Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lysodren (mitotane) – Uputa o lijeku - L01XX23

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaLysodren
ATK šifraL01XX23
Tvarmitotane
ProizvođačLaboratoire HRA Pharma

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Lysodren 500 mg tablete mitotan

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Uvijek imajte uz sebe Lysodren Karticu za bolesnika priloženu na kraju ove upute.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Lysodren i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Lysodren

3.Kako uzimati Lysodren

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Lysodren

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Lysodren i za što se koristi

Lysodren je protutumorski lijek.

Ovaj lijek se koristi za liječenje simptoma uznapredovalog neoperabilnog, metastatskog ili ponavljajućeg zloćudnog tumora nadbubrežne žlijezde.

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Lysodren

Nemojte uzimati Lysodren

-ako ste alergični na mitotan ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

-ako dojite. Ne smijete dojiti dok uzimate Lysodren.

-ako se liječite lijekovima koji sadrže spironolakton (vidjeti dio “Drugi lijekovi i Lysodren”).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Lysodren:

-ako se ozlijedite (šok, teška ozljeda), imate infekciju ili bilo koju bolest dok uzimate Lysodren. Obavijestite odmah svog liječnika koji može odlučiti privremeno prekinuti liječenje.

-ako imate problema s jetrom: Obavijestite svog liječnika ako tijekom liječenja Lysodrenom primijetite bilo koji od navedenih znakova i simptoma problema s jetrom: svrbež, žutilo očiju ili kože, tamna mokraća i bol ili nelagoda u gornjem desnom dijelu trbuha. Vaš liječnik mora prije i tijekom liječenja Lysodrenom, te prema kliničkoj potrebi obaviti pretrage krvi kako bi provjerio funkciju jetre.

-ako imate teške probleme s bubrezima

-ako koristite bilo koji niže navedeni lijek (vidjeti “Drugi lijekovi i Lysodren”).

-ako imate ginekološke probleme kao što su krvarenje i/ili bol u zdjelici.

Ovim lijekom ne smije rukovati nitko osim bolesnika i njegovog/njezinog njegovatelja, a osobito ne

trudnice. Kada rukuju tabletama, njegovatelji trebaju nositi rukavice za jednokratnu uporabu.

Liječnik Vam može propisati liječenje određenim hormonima (steroidi) dok uzimate Lysodren.

Uvijek držite uz sebe Lysodren karticu za bolesnika priloženu na kraju ove upute.

Drugi lijekovi i Lysodren

Molimo obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Lysodren ne smijete koristiti s lijekovima koji sadrže spironolakton, koji se često koristi kao diuretik za bolesti srca, jetre ili bubrega.

Lysodren može utjecati na druge lijekove. Stoga obavijestite svog liječnika ako uzimate lijekove koji sadrže bilo koju od navedenih djelatnih tvari:

-varfarin ili drugi antikoagulansi (lijekovi protiv zgrušavanja krvi) koji se koriste za sprječavanje nastanka krvnih ugrušaka. Moguća je prilagodba doze Vašeg antikoagulansa.

-antiepileptici

-rifabutin ili rifampicin, koji se koriste za liječenje tuberkuloze

-griseofulvin, koji se koristi za liječenje gljivičnih infekcija

-biljni pripravci koji sadrže gospinu travu (Hypericum perforatum)

-sunitinib za liječenje raka

Lysodren s hranom i pićem

Lysodren je poželjno uzimati uz obrok hrane bogate mastima kao što su mlijeko, čokolada, ulje.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Lysodren može naškoditi fetusu. Ako ste trudni ili planirate zatrudnjeti obratite se svom liječniku. Ako možete zatrudnjeti, morate koristiti djelotvornu kontracepciju tijekom te čak i nakon prekida liječenja Lysodrenom. Obratite se svom liječniku za savjet.

Ne smijete dojiti za vrijeme te čak i nakon prekida uzimanja Lysodrena. Obratite se svom liječniku za savjet.

Upravljanje vozilima i strojevima

Lysodren ima značajan utjecaj na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Obratite se svom liječniku za savjet.

3.Kako uzimati Lysodren

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje i raspored uzimanja

Uobičajena početna doza za odrasle je 2 do 3 grama (4 do 6 tableta) dnevno.

Liječnik može započeti liječenje višim dozama, npr. sa 4 do 6 grama (8 do 12 tableta).

Liječnik će redovito kontrolirati razine Lysodrena u Vašoj krvi kako bi odredio najpovoljniju dozu. Ako imate određene nuspojave Vaš liječnik može odlučiti privremeno prekinuti liječenje Lysodrenom ili sniziti dozu.

Primjena u djece i adolescenata

Početna dnevna doza Lysodrena je 1,5 do 3,5 g/m2 površine tijela (dozu će izračunati Vaš liječnik prema tjelesnoj težini i proporcijama djeteta). Iskustva u bolesnika te dobne skupine su vrlo ograničena.

Način primjene

Tablete trebate progutati s čašom vode za vrijeme obroka koji sadrži hranu bogatu mastima. Ukupnu dnevnu dozu možete podijeliti na dva do tri uzimanja.

Ako uzmete više Lysodrena nego što ste trebali

U slučaju da uzmete više Lysodrena nego što ste trebali ili ako dijete proguta lijek odmah obavijestite svog liječnika.

Ako ste zaboravili uzeti Lysodren

U slučaju da propustite uzeti dozu lijeka, samo uzmite sljedeću dozu prema rasporedu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako primjetite bilo koju od sljedećih nuspojava odmah obavijestite svog liječnika:

-Zatajenje nadbubrežne žlijezde: umor, bol u trbuhu, mučnina, povraćanje, proljev, smetenost

-Anemija: bljedoća kože, brzo umaranje mišića, osjećaj nedostatka zraka, vrtoglavica osobito pri ustajanju

-Oštećenje jetre: žutilo kože i očiju, svrbež, mučnina, proljev, umor, tamno obojena mokraća

-Neurološki poremećaji: poremećaji kretanja i koordinacije, neuobičajeni osjećaji poput trnaca i bockanja, gubitak pamćenja, poteškoće koncentracije, poteškoće govora, vrtoglavica

Ovi simptomi mogu ukazati na komplikacije za koje mogu biti primjereni određeni lijekovi.

Nuspojave se mogu javiti određenom učestalošću, što je definirano kako slijedi:

-vrlo često: mogu zahvatiti više od 1 na 10 ljudi

-često: mogu zahvatiti do 1 na 10 ljudi

-nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

Vrlo česte nuspojave

-povraćanje, mučnina, proljev, bol u trbuhu

-gubitak apetita

-neuobičajeni osjećaji poput trnaca

-poremećaji kretanja i koordinacije, vrtoglavica, smetenost

-pospanost, umor, mišićna slabost (zamor mišića u naporu)

-upala (otok, toplina, bol) sluznice, kožni osip

-poremećaj krvi (produženo vrijeme krvarenja)

-povišenje kolesterola, triglicerida (masti) i jetrenih enzima (u testovima krvi)

-smanjenje broja bijelih krvnih stanica

-prekomjerni razvoj dojki u muškarca

-zatajenje nadbubrežne žlijezde

Česte nuspojave

-omaglica, glavobolja

-poremećaji perifernog živčanog sustava (udruženost poremećaja osjeta, mišićne slabosti i atrofije, slabijeg tetivnog refleksa i vazomotornih simptoma kao što su navale vrućine, znojenje i poremećaji spavanja)

-mentalni poremećaj (kao što je gubitak pamćenja, poteškoće koncentracije)

-poremećaj kretanja

-smanjenje broja crvenih krvnih stanica (anemija, sa simptomima kao što su bljedoća kože i umor), smanjenje broja krvnih pločica (možete postati skloniji modricama i krvarenju)

-hepatitis (autoimuni) (može uzrokovati žutilo kože i očiju, tamno obojenu mokraću)

-poteškoće u koordinaciji mišića

Nepoznata učestalost

-vrućica

-opća bolnost

-crvenilo uz osjećaj vrućine, visoki ili niski tlak krvi, osjećaj omaglice/vrtoglavice kada se naglo ustajete

-povećano stvaranje sline

-poremećaji oka: oštećenje vida, zamućenje vida, dvoslike, iskrivljenje slika, tuženje na bljeskove svjetla

-gljivična infekcija

-oštećenje jetre (može uzrokovati žutilo kože i očiju, tamno obojena mokraća)

-sniženje mokraćne kiseline u testovima krvi

-upala mokraćnog mjehura s krvarenjem

-prisutnost krvi u urinu, prisutnost proteina u urinu

-poremećaj ravnoteže

-poremećaj osjeta okusa

-poremećaj probave

-makrociste na jajnicima (sa simptomima kao što su bol u zdjelici, krvarenje)

-sniženje androstendiona (prekursora spolnih hormona) u krvnim pretragama u žena

-sniženje testosterona (spolnog hormona) u krvnim pretragama u žena

-povišenje globulina koji veže spolne hormone (proteina koji veže spolne hormone) u krvnim pretragama

-sniženje slobodnog testosterona (spolnog hormona) u krvnim pretragama u muškaraca

U djece i adolescenata su opaženi problemi sa štitnjačom, neuropsihološki zastoj, zastoj u rastu i jedan slučaj encefalopatije.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Lysodren

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati u originalnom pakiranju.

Ne smije se upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i na bočici iza Rok valjanosti.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima za citotoksične lijekove.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Lysodren sadrži

-Djelatna tvar je mitotan. Jedna tableta sadrži 500 mg mitotana.

-Drugi sastojci su: kukuruzni škrob, mikrokristalična celuloza (E 460), makrogol 3350 i bezvodni, koloidni silicijev dioksid.

Kako Lysodren izgleda i sadržaj pakiranja

Lysodren tablete su bijele, bikonveksne, okrugle tablete s razdjelnom crtom. Lysodren je dostupan u plastičnim bočicama od 100 tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Laboratoire HRA Pharma 15 rue Béranger

F - 75003 Pariz Francuska

Proizvođač

Corden Pharma Latina S.p.A. Via del Murillo Km. 2.800 04010 Sermoneta (Latina) Italija

ili

CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES 76-78, avenue du Midi

63800 COURNON D’AUVERGNE FRANCUSKA

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

HRA Pharma Benelux

HRA Pharma Benelux

Tél/Tel: + 32 2 709 22 95

Tél/Tel: + 32 2 709 22 95

България

Magyarország

Laboratoire HRA Pharma

Laboratoire HRA Pharma

Teл.: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tel.: + 33 (0)1 40 33 11 30

Česká republika

Malta

Laboratoire HRA Pharma

Laboratoire HRA Pharma

Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Danmark

Nederland

Laboratoire HRA Pharma

HRA Pharma Benelux

Tlf: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tel: + 32 2 709 22 95

Deutschland

Norge

HRA Pharma Deutschland GmbH

Laboratoire HRA Pharma

Tlf: + 33 (0)1 40 33 11 30

Eesti

Österreich

Laboratoire HRA Pharma

HRA Pharma Deutschland GmbH

Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Ελλάδα

Polska

Laboratoire HRA Pharma

Laboratoire HRA Pharma

 

Τηλ: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

España

Portugal

HRA Pharma Iberia S.L.

HRA Pharma Iberia S.L. Sucursal em Portugal

Tel: + 34 902 107 428

Tel: +351-707 501 996

France

România

HRA Pharma France

Laboratoire HRA Pharma

Tel: + 33 (0)1 53 24 81 00

Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Hrvatska

 

Arenda d.o.o

 

Tel : +385-(0)1 644 4480

 

Ireland

Slovenija

HRA Pharma UK & Ireland Ltd

Laboratoire HRA Pharma

Tel: 1800 812 984

Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Ísland

Slovenská republika

Laboratoire HRA Pharma

Laboratoire HRA Pharma

Sími: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Italia

Suomi/Finland

HRA Pharma Italia Srl Società Unipersonale

Laboratoire HRA Pharma

Tel: + 39 06 59 60 09 87

Puh/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Κύπρος

Sverige

Laboratoire HRA Pharma

Laboratoire HRA Pharma

Τηλ: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Latvija

United Kingdom

Laboratoire HRA Pharma

HRA Pharma UK & Ireland Ltd

Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tel: 0800 917 9548

Lietuva

 

Laboratoire HRA Pharma

 

Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

 

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu. Tamo se također nalaze poveznice na druge stranice o rijetkim bolestima i liječenjima istih.

Ova Uputa o lijeku je dostupna na svim EU/EEA jezicima na web stranicama Europske agencije za lijekove.

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

LYSODREN KARTICA ZA BOLESNIKA

Ja se liječim Lysodrenom (mitotan)

Ime mog liječnika je:

 

 

Sklon sam akutnom zatajivanju nadbubrežne žlijezde

U slučaju da trebam hitno liječenje, potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere opreza

……………………………………..…..

Telefon: ……………………………….

Za informacije o lijeku molimo kontaktirajte:

Laboratoire HRA Pharma Tel: + 33 1 40 33 11 30 lysodren@hra-pharma.com

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept