Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lumigan (bimatoprost) – Označavanje - S01EE03

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaLumigan
ATK šifraS01EE03
Tvarbimatoprost
ProizvođačAllergan Pharmaceuticals Ireland

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA JEDNU BOČICU

1.NAZIV LIJEKA

LUMIGAN 0,1 mg/ml, kapi za oko, otopina bimatoprost

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedan ml otopine sadrži 0,1 mg bimatoprosta

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Benzalkonijev klorid, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat, citratna kiselina hidrat, natrijev klorid, kloridna kiselina ili natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i pročišćena voda.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kapi za oko, otopina 1 x 3 ml

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Okularna primjena.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Prije primjene izvadite kontaktne leće.

8.ROK VALJANOSTI

EXP :

Bacite četiri tjedna nakon prvog otvaranja.

Otvoreno:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/205/003

13.BROJ SERIJE

Serija:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

LUMIGAN 0,1 mg/ml

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA KOJA SADRŽI TRI BOČICE

1. NAZIV LIJEKA

LUMIGAN 0,1 mg/ml, kapi za oko, otopina bimatoprost

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedan ml otopine sadrži 0,1 mg bimatoprosta

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Benzalkonijev klorid, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat, citratna kiselina hidrat, natrijev klorid, kloridna kiselina ili natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i pročišćena voda.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kapi za oko, otopina 3 x 3 ml

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Okularna primjena.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Prije primjene izvadite kontaktne leće.

8. ROK VALJANOSTI

EXP :

Bacite četiri tjedna nakon prvog otvaranja.

Otvoreno (1):

Otvoreno (2):

Otvoreno (3):

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/205/004

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

LUMIGAN 0,1 mg/ml

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

BOČICA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

LUMIGAN 0,1 mg/ml, kapi za oko, otopina bimatoprost

Okularna primjena

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

Exp:

Bacite 4 tjedna nakon prvog otvaranja.

4.BROJ SERIJE

Serija:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3 ml

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA JEDNU BOČICU

1. NAZIV LIJEKA

LUMIGAN 0,3 mg/ml, kapi za oko, otopina bimatoprost

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedan ml otopine sadrži 0,3 mg bimatoprosta

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Benzalkonijev klorid, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat, citratna kiselina hidrat, natrijev klorid, kloridna kiselina ili natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i pročišćena voda.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kapi za oko, otopina 1 x 3 ml

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Okularna primjena.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Prije primjene izvadite kontaktne leće.

8. ROK VALJANOSTI

EXP :

Bacite četiri tjedna nakon prvog otvaranja.

Otvoreno:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/205/001

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

LUMIGAN 0,3 mg/ml

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA KOJA SADRŽI TRI BOČICE

1. NAZIV LIJEKA

LUMIGAN 0,3 mg/ml, kapi za oko, otopina bimatoprost

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedan ml otopine sadrži 0,3 mg bimatoprosta

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Benzalkonijev klorid, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat, citratna kiselina hidrat, natrijev klorid, kloridna kiselina ili natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i pročišćena voda.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kapi za oko, otopina 3 x 3 ml

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Okularna primjena.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Prije primjene izvadite kontaktne leće.

8. ROK VALJANOSTI

EXP :

Bacite četiri tjedna nakon prvog otvaranja.

Otvoreno (1):

Otvoreno (2):

Otvoreno (3):

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/205/002

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

LUMIGAN 0,3 mg/ml

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

BOČICA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

LUMIGAN 0,3 mg/ml, kapi za oko, otopina bimatoprost

Okularna primjena

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

Bacite 4 tjedna nakon prvog otvaranja

Exp:

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3 ml

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA KOJA SADRŽI 5 JEDNODOZNIH SPREMNIKA

1. NAZIV LIJEKA

LUMIGAN 0,3 mg/ml kapi za oko, otopina u jednodoznom spremniku bimatoprost

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedan ml otopine sadrži 0,3 mg bimatoprosta.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Natrijev hidrogenfosfat heptahidrat, citratna kiselina hidrat, natrijev klorid, kloridna kiselina ili natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i pročišćena voda.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kapi za oko, otopina 5 x 0,4 ml

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Okularna primjena.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Otvoreni jednodozni spremnik bacite odmah nakon uporabe.

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road,

Westport,

Co. Mayo,

Irska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/205/005

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

Samo za jednokratnu uporabu

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodozni

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA KOJA SADRŽI 30 JEDNODOZNIH SPREMNIKA

1. NAZIV LIJEKA

LUMIGAN 0,3 mg/ml kapi za oko, otopina u jednodoznom spremniku bimatoprost

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedan ml otopine sadrži 0,3 mg bimatoprosta.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Natrijev hidrogenfosfat heptahidrat, citratna kiselina hidrat, natrijev klorid, kloridna kiselina ili natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i pročišćena voda.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kapi za oko, otopina 30 x 0,4 ml

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Okularna primjena.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP :

Nakon što se plitica otvori, jednodozne spremnike treba upotrijebiti unutar 30 dana.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Otvoreni jednodozni spremnik bacite odmah nakon uporabe.

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/205/006

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

Samo za jednokratnu uporabu

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodozni

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA KOJA SADRŽI 90 JEDNODOZNIH SPREMNIKA

1. NAZIV LIJEKA

LUMIGAN 0,3 mg/ml kapi za oko, otopina u jednodoznom spremniku bimatoprost

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedan ml otopine sadrži 0,3 mg bimatoprosta.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Natrijev hidrogenfosfat heptahidrat, citratna kiselina hidrat, natrijev klorid, kloridna kiselina ili natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i pročišćena voda.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kapi za oko, otopina 90 x 0,4 ml

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Okularna primjena.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP :

Nakon što se plitica otvori, jednodozne spremnike treba upotrijebiti unutar 30 dana.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Otvoreni jednodozni spremnik bacite odmah nakon uporabe.

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/205/007

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

Samo za jednokratnu uporabu

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodozni

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU OD 30 I 90

PLITICA KOJA SADRŽI 30 JEDNODOZNIH SPREMNIKA

1. NAZIV LIJEKA

LUMIGAN 0,3 mg/ml kapi za oko, otopina u jednodoznom spremniku bimatoprost

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedan ml otopine sadrži 0,3 mg bimatoprosta.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Natrijev hidrogenfosfat heptahidrat, citratna kiselina hidrat, natrijev klorid, kloridna kiselina ili natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i pročišćena voda.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kapi za oko, otopina 30 x 0,4 ml

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Okularna primjena.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

Nakon što se plitica otvori, jednodozne spremnike treba upotrijebiti unutar 30 dana.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Otvoreni jednodozni spremnik bacite odmah nakon uporabe.

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road,

Westport,

Co. Mayo,

Irska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

Samo za jednokratnu uporabu

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

JEDNODOZNI SPREMNIK

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

LUMIGAN 0,3 mg/ml

Bimatoprost

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept