Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Metalyse (tenecteplase) – Označavanje - B01AD11

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaMetalyse
ATK šifraB01AD11
Tvartenecteplase
ProizvođačBoehringer Ingelheim International GmbH

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA ŠTRCALJKI ZA OTAPALO

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za Metalyse 6000 U otapalo za parenteralnu primjenu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Rekonstituirana otopina, za bolesnike s tjelesnom težinom (kg):

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti (MM/GGGG)

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU, ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6 ml vode za injekcije

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM I UNUTARNJEM PAKIRANJU

NALJEPNICA NA KUTIJI (CIKLOOLEFIN-KOPOLIMER) ŠTRCALJKA/VANJSKO PAKIRANJE

1. NAZIV LIJEKA

Metalyse 8000 U

prašak i otapalo za otopinu za injekciju tenekteplaza

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

8000 U tenekteplaze po bočici

Kada se rekonstituira sa 8 ml vode za injekcije, svaki ml sadrži 1000 U tenekteplaze

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: L-arginin, fosfatna kiselina, polisorbat 20

Ostatak u tragovima iz proizvodnog procesa: gentamicin

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 bočica praška za otopinu za injekciju

1 napunjena štrcaljka s otapalom za parenteralnu primjenu

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu nakon rekonstitucije sa 8 ml otapala

Prije primjene pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Točno slijedite upute za uporabu. Ako to ne činite, može doći do primjene veće doze Metalysea od preporučene.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti (MM/GGGG)

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30ºC.

Čuvati spremnik u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Njemačka

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/00/169/005

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJOJ STRANICI POKLOPCA KUTIJE U OBLIKU PIKTOGRAMA

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA NA VANJSKOM I UNUTARNJEM PAKIRANJU

NALJEPNICA NA BOČICI S PRAŠKOM ZA OTOPINU ZA INJEKCIJU/UNUTARNJE PAKIRANJE

1. NAZIV LIJEKA

Metalyse 8000 U

prašak za otopinu za injekciju tenekteplaza

2.NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu nakon rekonstitucije s 8 ml otapala

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti (MM/GGGG)

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati spremnik u vanjskoj kutiji.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA ŠTRCALJKI ZA OTAPALO

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE

Otapalo za Metalyse 8000 U

Otapalo za parenteralnu primjenu

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Rekonstituirana otopina, za bolesnike s tjelesnom težinom (kg):

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti (MM/GGGG)

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU, ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

8 ml vode za injekcije

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM I UNUTARNJEM PAKIRANJU

NALJEPNICA NA KUTIJI (CIKLOOLEFIN-KOPOLIMER) ŠTRCALJKA/VANJSKO PAKIRANJE

1. NAZIV LIJEKA

Metalyse 10 000 U

prašak i otapalo za otopinu za injekciju tenekteplaza

2. NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

10 000 U tenekteplaze po bočici

Kada se rekonstituira sa 10 ml vode za injekcije, svaki ml sadrži 1000 U tenekteplaze

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: L-arginin, fosfatna kiselina, polisorbat 20

Ostatak u tragovima iz proizvodnog procesa: gentamicin

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 bočica praška za otopinu za injekciju

1 napunjena štrcaljka s otapalom za parenteralnu primjenu

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu nakon rekonstitucije sa 10 ml otapala

Prije primjene pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Točno slijedite upute za uporabu. Ako to ne činite, može doći do primjene veće doze Metalysea od preporučene.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti (MM/GGGG)

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30ºC.

Čuvati spremnik u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/00/169/006

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJOJ STRANICI POKLOPCA KUTIJE U OBLIKU PIKTOGRAMA

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITIT NA VANJSKOM I UNUTARNJEM PAKIRANJU

NALJEPNICA NA BOČICI S PRAŠKOM ZA OTOPINU ZA INJEKCIJU/UNUTARNJE PAKIRANJE

1. NAZIV LIJEKA

Metalyse 10 000 U

prašak za otopinu za injekciju tenekteplaza

2. NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu nakon rekonstitucije s 10 ml otapala

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti (MM/GGGG)

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati spremnik u vanjskoj kutiji.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA ŠTRCALJKI ZA OTAPALO

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za Metalyse 10 000 U

Otapalo za parenteralnu primjenu

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Rekonstituirana otopina, za bolesnike s tjelesnom težinom (kg):

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti (MM/GGGG)

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU, ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

10 ml vode za injekcije

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept