Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mircera (methoxy polyethylene glycol-epoetin...) – Uputa o lijeku - B03XA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaMircera
ATK šifraB03XA03
Tvarmethoxy polyethylene glycol-epoetin beta
ProizvođačRoche Registration Ltd

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

MIRCERA

30 mikrograma/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

40 mikrograma/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

50 mikrograma/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

60 mikrograma/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

75 mikrograma/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

100 mikrograma/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

120 mikrograma/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

150 mikrograma/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

200 mikrograma/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

250 mikrograma/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

360 mikrograma/0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

metoksi polietilenglikol-epoetin beta

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je MIRCERA i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek MIRCERA

3.Kako primjenjivati lijek MIRCERA

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati lijek MIRCERA

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je MIRCERA i za što se koristi

Ovaj Vam je lijek propisan jer imate anemiju uzrokovanu kroničnom bolesti bubrega i praćenu tipičnim simptomima kao što su umor, slabost i nedostatak zraka. To znači da imate premalo eritrocita i prenisku razinu hemoglobina (tkiva u Vašem tijelu možda ne dobivaju dovoljno kisika).

MIRCERA je namijenjena samo za liječenje simptomatske anemije uzrokovane kroničnom bolesti bubrega. Primjena ovog lijeka ograničena je samo na odrasle bolesnike (u dobi od 18 ili više godina).

MIRCERA je lijek proizveden genskom tehnologijom. Kao i prirodni hormon eritropoetin, MIRCERA povećava broj eritrocita i razinu hemoglobina u krvi.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek MIRCERA

Nemojte primati lijek MIRCERA

ako ste alergični na metoksi polietilenglikol-epoetin beta ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

ako imate visok krvni tlak koji se ne može kontrolirati.

Upozorenja i mjere opreza

Sigurnost i djelotvornost primjene lijeka MIRCERA u drugim indikacijama, uključujući anemiju u bolesnika sa zloćudnim bolestima, nije utvrđena.

Prije liječenja lijekom MIRCERA

U nekih bolesnika liječenih lijekovima za stimulaciju eritropoeze, uključujući i lijek MIRCERA, primijećeno je stanje koje se naziva izolirana aplazija crvene krvne loze (smanjeno ili zaustavljeno stvaranje crvenih krvnih stanica) zbog protutijela na eritropoetin.

Ako Vaš liječnik sumnja ili je potvrdio da u krvi imate ta protutijela, ne smijete se liječiti lijekom MIRCERA.

Ako bolujete od hepatitisa C i primate interferon i ribavirin, morate o tome razgovarati sa svojim liječnikom jer je kombinacija lijekova za stimulaciju eritropoeze s interferonom i ribavirinom u rijetkim slučajevima dovela do gubitka učinka i razvoja teškog oblika anemije (izolirana aplazija crvene krvne loze). Lijekovi za stimulaciju eritropoeze nisu odobreni za liječenje anemije koja je posljedica hepatitisa C.

Ako imate kroničnu bolest bubrega i liječite se lijekom za stimulaciju eritropoeze, a bolujete i od karcinoma, budite svjesni da bi lijekovi za stimulaciju eritropoeze mogli imati negativan utjecaj na Vaše stanje. Posavjetujte se sa svojim liječnikom o mogućnostima liječenja anemije.

Nije poznato ima li MIRCERA drukčiji učinak na bolesnike s hemoglobinopatijama (poremećaji povezani s abnormalnim hemoglobinom), prisutnim krvarenjem ili krvarenjem u prošlosti, neurološkim napadima ili povišenim brojem trombocita u krvi. Bolujete li od bilo kojeg od navedenih stanja, liječnik će s Vama o tome porazgovarati i mora Vašem liječenju pristupiti s oprezom.

Zdravi ljudi ne smiju uzimati lijek MIRCERA, jer bi to moglo pretjerano povisiti razinu hemoglobina i prouzročiti probleme sa srcem i krvnim žilama koji mogu biti opasni po život.

Tijekom liječenja lijekom MIRCERA

Ako ste bolesnik s kroničnom bolesti bubrega, a osobito ako ne odgovarate na lijek MIRCERA na odgovarajući način, Vaš će liječnik provjeriti Vašu dozu lijeka MIRCERA jer opetovano povećavanje doze lijeka MIRCERA, ako ne odgovarate na liječenje, može povećati rizik od problema sa srcem ili krvnim žilama i može povećati rizik od srčanog udara, moždanog udara i smrti.

Liječnik može započeti liječenje lijekom MIRCERA ako Vam je razina hemoglobina 10 g/dl (6,21 mmol/l) ili niža. Nakon početka terapije, liječnik će Vam razinu hemoglobina nastojati održavati između 10 i 12 g/dl (7,45 mmol/l).

Liječnik će provjeravati količinu željeza u krvi prije i tijekom liječenja lijekom MIRCERA. Ako je razina preniska, vjerojatno će Vam propisati dodatno uzimanje preparata željeza.

Liječnik će Vam provjeravati krvni tlak prije i tijekom liječenja lijekom MIRCERA. Ako Vam je krvni tlak previsok i ne može se kontrolirati odgovarajućim lijekovima ili posebnom prehranom, liječnik će privremeno prekinuti liječenje lijekom MIRCERA ili smanjiti dozu.

Liječnik će provjeriti da Vam hemoglobin ne prelazi određenu razinu jer visoka razina hemoglobina može povećati rizik od poteškoća sa srcem ili krvnim žilama i može povećati rizik od tromboze, uključujući emboliju pluća, infarkt miokarda, moždani udar i smrt.

Obratite se liječniku ako osjećate umor, slabost ili nedostatak zraka jer to može značiti da liječenje lijekom MIRCERA nije učinkovito. Liječnik će provjeriti postoje li drugi uzroci anemije i poslati Vas na krvne pretrage ili pregled koštane srži. Ako se u Vas razvila izolirana aplazija crvene krvne loze, liječenje lijekom MIRCERA će se prekinuti. Nećete dobivati drugi lijek za stimulaciju eritropoeze, a liječnik će Vam propisati terapiju za ovo stanje.

Djeca i adolescenti

Liječenje lijekom MIRCERA se ne preporučuje u djece i adolescenata jer u tim skupinama bolesnika lijek nije ispitan.

Budite posebno oprezni pri korištenju drugih lijekova koji potiču stvaranje crvenih krvnih stanica: MIRCERA je lijek iz skupine lijekova koji potiču stvaranje crvenih krvnih stanica kao što to čini ljudski protein eritropoetin. Zdravstveni djelatnik će uvijek zabilježiti koji točno lijek uzimate.

Drugi lijekovi i MIRCERA

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Nisu provedena ispitivanja interakcije. Nema dokaza o interakciji lijeka MIRCERA s drugim lijekovima.

MIRCERA s hranom i pićem

Hrana i piće ne utječu na lijek MIRCERA.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Prije uzimanja bilo kakvog lijeka upitajte liječnika ili ljekarnika za savjet. MIRCERA nije ispitivana u trudnica i dojilja.

Obavijestite svog liječnika ako ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate zatrudnjeti. Vaš će liječnik odlučiti koje je liječenje tijekom trudnoće za Vas najbolje.

Obavijestite liječnika ako dojite ili namjeravate dojiti. Liječnik će Vas savjetovati o tome trebate li prekinuti ili nastaviti s dojenjem te prekinuti ili nastaviti liječenje.

MIRCERA nije pokazala štetno djelovanje na plodnost kod životinja. Nije poznat potencijalan rizik za ljude.

Upravljanje vozilima i strojevima

MIRCERA ne utječe na sposobnost upravljanja motornim vozilima i strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka MIRCERA

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) po ml, tj. zanemarive količine natrija.

3.Kako primjenjivati lijek MIRCERA

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Vaš liječnik će primijeniti najnižu dozu koja će učinkovito kontrolirati simptome anemije.

Ako ne budete odgovarali na lijek MIRCERA na odgovarajući način, Vaš liječnik će provjeriti Vašu dozu i obavijestiti Vas ako morate promijeniti doze lijeka MIRCERA.

Liječenje lijekom MIRCERA mora započeti pod nadzorom zdravstvenog djelatnika.

Daljnje injekcije lijeka MIRCERA može Vam davati zdravstveni djelatnik ili si ih možete sami ubrizgavati nakon edukacije (vidjeti upute na kraju).

MIRCERA se može injicirati pod kožu u predjelu trbuha, nadlaktice ili bedra, ili pak u venu. Liječnik će odlučiti što je za Vas najbolje.

Liječnik će Vas redovito slati na krvne pretrage kako bi uz pomoć izmjerenih vrijednosti razine hemoglobina pratio kako se Vaša anemija odgovara na liječenje.

Ako se trenutno ne liječite lijekom za stimulaciju eritropoeze

Ako niste na dijalizi preporučena početna doza lijeka MIRCERA iznosi 1,2 mikrograma po kilogramu tjelesne težine, primijenjeno jednom injekcijom pod kožu jedanput mjesečno. Alternativno, Vaš liječnik može odlučiti započeti liječenje dozom lijeka MIRCERA od 0,6 mikrograma po svakom kilogramu tjelesne težine. Dozu treba davati jedanput svaka dva tjedna jednom injekcijom pod kožu ili u venu. Kada se anemija ublaži, Vaš liječnik može promijeniti učestalost primjene doze na jedanput mjesečno.

Ako ste na dijalizi, preporučena početna doza iznosi 0,6 mikrograma po svakom kilogramu tjelesne težine. Dozu treba primjenjivati jedanput svaka dva tjedna jednom injekcijom pod kožu ili u venu. Kada se anemija ublaži, Vaš liječnik može promijeniti učestalost primjene doze na jedanput mjesečno.

Liječnik može povećati ili smanjiti dozu ili privremeno prekinuti liječenje kako bi razinu hemoglobina prilagodio Vama potrebnim vrijednostima. Doza neće biti mijenjana češće od jedanput mjesečno.

Ako se trenutno liječite drugim lijekom za stimulaciju eritropoeze

Liječnik može zamijeniti Vaš dosadašnji lijek lijekom MIRCERA. Liječnik će odlučiti hoće li Vas liječiti lijekom MIRCERA primijenjenom kao jedna injekcija jedanput mjesečno. Liječnik će izračunati početnu dozu lijeka MIRCERA na temelju posljednje doze Vašeg prethodnog lijeka. Prva doza lijeka MIRCERA primijenit će se na dan planirane primjene prethodnog lijeka.

Liječnik može povećati ili smanjiti dozu ili privremeno prekinuti liječenje kako bi razinu hemoglobina prilagodio Vama potrebnim vrijednostima. Doza neće biti mijenjana češće od jedanput mjesečno.

Ako primite više lijeka MIRCERA nego što ste trebali

Ako ste primili preveliku dozu lijeka MIRCERA, obratite se liječniku ili ljekarniku. Možda će biti potrebno provesti krvne pretrage i privremeno prekinuti liječenje.

Ako ste zaboravili primiti lijek MIRCERA

Ako propustite dozu lijeka MIRCERA, propuštenu dozu treba primijeniti čim se sjetite. Posavjetujte se s liječnikom kada trebate primiti sljedeće doze.

Ako prestanete uzimati lijek MIRCERA

Liječenje lijekom MIRCERA je obično dugoročno, međutim, ukoliko liječnik tako savjetuje, može se prekinuti u svako doba.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može izazvati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Učestalost mogućih nuspojava navedena je niže:

Česta nuspojava (može se javiti u do 1 na 10 osoba) je hipertenzija (visok krvni tlak).

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba) su:

glavobolja

tromboza krvožilnog pristupa (krvni ugrušci u pristupu za dijalizu).

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba) su:

hipertenzivna encefalopatija (vrlo visok krvni tlak koji može uzrokovati glavobolju, pogotovo naglu, pulsirajuću glavobolju nalik migreni, smetenost, poremećaje govora, napadaje ili konvulzije). Ako se pojave ovi simptomi, odmah se obratite liječniku radi liječenja.

makulo-papularni osip (crvenilo kože koje može uključivati prištiće ili mrlje)

naleti vrućine

preosjetljivost (alergijska reakcija koja može uzrokovati neuobičajeno piskanje ili poteškoće pri disanju, oticanje jezika, lica ili ždrijela, ili otekline oko mjesta uboda, osjećaj ošamućenosti, nesvjestice ili Vas dovesti do kolapsa). Ako se pojave ovi simptomi, odmah se obratite liječniku radi liječenja.

Tijekom kliničkih ispitivanja u bolesnika je primijećen blagi pad broja trombocita. Spontano su prijavljeni slučajevi broja trombocita ispod normalnih vrijednosti (trombocitopenija).

Spontano su prijavljivane reakcije preosjetljivosti, uključujući slučajeve anafilaktičke reakcije i kožnog osipa koji se može razviti do teških oblika mjehura i ljuštenja kože (Stevens Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza), nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka).

Kao i kod ostalih lijekova za stimulaciju eritropoeze, nakon puštanja lijeka u promet zabilježeni su slučajevi tromboze, uključujući plućnu emboliju, nepoznate učestalosti.

U nekih bolesnika liječenih lijekovima za stimulaciju eritropoeze, uključujući i lijek MIRCERA, primijećeno je stanje koje se naziva izolirana aplazija crvene krvne loze (smanjeno ili zaustavljeno stvaranje crvenih krvnih stanica) zbog protutijela na eritropoetin.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati lijek MIRCERA

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju i naljepnici napunjene štrcaljke iza „Rok valjanosti“ ili kratice „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Ne zamrzavati.

Napunjenu štrcaljku čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

MIRCERA napunjenu štrcaljku možete izvaditi iz hladnjaka i čuvati je na sobnoj temperaturi do 30°C u trajanju do mjesec dana. Tijekom tog razdoblja, dok lijek MIRCERA čuvate na sobnoj temperaturu do 30°C, ne smijete ju vraćati u hladnjak prije upotrebe. Jednom kada ste lijek izvadili iz hladnjaka, morate ga upotrijebiti unutar ovog razdoblja od jednog mjeseca.

Smiju se primijeniti samo bistre, bezbojne do žućkaste otopine koje ne sadrže vidljive čestice.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što MIRCERA sadrži

Djelatna tvar je metoksi polietilenglikol-epoetin beta. Jedna napunjena štrcaljka sadrži 30, 40, 50, 60, 75, 100, 120, 150, 200 ili 250 mikrograma u 0,3 ml otopine i 360 mikrograma u 0,6 ml otopine.

Drugi sastojci su natrijev dihidrogenfosfat hidrat, natrijev sulfat, manitol (E421), metionin, poloksamer 188 i voda za injekcije.

Kako MIRCERA izgleda i sadržaj pakiranja

MIRCERA je otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki.

Otopina je bistra, bezbojna do blago žućkasta i bez vidljivih čestica.

MIRCERA je dostupna u napunjenim štrcaljkama s laminiranim čepom klipa i zatvaračem vrha te s jednom iglom 27G1/2. Jedna napunjena štrcaljka sadrži 0,3 ml ili 0,6 ml otopine. MIRCERA je u svim

dozama dostupna u pakiranjima od 1 napunjene štrcaljke te u pakiranju od 3 napunjene štrcaljke samo za doze od 30, 50, 75 mikrograma/0,3 ml. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Roche Registration Limited 6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW

Velika Britanija

Proizvođač

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

N.V. Roche S.A.

UAB “Roche Lietuva”

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Tel: +370 5 2546799

България

Luxembourg/Luxemburg

Рош България ЕООД

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Тел: +359 2 818 44 44

 

Česká republika

Magyarország

Roche s. r. o.

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +420 - 2 20382111

Tel: +36 - 23 446 800

Danmark

Malta

Roche a/s

(See United Kingdom)

Tlf: +45 - 36 39 99 99

 

Deutschland

Nederland

Roche Pharma AG

Roche Nederland B.V.

Tel: +49 (0) 7624 140

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Norge

Roche Eesti OÜ

Roche Norge AS

Tel: + 372 - 6 177 380

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Österreich

Roche (Hellas) A.E.

Roche Austria GmbH

Τηλ: +30 210 61 66 100

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Polska

Roche Farma S.A.

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Portugal

Roche

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

România

Roche d.o.o.

Roche România S.R.L.

Tel: + 385 1 4722 333

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Slovenija

Roche Products (Ireland) Ltd.

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Slovenská republika

Roche a/s

Roche Slovensko, s.r.o.

c/o Icepharma hf

Tel: +421 - 2 52638201

Sími: +354 540 8000

 

Italia

Suomi/Finland

Roche S.p.A.

Roche Oy

Tel: +39 - 039 2471

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Κύπρος

Sverige

Γ.Α.Σταµάτης & Σια Λτδ.

Roche AB

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

United Kingdom

Roche Latvija SIA

Roche Products Ltd.

Tel: +371 - 6 7039831

Tel: +44 (0) 1707 366000

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu/.

MIRCERA napunjena štrcaljka

Upute za uporabu

Upute u nastavku opisuju kako koristiti MIRCERA napunjenu štrcaljku da biste sami sebi dali injekciju.

Važno je da navedene upute pročitate i pažljivo slijedite kako biste napunjenu štrcaljku mogli upotrijebiti na ispravan i siguran način. Nemojte si pokušavati dati injekciju dok ne budete sigurni da razumijete kako koristiti napunjenu štrcaljku.

VAŽNE INFORMACIJE

Koristite MIRCERA napunjenu štrcaljku samo ako Vam je propisana.

Pročitajte tekst na pakiranju i provjerite imate li dozu koju Vam je propisao zdravstveni djelatnik.

Nemojte upotrijebiti napunjenu štrcaljku ako se štrcaljka ili plastična plitica u kojoj se štrcaljka nalazi doimaju oštećenima.

Nemojte upotrijebiti štrcaljku ako je njezin sadržaj mutan, magličast ili ako sadrži čestice.

Nikada nemojte pokušavati rastaviti štrcaljku.

Nikada nemojte štrcaljku vući za klip niti rukovati njome držeći je za klip.

Nemojte ukloniti zaštitni pokrov igle dok ne budete spremni dati si injekciju.

Nemojte progutati lijek u štrcaljki.

Nemojte injicirati lijek kroz odjeću.

Nikada nemojte istu iglu upotrijebiti dva puta.

Nemojte dirati otpusne kvačice (vidjeti dijagram u nastavku) jer možete oštetiti štrcaljku i učiniti je neupotrebljivom.

ČUVANJE

Čuvajte štrcaljku i neprobojan spremnik/spremnik za oštre predmete izvan dohvata djece.

Štrcaljku čuvajte u originalnoj kutiji sve dok je ne budete spremni upotrijebiti.

Štrcaljku uvijek čuvajte u hladnjaku na temperaturi od 2 - 8°C. Nemojte dopustiti da se lijek smrzne i zaštitite ga od svjetlosti. Štrcaljku držite suhom.

PRIBOR uključen u pakiranje:

Napunjena štrcaljka lijeka MIRCERA i zasebna igla za injekciju

 

 

Naljepnica koja

 

 

Zaštitni

Potisnik klipa

 

 

 

 

se može odlijepiti

Gumeni

Igla

pokrov

 

 

 

 

zatvarač vrha

igle

 

 

 

Zatvarač

Otpusne kvačice

 

Sigurnosna

 

 

naprava za iglu

 

 

 

 

Nije uključeno u pakiranje:

Tupferi natopljeni

Sterilna vata ili gaza

Neprobojni spremnik ili

alkoholom za čišćenje

 

spremnik za oštre predmete za

 

 

sigurno odlaganje igle i

 

 

upotrijebljene štrcaljke

Pripremite sav pribor potreban za primjenu injekcije na čistoj i dobro osvijetljenoj ravnoj površini poput stola.

KAKO PRIMIJENITI INJEKCIJU

Korak 1: Pričekajte da se štrcaljka ugrije na sobnu temperaturu

Izvadite kutiju s MIRCERA napunjenom štrcaljkom iz hladnjaka. Štrcaljku ostavite u kutiji radi zaštite od svjetlosti i pričekajte najmanje 30 minuta da se ugrije na sobnu temperaturu.

Ako ne pričekate da se lijek ugrije na sobnu temperaturu, injekcija bi mogla biti neugodna i možda će biti teško pritisnuti klip do kraja.

• Štrcaljku ne smijete grijati ni na koji drugi način.

Izvadite plastičnu pliticu s MIRCERA napunjenom štrcaljkom iz kutije, ali nemojte skinuti zaštitnu foliju.

Korak 2: Operite ruke

Temeljito dezinficirajte ruke sapunom i toplom vodom ili sredstvom za dezinfekciju ruku.

Korak 3: Izvadite i pregledajte napunjenu štrcaljku

Odlijepite zaštitnu foliju s plastične plitice te izvadite iglu i štrcaljku. Štrcaljku uhvatite za središnji dio tijela i ne dodirujte otpusne kvačice.

• Štrcaljkom rukujte držeći je isključivo za tijelo jer bilo kakav doticaj s otpusnim kvačicama može uzrokovati prerano otpuštanje sigurnosne naprave.

Korak 4. Pričvrstite iglu na štrcaljku

Pregledajte štrcaljku i provjerite rok valjanosti na štrcaljki i kutiji. To je važno kako biste bili sigurni da su štrcaljka i lijek sigurni za uporabu.

NE SMIJETE upotrijebiti štrcaljku:

ako Vam štrcaljka slučajno padne na pod

ako bilo koji dio štrcaljke izgleda oštećeno

ako je sadržaj mutan, magličast ili sadrži čestice

ako je istekao rok valjanosti

Čvrsto uhvatite zapakiranu iglu objema rukama. Prelomite spoj igle kružnim pokretom i uklonite zatvarač igle kako je prikazano na slici. Odmah bacite zatvarač igle u spremnik za oštre predmete ili neprobojan spremnik.

Nemojte skinuti pokrov za iglu koji štiti iglu.

Čvrsto uhvatite štrcaljku i gumeni zatvarač vrha te skinite gumeni zatvarač vrha sa štrcaljke (savinite i povucite).

Nemojte dirati otpusne kvačice sigurnosne naprave.

Nemojte pritiskati klip.

Nemojte vući klip.

Pričvrstite iglu na štrcaljku čvrsto je pritišćući na štrcaljku.

Korak 5. Skinite zaštitni pokrov igle i pripremite se za injekciju

Jednom rukom čvrsto uhvatite štrcaljku, a drugom skinite zaštitni pokrov igle. Bacite zaštitni pokrov igle u neprobojni spremnik ili spremnik za oštre predmete.

Nemojte dirati iglu i ne dopustite da dotakne bilo kakvu površinu jer se može onečistiti te uzrokovati ozljedu i bol ako je dotaknete.

Možda ćete vidjeti kap tekućine na kraju igle. To je normalno.

Nikada nemojte vraćati zaštitni pokrov na iglu nakon što ga skinete.

Da biste uklonili mjehuriće zraka iz napunjene štrcaljke, držite štrcaljku iglom okrenutom prema gore.

Lagano prstom kucnite štrcaljku kako bi se mjehurići zraka podigli na vrh.

Polako pritisnite klip da biste uklonili sav zrak, onako kako Vam je pokazao zdravstveni djelatnik.

Korak 6. Primijenite injekciju

Postoje dva različita načina (puta) za injiciranje lijeka MIRCERA. Slijedite preporuke koje Vam je za injiciranje lijeka MIRCERA dao zdravstveni djelatnik.

Potkožna primjena:

Ako Vam je zdravstveni djelatnik savjetovao da lijek MIRCERA injicirate pod kožu, molimo primijenite dozu na način opisan u nastavku.

Odaberite jedno od preporučenih mjesta za injekciju prikazanih na slici.

Lijek MIRCERA možete injicirati u nadlakticu, bedro ili trbuh, osim područja oko pupka.

Lijek trebate injicirati svaki puta na drugo mjesto, koje mora biti najmanje tri centimetara udaljeno od mjesta na kojem ste prethodno injicirali lijek.

Nemojte injicirati lijek na područja koja bi mogao nadražiti remen ili elastični pojas. Lijek nemojte injicirati u madeže, ožiljke, modrice niti područja na kojima je koža bolna na dodir, crvena, tvrda ili oštećena.

Očistite odabrano mjesto za injekciju jastučićem natopljenim alkoholom kako biste smanjili rizik od infekcije; pažljivo slijedite upute priložene uz jastučić natopljen alkoholom.

Pričekajte približno 10 sekundi da se koža osuši.

Nikako nemojte dodirivati očišćeno područje prije injekcije i nemojte sušiti očišćeno područje mahanjem ili puhanjem.

Kako biste bili sigurni da iglu možete pravilno ubosti pod kožu, slobodnom rukom uhvatite nabor kože na očišćenom mjestu za injekciju. Hvatanje nabora kože važno je kako biste bili sigurni da ste lijek injicirali pod kožu (u masno tkivo), ali ne dublje (u mišić). Injekcija u mišić mogla bi uzrokovati nelagodu pri injiciranju.

Ubodite iglu do kraja u kožu brzim pokretom, poput strelice. Palcem polako pritisnite klip, držeći štrcaljku kažiprstom i srednjakom koji su prislonjeni uz hvatište za prste, sve dok ne injicirate sav lijek.

Nemojte pomicati iglu dok se nalazi u koži.

Nemojte otpustiti klip prije završetka injekcije ili prije nego što ga pritisnete do kraja.

Izvadite iglu iz kože, ali pritom NE otpuštajte klip.

Otpustite klip i dopustite da zaštitni pokrov prekrije iglu.

Sada možete odlijepiti naljepnicu, ako je potrebno.

Stavite sterilnu vatu ili gazu na mjesto primjene i pritisnite je na nekoliko sekundi.

Nemojte trljati mjesto primjene prljavom rukom ili tkaninom.

Ako je potrebno, mjesto primjene možete prekriti malim flasterom.

Zbrinite štrcaljku:

Upotrijebljene štrcaljke bacite u spremnik za oštre predmete/neprobojan spremnik.

Nemojte pokušavati vratiti zaštitni pokrov na iglu.

Nemojte baciti upotrijebljene štrcaljke ili spremnik za oštre predmete/neprobojni spremnik u kućni otpad i nemojte ih reciklirati.

Zbrinite cijeli spremnik sukladno uputama zdravstvenog djelatnika ili ljekarnika.

Primjena u venu:

Ako Vam je zdravstveni djelatnik preporučio da lijek MIRCERA injicirate u venu, trebate slijediti postupak opisan u nastavku.

Nakon pripreme štrcaljke kako je opisano u koracima 1-5:

Obrišite otvor za injekciju na venskoj liniji za hemodijalizu sukladno uputama zdravstvenog djelatnika.

Uvedite iglu napunjene štrcaljke u očišćeni otvor za injekciju na venskoj liniji.

Palcem pritisnite klip, držeći štrcaljku kažiprstom i srednjakom koji su prislonjeni uz hvatište za prste, sve dok ne injicirate sav lijek. Izvadite napunjenu štrcaljku iz otvora za injekciju na venskoj liniji, ali pritom NE otpuštajte klip.

Otpustite klip i dopustite da zaštitni pokrov prekrije iglu.

Sada možete odlijepiti naljepnicu, ako je potrebno.

Bacite štrcaljku

Upotrijebljene štrcaljke bacite u neprobojni spremnik.

Nemojte pokušati zamijeniti zaštitni pokrov na igli.

Nemojte bacati upotrijebljene štrcaljke ili neprobojni spremnik u kućni otpad i nemojte ih reciklirati.

Zbrinite pun spremnik u skladu s uputama koje su Vam dali zdravstveni djelatnik ili ljekarnik.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept