Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lyxumia (lixisenatide) – Označavanje - A10BJ03

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaLyxumia
ATK šifraA10BJ03
Tvarlixisenatide
ProizvođačSanofi-Aventis Groupe

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA (PAKIRANJE ZA POČETAK LIJEČENJA)

1.NAZIV LIJEKA

Lyxumia 10 mikrograma otopina za injekciju

liksisenatid

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna doza (0,2 ml) sadrži 10 mikrograma liksisenatida.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: glicerol 85%, natrijev acetat trihidrat, metionin, metakrezol (za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku), kloridna kiselina za podešavanje pH, otopina natrijevog hidroksida za podešavanje pH, voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

1 napunjena brizgalica (14 doza)

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

Brizgalicu baciti 14 dana nakon prve uporabe.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Prije prve uporabe

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati. Čuvati dalje od odjeljka za zamrzavanje.

Nakon prve uporabe

Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne zamrzavati. Držati zatvarač na brizgalici radi zaštite od svjetlosti. Ne čuvati s pričvršćenom iglom.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie

F – 75008 Paris Francuska

12.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/811/001 - 1 brizgalica

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Lyxumia 10

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA (PAKIRANJE ZA TERAPIJU ODRŽAVANJA)

1. NAZIV LIJEKA

Lyxumia 20 mikrograma otopina za injekciju

liksisenatid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna doza (0,2 ml) sadrži 20 mikrograma liksisenatida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: glicerol 85%, natrijev acetat trihidrat, metionin, metakrezol (za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku), kloridna kiselina za podešavanje pH, otopina natrijevog hidroksida za podešavanje pH, voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

1 napunjena brizgalica (14 doza)

2 napunjene brizgalice (2x14 doza)

6 napunjenih brizgalica (6x14 doza)

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

Brizgalicu baciti 14 dana nakon prve uporabe

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Prije prve uporabe

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati. Čuvati dalje od odjeljka za zamrzavanje.

Nakon prve uporabe

Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne zamrzavati. Držati zatvarač na brizgalici radi zaštite od svjetlosti. Ne čuvati s pričvršćenom iglom.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie

F – 75008 Paris Francuska

12. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/811/002 - 1 brizgalica

EU/1/12/811/003 - 2 brizgalice

EU/1/12/811/004 - 6 brizgalica

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Lyxumia 20

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA (PAKIRANJE ZA PRVIH 28 DANA LIJEČENJA)

1. NAZIV LIJEKA

Lyxumia 10 mikrograma otopina za injekciju

Lyxumia 20 mikrograma otopina za injekciju

liksisenatid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna doza (0,2 ml) sadrži 10 ili 20 mikrograma liksisenatida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: glicerol 85%, natrijev acetat trihidrat, metionin, metakrezol (za dodatne informacije pročitati uputu o lijeku), kloridna kiselina za podešavanje pH, otopina natrijevog hidroksida za podešavanje pH, voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

Pakiranje za početak liječenja

Jedno pakiranje s 2 napunjene brizgalice za 4 tjedna liječenja sadrži: 1 napunjenu brizgalicu za 14 doza od 10 mikrograma

1 napunjenu brizgalicu za 14 doza od 20 mikrograma

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu.

Otisnuto na unutarnjoj strani:

Prije uporabe Lyxumia brizgalica pažljivo pročitajte Upute za uporabu. Liječenje morate započeti zelenom Lyxumia brizgalicom od 10 mikrograma.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

Brizgalicu baciti 14 dana nakon prve uporabe

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Prije prve uporabe

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati. Čuvati dalje od odjeljka za zamrzavanje.

Nakon prve uporabe

Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne zamrzavati. Držati zatvarač na brizgalici radi zaštite od svjetlosti. Ne čuvati s pričvršćenom iglom.

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie

F – 75008 Paris Francuska

12. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/811/005 -2 brizgalice

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Lyxumia 10 20

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA BRIZGALICE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Lyxumia 10 µg injekcija liksisenatid

Za potkožnu primjenu.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3 ml (14 doza)

6.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA BRIZGALICE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Lyxumia 20 µg injekcija liksisenatid

Za potkožnu primjenu.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3 ml (14 doza)

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept