Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neuraceq (florbetaben (18F)) – Označavanje - V09AX06

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNeuraceq
ATK šifraV09AX06
Tvarflorbetaben (18F)
ProizvođačPiramal Imaging Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU METALNA KUTIJA (s plavim okvirom)

1.NAZIV LIJEKA

Neuraceq 300 MBq/ml otopina za injekciju

Florbetaben (18F)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan ml otopine za injekciju sadrži 300 MBq florbetabena (18F) na dan i sat kalibriranja.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Askorbatna kiselina, bezvodni etanol, makrogol 400, natrijev askorbat, voda za injekcije Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

Jedna višedozna bočica

Ref. klijenta

Aktivnost: {XXX} MBq u {XX} mL

ToC: {DDMMGGGG}{XX}h{XX} vremenska zona

Volumen: {XX} ml

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu u venu.

Višedozno

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Radioaktivan materijal.

Alliance Medical Molecular Imaging Ltd., UK

BV Cyclotron VU, Nizozemska

Cis Bio International, Nancy, Francuska

Cis Bio International, Nîmes, Francuska

Cis Bio International, Pariz, Francuska

Cis Bio International, Rennes, Francuska

Cis Bio International, Pessac, Francuska

Eckert & Ziegler EURO-PET Berlin GmbH, Njemačka

PET Net Muenchen GmbH, Njemačka

Eckert & Ziegler EURO-PET Warszawa Sp. z o.o., Poljska

Eckert & Ziegler EURO-PET Koeln/Bonn GmbH, Njemačka

IBA Molecular Italy S.R.L., Monza, Italija

IBA Molecular Italy S.R.L., Rome, Italija

IBA Molecular Italy S.R.L., Udine, Italija

IBA Molecular Spain, S.A., Seville, Španjolska

IBA Molecular Spain, S.A., Madrid, Španjolska

Seibersdorf Labor GmbH, Austrija

BetaPlus Pharma SA, Brussels, Belgija

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti{DD/MM/GGGG}{XX}h{XX}{vremenska zona}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni materijal valja zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Piramal Imaging Ltd., Langstone Tech. Park, Havant PO9 1SA, UK

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/906/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU OLOVNI SPREMNIK (bez plavog okvira)

1. NAZIV LIJEKA

Neuraceq 300 MBq/ml otopina za injekciju

Florbetaben (18F)

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan ml otopine za injekciju sadrži 300 MBq florbetabena (18F) na dan i sat kalibriranja.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Askorbatna kiselina, bezvodni etanol, makrogol 400, natrijev askorbat, voda za injekcije Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

Jedna višedozna bočica

Aktivnost: {XXX} MBq u {XX} mL

ToC: {DDMMGGGG} {XX}h{XX} vremenska zona

Volumen: [XX] ml

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu u venu.

Višedozno

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Radioaktivan materijal.

Alliance Medical Molecular Imaging Ltd., UK

BV Cyclotron VU, Nizozemska

Cis Bio International, Nancy, Francuska

Cis Bio International, Nîmes, Francuska

Cis Bio International, Pariz, Francuska

Cis Bio International, Rennes, Francuska

Cis Bio International, Pessac, Francuska

Eckert & Ziegler EURO-PET Berlin GmbH, Njemačka

PET Net Muenchen GmbH, Njemačka

Eckert & Ziegler EURO-PET Warszawa Sp. z o.o., Poljska

Eckert & Ziegler EURO-PET Koeln/Bonn GmbH, Njemačka

IBA Molecular Italy S.R.L., Monza, Italija

IBA Molecular Italy S.R.L., Rome, Italija

IBA Molecular Italy S.R.L., Udine, Italija

IBA Molecular Spain, S.A., Seville, Španjolska

IBA Molecular Spain, S.A., Madrid, Španjolska

Seibersdorf Labor GmbH, Austrija

BetaPlus Pharma SA, Brussels, Belgija

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti{DD/MM/GGGG} {XX}h{XX} {vremenska zona}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Piramal Imaging Ltd., Langstone Tech. Park, Havant PO9 1SA, UK

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/906/001

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

BOČICA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Neuraceq 300 MBq/ml otopina za injekciju

Florbetaben (18F)

Za primjenu u venu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: ToC + 6 h

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

Akt.: ≤ 3000 MBq na ToC (vidjeti vanjsko pakiranje)

6.DRUGO

Radioaktivan materijal.

Alliance Medical Molecular Imaging Ltd., UK

BV Cyclotron VU, Nizozemska

Cis Bio International, Nancy, Francuska

Cis Bio International, Nîmes, Francuska

Cis Bio International, Pariz, Francuska

Cis Bio International, Rennes, Francuska

Cis Bio International, Pessac, Francuska

Eckert & Ziegler EURO-PET Berlin GmbH, Njemačka

PET Net Muenchen GmbH, Njemačka

Eckert & Ziegler EURO-PET Warszawa Sp. z o.o., Poljska

Eckert & Ziegler EURO-PET Koeln/Bonn GmbH, Njemačka

IBA Molecular Italy S.R.L., Monza, Italija

IBA Molecular Italy S.R.L., Rome, Italija

IBA Molecular Italy S.R.L., Udine, Italija

IBA Molecular Spain, S.A., Seville, Španjolska IBA Molecular Spain, S.A., Madrid, Španjolska Seibersdorf Labor GmbH, Austrija

BetaPlus Pharma SA, Brussels, Belgija

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept