Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lyxumia (lixisenatide) – Uputa o lijeku - A10BJ03

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaLyxumia
ATK šifraA10BJ03
Tvarlixisenatide
ProizvođačSanofi-Aventis Groupe

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Lyxumia 10 mikrograma otopina za injekciju Lyxumia 20 mikrograma otopina za injekciju liksisenatid

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Lyxumia i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek Lyxumia

3.Kako primjenjivati lijek Lyxumia

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati lijek Lyxumia

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Lyxumia i za što se koristi

Lyxumia sadrži djelatnu tvar liksisenatid.

To je lijek u obliku injekcije koji se koristi kako bi pomogao Vašem tijelu kontrolirati razinu šećera u krvi kada je ona previsoka. Koristi se u odraslih osoba sa šećernom bolešću tipa 2.

Lyxumia se primjenjuje s drugim lijekovima za liječenje šećerne bolesti kada oni nisu dovoljni za kontrolu razine šećera u krvi. To mogu biti:

oralni antidijabetici (poput metformina, pioglitazona, lijekova derivata sulfonilureje) i/ili

bazalni inzulin, vrsta inzulina koja djeluje cijeli dan.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek Lyxumia

Nemojte primjenjivati lijek Lyxumia:

-ako ste alergični na liksisenatid ili neki drugi sastojak ovoga lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite lijek Lyxumia ako:

-imate šećernu bolesti tipa 1 ili dijabetičku ketoacidozu (komplikaciju šećerne bolesti koja se javlja kada tijelo ne može razgraditi glukozu jer nema dovoljno inzulina), jer ovaj lijek nije prikladan za Vas

-imate ili ste imali upalu gušterače (pankreatitis)

-imate teški problem sa želucem ili crijevima, poput bolesti mišića želuca koja se zove “gastropareza”, a ima za posljedicu odgođeno pražnjenje želuca

-imate tešku bolest bubrega ili ste na dijalizi, jer se u tom slučaju ne preporučuje primjena ovoga lijeka

-također uzimate sulfonilureju ili bazalni inzulin. U tom slučaju može doći do niske razine šećera u krvi (hipoglikemije). Liječnik će Vam možda htjeti provjeriti razinu šećera u krvi i zatim odlučiti smanjiti dozu bazalnog inzulina ili sulfonilureje. Lyxumia se ne smije primjenjivati u kombinaciji s oboje, bazalnim inzulinom i sulfonilurejom

-uzimate druge lijekove, jer postoje neki lijekovi, poput antibiotika ili želučanootpornih tableta ili kapsula, koji se ne smiju predugo zadržavati u želucu (vidjeti dio Drugi lijekovi i Lyxumia)

-dođe do gubitka tekućine/dehidracije, npr. u slučaju povraćanja, mučnine i proljeva. Važno je spriječiti dehidraciju pijenjem veće količine tekućine, osobito na početku liječenja lijekom Lyxumia

-imate srčane probleme koje mogu izazvati nedostatak zraka ili oticanje gležnjeva, jer je iskustvo s primjenom lijeka u ovoj populaciji ograničeno

Djeca i adolescenti

Nema iskustva s primjenom lijeka Lyxumia u djece i adolescenata mlađih od 18 godina i stoga se primjena lijeka Lyxumia ne preporučuje u ovoj dobnoj skupini.

Drugi lijekovi i Lyxumia

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako uzimate, nedavno ste uzimali ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Lyxumia može utjecati na učinak nekih lijekova koje uzimate kroz usta. Neke lijekove koji se ne smiju predugo zadržavati u želucu, poput antibiotika ili želučanootpornih tableta ili kapsula, možda ćete morati uzeti najmanje jedan sat prije ili četiri sata nakon injekcije lijeka Lyxumia.

Trudnoća i dojenje

Lyxumia se ne smije primjenjivati u trudnoći. Nije poznato može li Lyxumia naškoditi nerođenom djetetu.

Lyxumia se ne smije primjenjivati tijekom dojenja. Nije poznato izlučuje li se Lyxumia u majčino mlijeko.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako lijek Lyxumia primjenjujete sa sulfonilurejom ili bazalnim inzulinom, može Vam se spustiti razina šećera u krvi (hipoglikemija). To može izazvati teškoće u koncentraciji te prouzročiti osjećaj omaglice ili pospanosti. Ako se to dogodi, nemojte upravljati vozilima niti rukovati alatima i strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Lyxumia

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) po dozi, tj. zanemarive količine natrija. Ovaj lijek sadrži metakrezol, koji može uzrokovati alergijske reakcije.

3.Kako primjenjivati lijek Lyxumia

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako su Vam rekli liječnik, ljekarnik ili medicinska sestra. Provjerite sa svojim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom ako niste sigurni.

Koliko lijeka injicirati

Početna doza je 10 mikrograma jedanput na dan tijekom prvih 14 dana, a injicira se zelenom brizgalicom.

Nakon toga doza će biti 20 mikrograma jedanput na dan, a injicira se ljubičastom brizgalicom.

Kada injicirati lijek

Injicirajte lijek Lyxumia unutar sat vremena prije bilo kojeg dnevnog obroka. Nakon što ste odabrali najprikladniji obrok za injekciju, poželjno je injicirati lijek Lyxumia prije istog obroka svaki dan.

Gdje injicirati lijek

Injicirajte lijek Lyxumia pod kožu (supkutano) na području trbuha, natkoljenice (bedra) ili nadlaktice.

Naučite kako koristiti napunjene brizgalice

Prije nego što prvi puta upotrijebite brizgalicu, liječnik ili medicinska sestra pokazat će Vam kako trebate injicirati lijek Lyxumia.

Uvijek pročitajte "Upute za uporabu" priložene u kutiji.

Uvijek rukujte brizgalicom kako je opisano u "Uputama za uporabu".

Druge važne informacije o uporabi napunjenih brizgalica

Dodatne informacije o uporabi brizgalica navode se u "Uputama za uporabu". Najvažnije su sljedeće:

Za svaku injekciju upotrijebite novu iglu. Igle bacite nakon svake uporabe.

Koristite samo igle koje su odgovarajuće za primjenu s Lyxumia brizgalicom (vidjeti "Upute za uporabu").

Lyxumia brizgalicu morate aktivirati prije prve uporabe. Svrha toga je provjeriti radi li brizgalica ispravno i je li odmjerena točna doza za prvu injekciju.

Ako mislite da bi Lyxumia brizgalica mogla biti oštećena, nemojte je upotrijebiti. Nabavite novu brizgalicu. Nemojte pokušavati popraviti brizgalicu.

Ako primijenite više lijeka Lyxumia nego što ste trebali

Ako primijenite više lijeka Lyxumia nego što ste trebali, odmah se obratite svom liječniku. Prevelika količina lijeka Lyxumia može izazvati mučninu ili povraćanje.

Ako ste zaboravili primijeniti lijek Lyxumia

Ako ste propustili dozu lijeka Lyxumia, možete je injicirati unutar sat vremena prije sljedećeg obroka. Nemojte primijeniti dvije doze u isto vrijeme kako biste nadoknadili zaboravljenu injekciju.

Ako prestanete primjenjivati lijek Lyxumia

Nemojte prestati primjenjivati lijek Lyxumia bez savjetovanja s liječnikom. Ako prestanete primjenjivati lijek Lyxumia, može Vam porasti razina šećera u krvi.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku, medicinskoj sestri ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

U bolesnika koji primaju lijek Lyxumia manje često su prijavljene neke teške alergijske reakcije (poput anafilaksije). Odmah zatražite liječničku pomoć ako primijetite simptome poput oticanja lica, jezika ili grla koji uzrokuju teškoće pri disanju.

Prestanite uzimati lijek Lyxumia i odmah kontaktirajte liječnika ako primjetite neku od sljedećih ozbiljnih nuspojava:

Jaka bol u abdomenu (područje trbuha) koja ne prestaje i koja se može protegnuti do leđa, kao i mučnina i povraćanje, koji mogu biti znakovi upale gušterače (pankreatitis)

Najčešće nuspojave prijavljene s lijekom Lyxumia koje se mogu javiti u više od 1 na 10 osoba (učestalost vrlo često) bile su mučnina i povraćanje. Te su nuspojave uglavnom bile blage i obično se s vremenom povuku.

Druge vrlo česte nuspojave prijavljene kod primjene lijeka Lyxumia su:

proljev

glavobolja

niska razina šećera u krvi (hipoglikemija), osobito kada se Lyxumia primjenjuje s inzulinom ili

sulfonilurejom

Upozoravajući znakovi niske razine šećera u krvi mogu uključivati hladan znoj, hladnu blijedu kožu, glavobolju, omamljenost, slabost, omaglicu, smetenost ili razdražljivost, glad, ubrzane otkucaje srca i osjećaj treme. Liječnik će Vam reći što morate napraviti ako Vam se spusti razina šećera u krvi.

Vjerojatnije je da će se to dogoditi ako također uzimate sulfonilureju ili bazalni inzulin. Liječnik može smanjiti dozu tih lijekova prije nego što počnete primjenjivati lijek Lyxumia.

Česte nuspojave: mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba

gripa (influenca)

prehlada (infekcija gornjih dišnih puteva)

omaglica

probavne tegobe (dispepsija)

bol u leđima

upala mokraćnog mjehura (cistitis)

virusna infekcija

niska razina šećera u krvi (kada se Lyxumia primjenjuje s metforminom)

izrazita pospanost

reakcije na mjestu injiciranja (kao što je svrbež)

Manje česte nuspojave: mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba

koprivnjača (urtikarija)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati lijek Lyxumia

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici brizgalice i kutiji iza oznake "EXP". Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Prije prve uporabe

Čuvati u hladnjaku (2°C-8°C). Ne zamrzavati. Čuvati dalje od odjeljka za zamrzavanje.

Za vrijeme uporabe brizgalice

Brizgalica se može upotrebljavati 14 dana ako se čuva na temperaturi ispod 30°C. Ne zamrzavati. Ne čuvati s pričvršćenom iglom. Kada brizgalicu ne upotrebljavate, morate vratiti zatvarač na brizgalicu radi zaštite od svjetlosti.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Lyxumia sadrži

-Djelatna tvar je liksisenatid.

-Jedna doza lijeka Lyxumia 10 sadrži 10 mikrograma liksisenatida (50 mikrograma po ml).

-Jedna doza lijeka Lyxumia 20 sadrži 20 mikrograma liksisenatida (100 mikrograma po ml).

-Drugi sastojci su glicerol 85%, natrijev acetat trihidrat, metionin, metakrezol, kloridna kiselina (za podešavanje pH), otopina natrijeva hidroksida (za podešavanje pH) i voda za injekcije.

Kako Lyxumia izgleda i sadržaj pakiranja

Lyxumia je bistra i bezbojna otopina za injekciju (injekcija) u staklenom ulošku koji je umetnut u napunjenu brizgalicu.

Jedna zelena Lyxumia brizgalica sadrži 3 ml otopine, za primjenu 14 doza lijeka Lyxumia 10 od 10 mikrograma. Veličina pakiranja: 1 napunjena brizgalica.

Jedna ljubičasta Lyxumia brizgalica sadrži 3 ml otopine, za primjenu 14 doza lijeka Lyxumia 20 od 20 mikrograma. Veličine pakiranja: 1, 2 ili 6 napunjenih brizgalica. Na tržištu u Vašoj zemlji se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Dostupno je i pakiranje za početak liječenja namijenjeno za uporabu tijekom prvih 28 dana liječenja. Pakiranje za početak liječenja sadrži jednu zelenu brizgalicu s lijekom Lyxumia 10 mikrograma i jednu ljubičastu brizgalicu s lijekom Lyxumia 20 mikrograma.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet: sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie F – 75008 Paris Francuska

Proizvođač:

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Industriepark Höchst - 65926 Frankfurt am Main

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje u promet lijeka:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Sanofi Belgium

UAB “SANOFI-AVENTIS LIETUVA”

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Tel: +370 5 2755224

България

Luxembourg/Luxemburg

sanofi-aventis Bulgaria EOOD

Sanofi Belgium

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

sanofi-aventis, s.r.o.

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel: +420 233 086 111

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Malta

sanofi-aventis Denmark A/S

Sanofi Malta Ltd.

Tlf: +45 45 16 70 00

Tel: +356 21493022

Deutschland

Nederland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +49 (0)180 2 222010

Tel: +31 (0)182 557 755

Eesti

Norge

sanofi-aventis Estonia OÜ

sanofi-aventis Norge AS

Tel: +372 627 34 88

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

Österreich

sanofi-aventis AEBE

sanofi-aventis GmbH

Τηλ: +30 210 900 16 00

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

Polska

sanofi-aventis, S.A

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel: +34 93 485 94 00

Tel.: +48 22 280 00 00

France

Portugal

sanofi-aventis France

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: 0 800 222 555

Tel: +351 21 35 89 400

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

 

Hrvatska

România

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Sanofi Romania SRL

Tel: +385 1 600 34 00

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

Slovenija

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Suomi/Finland

Sanofi S.p.A.

Sanofi Oy

Tel: 800 13 12 12 (domande di tipo tecnico)

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

800 536 389 (altre domande)

 

Κύπρος

Sverige

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Sanofi AB

Τηλ: +357 22 871600

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

United Kingdom

sanofi-aventis Latvia SIA

Sanofi

Tel: +371 67 33 24 51

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Lyxumia 10 mikrograma otopina za injekciju

liksisenatid

UPUTE ZA UPORABU

Jedna napunjena brizgalica sadrži 14 doza, a jedna doza sadrži 10 mikrograma u 0,2 ml.

Dio 1 - VAŽNE INFORMACIJE

Prije uporabe Lyxumia brizgalice pažljivo pročitajte ove upute.

Sačuvajte ovu uputu jer će Vam možda ponovno zatrebati

Informacije o Lyxumia brizgalici

Lyxumia dolazi u obliku napunjene brizgalice za injekciju.

Injicirajte samo jednu dozu na dan.

Jedna Lyxumia brizgalica sadrži 14 prethodno odmjerenih doza. Nema potrebe za odmjeravanjem svake pojedine doze.

Prije uporabe brizgalice razgovarajte sa svojim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom o tome kako pravilno injicirati lijek.

Ako ne možete potpuno sami slijediti sve upute ili ne možete rukovati brizgalicom (primjerice, ako imate problema s vidom), brizgalicu upotrijebite samo uz nečiju pomoć.

O Lyxumia brizgalici

 

 

prozorčić za

 

dugme za

gumeni čep

 

aktivaciju

 

injiciranje

 

 

 

 

 

 

 

uložak

 

 

 

 

zatvarač

 

skala za

 

prozorčić sa

 

 

 

 

brizgalice

 

 

 

doziranje

 

strelicom

 

 

 

 

 

 

 

Crni klip

Klip će se nakon svake injekcije pomaknuti duž skale za doziranje. U gornjem primjeru broj doze pokazuje da je preostalo još 13 injekcija.

Brizgalica je namijenjena samo za jednu osobu. Nemojte je dijeliti ni s jednom drugom osobom.

Uvijek provjerite naljepnicu kako biste bili sigurni da imate pravu Lyxumia brizgalicu. Osim toga, provjerite da nije istekao rok valjanosti. Uporaba pogrešnog lijeka može naškoditi Vašem zdravlju.

Nemojte pokušavati izvući tekućinu iz uloška pomoću štrcaljke.

O igli (isporučuje se odvojeno)

vanjski

 

unutarnji

 

igla

 

zaštitni

zatvarač igle

 

zatvarač igle

 

 

 

zatvarač

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koristite samo igle koje su odobrene za uporabu s lijekom Lyxumia. S Lyxumia brizgalicom upotrebljavajte jednokratne igle za brizgalicu veličine 29 do 32 G. Pitajte svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru koja je veličina i duljina igle najbolja za Vas.

Ako Vam injekciju daje netko drugi, mora pripaziti da nekoga slučajno ne ozlijedi iglom. Na taj bi se način mogla prenijeti infekcija.

Za svaku injekciju upotrijebite novu iglu. Na taj se način sprečava onečišćenje lijeka Lyxumia ili moguće začepljenje igle.

Dio 2 - POČETNA PRIPREMA

Aktivirajte brizgalicu na dan primjene prve injekcije

Prvo aktivirajte novu brizgalicu

Prije injiciranja doze - prije injiciranja morate prvo izbaciti višak tekućine iz nove brizgalice. To se radi samo jednom, a naziva se postupkom ‘aktivacije’. Koraci 1 do 5 navedeni u nastavku prikazuju kako se to radi.

Svrha je aktivacije provjeriti radi li brizgalica ispravno i je li odmjerena točna doza za prvu injekciju.

Nemojte ponavljati postupak aktivacije jer u protivnom nećete moći primijeniti 14 doza iz Lyxumia brizgalice.

Slike u nastavku pokazuju kako se nakon aktivacije mijenja prozorčić za aktivaciju smješten na dugmetu za injiciranje na brizgalici.

Nova brizgalica

Brizgalica spremna za injiciranje

(narančasti prozorčić)

(bijeli prozorčić)

Brizgalica je aktivirana i spremna za injiciranje. Prozorčić nakon aktivacije ostaje bijele boje.

Kako aktivirati novu Lyxumia brizgalicu

Korak 1 Skinite zatvarač brizgalice i pregledajte brizgalicu

Pregledajte tekućinu. Mora biti bistra i bezbojna i ne

Provjerite je li

smije sadržavati čestice. Ako nije takva, nemojte

prozorčić za

upotrijebiti brizgalicu.

aktivaciju

Obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

narančaste boje.

 

 

Korak 2 Pričvrstite iglu i uklonite zatvarače igle

Za aktivaciju uvijek upotrijebite novu iglu. Skinite zaštitu s vanjskog zatvarača igle.

Poravnajte iglu s brizgalicom. Iglu držite ravno dok je navijate na brizgalicu.

Sačuvati Baciti

Pripazite da se ne ozlijedite kada skinete zatvarač s igle.

Povucite i skinite vanjski i unutarnji zatvarač igle. Sačuvajte vanjski zatvarač igle - kasnije ćete ga trebati za uklanjanje igle.

Korak 3 Izvucite dugme za injiciranje

Čvrsto izvucite dugme za injiciranje dok se ne zaustavi.

Strelica je sada usmjerena prema igli.

Korak 4 Pritisnite dugme za injiciranje i držite ga pritisnutim da biste uklonili višak tekućine

Usmjerite iglu prema prikladnom spremniku (poput papirnate čaše ili rupčića) kako biste u njega izbacili tekućinu koju ćete zatim baciti.

Pritisnite dugme za injiciranje do kraja. Možda ćete osjetiti ili čuti "klik".

Držite dugme za injiciranje pritisnutim i polako brojite do 5 kako biste izbacili i posljednje kapljice.

Klik

sek

Ako iz brizgalice ne izađe tekućina, pročitajte dio "Pitanja i odgovori".

Provjerite je li prozorčić za aktivaciju sada bijele boje.

Korak 5 Brizgalica je sada aktivirana

Nemojte ponovno aktivirati istu brizgalicu.

Za primjenu prve injekcije ne morate iglu kojom ste izvršili aktivaciju zamijeniti novom.

Za prvu injekciju idite odmah na dio 3 - korak C.

Okrenuti

Dio 3 - SVAKODNEVNA UPORABA BRIZGALICE

Slijedite upute iz ovoga dijela samo ako je prozorčić za aktivaciju bijele boje. Injicirajte samo jednu dozu svakoga dana.

Korak A. Skinite zatvarač brizgalice i pregledajte brizgalicu

Pregledajte tekućinu. Mora biti bistra i bezbojna i ne smije sadržavati čestice. Ako nije takva, nemojte upotrijebiti brizgalicu. Ako u brizgalici ima mjehurića zraka, pročitajte dio "Pitanja i odgovori".

Provjerite broj doza u brizgalici. To možete odrediti prema položaju crnog klipa na skali za doziranje.

Provjerite je li prozorčić za aktivaciju bijele boje. Ako je narančaste boje, idite na dio 2. Provjerite naljepnicu na brizgalici kako biste bili sigurni da imate pravi lijek.

Korak B. Pričvrstite novu iglu i uklonite zatvarače igle

Uvijek upotrijebite novu iglu za svaku injekciju. Skinite zaštitu s vanjskog zatvarača igle.

Poravnajte iglu s brizgalicom. Iglu držite ravno dok je navijate na brizgalicu.

Sačuvati Baciti

Pripazite da se ne ozlijedite kada skinete zatvarač s igle.

Skinite vanjski i unutarnji zatvarač igle. Sačuvajte vanjski zatvarač igle - kasnije ćete ga trebati za uklanjanje igle.

Korak C. Izvucite dugme za injiciranje

Čvrsto izvucite dugme za injiciranje dok se ne zaustavi.

Strelica je sada usmjerena prema igli.

Korak D. Pritisnite dugme za injiciranje i držite ga pritisnutim da biste injicirali dozu

klik

sek

Uhvatite nabor kože i zabodite iglu (vidjeti dio "Mjesta za injiciranje" da biste doznali gdje možete injicirati lijek).

Pritisnite dugme za injiciranje do kraja. Možda ćete osjetiti ili čuti "klik".

Držite dugme za injiciranje pritisnutim i polako brojite do 5 kako biste injicirali cijelu dozu.

Sada ste primili svoju dozu. Izvucite iglu iz kože.

Korak E. Uklonite i bacite iglu nakon svake injekcije

Stavite vanjski zatvarač igle na ravnu površinu. Uvedite iglu u vanjski zatvarač igle. Vratite vanjski zatvarač igle na iglu.

Stisnite vanjski zatvarač igle kako biste čvrsto uhvatili iglu i uz pomoć zatvarača odvijte iglu s brizgalice.

Pitajte svog ljekarnika kako baciti iglu koju više ne koristite.

Vratite zatvarač na brizgalicu.

Korak F. Ponovite sve korake iz dijela 3 za svaku injekciju.

Brizgalicu bacite 14 dana nakon aktivacije. Učinite to čak i ako je u brizgalici ostala mala količina lijeka.

Tablica za aktivaciju i zbrinjavanje

U tablicu upišite datum kada ste aktivirali brizgalicu i datum kada je morate baciti 14 dana kasnije.

Brizgalica

Datum

Datum

 

aktivacije

zbrinjavanja

 

 

Čuvanje

 

Opće informacije

Čuvajte Lyxumia brizgalice na sigurnom mjestu izvan dohvata i pogleda djece.

Zaštitite Lyxumia brizgalice od prašine i prljavštine.

Vratite zatvarač na brizgalicu nakon svake uporabe radi zaštite od svjetlosti.

Lyxumia se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Prije aktivacije brizgalice:

Čuvajte neupotrijebljene Lyxumia brizgalice u hladnjaku, na temperaturi od 2°C do 8°C.

Nemojte zamrzavati Lyxumia brizgalice i nemojte upotrebljavati lijek Lyxumia ako je bio zamrznut.

Dopustite da se prije uporabe brizgalica ugrije na sobnu temperaturu.

Nakon aktivacije brizgalice:

Nakon aktivacije čuvajte Lyxumia brizgalicu na temperaturi ispod 30°C. Nemojte zamrzavati Lyxumia brizgalicu nakon aktivacije.

Nemojte čuvati Lyxumia brizgalicu s pričvršćenom iglom. Pričvršćena igla mogla bi dovesti do onečišćenja i ulaska zraka, što bi moglo utjecati na preciznost doze.

Nakon aktivacije Lyxumia brizgalicu možete upotrebljavati najviše 14 dana. Nakon 14 dana bacite upotrijebljenu Lyxumia brizgalicu. Učinite to čak i ako je u brizgalici ostala mala količina lijeka.

Zbrinjavanje

Vratite zatvarač na Lyxumia brizgalicu prije nego što je bacite.

Bacite Lyxumia brizgalicu; pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Održavanje

Oprezno rukujte Lyxumia brizgalicom.

Vanjsku površinu Lyxumia brizgalice možete očistiti vlažnom krpicom.

Nemojte namakati, prati ni podmazivati Lyxumia brizgalicu jer je to može oštetiti.

Ako mislite da bi Lyxumia brizgalica mogla biti oštećena, nemojte je upotrijebiti. Nemojte pokušavati popraviti brizgalicu.

Mjesta za injiciranje

Sprijeda

Straga

Lyxumia se mora injicirati pod kožu, a to se može učiniti na bilo kojem području koje je na slici označeno plavom bojom. To su bedro, trbuh ili nadlaktica. Pitajte liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru kako pravilno injicirati lijek.

Pitanja i odgovori

Što ako zaboravim aktivirati Lyxumia brizgalicu ili ako si injiciram lijek prije aktivacije?

Ako ste si injicirali lijek prije aktivacije brizgalice, nemojte to pokušati ispraviti dajući si drugu injekciju. Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri za savjet o provjeravanju razine šećera u krvi.

Što ako u spremniku ima mjehurića zraka?

Mali mjehurići zraka u spremniku normalna su pojava - oni Vam neće naškoditi. Doza koju ćete primijeniti je točna pa možete nastaviti slijediti upute. Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri ako trebate pomoć.

Što ako tijekom aktivacije iz brizgalice ne izađe tekućina?

Možda je igla začepljena ili nije dobro navijena na brizgalicu. Uklonite iglu s brizgalice, pričvrstite novu iglu i ponovite samo korake 4 i 5. Ako tekućina i dalje ne izlazi, možda je Lyxumia brizgalica oštećena. Nemojte upotrijebiti to pakiranje lijeka Lyxumia. Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri za pomoć.

Što ako je teško pritisnuti dugme za injiciranje do kraja?

Možda je igla začepljena ili nije dobro navijena na brizgalicu. Izvucite iglu iz kože i uklonite je s brizgalice. Pričvrstite novu iglu i ponovite samo korake D i E. Ako je još uvijek teško pritisnuti dugme za injiciranje, možda je Lyxumia brizgalica oštećena. Nemojte upotrijebiti to pakiranje lijeka Lyxumia. Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri za pomoć.

Ako imate bilo kakvih pitanja o lijeku Lyxumia ili o šećernoj bolesti, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri, ili nazovite lokalnog predstavnika tvrtke sanofi-aventis, čiji je broj naveden u "Uputi o lijeku: Informaciji za korisnika" (priložena zasebno u kutiji).

Lyxumia 20 mikrograma otopina za injekciju

liksisenatid

UPUTE ZA UPORABU

Jedna napunjena brizgalica sadrži 14 doza, a jedna doza sadrži 20 mikrograma u 0,2 ml.

Dio 1 - VAŽNE INFORMACIJE

Prije uporabe Lyxumia brizgalice pažljivo pročitajte ove upute.

Sačuvajte ovu uputu jer će Vam možda ponovno zatrebati

Informacije o Lyxumia brizgalici

Lyxumia dolazi u obliku napunjene brizgalice za injekciju.

Injicirajte samo jednu dozu na dan.

Jedna Lyxumia brizgalica sadrži 14 prethodno odmjerenih doza. Nema potrebe za odmjeravanjem svake pojedine doze.

Prije uporabe brizgalice razgovarajte sa svojim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom o tome kako pravilno injicirati lijek.

Ako ne možete potpuno sami slijediti sve upute ili ne možete rukovati brizgalicom (primjerice, ako imate problema s vidom), brizgalicu upotrijebite samo uz nečiju pomoć.

O Lyxumia brizgalici

 

 

prozorčić za

 

dugme za

gumeni čep

 

aktivaciju

 

injiciranje

 

 

 

 

 

 

 

uložak

 

 

 

 

zatvarač

 

skala za

 

prozorčić sa

 

 

 

 

brizgalice

 

 

 

doziranje

 

strelicom

 

 

 

 

 

 

 

Crni klip

Klip će se nakon svake injekcije pomaknuti duž skale za doziranje. U gornjem primjeru broj doze pokazuje da je preostalo još 13 injekcija.

Brizgalica je namijenjena samo za jednu osobu. Nemojte je dijeliti ni s jednom drugom osobom.

Uvijek provjerite naljepnicu kako biste bili sigurni da imate pravu Lyxumia brizgalicu. Osim toga, provjerite da nije istekao rok valjanosti. Uporaba pogrešnog lijeka može naškoditi Vašem zdravlju.

Nemojte pokušavati izvući tekućinu iz uloška pomoću štrcaljke.

O igli (isporučuje se odvojeno)

 

 

 

 

igla

 

zaštitni

vanjski

 

unutarnji

 

 

zatvarač igle

 

zatvarač igle

 

 

 

zatvarač

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koristite samo igle koje su odobrene za uporabu s Lyxumia brizgalicom. S Lyxumia brizgalicom upotrebljavajte jednokratne igle za brizgalicu veličine 29 do 32 G. Pitajte liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru koja je veličina i duljina igle najbolja za Vas.

Ako Vam injekciju daje netko drugi, mora pripaziti da nekoga slučajno ne ozlijedi iglom. Na taj bi se način mogla prenijeti infekcija.

Za svaku injekciju upotrijebite novu iglu. Na taj se način sprečava onečišćenje lijeka Lyxumia ili moguće začepljenje igle.

Dio 2 - POČETNA PRIPREMA

Aktivirajte brizgalicu na dan primjene prve injekcije

Prvo aktivirajte novu brizgalicu

Prije injiciranja doze - prije injiciranja morate prvo izbaciti višak tekućine iz nove brizgalice. To se radi samo jednom, a naziva se postupkom ‘aktivacije’. Koraci 1 do 5 navedeni u nastavku prikazuju kako se to radi.

Svrha je aktivacije provjeriti radi li brizgalica ispravno i je li odmjerena točna doza za prvu injekciju.

Nemojte ponavljati postupak aktivacije jer u protivnom nećete moći primijeniti 14 doza iz Lyxumia brizgalice.

Slike u nastavku pokazuju kako se nakon aktivacije mijenja prozorčić za aktivaciju smješten na dugmetu za injiciranje na brizgalici.

Nova brizgalica

Brizgalica spremna za injiciranje

(narančasti prozorčić)

(bijeli prozorčić)

Brizgalica je aktivirana i spremna za injiciranje. Prozorčić nakon aktivacije ostaje bijele boje.

Kako aktivirati novu Lyxumia brizgalicu

Korak 1 Skinite zatvarač brizgalice i

pregledajte brizgalicu

Pregledajte tekućinu. Mora biti bistra i bezbojna i ne smije sadržavati čestice. Ako nije takva, nemojte upotrijebiti brizgalicu.

Obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Korak 2 Pričvrstite iglu i uklonite zatvarače igle

Provjerite je li prozorčić za aktivaciju narančaste boje.

Za aktivaciju uvijek upotrijebite novu iglu. Skinite zaštitu s vanjskog zatvarača igle.

Poravnajte iglu s brizgalicom. Iglu držite ravno dok je navijate na brizgalicu.

Sačuvati Baciti

Pripazite da se ne ozlijedite kada skinete zatvarač s igle.

Povucite i skinite vanjski i unutarnji zatvarač igle. Sačuvajte vanjski zatvarač igle - kasnije ćete ga trebati za uklanjanje igle.

Korak 3 Izvucite dugme za injiciranje

Čvrsto izvucite dugme za injiciranje dok se ne zaustavi.

Strelica je sada usmjerena prema igli.

Korak 4 Pritisnite dugme za injiciranje i držite ga pritisnutim da biste uklonili višak tekućine

Usmjerite iglu prema prikladnom spremniku (poput papirnate čaše ili rupčića) kako biste u njega izbacili tekućinu koju ćete zatim baciti.

Pritisnite dugme za injiciranje do kraja. Možda ćete osjetiti ili čuti "klik".

Držite dugme za injiciranje pritisnutim i polako brojite do 5 kako biste izbacili i posljednje kapljice.

Klik

sek

Ako iz brizgalice ne izađe tekućina, pročitajte dio "Pitanja i odgovori".

Provjerite je li prozorčić za aktivaciju sada bijele boje.

Korak 5 Brizgalica je sada aktivirana

Nemojte ponovno aktivirati istu brizgalicu.

Za primjenu prve injekcije ne morate iglu kojom ste izvršili aktivaciju zamijeniti novom.

Za prvu injekciju idite odmah na dio 3 - korak C.

Okrenuti

Dio 3 - SVAKODNEVNA UPORABA BRIZGALICE

Slijedite upute iz ovoga dijela samo ako je prozorčić za aktivaciju bijele boje. Injicirajte samo jednu dozu svakoga dana.

Korak A. Skinite zatvarač brizgalice i pregledajte brizgalicu

Pregledajte tekućinu. Mora biti bistra i bezbojna i ne smije sadržavati čestice. Ako nije takva, nemojte upotrijebiti brizgalicu.

Ako u brizgalici ima mjehurića zraka, pročitajte dio "Pitanja i odgovori".

Provjerite broj doza u brizgalici. To možete odrediti prema položaju crnog klipa na skali za doziranje. Provjerite je li prozorčić za aktivaciju bijele boje. Ako je narančaste boje, idite na dio 2.

Provjerite naljepnicu na brizgalici kako biste bili sigurni da imate pravi lijek.

Korak B. Pričvrstite novu iglu i uklonite zatvarače igle

Uvijek upotrijebite novu iglu za svaku injekciju. Skinite zaštitu s vanjskog zatvarača igle.

Poravnajte iglu s brizgalicom. Iglu držite ravno dok je navijate na brizgalicu.

Sačuvati Baciti

Pripazite da se ne ozlijedite kada skinete zatvarač s igle.

Skinite vanjski i unutarnji zatvarač igle. Sačuvajte vanjski zatvarač igle - kasnije ćete ga trebati za uklanjanje igle.

Korak C. Izvucite dugme za injiciranje

Čvrsto izvucite dugme za injiciranje dok se ne zaustavi.

Strelica je sada usmjerena prema igli.

Korak D. Pritisnite dugme za injiciranje i držite ga pritisnutim da biste injicirali dozu

klik

sek

Uhvatite nabor kože i zabodite iglu (vidjeti dio "Mjesta za injiciranje" da biste doznali gdje možete injicirati lijek).

Pritisnite dugme za injiciranje do kraja. Možda ćete osjetiti ili čuti "klik".

Držite dugme za injiciranje pritisnutim i polako brojite do 5 kako biste injicirali cijelu dozu.

Sada ste primili svoju dozu. Izvucite iglu iz kože.

Korak E. Uklonite i bacite iglu nakon svake injekcije

Stavite vanjski zatvarač igle na ravnu površinu. Uvedite iglu u vanjski zatvarač igle. Vratite vanjski zatvarač igle na iglu.

Stisnite vanjski zatvarač igle kako biste čvrsto uhvatili iglu i uz pomoć zatvarača odvijte iglu s brizgalice.

Pitajte svog ljekarnika kako baciti iglu koju više ne koristite.

Vratite zatvarač na brizgalicu.

Korak F. Ponovite sve korake iz dijela 3 za svaku injekciju.

Brizgalicu bacite 14 dana nakon aktivacije. Učinite to čak i ako je u brizgalici ostala mala količina lijeka.

Tablica za aktivaciju i zbrinjavanje

U tablicu upišite datum kada ste aktivirali brizgalicu i datum kada je morate baciti 14 dana kasnije.

Brizgalica

Datum

Datum

 

aktivacije

zbrinjavanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čuvanje

 

Opće informacije

 

Čuvajte Lyxumia brizgalice na sigurnom mjestu izvan dohvata i pogleda djece.

Zaštitite Lyxumia brizgalice od prašine i prljavštine.

Vratite zatvarač na brizgalicu nakon svake uporabe radi zaštite od svjetlosti.

Lyxumia se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Prije aktivacije brizgalice:

Čuvajte neupotrijebljene Lyxumia brizgalice u hladnjaku, na temperaturi od 2°C do 8°C.

Nemojte zamrzavati Lyxumia brizgalice i nemojte upotrebljavati lijek Lyxumia ako je bio zamrznut.

Dopustite da se prije uporabe brizgalica ugrije na sobnu temperaturu.

Nakon aktivacije brizgalice:

Nakon aktivacije čuvajte Lyxumia brizgalicu na temperaturi ispod 30°C. Nemojte zamrzavati Lyxumia brizgalicu nakon aktivacije.

Nemojte čuvati Lyxumia brizgalicu s pričvršćenom iglom. Pričvršćena igla mogla bi dovesti do onečišćenja i ulaska zraka, što bi moglo utjecati na preciznost doze.

Nakon aktivacije Lyxumia brizgalicu možete upotrebljavati najviše 14 dana. Nakon 14 dana bacite upotrijebljenu Lyxumia brizgalicu. Učinite to čak i ako je u brizgalici ostala mala količina lijeka.

Zbrinjavanje

Vratite zatvarač na Lyxumia brizgalicu prije nego što je bacite.

Bacite Lyxumia brizgalicu; pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Održavanje

Oprezno rukujte Lyxumia brizgalicom.

Vanjsku površinu Lyxumia brizgalice možete očistiti vlažnom krpicom.

Nemojte namakati, prati ni podmazivati Lyxumia brizgalicu jer je to može oštetiti.

Ako mislite da bi Lyxumia brizgalica mogla biti oštećena, nemojte je upotrijebiti. Nemojte pokušavati popraviti brizgalicu.

Mjesta za injiciranje

Sprijeda

Straga

Lyxumia se mora injicirati pod kožu, a to se može učiniti na bilo kojem području koje je na slici označeno plavom bojom. To su bedro, trbuh ili nadlaktica. Pitajte svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru kako pravilno injicirati lijek.

Pitanja i odgovori

Što ako zaboravim aktivirati Lyxumia brizgalicu ili ako si injiciram lijek prije aktivacije?

Ako ste si injicirali lijek prije aktivacije brizgalice, nemojte to pokušati ispraviti dajući si drugu injekciju. Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri za savjet o provjeravanju razine šećera u krvi.

Što ako u spremniku ima mjehurića zraka?

Mali mjehurići zraka u spremniku normalna su pojava - oni Vam neće naškoditi. Doza koju ćete primijeniti je točna pa možete nastaviti slijediti upute. Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri ako trebate pomoć.

Što ako tijekom aktivacije iz brizgalice ne izađe tekućina?

Možda je igla začepljena ili nije dobro navijena na brizgalicu. Uklonite iglu s brizgalice, pričvrstite novu iglu i ponovite samo korake 4 i 5. Ako tekućina i dalje ne izlazi, možda je Lyxumia brizgalica oštećena. Nemojte upotrijebiti to pakiranje lijeka Lyxumia. Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri za pomoć.

Što ako je teško pritisnuti dugme za injiciranje do kraja?

Možda je igla začepljena ili nije dobro navijena na brizgalicu. Izvucite iglu iz kože i uklonite je s brizgalice. Pričvrstite novu iglu i ponovite samo korake D i E. Ako je još uvijek teško pritisnuti dugme za injiciranje, možda je Lyxumia brizgalica oštećena. Nemojte upotrijebiti to pakiranje lijeka Lyxumia. Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri za pomoć.

Ako imate bilo kakvih pitanja o lijeku Lyxumia ili o šećernoj bolesti, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri, ili nazovite lokalnog predstavnika tvrtke sanofi-aventis, čiji je broj naveden u "Uputi o lijeku: Informaciji za korisnika" (priložena zasebno u kutiji).

Lyxumia

liksisenatid

UPUTE ZA UPORABU

Pakiranje za početak liječenja - sadrži dvije napunjene brizgalice, a svaka od njih 14 doza. Jedna doza u brizgalici od 10 mikrograma sadrži 10 mikrograma u 0,2 ml.

Jedna doza u brizgalici od 20 mikrograma sadrži 20 mikrograma u 0,2 ml.

Dio 1 - VAŽNE INFORMACIJE

Prije uporabe Lyxumia brizgalica pažljivo pročitajte ove upute.

Sačuvajte ovu uputu jer će Vam možda ponovno zatrebati

Informacije o Lyxumia brizgalici

Injicirajte samo jednu dozu na dan.

Jedna Lyxumia brizgalica sadrži 14 prethodno odmjerenih doza. Nema potrebe za odmjeravanjem svake pojedine doze.

Prije uporabe brizgalice razgovarajte sa svojim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom o tome kako pravilno injicirati lijek.

Ako ne možete potpuno sami slijediti sve upute ili ne možete rukovati brizgalicom (primjerice, ako imate problema s vidom), brizgalicu upotrijebite samo uz nečiju pomoć.

O pakiranju za početak liječenja

Lyxumia pakiranje za početak liječenja uključuje dvije brizgalice različitih boja. Obje brizgalice sadrže lijek Lyxumia, ali različitih jačina. Obje brizgalice upotrebljavaju se na isti način.

Zelena brizgalica sadrži 14 prethodno odmjerenih doza; jedna doza sadrži 10 mikrograma lijeka Lyxumia.

Ljubičasta brizgalica sadrži 14 prethodno odmjerenih doza; jedna doza sadrži 20 mikrograma

lijeka Lyxumia.

Liječenje morate započeti zelenom Lyxumia brizgalicom od 10 mikrograma. Morate primijeniti svih 14 doza iz te brizgalice. Zatim možete upotrijebiti ljubičastu Lyxumia brizgalicu od 20 mikrograma.

O Lyxumia brizgalicama

Zelena Lyxumia brizgalica od 10 mikrograma

 

 

prozorčić za

 

dugme za

gumeni čep

 

aktivaciju

 

injiciranje

 

 

 

 

 

 

 

uložak

 

 

 

 

zatvarač

 

skala za

 

prozorčić sa

 

 

 

 

brizgalice

 

 

 

doziranje

 

strelicom

 

 

 

 

 

 

 

Ljubičasta Lyxumia brizgalica od 20 mikrograma

Crni klip

Klip će se nakon svake injekcije pomaknuti duž skale za doziranje. U gornjem primjeru broj doze pokazuje da je preostalo još 13 injekcija.

Brizgalice su namijenjene samo za jednu osobu. Nemojte ih dijeliti ni s jednom drugom osobom.

Uvijek provjerite naljepnicu kako biste bili sigurni da imate pravu Lyxumia brizgalicu. Osim toga, provjerite da nije istekao rok valjanosti. Uporaba pogrešnog lijeka može naškoditi Vašem zdravlju.

Nemojte pokušavati izvući tekućinu iz uloška pomoću štrcaljke.

O igli (isporučuje se odvojeno)

 

 

 

 

igla

 

 

vanjski

 

unutarnji

 

 

zaštitni

zatvarač igle

 

zatvarač igle

 

 

 

zatvarač

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koristite samo igle koje su odobrene za uporabu s Lyxumia brizgalicom. S Lyxumia brizgalicom upotrebljavajte jednokratne igle za brizgalicu veličine 29 do 32 G. Pitajte liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru koja je veličina i duljina igle najbolja za Vas.

Ako Vam injekciju daje netko drugi, mora pripaziti da nekoga slučajno ne ozlijedi iglom. Na taj bi se način mogli prenijeti infekcija.

Za svaku injekciju upotrijebite novu iglu. Na taj se način sprečava onečišćenje lijeka Lyxumia ili moguće začepljenje igle.

Dio 2 - POČETNA PRIPREMA

Počnite sa zelenom Lyxumia brizgalicom od 10 mikrograma.

Nemojte aktivirati ljubičastu Lyxumia brizgalicu od 20 mikrograma dok ne upotrijebite sve doze iz zelene brizgalice.

Aktivirajte brizgalicu na dan primjene prve injekcije

Prvo aktivirajte novu brizgalicu

Prije injiciranja doze - prije injiciranja morate prvo izbaciti višak tekućine iz nove brizgalice. To se radi samo jednom, a naziva se postupkom ‘aktivacije’. Koraci 1 do 5 navedeni u nastavku prikazuju kako se to radi.

Svrha je aktivacije provjeriti radi li brizgalica ispravno i je li odmjerena točna doza za prvu injekciju.

Nemojte ponavljati postupak aktivacije jer u protivnom nećete moći primijeniti 14 doza iz Lyxumia brizgalice.

Slike u nastavku pokazuju kako se nakon aktivacije mijenja prozorčić za aktivaciju smješten na dugmetu za injiciranje na brizgalici.

Nova brizgalica

Brizgalica spremna za injiciranje

(narančasti prozorčić)

(bijeli prozorčić)

Brizgalica je aktivirana i spremna za injiciranje. Prozorčić nakon aktivacije ostaje bijele boje.

Kako aktivirati novu Lyxumia brizgalicu

Korak 1 Skinite zatvarač brizgalice i pregledajte brizgalicu

Pregledajte tekućinu. Mora biti bistra i bezbojna i ne

Provjerite je li

smije sadržavati čestice. Ako nije takva, nemojte

prozorčić za

upotrijebiti pakiranje za početak liječenja.

aktivaciju

Obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

narančaste boje.

 

 

Korak 2 Pričvrstite iglu i uklonite zatvarače igle

Za aktivaciju uvijek upotrijebite novu iglu. Skinite zaštitu s vanjskog zatvarača igle.

Poravnajte iglu s brizgalicom. Iglu držite ravno dok je navijate na brizgalicu.

Sačuvati Baciti

Pripazite da se ne ozlijedite kada maknete zatvarač s igle.

Skinite vanjski i unutarnji zatvarač igle. Sačuvajte vanjski zatvarač igle - kasnije ćete ga trebati za uklanjanje igle.

Korak 3 Izvucite dugme za injiciranje

Čvrsto izvucite dugme za injiciranje dok se ne zaustavi.

Strelica je sada usmjerena prema igli.

Korak 4 Pritisnite dugme za injiciranje i držite ga pritisnutim da biste uklonili višak tekućine

Usmjerite iglu prema prikladnom spremniku (poput papirnate čaše ili rupčića) kako biste u njega izbacili tekućinu koju ćete zatim baciti.

Pritisnite dugme za injiciranje do kraja. Možda ćete osjetiti ili čuti "klik".

Držite dugme za injiciranje pritisnutim i polako brojite do 5 kako biste izbacili i posljednje kapljice.

Klik

sek

Ako iz brizgalice ne izađe tekućina, pročitajte dio "Pitanja i odgovori". Provjerite je li prozorčić za aktivaciju sada bijele boje.

Korak 5 Brizgalica je sada aktivirana

Nemojte ponovno aktivirati istu brizgalicu.

Za primjenu prve injekcije ne morate iglu kojom ste izvršili aktivaciju zamijeniti novom.

Za prvu injekciju idite odmah na dio 3 - korak C.

Okrenuti

Dio 3 - SVAKODNEVNA UPORABA BRIZGALICE

Slijedite upute iz ovoga dijela samo ako je prozorčić za aktivaciju bijele boje. Injicirajte samo jednu dozu na dan.

Korak A. Skinite zatvarač brizgalice i pregledajte brizgalicu

Pregledajte tekućinu. Mora biti bistra i bezbojna i ne smije sadržavati čestice. Ako nije takva, nemojte upotrijebiti ovo pakiranje za početak liječenja.

Ako u brizgalici ima mjehurića zraka, pročitajte dio "Pitanja i odgovori".

Provjerite broj doza u brizgalici. To možete odrediti prema položaju crnog klipa na skali za doziranje. Provjerite je li prozorčić za aktivaciju bijele boje. Ako je narančaste boje, idite na dio 2.

Provjerite naljepnicu na brizgalici kako biste bili sigurni da imate pravi lijek.

Korak B. Pričvrstite novu iglu i uklonite zatvarače igle

Uvijek upotrijebite novu iglu za svaku injekciju. Skinite zaštitu s vanjskog zatvarača igle.

Poravnajte iglu s brizgalicom. Iglu držite ravno dok je navijate na brizgalicu.

Sačuvati Baciti

Pripazite da se ne ozlijedite kada skinete zatvarač s igle.

Skinite vanjski i unutarnji zatvarač igle. Sačuvajte vanjski zatvarač igle - kasnije ćete ga trebati za uklanjanje igle.

Korak C. Izvucite dugme za injiciranje

Čvrsto izvucite dugme za injiciranje dok se ne zaustavi.

Strelica je sada usmjerena prema igli.

Korak D. Pritisnite dugme za injiciranje i držite ga pritisnutim da biste injicirali dozu

klik

sek

Uhvatite nabor kože i zabodite iglu (vidjeti dio "Mjesta za injiciranje" da biste doznali gdje možete injicirati lijek).

Pritisnite dugme za injiciranje do kraja. Možda ćete osjetiti ili čuti "klik".

Držite dugme za injiciranje pritisnutim i polako brojite do 5 kako biste injicirali cijelu dozu.

Sada ste primili svoju dozu. Izvucite iglu iz kože.

Korak E. Uklonite i bacite iglu nakon svake injekcije

Stavite vanjski zatvarač igle na ravnu površinu. Uvedite iglu u vanjski zatvarač igle. Vratite vanjski zatvarač igle na iglu.

Stisnite vanjski zatvarač igle kako biste čvrsto uhvatili iglu i uz pomoć zatvarača odvijte iglu s brizgalice.

Pitajte svog ljekarnika kako baciti iglu koju više ne koristite.

Vratite zatvarač na brizgalicu.

Korak F. Ponovite sve korake iz dijela 3 za svaku injekciju.

Brizgalicu bacite 14 dana nakon aktivacije. Učinite to čak i ako je u brizgalici ostala mala količina lijeka.

Nakon što bacite zelenu brizgalicu, idite na dio 4 da biste počeli upotrebljavati ljubičastu brizgalicu.

Dio 4 – PRELAZAK NA LJUBIČASTU BRIZGALICU

Završena uporaba zelene brizgalice od 10 mikrograma

Zelena Lyxumia brizgalica od 10 mikrograma prazna je kada crni klip dosegne oznaku ‘0’ na skali za doziranje, a dugme za injiciranje se više ne može izvući do kraja.

Kada ispraznite zelenu Lyxumia brizgalicu od 10 mikrograma, nastavite liječenje ljubičastom Lyxumia brizgalicom od 20 mikrograma. Ona se upotrebljava na posve isti način.

Uporaba ljubičaste brizgalice od 20 mikrograma

Aktivacija ljubičaste brizgalice od 20 mikrograma

Ljubičasta Lyxumia brizgalica od 20 mikrograma također se prije uporabe mora aktivirati. Slijedite sve korake navedene u dijelu 2.

Uporaba ljubičaste brizgalice od 20 mikrograma

Da biste injicirali dozu ljubičastom Lyxumia brizgalicom od 20 mikrograma slijedite sve korake navedene u dijelu 3. Za svakodnevne injekcije ponavljajte korake iz dijela 3 dok ne ispraznite brizgalicu.

Tablica za aktivaciju i zbrinjavanje

U tablicu upišite datum kada ste aktivirali brizgalicu i datum kada je morate baciti 14 dana kasnije.

Brizgalica

Datum aktivacije

Datum zbrinjavanja

10 mikrograma

___ / ___ / ___

___ / ___ / ___

20 mikrograma

___ / ___ / ___

___ / ___ / ___

Čuvanje

Opće informacije

Čuvajte Lyxumia brizgalice na sigurnom mjestu izvan dohvata i pogleda djece.

Zaštitite Lyxumia brizgalice od prašine i prljavštine.

Vratite zatvarač na brizgalicu nakon svake uporabe radi zaštite od svjetlosti.

Lyxumia se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Prije aktivacije brizgalice:

Čuvajte neupotrijebljene Lyxumia brizgalice u hladnjaku, na temperaturi od 2°C do 8°C.

Nemojte zamrzavati Lyxumia brizgalice i nemojte upotrebljavati lijek Lyxumia ako je bio zamrznut.

Dopustite da se prije uporabe brizgalica ugrije na sobnu temperaturu.

Nakon aktivacije brizgalice:

Nakon aktivacije čuvajte Lyxumia brizgalicu na temperaturi ispod 30°C. Nemojte zamrzavati Lyxumia brizgalicu nakon aktivacije.

Nemojte čuvati Lyxumia brizgalicu s pričvršćenom iglom. Pričvršćena igla mogla bi dovesti do onečišćenja i ulaska zraka, što bi moglo utjecati na preciznost doze.

Nakon aktivacije Lyxumia brizgalicu možete upotrebljavati najviše 14 dana. Nakon 14 dana bacite upotrijebljenu Lyxumia brizgalicu. Učinite to čak i ako je u brizgalici ostala mala količina lijeka.

Zbrinjavanje

Vratite zatvarač na Lyxumia brizgalicu prije nego što je bacite.

Bacite Lyxumia brizgalicu; pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Održavanje

Oprezno rukujte Lyxumia brizgalicom.

Vanjsku površinu Lyxumia brizgalice možete očistiti vlažnom krpicom.

Nemojte namakati, prati ni podmazivati Lyxumia brizgalicu jer je to može oštetiti.

Ako mislite da bi Lyxumia brizgalica mogla biti oštećena, nemojte je upotrijebiti. Nabavite novu brizgalicu. Nemojte pokušavati popraviti brizgalicu.

Mjesta za injiciranje

Sprijeda

Straga

Lyxumia se mora injicirati pod kožu, a to se može učiniti na bilo kojem području koje je na slici označeno plavom bojom. To su bedro, trbuh ili nadlaktica. Pitajte svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru kako pravilno injicirati lijek.

Pitanja i odgovori

Što ako zaboravim aktivirati Lyxumia brizgalicu ili ako si injiciram lijek prije aktivacije?

Ako ste si injicirali lijek prije aktivacije brizgalice, nemojte to pokušati ispraviti dajući si drugu injekciju. Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri za savjet o provjeravanju razine šećera u krvi.

Što ako u spremniku ima mjehurića zraka?

Mali mjehurići zraka u spremniku normalna su pojava - oni Vam neće naškoditi. Doza koju ćete primijeniti je točna pa možete nastaviti slijediti upute. Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri ako trebate pomoć.

Što ako tijekom aktivacije iz brizgalice ne izađe tekućina?

Možda je igla začepljena ili nije dobro navijena na brizgalicu. Uklonite iglu s brizgalice, pričvrstite novu iglu i ponovite samo korake 4 i 5. Ako tekućina i dalje ne izlazi, možda je Lyxumia brizgalica oštećena. Nemojte upotrijebiti to Lyxumia pakiranje za početak liječenja. Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri za pomoć.

Što ako je teško pritisnuti dugme za injiciranje do kraja?

Možda je igla začepljena ili nije dobro navijena na brizgalicu. Izvucite iglu iz kože i uklonite je s brizgalice. Pričvrstite novu iglu i ponovite samo korake D i E. Ako je još uvijek teško pritisnuti dugme za injiciranje, možda je Lyxumia brizgalica oštećena. Nemojte upotrijebiti to Lyxumia pakiranje za početak liječenja. Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri za pomoć.

Ako imate bilo kakvih pitanja o lijeku Lyxumia ili o šećernoj bolesti, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri, ili nazovite lokalnog predstavnika tvrtke sanofi-aventis, čiji je broj naveden u "Uputi o lijeku: Informaciji za korisnika" (priložena zasebno u kutiji).

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept