Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Memantine Mylan (memantine hydrochloride) – Označavanje - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaMemantine Mylan
ATK šifraN06DX01
Tvarmemantine hydrochloride
ProizvođačGenerics [UK] Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJA

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Memantine Mylan 10 mg filmom obložene tablete memantinklorid

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadržava 10 mg memant inklorida, što odgovara 8,31 mg memantina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta

7 filmom obloženih tableta

10 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

28 x 1 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

42 filmom obloženih tableta

50 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

56 x 1 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

70 filmom obloženih tableta

84 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

98 x 1 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

100 x 1 filmom obloženih tableta

112 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJE KA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Generics [UK] Limited

Station Close

Potters Bar

Hertfordshire EN6 1TL

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/13/827/001 7 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/002 10 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/003 14 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/004 28 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/005 28 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/006 30 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/007 42 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/008 50 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/009 56 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/010 56 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/011 60 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/012 70 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/013 84 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/014 98 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/015 98 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/016 100 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/017 100 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/13/827/018 112 filmom obloženih tableta

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Memantine Mylan 10 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI ST RIP

BLISTER

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Memantine Mylan 10 mg filmom obložene tablete memantinklorid

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Generics [UK] Limited

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJA

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Memantine Mylan 20 mg filmom obložene tablete memantinklorid

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadržava 20 mg memant inklorida, što odgovara 16,62 mg memantina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta

7 filmom obloženih tableta

10 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

28 x 1 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

42 filmom obloženih tableta

50 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

56 x 1 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

70 filmom obloženih tableta

84 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

98 x 1 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

100 x 1 filmom obloženih tableta

112 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJE KA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Generics [UK] Limited

Station Close

Potters Bar

Hertfordshire EN6 1TL

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/13/827/019 7 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/020 10 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/021 14 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/022 28 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/023 28 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/024 30 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/025 42 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/026 50 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/027 56 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/028 56 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/029 60 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/030 70 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/031 84 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/032 98 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/033 98 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/034 100 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/035 100 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/13/827/036 112 filmom obloženih tableta

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Memantine Mylan 20 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI ST RIP

BLISTER

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Memantine Mylan 20 mg filmom obložene tablete memantinklorid

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Generics [UK] Limited

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.DRUGO

Pon Uto Sri → Čet Pet Sub Ned

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept