Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naglazyme (galsulfase) – Označavanje - A16AB

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNaglazyme
ATK šifraA16AB
Tvargalsulfase
ProizvođačBioMarin Europe Ltd.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJA

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Naglazyme 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju galsulfaza

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Svaki ml otopine sadrži 1 mg galsulfaze. Jedna bočica s 5 ml sadrži 5 mg galsulfaze.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

natrijev klorid

natrijev dihidrogenfosfat hidrat natrijev hidrogenfosfat heptahidrat polisorbat 80

voda za injekcije

Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 bočica s koncentratom za otopinu za infuziju

6 bočica s koncentratom za otopinu za infuziju

5 mg/5 ml

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Primjena u venu

6.POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I

POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku

Ne zamrzavati

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

Samo za jednokratnu primjenu

Neiskorištenu otopinu potrebno je zbrinuti.

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BioMarin Europe Limited

10 Bloomsbury Way

London, WC1A 2SL

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/05/324/001 1 bočica

EU/1/05/324/002 6 bočica

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKOVANJE

Prozirna tip 1, BOČICA od 5 ml

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Naglazyme 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju galsulfaza

Primjena u venu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

5 mg/5 ml

6.DRUGO

Čuvati u hladnjaku

Ne zamrzavati

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept