Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M-M-RVaxPro (measles virus Enders Edmonston strain...) – Sažetak opisa svojstava lijeka - J07BD52

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaM-M-RVaxPro
ATK šifraJ07BD52
Tvarmeasles virus Enders Edmonston strain (live, attenuated) / mumps virus Jeryl Lynn (level B) strain (live, attenuated) / rubella virus Wistar RA 27/3 strain (live, attenuated)
ProizvođačMSD VACCINS

1.NAZIV LIJEKA

M-M-RVAXPRO prašak i otapalo za suspenziju za injekciju

Cjepivo protiv morbila, parotitisa i rubele (živo)

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Nakon rekonstitucije, jedna doza (0,5 ml) sadrži:

živi, atenuirani virus morbila1, soj Enders Edmonston …………….ne manje od 1x103 CCID50* živi, atenuirani virus parotitisa1, soj Jeryl Lynn™ [Razina B]...........ne manje od 12,5x103 CCID50* živi, atenuirani virus rubele2, soj Wistar RA 27/3 ….. ……...…….. ne manje od 1x103 CCID50*

*infektivna doza za 50% kulture stanica

1proizveden na stanicama pilećih embrija.

2proizveden na WI-38 ljudskim diploidnim fibroblastima pluća.

Cjepivo može sadržavati rekombinantni ljudski albumin (rHA) u tragovima.

Ovo cjepivo sadrži neomicin u tragovima. Vidjeti dio 4.3.

Pomoćne tvari s poznatim učinkom:

Ovo cjepivo sadrži 14,5 mg sorbitola. Vidjeti dio 4.4.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju.

Prije rekonstitucije, prašak je svijetložuti kompaktni kristalični kolačić, a otapalo je bistra bezbojna tekućina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

M-M-RVAXPRO je indiciran za istodobno cijepljenje protiv morbila, parotitisa i rubele u osoba u dobi od 12 mjeseci nadalje (vidjeti dio 4.2).

U posebnim okolnostima M-M-RVAXPRO se može primijeniti dojenčadi u dobi od 9 mjeseci nadalje (vidjeti dijelove 4.2, 4.4 i 5.1).

Za primjenu tijekom epidemije morbila, ili postekspozicijsko cijepljenje ili za primjenu u osoba starijih od 9 mjeseci koje prethodno nisu bile cijepljene, a koje su u kontaktu sa ženama u kojih postoji vjerojatnost da su trudne, te u osoba podložnih zarazi parotitisom i rubelom, vidjeti dio 5.1.

Primjena M-M-RVAXPRO treba se temeljiti na službenim preporukama.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Osobe u dobi od 12 mjeseci i stariji:

Osobe od 12 mjeseci starosti nadalje trebaju primiti jednu dozu cjepiva na odabrani datum. Druga se doza može primijeniti najmanje 4 tjedna nakon prve doze u skladu sa službenim preporukama. Druga je doza namijenjena pojedincima koji iz bilo kojeg razloga nisu imali odgovor na prvu dozu.

Dojenčad u dobi od 9 do 12 mjeseci:

Podaci o imunogenosti i sigurnosti pokazuju da se M-M-RVAXPRO može primjenjivati u dojenčadi u dobi od 9 do 12 mjeseci, u skladu sa službenim preporukama ili kad se rana zaštita smatra neophodnom (npr. u dječjem vrtiću, u vrijeme epidemije ili putovanja u područja s visokom prevalencijom morbila). Tu dojenčad je potrebno docjepljivati u dobi od 12 do 15 mjeseci. Dodatna doza cjepiva koje sadrži morbile treba se razmotriti u skladu sa službenim preporukama (vidjeti dijelove 4.4 i 5.1).

Dojenčad mlađa od 9 mjeseci:

Trenutno nema dostupnih podataka o djelotvornosti i sigurnosti primjene cjepiva M-M-RVAXPRO u djece mlađe od 9 mjeseci.

Način primjene

Cjepivo se injicira intramuskularno (i.m.) ili supkutano (s.c.).

Najpogodnija mjesta za primjenu injekcije su anterolateralno područje bedra u mlađe djece i deltoidno područje u starije djece, adolescenata i odraslih.

Cjepivo se mora primijeniti supkutano u bolesnika s trombocitopenijom ili bilo kojim poremećajem koagulacije.

Za mjere opreza koje treba poduzeti prije rukovanja lijekom ili primjene lijeka, te za uputu o rekonstituciji cjepiva prije primjene vidjeti dio 6.6.

NE INJICIRATI INTRAVASKULARNO.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na bilo koje cjepivo protiv morbila, parotitisa ili rubele ili neku od pomoćnih tvari, uključujući neomicin (vidjeti dijelove 2, 4.4 i 6.1).

Trudnoća. Osim toga, trudnoću treba izbjegavati 1 mjesec nakon cijepljenja (vidjeti dio 4.6).

Cijepljenje se mora odgoditi za vrijeme trajanja bilo koje bolesti s vrućicom >38,5°C.

Aktivna neliječena tuberkuloza. U djece koja se liječe protiv tuberkuloze nije zamijećena egzacerbacija bolesti nakon cijepljenja cjepivom sa živim virusom morbila. Do sada nisu prijavljena ispitivanja utjecaja cjepiva protiv morbila u djece s neliječenom tuberkulozom.

Krvne diskrazije, leukemija, limfomi bilo koje vrste ili druge maligne neoplazme koje zahvaćaju krvotvorni i limfni sustav.

Aktualna imunosupresivna terapija (uključujući visoke doze kortikosteroida). M-M-RVAXPRO nije kontraindiciran u osoba koje se liječe topikalnim kortikosteroidima ili niskim dozama kortikosteroida za parenteralnu primjenu (npr. u profilaksi astme ili nadomjesnoj terapiji).

Teška humoralna ili stanična (primarna ili stečena) imunodeficijencija, npr. teška kombinirana imunodeficijencija, agamaglobulinemija i AIDS ili simptomatska HIV-infekcija ili dobno specifični

postotak CD4+ T limfocita u djece mlađe od 12 mjeseci: CD4+ <25%; u djece između 12 i 35 mjeseci: CD4+ <20%; u djece između 36 i 59 mjeseci: CD4+ <15% (vidjeti dio 4.4).

U teško imunokompromitiranih pojedinaca nehotično cijepljenih cjepivom koje sadrži virus morbila prijavljen je encefalitis s inkluzijskim tjelešcima, pneumonitis i smrtni ishod kao izravna posljedica diseminirane infekcije virusom morbila iz cjepiva.

Prirođena ili nasljedna imunodeficijencija u obiteljskoj anamnezi, osim ako se ne dokaže da je potencijalni primatelj cjepiva imunološki kompetentan.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Kao i sa svim injekcijskim cjepivima, uvijek je potrebno osigurati odgovarajući medicinski tretman i nadzor cijepljene osobe, jer u rijetkim slučajevima nakon primjene cjepiva može nastupiti anafilaktička reakcija (vidjeti dio 4.8).

Odrasli i adolescenti s alergijama u anamnezi mogu imati povišen rizik od anafilaktične ili anafilaktoidne reakcije. Preporučuje se pažljivo pratiti takve osobe nakon cijepljenja, kako bi se prepoznali rani znakovi tih reakcija.

Budući da se živa cjepiva protiv morbila i parotitisa proizvode u kulturi stanica pilećih embrija, osobe koje su imale anafilaktičnu, anafilaktoidnu ili drugu akutnu reakciju (npr. urtikariju, oticanje usta i grla, otežano disanje, hipotenziju ili šok) nakon konzumacije jaja, mogu imati povećan rizik od reakcija preosjetljivosti ranog tipa. Pri razmatranju cijepljenja u takvim slučajevima mora se pažljivo procijeniti omjer mogućeg rizika i koristi.

Posebna pozornost potrebna je pri primjeni M-M-RVAXPRO u osoba s konvulzijama u osobnoj ili obiteljskoj anamnezi ili s ozljedama mozga u osobnoj anamnezi. Liječnik treba voditi brigu o mogućem porastu temperature koji se može javiti nakon cijepljenja (vidjeti dio 4.8).

Dojenčad u dobi od 9 do 12 mjeseci cijepljena cjepivom protiv morbila u vrijeme epidemije ili zbog nekog drugog razloga možda neće imati odgovor na cjepivo zbog prisutnosti cirkulirajućih majčinih antitijela i/ili zbog nezrelosti imunološkog sustava (vidjeti dijelove 4.2 i 5.1).

Ovo cjepivo sadrži 14,5 mg sorbitola kao pomoćnu tvar. Bolesnici s rijetkim nasljednim poremećajima nepodnošenja fruktoze ne bi trebali primiti ovo cjepivo.

Trombocitopenija

Ovo cjepivo se zbog mogućeg krvarenja mora primijeniti supkutano u osoba s trombocitopenijom ili bilo kojim poremećajem koagulacije jer se u takvih bolesnika nakon intramuskularne primjene može javiti krvarenje. Osobe s trombocitopenijom mogu razviti teži stupanj trombocitopenije nakon cijepljenja. Osim toga, osobe u kojih se razvila trombocitopenija pri primjeni prve doze cjepiva M-M-RVAXPRO (ili cjepiva s nekom od njegovih komponenata) mogu razviti trombocitopeniju na ponovljenu dozu. Kako bi se utvrdilo je li potrebno dati dodatne doze cjepiva, može se procijeniti serološki status. Pri razmatranju cijepljenja u takvim slučajevima, mora se pažljivo procijeniti omjer mogućeg rizika i koristi (vidjeti dio 4.8).

Ostalo

Cijepljenje se može uzeti u obzir u bolesnika s određenim imunodeficijencijama kod kojih su koristi veće od rizika (asimptomatski bolesnici s HIV-om, deficijencije podklase IgG, prirođena neutropenija, kronična granulomatozna bolest i bolesti deficijencije komplementa).

Imunokompromitirani bolesnici koji nemaju kontraindikacije za cijepljenje ovim cjepivom (vidjeti dio 4.3) možda neće tako dobro odgovoriti kao imunokompetentni bolesnici, stoga neki od ovih bolesnika mogu dobiti ospice, zaušnjake ili rubeolu u slučaju kontakta, usprkos primjerenoj primjeni cjepiva. Ove je bolesnike potrebno pažljivo nadzirati zbog znakova ospica, zaušnjaka i rubeole.

Cijepljenje s M-M-RVAXPRO cjepivom ne mora rezultirati zaštitom od bolesti u svih cijepljenih osoba.

Prijenos

Izlučivanje malih količina živog atenuiranog virusa rubele iz nosa ili grla bilo je prisutno u većine osjetljivih osoba 7 do 28 dana nakon cijepljenja. Nije dokazano da se takav virus može prenijeti na osobe podložne zarazi koje su u kontaktu sa cijepljenim osobama. Zbog toga se prijenos putem bliskog osobnog kontakta ne smatra značajnim rizikom, premda je prihvaćen kao teoretska mogućnost. Međutim, zabilježen je prijenos virusa rubele iz cjepiva putem majčinog mlijeka na dojenčad, ali bez znakova kliničke bolesti (vidjeti dio 4.6).

Nije bio prijavljen prijenos jače atenuiranog soja Enders Edmonston virusa morbila ili soja Jeryl Lynn™ virusa parotitisa sa cijepljene osobe na osobe podložne zarazi.

Utjecaj na laboratorijske pretrage: vidjeti dio 4.5.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Imunoglobulin

Imunoglobulini (IG) se ne smiju davati istodobno s cjepivom M-M-RVAXPRO.

Istodobna primjena imunoglobulina s cjepivom M-M-RVAXPRO može utjecati na očekivani imunološki odgovor. Cijepljenje se mora odgoditi najmanje 3 mjeseca nakon transfuzije krvi ili plazme ili primjene humanog serumskog imunoglobulina.

Primjena krvnih pripravaka koji sadrže protutijela na morbile, parotitis ili rubelu, uključujući pripravke imunoglobulina, mora se izbjegavati tijekom mjesec dana nakon cijepljenja dozom M-M-RVAXPRO, osim ako se to ne smatra neophodnim.

Laboratorijske pretrage

Prijavljeno je da pojedinačno primijenjena cjepiva sa živim atenuiranim virusima morbila, parotitisa i rubele mogu privremeno potisnuti osjetljivost kože na tuberkulin. Stoga je tuberkulinski test, ako ga se mora raditi, potrebno napraviti prije cijepljenja, istodobno s cijepljenjem ili 4 do 6 tjedana nakon cijepljenja cjepivom M-M-RVAXPRO.

Primjena s drugim cjepivima

Do danas nisu provedena posebna ispitivanja istodobne primjene M-M-RVAXPRO i drugih cjepiva. Međutim, kako se pokazalo da M-M-RVAXPRO ima sigurnosni i imunogeni profil sličan prethodnom kombiniranom cjepivu protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc., može se uzeti u obzir iskustvo s tim cjepivom.

Objavljeni klinički podaci podupiru istodobnu primjenu prethodnog kombiniranog cjepiva protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc. s drugim dječjim cjepivima, uključujući DTaP (ili DTwP), IPV (ili OPV), HIB (Haemophilus influenzae tipa b), HIB-HBV (Haemophilus influenzae tipa b s cjepivom protiv hepatitisa B) i VAR (vodene kozice). M-M-RVAXPRO treba davati istodobno u različita mjesta primjene ili jedan mjesec prije ili poslije primjene drugih živih virusnih cjepiva.

Na temelju kliničkih ispitivanja s kvadrivalentnim cjepivom protiv morbila, parotitisa, rubele i vodenih kozica i prethodnim kombiniranim cjepivom protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc., M-M-RVAXPRO se može davati istodobno (ali u različita mjesta primjene) s cjepivom Prevenar i/ili cjepivom protiv hepatitisa A. Ta su klinička ispitivanja pokazala da imunološki odgovor nije bio izmijenjen i da su cjepiva imala sličan opći sigurnosni profil.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Trudnice se ne smiju cijepiti cjepivom M-M-RVAXPRO.

Nisu provedena ispitivanja primjene cjepiva M-M-RVAXPRO u trudnica. Nije poznato može li M-M-RVAXPRO prouzročiti oštećenja fetusa kad se primjenjuje u trudnica i može li utjecati na reproduktivnu sposobnost.

Međutim, kad se trudnicama davalo cjepivo protiv ospica ili zaušnjaka nije bilo zabilježeno oštećenje fetusa. Iako se ne može isključiti teoretski rizik, nije prijavljen nijedan slučaj sindroma kongenitalne rubeole na više od 3500 žena podložnih zarazi koje su, ne znajući da su u ranoj fazi trudnoće, bile cijepljene cjepivom koje je sadržavalo rubelu. Stoga, nehotično cijepljenje trudnica koje još ne znaju da su trudne cjepivima koja sadrže morbile, parotitis ili rubelu ne bi trebalo biti razlog za prekid trudnoće.

Trudnoću treba izbjegavati 1 mjesec nakon cijepljenja. Ženama koje namjeravaju zatrudnjeti potrebno je savjetovati da odgode trudnoću.

Dojenje

Ispitivanja su pokazala da rodilje koje doje, a koje su cijepljene živim atenuiranim cjepivom protiv rubele, mogu izlučivati virus u mlijeko i tako ga prenijeti na dojenče. Niti jedno dojenče sa serološkim dokazom rubela infekcije nije imalo simptomatsku bolest. Nije poznato izlučuju li se virusi morbila ili parotitisa u majčinu mlijeku, pa je stoga potreban oprez kad se M-M-RVAXPRO primjenjuje u dojilja.

Plodnost

M-M-RVAXPRO nije procjenjivan u ispitivanjima plodnosti.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Nisu provedena ispitivanja utjecaja cjepiva na sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima. Očekuje se da M-M-RVAXPRO ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

a. Sažetak sigurnosnog profila

U kliničkim ispitivanjima M-M-RVAXPRO je bio primijenjen u 1965 djece (vidjeti dio 5.1), a opći sigurnosni profil mogao se usporediti s prethodnim kombiniranim cjepivom protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc.

U jednom je kliničkom ispitivanju 752 djece primilo M-M-RVAXPRO intramuskularno ili supkutano. Oba puta primjene imala su usporediv opći sigurnosni profil, premda su reakcije na mjestu primjene bile manje česte u skupini cijepljenoj i.m. (15,8%) nego u skupini cijepljenoj s.c. (25,8%).

Sve nuspojave su se procjenjivale u 1940 djece. U neke su djece nakon cijepljenja cjepivom M-M-RVAXPRO bile primijećene sljedeće nuspojave povezane s cjepivom, sažete u dijelu b (isključujući izolirane prijave čija je učestalost bila <0,2%).

U usporedbi s prvom dozom, druga doza cjepiva M-M-RVAXPRO nije povezana s povećanom incidencijom i težinom kliničkih simptoma uključujući one koji bi mogli ukazivati na reakciju preosjetljivosti.

Osim toga, druge nuspojave prijavljene nakon stavljanja cjepiva M-M-RVAXPRO u promet i/ili tijekom kliničkih ispitivanja i nakon stavljanja u promet prethodnih monovalentnih i kombiniranih cjepiva protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc., bez obzira na njihovu uzročno-posljedičnu povezanost ili učestalost navedene su u dijelu b. Kada se učestalost ovih štetnih

događaja ne može procijeniti iz dostupnih podataka, ista je klasificirana kao "nepoznata". Ti su podaci prijavljeni iz primjene više od 400 milijuna doza u cijelom svijetu.

Najčešće nuspojave prijavljene nakon primjene cjepiva M-M-RVAXPRO bile su: vrućica (38,5°C ili viša); reakcije na mjestu injekcije uključujući bol, oticanje i eritem.

b. Tablični prikaz nuspojava

Nuspojave su razvrstane prema učestalosti pojavljivanja, definiranoj kao: [vrlo često (≥1/10); često (≥1/100 i <1/10); manje često (≥1/1000 i ≤1/100); nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)]

Nuspojave

Učestalost

Infekcije i infestacije

 

nazofaringitis, infekcije gornjih dišnih puteva ili virusne infekcije

manje često

aseptički meningitis, atipični oblik morbila, epididimitis, orhitis, otitis

nepoznato

media, parotitis, rinitis, subakutni sklerozirajući panencefalitis

Poremećaji krvi i limfnog sustava

 

regionalna limfadenopatija, trombocitopenija

nepoznato

Poremećaji imunološkog sustava

 

anafilaktoidna reakcija, anafilaksija i slične pojave poput angioneurotskog

nepoznato

edema, edema lica i perifernih edema

 

Psihijatrijski poremećaji

 

razdražljivost

nepoznato

Poremećaji živčanog sustava

 

afebrilne konvulzije ili napadaji, ataksija, omaglice, encefalitis,

 

encefalopatija, febrilne konvulzije (u djece), Guillain-Barreov sindrom,

 

glavobolja, encefalitis s inkluzijskim tjelešcima nakon morbila (vidjeti

nepoznato

dio 4.3), očna paraliza, optički neuritis, parestezija, polineuritis,

 

polineuropatija, retrobulbarni neuritis, sinkopa

 

Poremećaji oka

 

konjuktivitis, retinitis

nepoznato

Poremećaji uha i labirinta

 

senzorička gluhoća

nepoznato

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja

 

rinoreja

manje često

bronhospazam, kašalj, upala pluća, pneumonitis (vidjeti dio 4.3), grlobolja

nepoznato

Poremećaji probavnog sustava

 

proljev ili povraćanje

manje često

mučnina

nepoznato

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

 

morbiliformni osip ili drugi oblici osipa

često

urtikarija

manje često

panikulitis, pruritus, purpura, induracije kože, Stevens-Johnsonov sindrom

nepoznato

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

 

artritisi/ili artralgija(obično prolazna i rijetko kronična), mialgija

nepoznato

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

 

vrućica (38,5°C ili viša), eritem na mjestu injekcije, bol na mjestu injekcije

vrlo često

i oticanje na mjestu injekcije

 

podljev na mjestu injekcije

često

osip na mjestu injekcije

manje često

kratkotrajno pečenje i/ili bockanje na mjestu injekcije, opća slabost,

 

papilitis, periferni edemi, oticanje, osjetljivost na dodir, vezikule na mjestu

nepoznato

injekcije, oticanje i žarenje na mjestu injekcije

 

Krvožilni poremećaji

 

vaskulitis

nepoznato

vidjeti dio c

c. Opis odabranih nuspojava Aseptički meningitis

Prijavljeni su slučajevi aseptičkog meningitisa nakon cijepljenja protiv morbila, parotitisa i rubele. Premda se pokazalo da postoji uzročno-posljedični odnos između aseptičkog meningitisa i drugih sojeva cjepiva protiv parotitisa, nema dokaza koji bi povezivali aseptički meningitis s cjepivom protiv parotitisa koje sadrži soj Jeryl Lynn™.

Encefalitis i encefalopatija

U teško imunokompromitiranih osoba koje su nehotično bile cijepljene cjepivom koje sadrži virus morbila zabilježeni su encefalitis s inkluzijskim tjelešcima nakon morbila, pneumonitis i smrtni ishod kao izravna posljedica diseminirane infekcije virusom morbila iz cjepiva (vidjeti dio 4.3); također su zabilježeni diseminirani parotitis i infekcija virusom rubele iz cjepiva.

Subakutni sklerozirajući panencefalitis

Nema dokaza da cjepivo protiv morbila može prouzročiti SSPE. Prijavljeni su slučajevi SSPE u djece koja nisu imala u anamnezi infekciju divljim tipom virusa morbila, ali su primila cjepivo protiv morbila. Neki od tih slučajeva mogli su biti posljedica neprepoznatih ospica u prvoj godini života ili cijepljenja protiv morbila. Rezultati retrospektivnog kliničkog ispitivanja provedenog u Američkim Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (US Centers for Disease Control and Prevention), ukazuju na to da je cjepivo protiv morbila općenito štitilo protiv SSPE jer je spriječilo morbile, kojima je svojstven rizik od SSPE.

Artralgija i/ili artritis

Artralgija i/ili artritis (obično prolazni i rijetko kronični) i polineuritis znakovi su infekcije divljim virusom rubele i razlikuju se po učestalosti i težini ovisno o dobi i spolu, s time da su najčešće i najteže u odraslih žena, a najrjeđe i najlakše u pretpubertetske djece. U djece su nakon cijepljenja reakcije u zglobovima općenito manje česte (0-3%) i kratkotrajne. U žena su stope incidencije artritisa i artralgije općenito više od onih u djece (12-20%), a reakcije su izraženije i dugotrajnije. Simptomi mogu trajati i mjesecima, a u rijetkim prilikama i godinama. U adolescentica je incidencija reakcija u sredini, između one u djece i one u žena. Čak i u starijih žena (u dobi od 35-45 godina) te se reakcije općenito dobro podnose i rijetko ometaju uobičajene aktivnosti.

Kronični artritis

Kronični artritis je bio povezan sa zarazom divljim tipom virusa rubele i povezuje se s perzistentnim virusom i/ili virusnim antigenom koji se može izolirati iz tkiva. Samo su u rijetkim slučajevima cijepljene osobe razvile kronične simptome zglobova.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Rijetko je prijavljena primjena doza cjepiva M-M-RVAXPRO koje su bile više od preporučenih, a profil nuspojava bio je usporediv s onim zapaženim pri primjeni preporučene doze M-M-RVAXPRO.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: virusno cjepivo, ATK oznaka: J07BD52

Procjena imunogenosti i kliničke djelotvornosti

Usporedno kliničko ispitivanje u koje je bilo uključeno 1279 osoba cijepljenih s M-M-RVAXPRO ili prethodnim kombiniranim (proizvedenim s humanim serumskim albuminom) cjepivom protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc. pokazalo je da ta dva cjepiva imaju sličnu imunogenost i sigurnost primjene.

Klinička ispitivanja u 284 trostruko seronegativne djece u dobi od 11 mjeseci do 7 godina pokazala su da je prethodno kombinirano cjepivo protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc. visoko imunogeno i da se općenito dobro podnosi. U tim je kliničkim ispitivanjima jedna injekcija cjepiva protiv morbila izazvala proizvodnju protutijela inhibicije hemaglutinacije (IH) u 95% osoba, proizvodnju neutralizirajućih protutijela na parotitis u 96%, a proizvodnju protutijela IH na rubelu u 99% osoba podložnih infekciji.

Procjena imunogenosti u djece u dobi od 9 do 12 mjeseci u vrijeme primanja prve doze cjepiva Provedeno je kliničko ispitivanje s kvadrivalentnim cjepivom protiv morbila, parotitisa, rubele i varičele proizvođača Merck & Co. Inc. Cjepivo je primjenjivano u dvije doze s tim da je razmak između doza bio 3 mjeseca. U ispitivanju je sudjelovalo 1620 zdravih ispitanika koji su u vrijeme primanja prve doze cjepiva bili u dobi od 9 do 12 mjeseci. Profil sigurnosti primjene nakon primjene 1. i 2. doze cjepiva bio je općenito usporediv za kohorte svih dobnih skupina.

U analizi cjelokupnih podataka (cijepljene osobe bez obzira na njihov titar antitijela na početku), visoka stopa seroprotekcije od >99% je postignuta za parotitis i rubelu nakon 2. doze cjepiva, bez obzira na dob cjepljenika prilikom primanja prve doze cjepiva. Nakon primjene 2. doze, stopa seroprotekcije protiv morbila bila je 98,1% kada je prva doza cjepiva primijenjena u dobi od

11 mjeseci; u odnosu na 98,9% kada je prva doza cjepiva primijenjena u dobi od 12 mjeseci (neinferiornost kao cilj ispitivanja je dokazana). Nakon primjene dvije doze, stopa seroprotekcije protiv morbila bila je 94,6% kada je prva doza primijenjena u dobi od 9 mjeseci, u odnosu na 98,9% kada je prva doza primijenjena u dobi od 12 mjeseci (neinferiornost kao cilj ispitivanja nije dokazana).

Stope seroprotekcije za virus morbila, parotitisa i rubele u analizi cjelokupnih podataka prikazani su u Tablici 1.

Tablica 1: stopa seropotekcije za virus morbila, parotitisa i rubele 6 tjedana nakon primjene 1. doze i 6 tjedana nakon 2. doze kvadrivalentnog cjepiva protiv morbila, parotitisa, rubele i varičela proizvođača Merck & Co., Inc. – analiza cjelokupnih podataka

 

 

1. doza u dobi od

1. doza u dozi od

1. doza u dobi od

 

 

11 mjeseci / 2. doza

12 mjeseci / 2. doza

 

 

9 mjeseci / 2. doza u

Valencija

 

u dobi od

u dobi od

Vremenska

dobi od 12 mjeseci

(razina

14 mjeseci

15 mjeseci

točka

N = 527

seroprotekcije)

N = 480

N = 466

 

 

 

 

stopa seroprotekcije

stopa seroprotekcije

stopa seroprotekcije

 

 

[95% CI]

[95% CI]

[95% CI]

Morbili

Nakon 1.

72,3%

87,6%

90,6%

doze

[68,2; 76,1]

[84,2; 90,4]

[87,6; 93,1]

(titar ≥255

Nakon 2.

94,6%

98,1%

98,9%

mIU/ml)

doze

[92,3; 96,4]

[96,4; 99,1]

[97,5; 99,6]

 

Parotitis (titar

Nakon 1.

96,4%

98,7%

98,5%

doze

[94,4; 97,8]

[97,3; 99,5]

[96,9; 99,.4]

≥10 ELISA Ab

Nakon 2.

99,2%

99,6%

99,3%

jedinice/ml)

doze

[98,0; 99,8]

[98,5; 99,9]

[98,1; 99,9]

 

 

Nakon 1.

97,3%

98,7%

97,8%

Rubela (titar

doze

[95,5; 98,5]

[97,3; 99,5]

[96,0; 98,9]

≥10 IU/ml)

Nakon 2.

99,4%

99,4%

99,6%

 

doze

[98,3; 99,9]

[98,1; 99,9]

[98,4; 99,9]

Nakon primjene druge doze srednji geometrijski titar (engl, geometric mean titre, GMT) protiv morbila i rubele bio je usporediv u svim dobnim kategorijama, dok je GMT protiv morbila bio niži u osoba koje su primile prvu dozu cjepiva u dobi od 9 mjeseci u odnosu na one koji su primili prvu dozu cjepiva u dobi od 11 ili 12 mjeseci.

Usporedno ispitivanje u 752 ispitanika koji su primili M-M-RVAXPRO intramuskularnim ili supkutanim putem, pokazalo je sličan profil imunogenosti u oba puta primjene.

Djelotvornost sastavnih cjepiva prethodnog kombiniranog cjepiva protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc. bila je utvrđena u nizu dvostruko slijepih kontroliranih terenskih ispitivanja, koja su pokazala visok stupanj zaštitne djelotvornosti koju su pružala pojedinačna cjepiva. Ta su ispitivanja također utvrdila da se serokonverzija kao odgovor na cijepljenje protiv morbila, parotitisa i rubele podudarala sa zaštitom od ovih bolesti.

Postekspozicijsko cijepljenje

Cijepljenje osoba izloženih divljem tipu virusa morbila može pružiti djelomičnu zaštitu ako se cjepivo primijeni u roku od 72 sata nakon izlaganja. Međutim, ako se cjepivo primjeni nekoliko dana prije izlaganja, može se pružiti znatna zaštita. Nema uvjerljivih dokaza da cijepljenje može pružiti zaštitu osobama koje su nedavno bile izložene divljem tipu virusa parotitisa ili rubele.

Učinkovitost

Više od 400 milijuna doza prethodnog kombiniranog cjepiva protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc. distribuirano je širom svijeta (od 1978. do 2003.). Široka primjena dvije doze prema kalendaru cijepljenja u Sjedinjenim Američkim Državama i zemljama poput Finske i Švedske dovela je do >99% smanjenja incidencije svake od te 3 ciljne bolesti.

Adolescentice i odrasle žene koje nisu trudne

Cijepljenje živim atenuiranim cjepivom protiv rubele infekciji podložnih adolescentica i žena reproduktivne dobi koje nisu trudne indicirano je ako se primjenjuju određene mjere opreza (vidjeti dio 4.4 i 4.6). Cijepljenje djevojaka podložnih infekciji rubelom nakon puberteta pruža individualnu zaštitu od rubele kasnije tijekom trudnoće, čime se sprječava i infekcija fetusa i posljedične prirođene malformacije uzrokovane rubelom.

Prethodno necijepljene osobe starije od 9 mjeseci koje su u dodiru s trudnicama podložnim infekciji trebale bi primiti cjepivo koje sadrži atenuirani virus rubele (kao što je M-M-RVAXPRO ili monovalentno cjepivo protiv rubele) kako bi se smanjio rizik od izlaganja trudnica rubeli.

Osobe koje su vjerojatno podložne infekciji parotitisom i rubelom

M-M-RVAXPRO cjepivo je poželjno za cijepljenje osoba koje su vjerojatno podložne infekciji parotitisom i rubelom. Osobe koje je potrebno cijepiti protiv morbila mogu primiti M-M-RVAXPRO bez obzira na njihov imunološki status obzirom na parotitis ili rubelu, ako monovalentno cjepivo protiv morbila nije dostupno.

5.2Farmakokinetička svojstva

Nije primjenjivo.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Nisu provedena neklinička ispitivanja lijeka.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Prašak sorbitol natrijev fosfat kalijev fosfat saharoza

hidrolizirana želatina

podloga 199 s Hanksovim solima

Eagleova minimalna osnovna podloga (MEM) natrijev L-glutamat

neomicin fenolno crvenilo

natrijev hidrogenkarbonat

kloridna kiselina (za podešavanje pH) natrijev hidroksid (za podešavanje pH)

Otapalo

voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

2 godine.

Nakon rekonstitucije, cjepivo se mora odmah primijeniti; međutim, dokazana stabilnost rekonstituiranog cjepiva u primjeni je 8 sati kada se čuva na hladnom pri temperaturi od 2°C – 8°C.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati i prevoziti na hladnom (2°C – 8°C). Ne zamrzavati.

Bočicu s praškom čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Uvjete čuvanja nakon rekonstitucije lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Prašak u bočici (staklo) s čepom (butil guma) i otapalo u bočici (staklo) s čepom (klorobutil guma) u pakiranju od 1 ili 10.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Za rekonstituciju koristite priloženo otapalo. Otapalo je bistra, bezbojna tekućina. Prije nego što se pomiješa s otapalom, prašak je svijetložuti, kompaktni, kristalični kolačić. Potpuno rekonstituirano cjepivo je bistra žuta tekućina.

Važno je da se za svaku osobu koja se cijepi koristi posebna sterilna štrcaljka i igla, kako bi se spriječio prijenos infektivnih čestica s jedne osobe na drugu.

Upute za rekonstituciju

Izvucite cijeli sadržaj bočice s otapalom u štrcaljku koja će se koristiti za rekonstituciju i injekciju. Ubrizgajte cijeli sadržaj štrcaljke u bočicu s praškom. Nježno protresite kako bi se sadržaj dobro promiješao. Rekonstituirano cjepivo ne smije se upotrijebiti ako primijetite da sadrži čestice ili da se izgled otapala, praška ili rekonstituiranog cjepiva razlikuje od gore opisanog.

Izvucite cijeli sadržaj rekonstituiranog cjepiva iz bočice u istu štrcaljku i injicirajte cijeli volumen.

Ako su priložene dvije igle: jednu iglu upotrijebite za rekonstituciju cjepiva, a drugu za primjenu cjepiva osobi koja će se cijepiti.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francuska

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/337/001

EU/1/06/337/002

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 11. svibnja 2006.

Datum posljednje obnove: 11. svibnja 2011.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

1. NAZIV LIJEKA

M-M-RVAXPRO prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki Cjepivo protiv morbila, parotitisa i rubele (živo)

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Nakon rekonstitucije, jedna doza (0,5 ml) sadrži:

živi, atenuirani virus morbila1, soj Enders Edmonston …………….ne manje od 1x103 CCID50* živi, atenuirani virus parotitisa1, soj Jeryl Lynn™ [Razina B]...........ne manje od 12,5x103 CCID50* živi, atenuirani virus rubele2, soj Wistar RA 27/3 …………...……..ne manje od 1x103 CCID50*

*infektivna doza za 50% kulture stanica

1proizveden na stanicama pilećih embrija.

2proizveden na WI-38 ljudskim diploidnim fibroblastima pluća.

Cjepivo može sadržavati rekombinantni ljudski albumin (rHA) u tragovima.

Ovo cjepivo sadrži neomicin u tragovima. Vidjeti dio 4.3.

Pomoćne tvari s poznatim učinkom:

Ovo cjepivo sadrži 14,5 mg sorbitola. Vidjeti dio 4.4.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki.

Prije rekonstitucije, prašak je svijetložuti kompaktni kristalični kolačić, a otapalo je bistra bezbojna tekućina.

4. KLINIČKI PODACI

4.1 Terapijske indikacije

M-M-RVAXPRO je indiciran za istodobno cijepljenje protiv morbila, parotitisa i rubele u osoba u dobi od 12 mjeseci nadalje (vidjeti dio 4.2).

U posebnim okolnostima M-M-RVAXPRO se može primijeniti dojenčadi u dobi od 9 mjeseci nadalje (vidjeti dijelove 4.2, 4.4 i 5.1).

Za primjenu tijekom epidemije morbila, ili postekspozicijsko cijepljenje ili za primjenu u osoba starijih od 9 mjeseci koje prethodno nisu bile cijepljene, a koje su u kontaktu sa ženama u kojih postoji vjerojatnost da su trudne, te u osoba podložnih zarazi parotitisom i rubelom, vidjeti dio 5.1.

Primjena M-M-RVAXPRO treba se temeljiti na službenim preporukama.

4.2 Doziranje i način primjene

Doziranje

Osobe u dobi od 12 mjeseci i stariji:

Osobe od 12 mjeseci starosti nadalje trebaju primiti jednu dozu cjepiva na odabrani datum. Druga se doza može primijeniti najmanje 4 tjedna nakon prve doze u skladu sa službenim preporukama. Druga

je doza namijenjena pojedincima koji iz bilo kojeg razloga nisu imali odgovor na prvu dozu.

Dojenčad u dobi od 9 do 12 mjeseci:

Podaci o imunogenosti i sigurnosti pokazuju da se M-M-RVAXPRO može primjenjivati u dojenčadi u dobi od 9 do 12 mjeseci, u skladu sa službenim preporukama ili kad se rana zaštita smatra neophodnom (npr. u dječjem vrtiću, u vrijeme epidemije ili putovanja u područja s visokom prevalencijom morbila). Tu dojenčad je potrebno docjepljivati u dobi od 12 do 15 mjeseci. Dodatna doza cjepiva koje sadrži morbile treba se razmotriti u skladu sa službenim preporukama (vidjeti dijelove 4.4 i 5.1).

Dojenčad mlađa od 9 mjeseci:

Trenutno nema dostupnih podataka o djelotvornosti i sigurnosti primjene cjepiva M-M-RVAXPRO u djece mlađe od 9 mjeseci.

Način primjene

Cjepivo se injicira intramuskularno (i.m.) ili supkutano (s.c.).

Najpogodnija mjesta za primjenu injekcije su anterolateralno područje bedra u mlađe djece i deltoidno područje u starije djece, adolescenata i odraslih.

Cjepivo se mora primijeniti supkutano u bolesnika s trombocitopenijom ili bilo kojim poremećajem koagulacije.

Za mjere opreza koje treba poduzeti prije rukovanja lijekom ili primjene lijeka, te za uputu o rekonstituciji cjepiva prije primjene, vidjeti dio 6.6.

NE INJICIRATI INTRAVASKULARNO.

4.3 Kontraindikacije

Preosjetljivost na bilo koje cjepivo protiv morbila, parotitisa ili rubele ili neku od pomoćnih tvari, uključujući neomicin (vidjeti dijelove 2, 4.4 i 6.1).

Trudnoća. Osim toga, trudnoću treba izbjegavati 1 mjesec nakon cijepljenja (vidjeti dio 4.6).

Cijepljenje se mora odgoditi za vrijeme trajanja bilo koje bolesti s vrućicom >38,5°C.

Aktivna neliječena tuberkuloza. U djece koja se liječe protiv tuberkuloze nije zamijećena egzacerbacija bolesti nakon cijepljenja cjepivom sa živim virusom morbila. Do sada nisu prijavljena ispitivanja utjecaja cjepiva protiv morbila u djece s neliječenom tuberkulozom.

Krvne diskrazije, leukemija, limfomi bilo koje vrste ili druge maligne neoplazme koje zahvaćaju krvotvorni i limfni sustav.

Aktualna imunosupresivna terapija (uključujući visoke doze kortikosteroida). M-M-RVAXPRO nije kontraindiciran u osoba koje se liječe topikalnim kortikosteroidima ili niskim dozama kortikosteroida za parenteralnu primjenu (npr. u profilaksi astme ili nadomjesnoj terapiji).

Teška humoralna ili stanična (primarna ili stečena) imunodeficijencija, npr. teška kombinirana imunodeficijencija, agamaglobulinemija i AIDS ili simptomatska HIV-infekcija ili dobno specifični postotak CD4+ T limfocita u djece mlađe od 12 mjeseci: CD4+ <25%; u djece između 12 i 35 mjeseci: CD4+ <20%; u djece između 36 i 59 mjeseci: CD4+ <15% (vidjeti dio 4.4).

U teško imunokompromitiranih pojedinaca nehotično cijepljenih cjepivom koje sadrži virus morbila prijavljen je encefalitis s inkluzijskim tjelešcima, pneumonitis i smrtni ishod kao izravna posljedica diseminirane infekcije virusom morbila iz cjepiva.

Prirođena ili nasljedna imunodeficijencija u obiteljskoj anamnezi, osim ako se ne dokaže da je potencijalni primatelj cjepiva imunološki kompetentan.

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Kao i sa svim injekcijskim cjepivima, uvijek je potrebno osigurati odgovarajući medicinski tretman i nadzor cijepljene osobe, jer u rijetkim slučajevima nakon primjene cjepiva može nastupiti anafilaktička reakcija (vidjeti dio 4.8).

Odrasli i adolescenti s alergijama u anamnezi mogu imati povišen rizik od anafilaktične ili anafilaktoidne reakcije. Preporučuje se pažljivo pratiti takve osobe nakon cijepljenja, kako bi se prepoznali rani znakovi tih reakcija.

Budući da se živa cjepiva protiv morbila i parotitisa proizvode u kulturi stanica pilećih embrija, osobe koje su imale anafilaktičnu, anafilaktoidnu ili drugu akutnu reakciju (npr. urtikariju, oticanje usta i grla, otežano disanje, hipotenziju ili šok) nakon konzumacije jaja, mogu imati povećan rizik od reakcija preosjetljivosti ranog tipa. Pri razmatranju cijepljenja u takvim slučajevima mora se pažljivo procijeniti omjer mogućeg rizika i koristi.

Posebna pozornost potrebna je pri primjeni M-M-RVAXPRO u osoba s konvulzijama u osobnoj ili obiteljskoj anamnezi ili s ozljedama mozga u osobnoj anamnezi. Liječnik treba voditi brigu o mogućem porastu temperature koji se može javiti nakon cijepljenja (vidjeti dio 4.8).

Dojenčad u dobi od 9 do 12 mjeseci cijepljena cjepivom protiv morbila u vrijeme epidemije ili zbog nekog drugog razloga možda neće imati odgovor na cjepivo zbog prisutnosti cirkulirajućih majčinih antitijela i/ili zbog nezrelosti imunološkog sustava (vidjeti dijelove 4.2 i 5.1).

Ovo cjepivo sadrži 14,5 mg sorbitola kao pomoćnu tvar. Bolesnici s rijetkim nasljednim poremećajima nepodnošenja fruktoze ne bi trebali primiti ovo cjepivo.

Trombocitopenija

Ovo cjepivo se zbog mogućeg krvarenja mora primijeniti supkutano u osoba s trombocitopenijom ili bilo kojim poremećajem koagulacije jer se u takvih bolesnika nakon intramuskularne primjene može javiti krvarenje. Osobe s trombocitopenijom mogu razviti teži stupanj trombocitopenije nakon cijepljenja. Osim toga, osobe u kojih se razvila trombocitopenija pri primjeni prve doze cjepiva M-M-RVAXPRO (ili cjepiva s nekom od njegovih komponenata) mogu razviti trombocitopeniju na ponovljenu dozu. Kako bi se utvrdilo je li potrebno dati dodatne doze cjepiva, može se procijeniti serološki status. Pri razmatranju cijepljenja u takvim slučajevima, mora se pažljivo procijeniti omjer mogućeg rizika i koristi (vidjeti dio 4.8).

Ostalo

Cijepljenje se može uzeti u obzir u bolesnika s određenim imunodeficijencijama kod kojih su koristi veće od rizika (asimptomatski bolesnici s HIV-om, deficijencije podklase IgG, prirođena neutropenija, kronična granulomatozna bolest i bolesti deficijencije komplementa).

Imunokompromitirani bolesnici koji nemaju kontraindikacije za cijepljenje ovim cjepivom (vidjeti dio 4.3) možda neće tako dobro odgovoriti kao imunokompetentni bolesnici, stoga neki od ovih bolesnika mogu dobiti ospice, zaušnjake ili rubeolu u slučaju kontakta, usprkos primjerenoj primjeni cjepiva. Ove je bolesnike potrebno pažljivo nadzirati zbog znakova ospica, zaušnjaka i rubeole.

Cijepljenje s M-M-RVAXPRO cjepivom ne mora rezultirati zaštitom od bolesti u svih cijepljenih osoba.

Prijenos

Izlučivanje malih količina živog atenuiranog virusa rubele iz nosa ili grla bilo je prisutno u većine osjetljivih osoba 7 do 28 dana nakon cijepljenja. Nije dokazano da se takav virus može prenijeti na osobe podložne zarazi koje su u kontaktu sa cijepljenim osobama. Zbog toga se prijenos putem bliskog

osobnog kontakta ne smatra značajnim rizikom, premda je prihvaćen kao teoretska mogućnost. Međutim, zabilježen je prijenos virusa rubele iz cjepiva putem majčinog mlijeka na dojenčad, ali bez znakova kliničke bolesti (vidjeti dio 4.6).

Nije bio prijavljen prijenos jače atenuiranog soja Enders Edmonston virusa morbila ili soja Jeryl Lynn™ virusa parotitisa sa cijepljene osobe na osobe podložne zarazi.

Utjecaj na laboratorijske pretrage: vidjeti dio 4.5.

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Imunoglobulin

Imunoglobulini (IG) se ne smiju davati istodobno s cjepivom M-M-RVAXPRO.

Istodobna primjena imunoglobulina s cjepivom M-M-RVAXPRO može utjecati na očekivani imunološki odgovor. Cijepljenje se mora odgoditi najmanje 3 mjeseca nakon transfuzije krvi ili plazme ili primjene humanog serumskog imunoglobulina.

Primjena krvnih pripravaka koji sadrže protutijela na morbile, parotitis ili rubelu, uključujući pripravke imunoglobulina, mora se izbjegavati tijekom mjesec dana nakon cijepljenja dozom M-M-RVAXPRO, osim ako se to ne smatra neophodnim.

Laboratorijske pretrage

Prijavljeno je da pojedinačno primijenjena cjepiva sa živim atenuiranim virusima morbila, parotitisa i rubele mogu privremeno potisnuti osjetljivost kože na tuberkulin. Stoga je tuberkulinski test, ako ga se mora raditi, potrebno napraviti prije cijepljenja, istodobno s cijepljenjem ili 4 do 6 tjedana nakon cijepljenja cjepivom M-M-RVAXPRO.

Primjena s drugim cjepivima

Do danas nisu provedena posebna ispitivanja istodobne primjene M-M-RVAXPRO i drugih cjepiva. Međutim, kako se pokazalo da M-M-RVAXPRO ima sigurnosni i imunogeni profil sličan prethodnom kombiniranom cjepivu protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc., može se uzeti u obzir iskustvo s tim cjepivom.

Objavljeni klinički podaci podupiru istodobnu primjenu prethodnog kombiniranog cjepiva protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc. s drugim dječjim cjepivima, uključujući DTaP (ili DTwP), IPV (ili OPV), HIB (Haemophilus influenzae tipa b), HIB-HBV (Haemophilus influenzae tipa b s cjepivom protiv hepatitisa B) i VAR (vodene kozice). M-M-RVAXPRO treba davati istodobno u različita mjesta primjene ili jedan mjesec prije ili poslije primjene drugih živih virusnih cjepiva.

Na temelju kliničkih ispitivanja s kvadrivalentnim cjepivom protiv morbila, parotitisa, rubele i vodenih kozica i prethodnim kombiniranim cjepivom protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc., M-M-RVAXPRO se može davati istodobno (ali u različita mjesta primjene) s cjepivom Prevenar i/ili cjepivom protiv hepatitisa A. Ta su klinička ispitivanja pokazala da imunološki odgovor nije bio izmijenjen i da su cjepiva imala sličan opći sigurnosni profil.

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Trudnice se ne smiju cijepiti cjepivom M-M-RVAXPRO.

Nisu provedena ispitivanja primjene cjepiva M-M-RVAXPRO u trudnica. Nije poznato može li M-M-RVAXPRO prouzročiti oštećenja fetusa kad se primjenjuje u trudnica i može li utjecati na reproduktivnu sposobnost.

Međutim, kad se trudnicama davalo cjepivo protiv ospica ili zaušnjaka nije bilo zabilježeno oštećenje fetusa. Iako se ne može isključiti teoretski rizik, nije prijavljen nijedan slučaj sindroma kongenitalne rubeole na više od 3500 žena podložnih zarazi koje su, ne znajući da su u ranoj fazi trudnoće, bile cijepljene cjepivom koje je sadržavalo rubelu. Stoga, nehotično cijepljenje trudnica koje još ne znaju da su trudne cjepivima koja sadrže morbile, parotitis ili rubelu ne bi trebalo biti razlog za prekid trudnoće.

Trudnoću treba izbjegavati 1 mjesec nakon cijepljenja. Ženama koje namjeravaju zatrudnjeti potrebno je savjetovati da odgode trudnoću.

Dojenje

Ispitivanja su pokazala da rodilje koje doje, a koje su cijepljene živim atenuiranim cjepivom protiv rubele, mogu izlučivati virus u mlijeko i tako ga prenijeti na dojenče. Niti jedno dojenče sa serološkim dokazom rubela infekcije nije imalo simptomatsku bolest. Nije poznato izlučuju li se virusi morbila ili parotitisa u majčinu mlijeku, pa je stoga potreban oprez kad se M-M-RVAXPRO primjenjuje u dojilja.

Plodnost

M-M-RVAXPRO nije procjenjivan u ispitivanjima plodnosti.

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Nisu provedena ispitivanja utjecaja cjepiva na sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima. Očekuje se da M-M-RVAXPRO ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8 Nuspojave

a. Sažetak sigurnosnog profila

U kliničkim ispitivanjima M-M-RVAXPRO je bio primijenjen u 1965 djece (vidjeti dio 5.1), a opći sigurnosni profil mogao se usporediti s prethodnim kombiniranim cjepivom protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc.

U jednom je kliničkom ispitivanju 752 djece primilo M-M-RVAXPRO intramuskularno ili supkutano. Oba puta primjene imala su usporediv opći sigurnosni profil, premda su reakcije na mjestu primjene bile manje česte u skupini cijepljenoj i.m. (15,8%) nego u skupini cijepljenoj s.c. (25,8%).

Sve nuspojave su se procjenjivale u 1940 djece. U neke su djece nakon cijepljenja cjepivom M-M-RVAXPRO bile primijećene sljedeće nuspojave povezane s cjepivom, sažete u dijelu b (isključujući izolirane prijave čija je učestalost bila <0,2%).

U usporedbi s prvom dozom, druga doza cjepiva M-M-RVAXPRO nije povezana s povećanom incidencijom i težinom kliničkih simptoma uključujući one koji bi mogli ukazivati na reakciju preosjetljivosti.

Osim toga, druge nuspojave prijavljene nakon stavljanja cjepiva M-M-RVAXPRO u promet i/ili tijekom kliničkih ispitivanja i nakon stavljanja u promet prethodnih monovalentnih i kombiniranih cjepiva protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc., bez obzira na njihovu uzročno-posljedičnu povezanost ili učestalost navedene su u dijelu b. Kada se učestalost ovih štetnih

događaja ne može procijeniti iz dostupnih podataka, ista je klasificirana kao "nepoznata". Ti su podaci prijavljeni iz primjene više od 400 milijuna doza u cijelom svijetu.

Najčešće nuspojave prijavljene nakon primjene cjepiva M-M-RVAXPRO bile su: vrućica (38,5°C ili viša); reakcije na mjestu injekcije uključujući bol, oticanje i eritem.

b. Tablični prikaz nuspojava

Nuspojave su razvrstane prema učestalosti pojavljivanja, definiranoj kao: [vrlo često (≥1/10); često (≥1/100 i <1/10); manje često (≥1/1000 i ≤1/100); nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)]

Nuspojave

Učestalost

Infekcije i infestacije

 

nazofaringitis, infekcije gornjih dišnih puteva ili virusne infekcije

manje često

aseptički meningitis, atipični oblik morbila, epididimitis, orhitis, otitis

nepoznato

media, parotitis, rinitis, subakutni sklerozirajući panencefalitis

Poremećaji krvi i limfnog sustava

 

regionalna limfadenopatija, trombocitopenija

nepoznato

Poremećaji imunološkog sustava

 

anafilaktoidna reakcija, anafilaksija i slične pojave poput angioneurotskog

nepoznato

edema, edema lica i perifernih edema

 

Psihijatrijski poremećaji

 

razdražljivost

nepoznato

Poremećaji živčanog sustava

 

afebrilne konvulzije ili napadaji, ataksija, omaglice, encefalitis,

 

encefalopatija, febrilne konvulzije (u djece), Guillain-Barreov sindrom,

 

glavobolja, encefalitis s inkluzijskim tjelešcima nakon morbila (vidjeti

nepoznato

dio 4.3), očna paraliza, optički neuritis, parestezija, polineuritis,

 

polineuropatija, retrobulbarni neuritis, sinkopa

 

Poremećaji oka

 

konjuktivitis, retinitis

nepoznato

Poremećaji uha i labirinta

 

senzorička gluhoća

nepoznato

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja

 

rinoreja

manje često

bronhospazam, kašalj, upala pluća, pneumonitis (vidjeti dio 4.3), grlobolja

nepoznato

Poremećaji probavnog sustava

 

proljev ili povraćanje

manje često

mučnina

nepoznato

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

 

morbiliformni osip ili drugi oblici osipa

često

urtikarija

manje često

panikulitis, pruritus, purpura, induracije kože, Stevens-Johnsonov sindrom

nepoznato

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

 

artritisi/ili artralgija(obično prolazna i rijetko kronična), mialgija

nepoznato

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

 

vrućica (38,5°C ili viša), eritem na mjestu injekcije, bol na mjestu injekcije

vrlo često

i oticanje na mjestu injekcije

 

podljev na mjestu injekcije

često

osip na mjestu injekcije

manje često

kratkotrajno pečenje i/ili bockanje na mjestu injekcije, opća slabost,

 

papilitis, periferni edemi, oticanje, osjetljivost na dodir, vezikule na mjestu

nepoznato

injekcije, oticanje i žarenje na mjestu injekcije

 

Krvožilni poremećaji

 

vaskulitis

nepoznato

vidjeti dio c

c. Opis odabranih nuspojava Aseptički meningitis

Prijavljeni su slučajevi aseptičkog meningitisa nakon cijepljenja protiv morbila, parotitisa i rubele. Premda se pokazalo da postoji uzročno-posljedični odnos između aseptičkog meningitisa i drugih sojeva cjepiva protiv parotitisa, nema dokaza koji bi povezivali aseptički meningitis s cjepivom protiv parotitisa koje sadrži soj Jeryl Lynn™.

Encefalitis i encefalopatija

U teško imunokompromitiranih osoba koje su nehotično bile cijepljene cjepivom koje sadrži virus morbila zabilježeni su encefalitis s inkluzijskim tjelešcima nakon morbila, pneumonitis i smrtni ishod kao izravna posljedica diseminirane infekcije virusom morbila iz cjepiva (vidjeti dio 4.3); također su zabilježeni diseminirani parotitis i infekcija virusom rubele iz cjepiva.

Subakutni sklerozirajući panencefalitis

Nema dokaza da cjepivo protiv morbila može prouzročiti SSPE. Prijavljeni su slučajevi SSPE u djece koja nisu imala u anamnezi infekciju divljim tipom virusa morbila, ali su primila cjepivo protiv morbila. Neki od tih slučajeva mogli su biti posljedica neprepoznatih ospica u prvoj godini života ili cijepljenja protiv morbila. Rezultati retrospektivnog kliničkog ispitivanja provedenog u Američkim Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (US Centers for Disease Control and Prevention), ukazuju na to da je cjepivo protiv morbila općenito štitilo protiv SSPE jer je spriječilo morbile, kojima je svojstven rizik od SSPE.

Artralgija i/ili artritis

Artralgija i/ili artritis (obično prolazni i rijetko kronični) i polineuritis znakovi su infekcije divljim virusom rubele i razlikuju se po učestalosti i težini ovisno o dobi i spolu, s time da su najčešće i najteže u odraslih žena, a najrjeđe i najlakše u pretpubertetske djece. U djece su nakon cijepljenja reakcije u zglobovima općenito manje česte (0-3%) i kratkotrajne. U žena su stope incidencije artritisa i artralgije općenito više od onih u djece (12-20%), a reakcije su izraženije i dugotrajnije. Simptomi mogu trajati i mjesecima, a u rijetkim prilikama i godinama. U adolescentica je incidencija reakcija u sredini, između one u djece i one u žena. Čak i u starijih žena (u dobi od 35-45 godina) te se reakcije općenito dobro podnose i rijetko ometaju uobičajene aktivnosti.

Kronični artritis

Kronični artritis je bio povezan sa zarazom divljim tipom virusa rubele i povezuje se s perzistentnim virusom i/ili virusnim antigenom koji se može izolirati iz tkiva. Samo su u rijetkim slučajevima cijepljene osobe razvile kronične simptome zglobova.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9 Predoziranje

Rijetko je prijavljena primjena doza cjepiva M-M-RVAXPRO koje su bile više od preporučenih, a profil nuspojava bio je usporediv s onim zapaženim pri primjeni preporučene doze M-M-RVAXPRO.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: virusno cjepivo, ATK oznaka: J07BD52

Procjena imunogenosti i kliničke djelotvornosti

Usporedno kliničko ispitivanje u koje je bilo uključeno 1279 osoba cijepljenih s M-M-RVAXPRO ili prethodnim kombiniranim (proizvedenim s humanim serumskim albuminom) cjepivom protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc. pokazalo je da ta dva cjepiva imaju sličnu imunogenost i sigurnost primjene.

Klinička ispitivanja u 284 trostruko seronegativne djece u dobi od 11 mjeseci do 7 godina pokazala su da je prethodno kombinirano cjepivo protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc. visoko imunogeno i da se općenito dobro podnosi. U tim je kliničkim ispitivanjima jedna injekcija cjepiva protiv morbila izazvala proizvodnju protutijela inhibicije hemaglutinacije (IH) u 95% osoba, proizvodnju neutralizirajućih protutijela na parotitis u 96%, a proizvodnju protutijela IH na rubelu u 99% osoba podložnih infekciji.

Procjena imunogenosti u djece u dobi od 9 do 12 mjeseci u vrijeme primanja prve doze cjepiva Provedeno je kliničko ispitivanje s kvadrivalentnim cjepivom protiv morbila, parotitisa, rubele i varičele proizvođača Merck & Co. Inc. Cjepivo je primjenjivano u dvije doze s tim da je razmak između doza bio 3 mjeseca. U ispitivanju je sudjelovalo 1620 zdravih ispitanika koji su u vrijeme primanja prve doze cjepiva bili u dobi od 9 do 12 mjeseci. Profil sigurnosti primjene nakon primjene 1. i 2. doze cjepiva bio je općenito usporediv za kohorte svih dobnih skupina.

U analizi cjelokupnih podataka (cijepljene osobe bez obzira na njihov titar antitijela na početku), visoka stopa seroprotekcije od >99% je postignuta za parotitis i rubelu nakon 2. doze cjepiva, bez obzira na dob cjepljenika prilikom primanja prve doze cjepiva. Nakon primjene 2. doze, stopa seroprotekcije protiv morbila bila je 98,1% kada je prva doza cjepiva primijenjena u dobi od

11 mjeseci; u odnosu na 98,9% kada je prva doza cjepiva primijenjena u dobi od 12 mjeseci (neinferiornost kao cilj ispitivanja je dokazana). Nakon primjene dvije doze, stopa seroprotekcije protiv morbila bila je 94,6% kada je prva doza primijenjena u dobi od 9 mjeseci, u odnosu na 98,9% kada je prva doza primijenjena u dobi od 12 mjeseci (neinferiornost kao cilj ispitivanja nije dokazana).

Stope seroprotekcije za virus morbila, parotitisa i rubele u analizi cjelokupnih podataka prikazani su u Tablici 1.

Tablica 1: stopa seropotekcije za virus morbila, parotitisa i rubele 6 tjedana nakon primjene 1. doze i 6 tjedana nakon 2. doze kvadrivalentnog cjepiva protiv morbila, parotitisa, rubele i varičela proizvođača Merck & Co., Inc. – analiza cjelokupnih podataka

 

 

1. doza u dobi od

1. doza u dozi od

1. doza u dobi od

 

 

11 mjeseci / 2. doza

12 mjeseci / 2. doza

 

 

9 mjeseci / 2. doza u

Valencija

 

u dobi od

u dobi od

Vremenska

dobi od 12 mjeseci

(razina

14 mjeseci

15 mjeseci

točka

N = 527

seroprotekcije)

N = 480

N = 466

 

 

 

 

stopa seroprotekcije

stopa seroprotekcije

stopa seroprotekcije

 

 

[95% CI]

[95% CI]

[95% CI]

Morbili

Nakon 1.

72,3%

87,6%

90,6%

doze

[68,2; 76,1]

[84,2; 90,4]

[87,6; 93,1]

(titar ≥255

Nakon 2.

94,6%

98,1%

98,9%

mIU/ml)

doze

[92,3; 96,4]

[96,4; 99,1]

[97,5; 99,6]

 

Parotitis (titar

Nakon 1.

96,4%

98,7%

98,5%

doze

[94,4; 97,8]

[97,3; 99,5]

[96,9; 99,.4]

≥10 ELISA Ab

Nakon 2.

99,2%

99,6%

99,3%

jedinice/ml)

doze

[98,0; 99,8]

[98,5; 99,9]

[98,1; 99,9]

 

 

Nakon 1.

97,3%

98,7%

97,8%

Rubela (titar

doze

[95,5; 98,5]

[97,3; 99,5]

[96,0; 98,9]

≥10 IU/ml)

Nakon 2.

99,4%

99,4%

99,6%

 

doze

[98,3; 99,9]

[98,1; 99,9]

[98,4; 99,9]

Nakon primjene druge doze srednji geometrijski titar (engl, geometric mean titre, GMT) protiv morbila i rubele bio je usporediv u svim dobnim kategorijama, dok je GMT protiv morbila bio niži u osoba koje su primile prvu dozu cjepiva u dobi od 9 mjeseci u odnosu na one koji su primili prvu dozu cjepiva u dobi od 11 ili 12 mjeseci.

Usporedno ispitivanje u 752 ispitanika koji su primili M-M-RVAXPRO intramuskularnim ili supkutanim putem, pokazalo je sličan profil imunogenosti u oba puta primjene.

Djelotvornost sastavnih cjepiva prethodnog kombiniranog cjepiva protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc. bila je utvrđena u nizu dvostruko slijepih kontroliranih terenskih ispitivanja, koja su pokazala visok stupanj zaštitne djelotvornosti koju su pružala pojedinačna cjepiva. Ta su ispitivanja također utvrdila da se serokonverzija kao odgovor na cijepljenje protiv morbila, parotitisa i rubele podudarala sa zaštitom od ovih bolesti.

Postekspozicijsko cijepljenje

Cijepljenje osoba izloženih divljem tipu virusa morbila može pružiti djelomičnu zaštitu ako se cjepivo primijeni u roku od 72 sata nakon izlaganja. Međutim, ako se cjepivo primjeni nekoliko dana prije izlaganja, može se pružiti znatna zaštita. Nema uvjerljivih dokaza da cijepljenje može pružiti zaštitu osobama koje su nedavno bile izložene divljem tipu virusa parotitisa ili rubele.

Učinkovitost

Više od 400 milijuna doza prethodnog kombiniranog cjepiva protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc. distribuirano je širom svijeta (od 1978. do 2003.). Široka primjena dvije doze prema kalendaru cijepljenja u Sjedinjenim Američkim Državama i zemljama poput Finske i Švedske dovela je do >99% smanjenja incidencije svake od te 3 ciljne bolesti.

Adolescentice i odrasle žene koje nisu trudne

Cijepljenje živim atenuiranim cjepivom protiv rubele infekciji podložnih adolescentica i žena reproduktivne dobi koje nisu trudne indicirano je ako se primjenjuju određene mjere opreza (vidjeti dio 4.4 i 4.6). Cijepljenje djevojaka podložnih infekciji rubelom nakon puberteta pruža individualnu zaštitu od rubele kasnije tijekom trudnoće, čime se sprječava i infekcija fetusa i posljedične prirođene malformacije uzrokovane rubelom.

Prethodno necijepljene osobe starije od 9 mjeseci koje su u dodiru s trudnicama podložnim infekciji trebale bi primiti cjepivo koje sadrži atenuirani virus rubele (kao što je M-M-RVAXPRO ili monovalentno cjepivo protiv rubele) kako bi se smanjio rizik od izlaganja trudnica rubeli.

Osobe koje su vjerojatno podložne infekciji parotitisom i rubelom

M-M-RVAXPRO cjepivo je poželjno za cijepljenje osoba koje su vjerojatno podložne infekciji parotitisom i rubelom. Osobe koje je potrebno cijepiti protiv morbila mogu primiti M-M-RVAXPRO bez obzira na njihov imunološki status obzirom na parotitis ili rubelu, ako monovalentno cjepivo protiv morbila nije dostupno.

5.2 Farmakokinetička svojstva

Nije primjenjivo.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Nisu provedena neklinička ispitivanja lijeka.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

Prašak sorbitol natrijev fosfat kalijev fosfat saharoza

hidrolizirana želatina

podloga 199 s Hanksovim solima

Eagleova minimalna osnovna podloga (MEM) natrijev L-glutamat

neomicin fenolno crvenilo

natrijev hidrogenkarbonat

kloridna kiselina (za podešavanje pH) natrijev hidroksid (za podešavanje pH)

Otapalo

voda za injekcije

6.2 Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3 Rok valjanosti

2 godine.

Nakon rekonstitucije, cjepivo se mora odmah primijeniti; međutim, dokazana stabilnost rekonstituiranog cjepiva u primjeni je 8 sati kada se čuva na hladnom pri temperaturi od 2°C – 8°C.

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati i prevoziti na hladnom (2°C – 8°C). Ne zamrzavati.

Bočicu s praškom čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Uvjete čuvanja nakon rekonstitucije lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika

Prašak u bočici (staklo) s čepom (butil guma) i otapalo u napunjenoj štrcaljki (staklo) s pričvršćenom iglom i čepom klipa (klorobutil guma) i zaštitom za iglu (prirodna guma) u pakiranju od 1 ili 10.

Prašak u bočici (staklo) s čepom (butil guma) i otapalo u napunjenoj štrcaljki (staklo) i čepom klipa (klorobutil guma) i zatvaračem vrha (stiren-butadien guma), bez igle u pakiranju od 1, 10 ili 20.

Prašak u bočici (staklo) s čepom (butil guma) i otapalo u napunjenoj štrcaljki (staklo) i čepom klipa (klorobutil guma) i zatvaračem vrha (stiren-butadien guma), s jednom ili dvije nepričvršćene igle u pakiranju od 1, 10 ili 20.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Za rekonstituciju koristite priloženo otapalo. Otapalo je bistra bezbojna tekućina. Prije nego što se pomiješa s otapalom, prašak je svijetložuti, kompaktni, kristalični kolačić. Potpuno rekonstituirano cjepivo je bistra žuta tekućina.

Važno je da se za svaku osobu koja se cijepi koristi posebna sterilna štrcaljka i igla, kako bi se spriječio prijenos infektivnih čestica s jedne osobe na drugu.

Upute za rekonstituciju

Ubrizgajte cijeli sadržaj štrcaljke u bočicu s praškom. Nježno protresite kako bi se sadržaj dobro promiješao.

Rekonstituirano cjepivo ne smije se upotrijebiti ako primijetite da sadrži čestice ili da se izgled otapala, praška ili rekonstituiranog cjepiva razlikuje od gore opisanog.

Izvucite cijeli sadržaj rekonstituiranog cjepiva iz bočice u istu štrcaljku i injicirajte cijeli volumen.

Ako su priložene dvije igle: jednu iglu upotrijebite za rekonstituciju cjepiva, a drugu za primjenu cjepiva osobi koja će se cijepiti.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francuska

8. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/337/003

EU/1/06/337/004

EU/1/06/337/005

EU/1/06/337/006

EU/1/06/337/007

EU/1/06/337/008

EU/1/06/337/009

EU/1/06/337/010

EU/1/06/337/011

EU/1/06/337/012

EU/1/06/337/013

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 11. svibnja 2006.

Datum posljednje obnove: 11. svibnja 2011.

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept