Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Luveris (lutropin alfa) – Označavanje - G03GA07

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaLuveris
ATK šifraG03GA07
Tvarlutropin alfa
ProizvođačMerck Serono Europe Ltd.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU LUVERIS 75 IU, BOČICE

1.NAZIV LIJEKA

Luveris 75 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju lutropin alfa

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Sastav: jedna bočica s praškom sadrži: 75 IU lutropina alfa.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Drugi sastojci: polisorbat 20, saharoza, natrijev dihidrogenfosfat hidrat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, fosfatna kiselina koncentrirana, natrijev hidroksid, L-metionin i dušik.

Jedna ampula s otapalom sadrži: 1 ml vode za injekcije. (EU/1/00/155/001-003) Jedna bočica s otapalom sadrži: 1 ml vode za injekcije. (EU/1/00/155/004-006)

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 bočica s praškom za otopinu za injekciju / 1 ampula s otapalom. 3 bočice s praškom za otopinu za injekciju / 3 ampule s otapalom.

10 bočica s praškom za otopinu za injekciju / 10 ampula s otapalom. 1 bočica s praškom za otopinu za injekciju / 1 bočica s otapalom.

3 bočice s praškom za otopinu za injekciju / 3 bočice s otapalom. 10 bočica s praškom za otopinu za injekciju / 10 bočica s otapalom.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Potkožno.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Serono Europe Limited,

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Velika Britanija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/00/155/001 (1 bočica/1 ampula)

EU/1/00/155/002 (3 bočice/3 ampule)

EU/1/00/155/003 (10 bočica/10 ampula

EU/1/00/155/004 (1 bočica/1 bočica)

EU/1/00/155/005 (3 bočice/3 bočice)

EU/1/00/155/006 (10 bočica/10 bočica)

13.BROJ SERIJE

Serija

Serija otapala

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

luveris 75 iu

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE LUVERIS 75 IU, BOČICE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Luveris 75 IU Prašak za injekciju lutropin alfa Potkožno

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

75 IU

6.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE LUVERIS 75 IU, AMPULE S OTAPALOM

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za Luveris voda za injekcije s.c.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 ml

6. DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE LUVERIS 75 IU, BOČICE S OTAPALOM

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za Luveris voda za injekcije s.c.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 ml

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept