Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lynparza (olaparib) – Uputa o lijeku - L01

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaLynparza
ATK šifraL01
Tvarolaparib
ProizvođačAstraZeneca AB

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Lynparza 50 mg tvrde kapsule olaparib

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte

dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Lynparza i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Lynparza

3.Kako uzimati lijek Lynparza

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati lijek Lynparza

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Lynparza i za što se koristi Što je Lynparza i kako djeluje

Lynparza tvrde kapsule sadrže djelatnu tvar olaparib. Olaparib je vrsta lijeka za liječenje raka koja se naziva inhibitorom PARP-a (poli [adenozin difosfat-riboza] polimeraze). U bolesnica s mutacijama (promjenama) u određenim genima zvanima BRCA ('BReast CAncer gene', gen za rak dojke) koje imaju rizik za razvoj određenih oblika raka, inhibitori PARP-a mogu potaknuti smrt stanica raka blokirajući enzim koji pomaže u popravku DNK.

Za što se Lynparza koristi

Lynparza se koristi za liječenje jedna vrste raka jajnika koji se naziva "rak jajnika s mutacijom BRCA gena". Koristi se nakon što je rak odgovorio na prethodno liječenje standardnom kemoterapijom utemeljenom na platini. Pretragom se utvrđuje imate li rak s mutacijom BRCA gena.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Lynparza

Nemojte uzimati lijek Lynparza:

ako ste alergični na olaparib ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

Nemojte uzimati lijek Lynparza ako se nešto od navedenoga odnosi na Vas. Ako niste sigurni, razgovarajte sa svojim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom prije nego uzmete lijek Lynparza.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije ili tijekom liječenja lijekom Lynparza:

ako imate nizak broj krvnih stanica na pretragama. To može biti nizak broj crvenih krvnih stanica (anemija), nizak broj bijelih krvnih stanica (neutropenija) ili nizak broj krvnih pločica (trombocitopenija). Za više informacija o tim nuspojavama, pogledajte dio 4. Tamo se navode znakovi i simptomi na koje morate pripaziti (vrućica ili infekcija, pojava modrica ili krvarenje). Rijetko, to može biti znak ozbiljnijih problema s koštanom srži, kao što su 'mijelodisplastični sindrom' (MDS) ili 'akutna mijeloična leukemija' (AML). Liječnik će možda htjeti napraviti pretrage koštane srži kako bi provjerio imate li neku od navedenih tegoba.

ako primijetite pojavu novih ili pogoršanje postojećih simptoma nedostatka zraka, kašlja ili piskanja pri disanju. Malen broj bolesnica liječenih lijekom Lynparza prijavilo je upalu pluća (pneumonitis). Pneumonitis je ozbiljna bolest koja često zahtijeva bolničko liječenje.

Ako se nešto od navedenoga odnosi na Vas (ili niste sigurni), obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Pretrage i kontrole

Liječnik će provoditi krvne pretrage prije i tijekom liječenja lijekom Lynparza. Napravit ćete krvne pretrage:

prije liječenja

svaki mjesec tijekom prvih godinu dana liječenja

u redovitim intervalima (koje odredi Vaš liječnik) nakon prve godine liječenja.

Ako broj krvnih stanica padne na nisku razinu, možda će Vam biti potrebna transfuzija krvi (tijekom koje ćete primiti novu krv ili krvni derivat dobiven od darivatelja krvi).

Drugi lijekovi i Lynparza

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To uključuje lijekove koje ste nabavili bez recepta i biljne lijekove. Naime, Lynparza može utjecati na način djelovanja nekih drugih lijekova. Isto tako neki drugi lijekovi mogu utjecati na način djelovanja lijeka Lynparza.

Nemojte uzimati lijek Lynparza ako već uzimate neki drugi lijek za liječenje raka. Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako planirate primiti cjepivo ili lijek koji potiskuje imunosni sustav jer će Vas možda trebati pažljivo nadzirati.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

itrakonazol, flukonazol - koristi se za liječenje gljivičnih infekcija

telitromicin, klaritromicin, eritromicin - koriste se za liječenje bakterijskih infekcija

inhibitore proteaze pojačane ritonavirom ili kobicistatom, boceprevir, telaprevir, nevirapin, efavirenz - koriste se za liječenje virusnih infekcija, uključujući HIV

rifampicin, rifapentin, rifabutin - koriste se za liječenje bakterijskih infekcija, uključujući tuberkulozu (TBC)

fenitoin, karbamazepin, fenobarbital - koriste se za smirenje te za liječenje napadaja i epilepsije

gospinu travu (Hypericum perforatum) - biljni lijek koji se uglavnom koristi za liječenje depresije

digoksin, diltiazem, furosemid, verapamil, valsartan – koriste se za liječenje srčanih poremećaja ili visokog krvnog tlaka

bosentan – koristi se za liječenje plućne arterijske hipertenzije

statini, na primjer simvastain, pravastatin – koriste se za snižavanje razine kolesterola u krvi

dabigatran – koristi se za razrjeđivanje krvi

glibenklamid, metformin, repaglinid – koriste se za liječenje šećerne bolesti

ergot-alkaloidi – koriste se za liječenje migrena i glavobolja

fentanil – koristi se za liječenje maligne boli

pimozid – koristi se za liječenje shizofrenije

kvetiapin – koristi se za liječenje shizofrenije i bipolarnog poremećaja

cisaprid – koristi se za liječenje želučanih tegoba

kolhicin – koristi se za liječenje gihta

ciklosporin, sirolimus, takrolimus – koriste se za supresiju imunološkog sustava

metotreksat – koristi se za liječenje raka, reumatoidnog artritisa i psorijaze

Lynparza sa pićem

Nemojte piti sok od grejpa tijekom cijelog razdoblja tijekom kojeg uzimate lijek Lynparza. Može utjecati na način djelovanja lijeka.

Trudnoća i dojenje

Ne smijete uzimati lijek Lynparza ako ste trudni ili biste mogli zatrudnjeti, jer on može naškoditi nerođenu djetetu.

Ne biste smjeli zatrudnjeti dok uzimate ovaj lijek. Morate koristiti učinkovite metode kontracepcije tijekom liječenja ovim lijekom i još 1 mjesec nakon što primite posljednju dozu lijeka Lynparza. Nije poznato može li Lynparza utjecati na učinkovitost nekih oralnih kontraceptiva. Recite svome liječniku ako uzimate oralni kontraceptiv jer će Vam on možda preporučiti da koristite i dodatnu, nehormonsku metodu kontracepcije.

Morate napraviti test na trudnoću prije početka liječenja lijekom Lynparza, redovito za vrijeme trajanja liječenja te mjesec dana nakon što primite posljednju dozu lijeka Lynparza. Ako zatrudnite tijekom tog razdoblja, morate se odmah obratiti svom liječniku.

Nije poznato izlučuje li se Lynparza u majčino mlijeko. Nemojte dojiti dok uzimate lijek Lynparza niti mjesec dana nakon primanja posljednje doze lijeka Lynparza. Ako planirate dojiti, obavijestite o tome svog liječnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Lynparza može utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Ako tijekom liječenja lijekom Lynparza primijetite omaglicu, slabost ili umor, nemojte upravljati vozilom, rukovati alatom niti raditi sa strojevima.

3.Kako uzimati lijek Lynparza

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako su Vam rekli Vaš liječnik, ljekarnik ili medicinska sestra. Provjerite sa svojim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom ako niste sigurni.

Koliko lijeka uzeti

Preporučena doza je 8 kapsula (400 mg) dvaput na dan kroz usta (ukupno 16 kapsula svakoga dana). Važno je da uzmete ukupnu preporučenu dnevnu dozu i da nastavite to činiti prema preporukama liječnika, ljekarnika ili medicinske sestre. Vaš liječnik može propisati drugačiju dozu ako imate problema s bubrezima.

Kako uzeti lijek

Uzmite jednu dozu lijeka Lynparza (8 kapsula) kroz usta s vodom, jedanput ujutro i jedanput navečer.

Uzmite lijek Lynparza najmanje jedan sat nakon obroka. Nemojte jesti po mogućnosti do 2 sata nakon uzimanja lijeka Lynparza.

Ako dobijete nuspojave, liječnik će Vam možda reći da uzimate lijek Lynparza u manjoj dozi.

Ako uzmete više lijeka Lynparza nego što ste trebali

Ako uzmete veću dozu lijeka Lynparza od uobičajene, odmah se obratite svom liječniku ili otiđite u najbližu bolnicu.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Lynparza

Ako ste zaboravili uzeti lijek Lynparza, uzmite sljedeću uobičajenu dozu prema predviđenom rasporedu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svome liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Važno je da znate koje bi to nuspojave mogle biti.

Liječnik će Vam možda propisati i druge lijekove koji će pomoći kontrolirati nuspojave.

Odmah obavijestite svog liječnika ako se pojavi neka od sljedećih nuspojava - možda će Vam biti potrebno hitno liječenje:

Vrlo česte (mogu se javiti kod više od 1 na 10 osoba):

vrućica ili infekcija – to može značiti da imate nizak broj bijelih krvnih stanica (neutropenija ili limfopenija)

nedostatak zraka, izrazit umor, blijeda koža ili ubrzani otkucaji srca - to može značiti da imate nizak broj crvenih krvnih stanica (anemija)

Česte (mogu se javiti kod do 1 na 10 osoba):

modrice ili krvarenje koji traju dulje od onih koji se obično javljaju nakon ozljede - to može značiti da imate nizak broj krvnih pločica (trombocitopenija)

Odmah obavijestite liječnika ako primijetite bilo koju od gore navedenih nuspojava.

Ostale nuspojave uključuju:

Vrlo česte

glavobolja

omaglica

gubitak teka

umor ili slabost

mučnina

povraćanje

promjene u okusu hrane

probavne smetnje ili žgaravica (dispepsija)

proljev. ako se pogorša, odmah o tome obavijestite svog liječnika

povećanje razine kreatinina u krvi, vidljivo u nalazima laboratorijske pretrage koja pokazuje kako Vam rade bubrezi

krvne pretrage koje ukazuju na povećanje veličine crvenih krvnih stanica

Česte

upala sluznice usta (stomatitis)

bol u području trbuha, ispod rebara

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Liječnik će Vam možda

propisati lijek za liječenje simptoma poput mučnine, povraćanja, proljeva i probavnih smetnji.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem

nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati lijek Lynparza

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i boci iza „Rok valjanosti“ ili „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svoga ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Lynparza sadrži

Djelatna tvar je olaparib. Jedna tvrda kapsula sadrži 50 mg olapariba.

Drugi sastojci (pomoćne tvari) su:

Sadržaj kapsule: makrogol[32]glicerollaurat

Ovojnica kapsule: hipromeloza, titanijev dioksid (E171), gelan guma (E418), kalijev acetat

Tinta za označavanje: šelak, crni željezov oksid (E172)

Kako Lynparza izgleda i sadržaj pakiranja

Lynparza je bijela, neprozirna tvrda kapsula s oznakom "OLAPARIB 50 mg" i logom tvrtke AstraZeneca otisnutima crnom tintom.

Lynparza dolazi u plastičnim HDPE bocama koje sadrže 112 tvrdih kapsula. Jedno pakiranje sadrži 448 kapsula (4 boce sa 112 kapsula).

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švedska

Proizvođač

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park,

Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

Ujedinjeno Kraljevstvo

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България ЕООД

AstraZeneca S.A./N.V.

Тел.: +359 24455000

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 210 6871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel.: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 9801 1

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvijā

AstraZeneca UK Limited

Tel: 371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

 

Drugi izvori informacija

 

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept