Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – Uputa o lijeku - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNatpar
ATK šifraH05AA03
Tvarparathyroid hormone
ProizvođačShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Natpar 25 mikrograma/doza, prašak i otapalo za otopinu za injekciju Natpar 50 mikrograma/doza, prašak i otapalo za otopinu za injekciju Natpar 75 mikrograma/doza, prašak i otapalo za otopinu za injekciju Natpar 100 mikrograma/doza, prašak i otapalo za otopinu za injekciju paratiroidni hormon

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Natpar i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Natpar

3.Kako primjenjivati Natpar

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Natpar

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

7 Upute za uporabu

1. Što je Natpar i za što se koristi

Što je Natpar?

Natpar je nadomjestak hormona u odraslih sa smanjenom aktivnosti paratiroidnih žlijezda, stanjem poznatim kao ‘hipoparatiroidizam’.

Hipoparatiroidizam je bolest prouzročena niskim razinama paratiroidnog hormona, koji proizvode paratiroidne žlijezde u vratu. Taj hormon kontrolira količinu kalcija i fosfata u krvi i urinu.

Ako su Vaše razine paratiroidnog hormona preniske, možda imate nizak kalcij u krvi. Niski kalcij može izazvati simptome u raznim dijelovima tijela, uključujući kosti, srce, kožu, mišiće, bubrege, mozak i živce. Za popis simptoma niskog kalcija vidjeti dio 4.

Natpar je sintetički oblik paratiroidnog hormona koji Vam pomaže održavati razine kalcija i fosfata u krvi i urinu na normalnoj razini.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Natpar

Nemojte primjenjivati Natpar:

-ako ste alergični na paratiroidni hormon ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

-ako primate ili ste primali terapiju zračenja kostiju

-ako imate rak kostiju ili druge vrste raka koje su se proširile u kosti

-ako ste pod povećanim rizikom od razvoja raka kosti koji se naziva osteosarkom (na primjer, ako imate Pagetovu bolest ili druge bolesti kostiju)

-ako analiza krvi pokazuje da imate neobjašnjiva povećanja alkalne fosfataze u kostima

-ako imate pseudohipoparatiroidizam, rijetko stanje u kojem tijelo ne reagira na odgovarajući način na paratiroidni hormon koji tijelo proizvodi

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite lijek Natpar.

Ako se liječite lijekom Natpar, možete imati nuspojave vezane uz niske ili visoke razine kalcija u krvi

(vidjeti dio 4 za te nuspojave).

Postoji veća vjerojatnost da će te nuspojave nastupiti:

-kada prvi put počnete primati Natpar,

-ako promijenite svoju dozu lijeka Natpar,

-ako propustite jednu od svojih dnevnih injekcija,

-ako prestanete primati Natpar nakratko ili trajno.

Možda ćete dobiti lijekove za liječenje ili sprečavanje tih nuspojava, ili će Vas možda zatražiti da prestanete uzimati neke od lijekova koje uzimate. Ti lijekovi uključuju kalcij ili vitamin D.

Ako su simptomi teški, liječnik Vam može propisati dodatno liječenje.

Vaš liječnik će Vam provjeriti razine kalcija. Možda ćete trebati promijeniti svoju dozu lijeka Natpar ili nakratko prestati primati injekcije lijeka Natpar.

Testovi i provjere

Vaš liječnik će provjeriti kako odgovarate na liječenje:

-tijekom prvih 7 dana od početka liječenja i

-ako se Vaša doza promijeni.

To će biti urađeno primjenom testova za mjerenje razine kalcija u krvi ili urinu. Vaš liječnik može reći da promijenite količinu kalcija ili vitamina D koji uzimate (u bilo kojem obliku, uključujući hranu bogatu kalcijem).

Djeca i adolescenti

Natpar ne smiju uzimati djeca i adolescenti mlađi od 18 godina.

Drugi lijekovi i Natpar

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući:

-digoksin, također poznat kao digitalis, lijek za srce

-lijekove koji se koriste za liječenje osteoporoze, koji se nazivaju bisfosfonati, kao što je alendronatna kiselina

-lijekove koji mogu utjecati na razine kalcija u krvi, kao što su litij ili neki lijekovi korišteni za povećanje količine urina (diuretici).

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Postoje ograničene informacije o sigurnosti lijeka Natpar u trudnica. Uočeno je da se Natpar izlučuje u mlijeko u štakora, ali nije poznato prelazi li Natpar u majčino mlijeko u ljudi.

Vaš liječnik će odlučiti treba li započeti liječenje lijekom Natpar. Vaš liječnik će također odlučiti o tome trebate li nastaviti uzimati ovaj lijek ako ostanete trudni ili počnete dojiti dok ga uzimate.

Nije poznato utječe li Natpar na plodnost.

Upravljanje vozilima i strojevima

Natpar nema nikakvih učinaka na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima. Međutim, hipoparatiroidizam sam po sebi može utjecati na Vašu sposobnost koncentracije. Ako je Vaša sposobnost koncentracije poremećena, ne smijete upravljati vozilima ili strojevima dok se Vaša sposobnost koncentracije ne poboljša.

Natpar sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

3.Kako primjenjivati Natpar

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite

s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Vaš liječnik ili medicinska sestra će Vas obučiti kako koristiti Natpar brizgalicu.

Natpar se daje kao potkožna injekcija svakog dana, brizgalicom koja će Vam olakšati injiciranje lijeka.

U ovoj se uputi „Natpar višekratna brizgalica“ naziva „Natpar brizgalica“ ili „brizgalica“.

Doza

Preporučena početna doza lijeka Natpar je 50 mikrograma dnevno.

-Međutim, Vaš liječnik može započeti liječenje s 25 mikrograma dnevno, na osnovu rezultata analize krvi.

-Nakon 2 do 4 tjedna, Vaš liječnik može prilagoditi dozu.

Doza lijeka Natpar razlikuje se od osobe do osobe. Ljudima može biti potrebno između 25 i

100 mikrograma lijeka Natpar dnevno.

Vaš liječnik Vam može reći da uzimate druge lijekove kao što su nadomjesci kalcija ili vitamin D dok uzimate Natpar. Vaš liječnik će Vam reći koliko od navedenog trebate uzimati svakog dana.

Kako koristiti brizgalicu

Pročitajte “dio 7. Upute za uporabu” u ovoj uputi prije korištenja brizgalice.

Nemojte koristiti brizgalicu ako je otopina mutna, obojena ili ako sadrži vidljive čestice.

Prije prve uporabe brizgalice lijek se mora izmiješati.

Nakon što izmiješate lijek, Natpar brizgalica je spremna za uporabu i lijek se može injicirati pod kožu u bedro. Injicirajte u drugo bedro sljedećeg dana i nastavite naizmjenično injicirati u jedno pa u drugo bedro.

Strogo se preporučuje da se svaki put kada dobijete dozu lijeka Natpar zabilježi naziv lijeka i broj serije lijeka kako bi se vodila evidencija o primijenjenim brojevima serije.

Koliko dugo treba primjenjivati Natpar

Nastavite koristiti Natpar onoliko dugo koliko Vam ga liječnik propisuje.

Ako primijenite više lijeka Natpar nego što ste trebali

Ako zabunom injicirate više od jedne doze lijeka Natpar u jednom danu, odmah kontaktirajte svog liječnika ili ljekarnika.

Ako ste zaboravili primijeniti Natpar

Ako ste zaboravili primijeniti Natpar (ili ako ga ne možete injicirati u uobičajeno vrijeme), primijenite si injekciju čim stignete, ali nemojte injicirati više od jedne doze u istom danu.

Uzmite svoju sljedeću dozu lijeka Natpar u uobičajeno vrijeme sljedećeg dana. Možda ćete trebati uzeti više nadomjestka kalcija ako imate znakove niske razine kalcija u krvi; vidjeti dio 4 za simptome.

Nemojte injicirati dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati Natpar

Razgovarajte sa svojim liječnikom ako želite prekinuti liječenje lijekom Natpar.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ozbiljne nuspojave

Tijekom primjene lijeka Natpar mogu se pojaviti sljedeće potencijalno ozbiljne nuspojave:

Vrlo često: visoke razine kalcija u krvi, koje se mogu pojavljivati češće kada započnete liječenje lijekom Natpar.

Vrlo često: niske razine kalcija u krvi; to se može pojavljivati češće ako iznenada prestanete primati Natpar.

Simptomi povezani uz visoke ili niske razine kalcija navedeni su u sljedećem popisu. Ako imate bilo koju od sljedećih nuspojava, odmah kontaktirajte svog liječnika.

Druge nuspojave uključuju:

Vrlo česte (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

glavobolje*,†

trnci i utrnulost kože

proljev*,†

mučnina i povraćanje*

bol u zglobovima*

grčevi mišića

Česte (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

osjećaj nervoze ili tjeskobe

problemi sa spavanjem (pospanost tijekom dana ili poteškoće sa spavanjem noću)*

brzi ili neravnomjerni otkucaji srca*,†

visok krvni tlak*

kašalj

bol u želucu*

trzanje ili grčenje mišića

bol u mišićima

bol u vratu

bol u rukama i nogama

povećana razina kalcija u urinu

potreba za čestim mokrenjem

umor i nedostatak energije*

bol u prsnom košu

crvenilo i bol na mjestu injekcije

žeđ*

protutijela (koja proizvodi Vaš imunološki sustav) na Natpar

u analizama krvi Vaš liječnik može vidjeti smanjenu razinu vitamina D i magnezija

*Te nuspojave mogu biti povezane s visokom razinom kalcija u krvi.

Te nuspojave mogu biti povezane s niskom razinom kalcija u krvi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Natpar

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na ulošku i kutiji iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Prije miješanja

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C).

Ne zamrzavati.

Uložak u svom držaču uloška čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Nakon miješanja

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C).

Ne zamrzavati.

Brizgalicu koja sadrži izmiješan uložak čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od svjetlosti.

Ne primjenjivati ovaj lijek dulje od 14 dana nakon njegovog miješanja.

Ne primjenjivati ovaj lijek ako nije bio pravilno čuvan.

Prije pričvršćivanja nove igle na Natpar brizgalicu, provjeriti je li otopina bistra i bezbojna.

Uobičajeno je da se vide mali mjehurići. Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako je postao mutan, obojen ili sadrži vidljive čestice.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Natpar sadrži

Djelatna tvar je paratiroidni hormon (rDNK).

Dostupan je u 4 različite jačine uložaka (jedan uložak sadrži 14 doza):

Natpar 25 mikrograma

Jedna doza sadrži 25 mikrograma paratiroidnog hormona u 71,4 mikrolitre otopine nakon rekonstitucije.

Natpar 50 mikrograma

Jedna doza sadrži 50 mikrograma paratiroidnog hormona u 71,4 mikrolitre otopine nakon rekonstitucije.

Natpar 75 mikrograma

Jedna doza sadrži 75 mikrograma paratiroidnog hormona u 71,4 mikrolitre otopine nakon rekonstitucije.

Natpar 100 mikrograma

Jedna doza sadrži 100 mikrograma paratiroidnog hormona u 71,4 mikrolitre otopine nakon rekonstitucije.

Drugi sastojci u ulošku (za sve jačine) su:

U prašku:

natrijev klorid

manitol

citratna kiselina hidrat

natrijev hidroksid (za podešavanje pH)

U otapalu:

metakrezol

voda za injekcije

Kako Natpar izgleda i sadržaj pakiranja

Jedan uložak Natpar sadrži lijek u obliku praška zajedno s otapalom za pripremu otopine za injekciju.

Uložak je izrađen od stakla, s gumenom brtvom na vrhu. Uložak se nalazi u plastičnom držaču uloška.

Natpar je dostupan u pakiranju sa 2 uloška u držačima uloška.

Boja kutije/uloška pokazuje jačinu Vašeg lijeka Natpar:

Natpar 25 mikrograma/doza

Ljubičasti uložak.

Natpar 50 mikrograma/doza

Crveni uložak.

Natpar 75 mikrograma/doza

Sivi uložak.

Natpar 100 mikrograma/doza

Plavi uložak.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 5 Riverwalk

Citywest Business Campus Dublin 24

Irska medinfoemea@shire.com

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Italia

Luxembourg/Luxemburg

Shire Italia S.p.A

Shire Belgium BVBA

Tel: +39 0265 535 096

België/Belgique/Belgien

e-mail : medinfoemea@shire.com

Tél/Tel: +32 (0)2711 0246

 

e-mail : medinfoemea@shire.com

 

България, Eesti, Hrvatska, Latvija,

Malta

Lietuva, Magyarország, România,

Shire Pharmaceuticals Ltd

Slovenija, Slovenská republika

Ir-Renju Unit

Shire Pharmaceuticals Ltd

Tel: +44 (0)800 055 6614

Великобритания, Ühendkuningriik, Velika

e-mail : medinfoemea@shire.com

Britanija, Lielbritānija, Jungtinė Karalystė, Nagy-

 

Britannia, Marea Britanie, Združeno Kraljevstvo,

 

Vel’ká Británia

 

Teл/Tel: +44 (0)800 055 6614

 

e-mail : medinfoemea@shire.com

 

Česká Republika

Nederland

Shire Pharmaceuticals Ltd

Shire International Licensing BV

Velká Británie

Tél/Tel: +31 (0)2020 35492

Tel: +420 239 018 556

e-mail : medinfoemea@shire.com

e-mail : medinfoemea@shire.com

 

Danmark

Norge

Shire Sweden AB

Shire Sweden AB

Sverige

Sverige

Tlf: +45 (0)80 886 962

Tlf: +47 800 19240

e-mail : medinfoemea@shire.com

e-mail : medinfoemea@shire.com

Deutschland

Österreich

Shire Deutschland GmbH

Shire Austria GmbH

Tel: +49 (0)800 183 0742

Tel: +43 (0)120 609 2538

e-mail : medinfoemea@shire.com

e-mail : medinfoemea@shire.com

Ελλάδα, Kύπρος

Polska

Shire Hellas S.A

Shire Polska Sp. z o.o.

Ελλάδα

Tel: +48 (0)2230 62447

Τηλ: +30 21 69 00 4026

e-mail : medinfoemea@shire.com

e-mail : medinfoemea@shire.com

 

España

Portugal

Shire Pharmaceuticals Ibérica, S.L.

Shire Pharmaceuticals Portugal Lda

Tel: +34 900 947 618 (toll-free number)

Tel: +351 800 785 005

+34 914 229 896 (when using mobile phone)

e-mail : medinfoemea@shire.com

e-mail : medinfoemea@shire.com

 

France

Suomi/Finland

Shire France S.A.

Shire Sweden AB

Tél: +33 (0)800 907 913

Ruotsi

+33 1 4067 3290 (outside of France)

Puh/Tel: +358 (0)800 774 051

e-mail : medinfoemea@shire.com

e-mail : medinfoemea@shire.com

Ireland

Sverige

Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Shire Sweden AB

Tel: +353 1 800 818016

Tel: 020-795 079

+44 800 055 6614 (outside of Ireland)

+46 8-544 964 00 (outside of Sweden)

e-mail : medinfoemea@shire.com

e-mail : medinfoemea@shire.com

Ísland

United Kingdom

Shire Pharmaceuticals Ltd

Shire Pharmaceuticals Ltd

Bretland

Tel: +44 (0)800 055 6614

Sími: +44 (0)800 055 6614

e-mail : medinfoemea@shire.com

e-mail : medinfoemea@shire.com

 

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Ovom lijeku izdano je „uvjetno odobrenje”. To znači da će biti dostavljeno još dodatnih podataka o ovome lijeku.

Europska agencija za lijekove će barem jednom godišnje procjenjivati nove informacije o ovom lijeku te će se ova uputa ažurirati prema potrebi.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

7.Upute za uporabu

Ovaj vodič je osmišljen kao pomoć u pripremi, injiciranju i čuvanju Vaše Natpar brizgalice.

Ove upute podijeljene su na 5 dijela

Upoznavanje s dijelovima Vaše Natpar brizgalice i Vašeg lijeka Natpar

Priprema i miješanje Vašeg lijeka Natpar

Priprema Vaše Natpar brizgalice

Primjena Vaše dnevne doze

Kako čuvati Vaš lijek

Ako u bilo kojem trenutku trebate pomoć, kontaktirajte svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

Možete također kontaktirati lokalnog predstavnika tvrtke Shire na telefonski broj naveden na kraju dijela 6 upute o lijeku ili na e-mail: medinfoemea@shire.com

Što morate znati prije nego počnete

NEMOJTE koristiti Vašu Natpar brizgalicu dok Vam liječnik ili medicinska sestra ne pokažu kako se ona koristi.

Koristite ove upute za uporabu svaki put kada miješate lijek, pripremate brizgalicu ili primjenjujete injekciju kako ne biste zaboravili niti jedan korak.

Svakog dana treba pričvrstiti novu iglu na brizgalicu.

Svakih 14 dana treba pripremiti novi uložak.

Ovaj lijek se NE smije upotrijebiti ako je postao mutan, obojen ili sadrži vidljive čestice.

Uvijek čuvajte uložak u hladnjaku (na temperaturi od 2°C do 8°C).

NE zamrzavati uložak.

NE koristiti uložak koji je bio zamrznut.

Zbrinite sve izmiješane uloške starije od 14 dana.

Uzimajte samo jednu dozu dnevno.

Za čišćenje Vaše Natpar brizgalice, prebrišite vanjski dio brizgalice vlažnom tkaninom. NE stavljajte brizgalicu u vodu i ne perite je niti čistite nikakvom tekućinom.

Bacite iskorišten Natpar uložak i iskorištene igle u skladu s uputama svog liječnika, ljekarnika ili medicinske sestre.

Vaša Natpar brizgalica smije se koristiti najviše 2 godine.

Upoznavanje s dijelovima Vaše Natpar brizgalice i Vašeg lijeka Natpar

Upoznajte komponente Natpar brizgalice

Dijelovi Vaše Natpar brizgalice

Napomena: Zaštita klipa (prazan uložak) štiti klip tijekom isporuke iz tvornice. Bacite zaštitu klipa kada ste spremni koristiti Vašu brizgalicu.

Vaš Natpar uložak

Vaš Natpar uložak sadrži lijek u prašku i otapalo s kojim se prašak miješa. Morate izmiješati prašak i otapalo u ulošku prije korištenja Vaše Natpar brizgalice.

Jedan uložak sadrži 14 doza.

Indikator doze pokazuje Vam broj preostalih doza u ulošku.

Drugi potreban materijal:

Napomena: Alkoholni tupferi, igle za injekciju i neprobojni spremnik za oštre predmete ne nalaze se u pakiranju.

Dnevnik zamjene uloška nalazi se u ovim uputama za uporabu.

Priprema i miješanje Vašeg lijeka Natpar

Trebate izmiješati Natpar prije korištenja. Kad je lijek jednom izmiješan, može se koristiti za najviše 14 injekcija (14 doza).

Ako je ovo prvi put da sami koristite Natpar, Vaš liječnik ili medicinska sestra provest će Vas kroz upute kako izmiješati Vaš uložak Natpar.

1.Kada pripremate dozu za injiciranje, izvadite Natpar uložak iz hladnjaka.

Napomena: uložak trebate čuvati cijelo vrijeme u hladnjaku, osim dok pripremate i injicirate lijek.

Operite i osušite ruke.

Pribavite materijal, uključujući: o Uređaj za miješanje

o Novi Natpar uložak iz hladnjaka

o Novu jednokratnu iglu za brizgalicu

o Neprobojni spremnik za oštre predmete

o Olovku ili kemijsku za zapisivanje datuma miješanja uloška

o Dnevnik zamjene uloška (nalazi se u ovim uputama za uporabu)

o Vašu Natpar brizgalicu za injiciranje lijeka o Ove upute za uporabu

2.Popunite datume u dnevniku zamjene uloška.

Dnevnik zamjene uloška

Upute:

Unesite današnji datum u polje pored „Datum miješanja.“

Unesite datum 14 dana od danas u polje pored „Zbrinuti“ (isti dan u tjednu, nakon 2 tjedna).

Zbrinite uložak na datum upisan u polje „Zbrinuti“ čak i ako u ulošku ima još lijeka. Ne koristiti uložak na datum upisan u polje „Zbrinuti“.

Za miješanje novog uloška mora se pričvrstiti igla na novi uložak.

3.Skinite papirnati jezičak sa zatvarača igle.

4.Zavrnite iglu za brizgalicu na uložak u smjeru kazaljki na satu.

Uvjerite se da igla za brizgalicu stoji ravno i čvrsto na ulošku (širi rub zatvarača igle mora dirati obod uloška)

Ne skidajte zatvarač igle ili štitnik dok niste spremni za primjenu lijeka.

5.Okrećite kotačić uređaja za miješanje u smjeru suprotnom od kazaljki na satu za spuštanje klipa ako nije već spušten.

Uvjerite se da klip u uređaju za miješanje izgleda ovako (potpuno uvučen).

6.Zavrnite uložak Natpar na uređaj za miješanje u smjeru kazaljki na satu.

Igla za brizgalicu mora biti čvrsto postavljena.

7.Sa zatvaračem igle okrenutim prema gore, polako okrećite kotačić u smjeru kazaljki na satu dok se čepovi unutar uloška više ne pomiču i dok se kotačić ne okreće slobodno.

Držite iglu okrenutu prema gore.

NE držite uređaj za miješanje pod kutom.

8.Uvjerite se da čepovi izgledaju ovako i ostaju zajedno.

9.Držite uređaj za miješanje s postavljenim uloškom, s iglom usmjerenom prema gore, i nježno pomičite uložak s jedne strane na drugu (sa 9 sati na 3 sata) oko 10 puta kako bi se otopio prašak koji se nalazi u ulošku.

NE tresti uložak.

Pazite da je igla okrenuta prema gore.

Odložite uređaj za miješanje s postavljenim uloškom i pričekajte 5 minuta da se prašak potpuno otopi.

Provjerite otopinu prije primjene svake dnevne doze. Ako je otopina mutna, sadrži vidljive čestice ili nije bezbojna nakon 5

minuta, nemojte upotrijebiti ovaj lijek.

Kontaktirajte svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Normalno je da se vide

mali mjehurići.

Priprema Vaše Natpar brizgalice

Pripremat ćete svoju Natpar brizgalicu jedanput svakih 14 dana.

1.Uzmite brizgalicu i skinite zatvarač.

Sačuvajte zatvarač za naknadnu uporabu.

2.Odvrnite zaštitu klipa (prazan uložak) ili prazan uložak lijeka u smjeru suprotnom od kazaljki na satu i bacite u neprobojni spremnik za oštre predmete.

3.Pritisnite gumb za injiciranje. Trebali biste vidjeti “0” u ravnini s urezom u prozoru za doziranje. Ako “0” nije u ravnini, pritišćite gumb za injiciranje dok se ne poravna.

4.Spustite klip. Ako je klip ispružen, okrenite tamni crveni prsten u smjeru suprotnom od kazaljki na satu kako biste ga spustili.

Nemojte previše zatezati prsten.

5.Provjerite klip. Imat će mali razmak ako se postupi na ispravan način.

6.Odvrnite uložak s uređaja za miješanje u smjeru suprotnom od kazaljki na satu i odložite uređaj za miješanje.

7.Pričvrstite uložak na brizgalicu. Uzmite dno brizgalice i držite ga s klipom usmjerenim prema gore.

8.Sa zatvaračem igle okrenutim prema gore, zavrćite uložak na brizgalicu u smjeru kazaljki na satu dok ne bude razmaka između uloška i brizgalice.

9.Priprema Vaše Natpar brizgalice.

Okrećite gumb za doziranje u smjeru kazaljki na satu dok „GO“ ne bude u ravnini s urezom u prozoru za doziranje.

10.Držite brizgalicu sa zatvaračem igle okrenutim prema gore.

11.Pritišćite gumb za injiciranje o ravnu podlogu, kao što je vrh stola, dok se „0“ ne poravna s urezom u prozoru za doziranje.

Normalno je da se pojave 1 ili 2 kapi tekućine u igli tijekom ovog koraka.

Ne skidajte uložak lijeka s brizgalice dok nije dostignut datum upisan u polje „Zbrinuti“ ili dok uložak nije prazan.

Pripremite brizgalicu samo 1 put za svaki novi uložak.

Primjena Vaše dnevne doze

NAPOMENA: Ako ste upravo završili miješanje lijeka i pripremu brizgalice, a igla je postavljena na brizgalicu, prijeđite na "Prije injiciranja Vaše dnevne doze" (6. korak u ovom dijelu) za upute o načinu injiciranja Natpar brizgalicom.

Ako u bilo kojem trenutku trebate pomoć, kontaktirajte svog liječnika ili medicinsku sestru.

1.Operite i osušite ruke.

2.Pribavite materijal, uključujući:

Vašu Natpar brizgalicu iz hladnjaka

Novu jednokratnu iglu za brizgalicu

Neprobojni spremnik za oštre predmete

Alkoholni tupfer

Napomena: izmiješan uložak unutar brizgalice trebate čuvati cijelo vrijeme u hladnjaku, osim dok pripremate i injicirate lijek.

3.Provjerite uložak.

Skinite zatvarač brizgalice s Vaše Natpar brizgalice.

Izmiješani uložak trebao bi biti unutra.

4.Prije pričvršćivanja nove igle na Vašu brizgalicu, provjerite sljedeće:

Je li otopina bistra, bezbojna i bez vidljivih čestica. Normalno je da se vide mali mjehurići.

Ako tekućina nije bistra, bezbojna ili bez vidljivih čestica, ne primjenjivati ovaj lijek.

Kontaktirajte svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

Morat ćete pripremiti novi Natpar uložak ako:

Nema preostalih doza u brizgalici (brojač doza pokazuje „0“) ili

Došli ste do datuma navedenog u polju „Zbrinuti“ (pogledajte dnevnik zamjene uloška).

5.Pričvršćivanje nove igle.

Skinite papirnati jezičak sa zatvarača igle.

Čvrsto držite Natpar brizgalicu uspravno.

Dok držite zatvarač igle uspravno, čvrsto ga zavrnite na brizgalicu u smjeru kazaljki na satu (širi rub zatvarača igle mora dirati obod uloška).

Ostavite zatvarač igle na mjestu.

6.Prije injiciranja Vaše dnevne doze.

NE koristiti uložak koji je bio zamrznut.

Zbrinite sve izmiješane uloške ako ste došli do datuma navedenog u polju „Zbrinuti“ (pogledajte dnevnik zamjene uloška).

7.Obrišite područje injiciranja na Vašem bedru alkoholnim tupferom. Injicirajte svakog dana u drugo bedro.

Pazite da je zatvarač igle okrenut prema dolje cijelo vrijeme tijekom 8. koraka do 17. koraka.

8.Držite Natpar brizgalicu s iglom okrenutom ravno prema dolje.

Držite iglu okrenutu prema dolje do dovršetka injiciranja.

9.Držite brizgalicu tako da možete vidjeti prozor za doziranje.

10.Okrećite gumb za doziranje dok „GO“ nije u ravnini s urezom u prozoru. Ne okrećite gumb za doziranje preko “GO.”

Ako se gumb za doziranje teško okreće, možda nije ostalo dovoljno tekućine.

Provjerite indikator doze na ulošku kako biste vidjeli je li preostala koja doza ili provjerite datum naveden u polju „Zbrinuti“ u dnevniku zamjene uloška kako biste vidjeli je li proteklo više od 14 dana.

11.Nježno kvrcnite uložak 3 do 5 puta. To pomiče eventualne mjehuriće zraka dalje od igle.

12.Pripremite iglu brizgalice za primjenu injekcije.

Bez odvrtanja,

povucite zatvarač igle jednim potezom i stavite ga sa strane,

Zatim povucite i skinite štitnik igle i zbrinite ga.

13.Držite brizgalicu tako da možete vidjeti „GO“ u prozoru za doziranje s iglom brizgalice okrenutom prema dolje.

14.Pažljivo pročitajte korake 15, 16 i 17 prije injiciranja lijeka.

15.Potpuno ubodite iglu u bedro (možete uštipnuti nabor kože ako Vam tako kaže liječnik ili medicinska sestra). Uvjerite se da možete vidjeti „GO“ u prozoru.

16.Pritišćite gumb za injiciranje dok se „0“ ne poravna s urezom u prozoru za doziranje. Trebali biste vidjeti i osjetiti okretanje gumba za doziranje natrag na „0“. Polako brojite do 10.

Važna napomena o injiciranju:

Kako biste izbjegli davanje manje doze od predviđene, trebat ćete držati iglu u koži 10 sekundi NAKON pritiskanja gumba za injiciranje.

17.Ravno izvucite iglu iz bedra.

Normalno je da se vide 1 ili 2 kapi tekućine u igli tijekom ovog koraka.

Ako mislite da niste primili cijelu dozu, nemojte uzeti drugu dozu. Nazovite svog liječnika. Možda ćete trebati uzeti kalcij i vitamin D.

18.Pažljivo vratite veliki zatvarač igle na izloženu iglu koristeći tehniku umetanja bez dodirivanja.

Uvjerite se da je igla potpuno pritisnuta unutar zatvarača.

19.Odvrnite zatvarač igle (s iglom brizgalice unutra) u smjeru suprotnom od kazaljki na satu dok držite uložak.

Ne dijelite brizgalicu ili igle za brizgalicu s drugim osobama. Mogli biste ih zaraziti, ili bi Vas oni mogli zaraziti.

20.Zbrinite upotrijebljenu iglu u neprobojan spremnik za oštre predmete.

Upitajte svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru kako pravilno zbrinuti pun neprobojan spremnik za oštre predmete.

21.Vratite zatvarač na brizgalicu.

Uložak mora biti pričvršćen na brizgalicu prije stavljanja zatvarača na brizgalicu.

Poravnajte klipsu zatvarača s oznakom na brizgalici.

Pritisnite zajedno zatvarač i brizgalicu dok ne čujete

škljocaj (klik).

22.Stavite Natpar brizgalicu u hladnjak.

Kako čuvati Vaš lijek

Natpar uloške i sve brizgalice koje sadrže izmiješan uložak treba uvijek čuvati u hladnjaku (2°C– 8°C).

• NE zamrzavati uložak.

NE koristiti uložak koji je

Zbrinite sve izmiješane

 

bio zamrznut.

uloške starije od 14 dana.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept