost AUC0-24h od

0,0634 ngh/ml bimatoprosta kod starijih osoba (ispitanici od 65 godina naviše) bila je značajno viša od 0,0218 ng h/ml kod mladih i zdravih odraslih osoba. Međutim, ti rezultati nisu klinički relevantni jer je sistemska izloženost i kod starijih i kod mlađih ispitanika ostala vrlo niska zbog okularne primjene. Nije došlo do akumulacije bimatoprosta u krvi tijekom vremena, a sigurnosni profil bio je sličan kod starijih i mlađih pacijenata.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

U nekliničkim ispitivanjima zapaženi su učinci samo pri izloženosti dozama koje su znatno veće od maksimalno dozvoljenih u ljudi, što ukazuje na njihov mali značaj za kliničku primjenu.

Majmuni kojima su u oko davane koncentracije bimatoprosta od 0,3 mg/ml dnevno tijekom 1 godine imali su povećanu pigmentaciju šarenice i reverzibilne, s dozom povezane periokularne učinke karakterizirane prominentnim gornjim i/ili donjim sulkusom i proširenjem palpebralne fisure. Povećana pigmentacija šarenice vjerojatno je prouzročena pojačanom stimulacijom proizvodnje melanina u melanocitima, a ne povećanjem broja melanocita. Nisu primijećene nikakve funkcionalne niti mikroskopske promjene povezane uz periokularne učinke, a sam mehanizam djelovanja kod periokularnih promjena nije poznat.

U nizu in vitro i in vivo ispitivanja bimatoprost nije imao mutagena niti kancerogena svojstva.

Bimatoprost nije izazvao oštećenje plodnosti u štakora u dozama do 0,6 mg/kg/dan (što je najmanje 103 puta namjeravana izloženost kod ljudi). U ispitivanjima embrionalnog/fetalnog razvoja kod miševa i štakora zapaženi su pobačaji, ali ne i poremećaji razvoja ploda, pri dozama koje su bile barem 860 odnosno 1700 puta veće od doze u ljudi. Te su doze rezultirale sistemskom izloženosti barem 33 odnosno 97 puta većom od namjeravane izloženosti kod ljudi. U peri/postnatalnim ispitivanjima na štakorima, toksičnost majke prouzročila je skraćenje vremena gestacije, smrt fetusa i smanjenu tjelesnu težinu okota pri dozi 0,3 mg/kg/dan (barem 41 puta većoj od namjeravane izloženosti kod ljudi). Nisu bile zahvaćene neurobihevioralne funkcije potomstva.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

natrijev klorid

natrijev hidrogenfosfat heptahidrat citratna kiselina hidrat

kloridna kiselina ili natrijev hidroksid (za podešavanje pH) pročišćena voda

6.2 Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3 Rok valjanosti

pakiranje od 5 – 12 mjeseci pakiranje od 30 – 18 mjeseci pakiranje od 90 – 18 mjeseci

Nakon što se pakiranje jednom otvori, jednodozni spremnik treba upotrijebiti unutar 30 dana.

Otvoreni jednodozni spremnik bacite odmah nakon uporabe.

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

pakiranje od 5 - ne čuvati na temperaturi iznad 25°C pakiranje od 30 - nisu potrebni posebni uvjeti čuvanja pakiranje od 90 - nisu potrebni posebni uvjeti čuvanja

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika

Prozirni jednodozni spremnici od polietilena niske gustoće sa zatvaračem na odvrtanje.

Svaki jednodozni spremnik sadrži 0,4 ml otopine.

Dostupne su sljedeće veličine pakiranja:

Kutije s 5 jednodoznih spremnika,

Kutija s 30 jednodoznih spremnika, na plitici,

Kutija s 90 jednodoznih spremnika, na 3 plitice.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje

Nema posebnih zahtjeva za zbrinjavanje.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irska

8. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/205/005-007

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 8. ožujka 2002.

Datum posljednje obnove odobrenja: 20. veljače 2007.

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept