Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mirvaso (brimonidine tartrate) – Označavanje - D11AX21

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaMirvaso
ATK šifraD11AX21
Tvarbrimonidine tartrate
ProizvođačGalderma International

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Mirvaso 3 mg/g gel brimonidin

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan gram gela sadrži 3,3 mg brimonidina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: karbomer, metilparahidroksibenzoat (E218), fenoksietanol, glicerol, titanijev dioksid, propilenglikol, natrijev hidroksid, pročišćena voda. Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Gel 2 g 10 g 30 g

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Ne progutati.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za kožu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Galderma International

Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin La Défense 4

92927 La Défense Cedex Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/904/001

EU/1/13/904/002

EU/1/13/904/003

EU/1/13/904/004

EU/1/13/904/005

EU/1/13/904/006

EU/1/13/904/007

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Mirvaso

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC: {broj} [oznaka lijeka]

SN: {broj} [serijalizacijski broj]

NN: {broj} [nacionalni broj s liste lijekova ili drugi nacionalni broj za identifikaciju lijeka]

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU TUBA OD 30 G/ VIŠEDOZNI SPREMNIK SA SISTEMOM ZAŠTITNE PUMPICE

1. NAZIV LIJEKA

Mirvaso 3 mg/g gel brimonidin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan gram gela sadrži 3,3 mg brimonidina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: karbomer, metilparahidroksibenzoat (E218), fenoksietanol, glicerol, titanijev dioksid, propilenglikol, natrijev hidroksid, pročišćena voda. Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Gel 30 g

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Ne progutati.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za kožu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/904/003

EU/1/13/904/006

EU/1/13/904/007

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE TUBA OD 10 G

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Mirvaso 3 mg/g gel brimonidin

Za kožu.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Ne progutati.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

10 g

6.DRUGO

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Pomoćne tvari: karbomer, metilparahidroksibenzoat (E218), fenoksietanol, glicerol, titanijev dioksid, propilenglikol, natrijev hidroksid, pročišćena voda.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE TUBA OD 2 G

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Mirvaso 3 mg/g gel brimonidin

Za kožu.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Ne progutati.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

2 g

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept