Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M-M-RVaxPro (measles virus Enders Edmonston strain...) – Označavanje - J07BD52

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaM-M-RVaxPro
ATK šifraJ07BD52
Tvarmeasles virus Enders Edmonston strain (live, attenuated) / mumps virus Jeryl Lynn (level B) strain (live, attenuated) / rubella virus Wistar RA 27/3 strain (live, attenuated)
ProizvođačMSD VACCINS

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU M-M-RVAXPRO - Prašak u bočici i otapalo u bočici-Pakiranje od 1, 10

1.NAZIV LIJEKA

M-M-RVAXPRO prašak i otapalo za suspenziju za injekciju

Cjepivo protiv morbila, parotitisa i rubele (živo)

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Nakon pripreme, 1 doza (0,5 ml) sadrži:

ne manje od 1 x 103

 

živi, atenuirani virus morbila, soj Enders Edmonston

CCID50*

živi, atenuirani virus parotitisa, soj Jeryl Lynn™ [Razina B]

ne manje od 12,5 x 103 CCID50*

ne manje od 1 x 103

CCID50*

*infektivna doza za 50% kulture stanica

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sorbitol, natrijev fosfat, kalijev fosfat, saharoza, hidrolizirana želatina, podloga 199 s Hanksovim solima, MEM, natrijev L-glutamat, neomicin, fenolno crvenilo, natrijev hidrogenkarbonat, kloridna kiselina, natrijev hidroksid i voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju

1 jednodozna bočica (prašak) + 1 bočica (otapalo).

10 jednodoznih bočica (prašak) + 10 bočica (otapalo).

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u mišić ili potkožno.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom (2°C – 8°C). Ne zamrzavati.

Bočicu s praškom čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Nakon pripreme, cjepivo se mora primijeniti odmah ili unutar 8 sati ukoliko se čuva u hladnjaku.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/337/001 – pakiranje od 1

EU/1/06/337/002 – pakiranje od 10

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE BOČICA S PRAŠKOM

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

M-M-RVAXPRO prašak za suspenziju za injekciju

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Za i.m. ili s.c. primjenu

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 doza

6.DRUGO

MSD VACCINS

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE BOČICA S OTAPALOM

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za M-M-RVAXPRO

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 doza

6. DRUGO

MSD VACCINS

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

M-M-RVAXPRO - Prašak u bočici i otapalo u napunjenoj štrcaljki s pričvršćenom iglom - Pakiranje od 1, 10

1. NAZIV LIJEKA

M-M-RVAXPRO prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki Cjepivo protiv morbila, parotitisa i rubele (živo)

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Nakon pripreme, 1 doza (0,5 ml) sadrži:

ne manje od 1 x 103

 

živi, atenuirani virus morbila, soj Enders Edmonston

CCID50*

živi, atenuirani virus parotitisa, soj Jeryl Lynn™ [Razina B]

ne manje od 12,5 x 103 CCID50*

ne manje od 1 x 103

CCID50*

*infektivna doza za 50% kulture stanica

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sorbitol, natrijev fosfat, kalijev fosfat, saharoza, hidrolizirana želatina, podloga 199 s Hanksovim solima, MEM, natrijev L-glutamat, neomicin, fenolno crvenilo, natrijev hidrogenkarbonat, kloridna kiselina, natrijev hidroksid i voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki

1 jednodozna bočica (prašak) + 1 napunjena štrcaljka (otapalo) s iglom.

10 jednodoznih bočica (prašak) + 10 napunjenih štrcaljki (otapalo) s iglom.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u mišić ili potkožno.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom (2°C – 8°C). Ne zamrzavati.

Bočicu s praškom čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Nakon pripreme, cjepivo se mora primijeniti odmah ili unutar 8 sati ukoliko se čuva u hladnjaku.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/337/003 – pakiranje od 1

EU/1/06/337/004 – pakiranje od 10

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

M-M-RVAXPRO - Prašak u bočici i otapalo u napunjenoj štrcaljki bez igle -Pakiranje od 1, 10, 20

1. NAZIV LIJEKA

M-M-RVAXPRO prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki Cjepivo protiv morbila, parotitisa i rubele (živo)

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Nakon pripreme, 1 doza (0,5 ml) sadrži:

ne manje od 1 x 103

 

živi, atenuirani virus morbila, soj Enders Edmonston

CCID50*

živi, atenuirani virus parotitisa, soj Jeryl Lynn™ [Razina B]

ne manje od 12,5 x 103 CCID50*

ne manje od 1 x 103

CCID50*

*infektivna doza za 50% kulture stanica

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sorbitol, natrijev fosfat, kalijev fosfat, saharoza, hidrolizirana želatina, podloga 199 s Hanksovim solima, MEM, natrijev L-glutamat, neomicin, fenolno crvenilo, natrijev hidrogenkarbonat, kloridna kiselina, natrijev hidroksid i voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki

1 jednodozna bočica (prašak) + 1 napunjena štrcaljka (otapalo) bez igle.

10 jednodoznih bočica (prašak) + 10 napunjenih štrcaljki (otapalo) bez igle. 20 jednodoznih bočica (prašak) + 20 napunjenih štrcaljki (otapalo) bez igle.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u mišić ili potkožno.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom (2°C – 8°C). Ne zamrzavati.

Bočicu s praškom čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Nakon pripreme, cjepivo se mora primijeniti odmah ili unutar 8 sati ukoliko se čuva u hladnjaku.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/337/005 – pakiranje od 1

EU/1/06/337/006 – pakiranje od 10

EU/1/06/337/007 – pakiranje od 20

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

M-M-RVAXPRO - Prašak u bočici i otapalo u napunjenoj štrcaljki s jednom iglom koja nije pričvršćena na štrcaljku -Pakiranje od 1, 10, 20

1. NAZIV LIJEKA

M-M-RVAXPRO prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki Cjepivo protiv morbila, parotitisa i rubele (živo)

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Nakon pripreme, 1 doza (0,5 ml) sadrži:

ne manje od 1 x 103

 

živi, atenuirani virus morbila, soj Enders Edmonston

CCID50*

živi, atenuirani virus parotitisa, soj Jeryl Lynn™ [Razina B]

ne manje od 12,5 x 103 CCID50*

ne manje od 1 x 103

CCID50*

*infektivna doza za 50% kulture stanica

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sorbitol, natrijev fosfat, kalijev fosfat, saharoza, hidrolizirana želatina, podloga 199 s Hanksovim solima, MEM, natrijev L-glutamat, neomicin, fenolno crvenilo, natrijev hidrogenkarbonat, kloridna kiselina, natrijev hidroksid i voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki

1 jednodozna bočica (prašak) + 1 napunjena štrcaljka (otapalo) + 1 igla.

10 jednodoznih bočica (prašak) + 10 napunjenih štrcaljki (otapalo) + 10 igala. 20 jednodoznih bočica (prašak) + 20 napunjenih štrcaljki (otapalo) + 20 igala.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u mišić ili potkožno.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom (2°C – 8°C). Ne zamrzavati.

Bočicu s praškom čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Nakon pripreme, cjepivo se mora primijeniti odmah ili unutar 8 sati ukoliko se čuva u hladnjaku.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/337/008 – pakiranje od 1

EU/1/06/337/009 – pakiranje od 10

EU/1/06/337/010 – pakiranje od 20

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

M-M-RVAXPRO - Prašak u bočici i otapalo u napunjenoj štrcaljki s dvije igle koje nisu pričvršćene na štrcaljku -Pakiranje od 1, 10, 20

1. NAZIV LIJEKA

M-M-RVAXPRO prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki Cjepivo protiv morbila, parotitisa i rubele (živo)

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Nakon pripreme, 1 doza (0,5 ml) sadrži:

ne manje od 1 x 103

 

živi, atenuirani virus morbila, soj Enders Edmonston

CCID50*

živi, atenuirani virus parotitisa, soj Jeryl Lynn™ [Razina B]

ne manje od 12,5 x 103 CCID50*

ne manje od 1 x 103

CCID50*

*infektivna doza za 50% kulture stanica

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sorbitol, natrijev fosfat, kalijev fosfat, saharoza, hidrolizirana želatina, podloga 199 s Hanksovim solima, MEM, natrijev L-glutamat, neomicin, fenolno crvenilo, natrijev hidrogenkarbonat, kloridna kiselina, natrijev hidroksid i voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki

1 jednodozna bočica (prašak) + 1 napunjena štrcaljka (otapalo) + 2 igle.

10 jednodoznih bočica (prašak) + 10 napunjenih štrcaljki (otapalo) + 20 igala. 20 jednodoznih bočica (prašak) + 20 napunjenih štrcaljki (otapalo) + 40 igala.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u mišić ili potkožno.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom (2°C – 8°C). Ne zamrzavati.

Bočicu s praškom čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Nakon pripreme, cjepivo se mora primijeniti odmah ili unutar 8 sati ukoliko se čuva u hladnjaku.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/337/011 – pakiranje od 1

EU/1/06/337/012 – pakiranje od 10

EU/1/06/337/013 – pakiranje od 20

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE BOČICA S PRAŠKOM

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

M-M-RVAXPRO prašak za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Za i.m. ili s.c. primjenu

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 doza

6. DRUGO

MSD VACCINS

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NAPUNJENA ŠTRCALJKA S OTAPALOM

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za M-M-RVAXPRO

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 doza

6. DRUGO

MSD VACCINS

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept