Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NeuroBloc (botulinum toxin type B) – Označavanje - M03AX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNeuroBloc
ATK šifraM03AX01
Tvarbotulinum toxin type B
ProizvođačEisai Ltd.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Kutija, bočica od 0,5 ml

1.NAZIV LIJEKA

NeuroBloc 5000 U/ml otopina za injekciju botulinski toksin tipa B

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan ml sadrži 5000 U botulinskog toksina tipa B.

Jedna bočica od 0,5 ml sadrži 2500 U botulinskog toksina tipa B.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

dinatrijev sukcinat, natrijev klorid, otopina humanog serumskog albumina, kloridna kiselina i voda za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju 1 bočica

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Nemojte tresti.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena u mišić.

Samo za jednokratnu uporabu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Jačina NeuroBloca iznosi 5000 U/ml. Te se jedinice odnose isključivo na tip B i ne smiju se zamijeniti za jedinice kojima se izražava jačina drugih pripravaka s botulinskim toksinom.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Upotrijebiti odmah nakon razrjeđivanja.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C–8°C). Ne zamrzavati.

Spremnik čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Unutar roka valjanosti, lijek može biti izvan hladnjaka tijekom jednokratnog razdoblja do 3 mjeseca na temperaturi koja ne prelazi 25°C, bez ponovnog odlaganja u hladnjak. Na kraju ovoga razdoblja lijek ne smije biti vraćen u hladnjak nego ga treba baciti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA,AKO JE POTREBNO

Pročitajte u Uputi o lijeku o posebnim mjerama opreza pri rukovanju, čuvanju u primjeni i zbrinjavanju.

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

Eisai Limited

Mosquito Way

Hatfield

Herts

AL10 9SN

Velika Britanija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/00/166/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Naljepnica bočice od 0,5 ml

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

NeuroBloc 5000 U/ml otopina za injekciju i.m.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILIDOZNOJ JEDINICI LIJEKA

2500 U

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Kutija, bočica od 1,0 ml

1. NAZIV LIJEKA

NeuroBloc 5000 U/ml otopina za injekciju botulinski toksin tipa B

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan ml sadrži 5000 U botulinskog toksina tipa B.

Jedna bočica od 0,5 ml sadrži 5000 U botulinskog toksina tipa B.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

dinatrijev sukcinat, natrijev klorid, otopina humanog serumskog albumina, kloridna kiselina i voda za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju 1 bočica

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Nemojte tresti.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena u mišić.

Samo za jednokratnu uporabu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Jačina NeuroBloca iznosi 5000 U/ml. Te se jedinice odnose isključivo na tip B i ne smiju se zamijeniti za jedinice kojima se izražava jačina drugih pripravaka s botulinskim toksinom.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Upotrijebiti odmah nakon razrjeđivanja.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C–8°C). Ne zamrzavati.

Spremnik čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Unutar roka valjanosti, lijek može biti izvan hladnjaka tijekom jednokratnog razdoblja do 3 mjeseca na temperaturi koja ne prelazi 25°C, bez ponovnog odlaganja u hladnjak. Na kraju ovoga razdoblja lijek ne smije biti vraćen u hladnjak nego ga treba baciti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Pročitajte u Uputi o lijeku o posebnim mjerama opreza pri rukovanju, čuvanju u primjeni i zbrinjavanju.

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

Eisai Limited

Mosquito Way

Hatfield

Herts

AL10 9SN

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/00/166/002

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Naljepnica bočice od 1,0 ml

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

NeuroBloc 5000 U/ml otopina za injekciju i.m.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

5000 U

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Kutija, bočica od 2,0 ml

1. NAZIV LIJEKA

NeuroBloc 5000 U/ml otopina za injekciju botulinski toksin tipa B

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan ml sadrži 5000 U botulinskog toksina tipa B.

Jedna bočica od 2 ml sadrži 10 000 U botulinskog toksina tipa B.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

dinatrijev sukcinat, natrijev klorid, otopina humanog serumskog albumina, kloridna kiselina i voda za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju 1 bočica

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Nemojte tresti.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena u mišić.

Samo za jednokratnu uporabu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Jačina NeuroBloca iznosi 5000 U/ml. Te se jedinice odnose isključivo na tip B i ne smiju se zamijeniti za jedinice kojima se izražava jačina drugih pripravaka s botulinskim toksinom.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Upotrijebiti odmah nakon razrjeđivanja.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C–8°C). Ne zamrzavati.

Spremnik čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Unutar roka valjanosti, lijek može biti izvan hladnjaka tijekom jednokratnog razdoblja do 3 mjeseca na temperaturi koja ne prelazi 25°C, bez ponovnog odlaganja u hladnjak. Na kraju ovoga razdoblja lijek ne smije biti vraćen u hladnjak nego ga treba baciti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Pročitajte u Uputi o lijeku o posebnim mjerama opreza pri rukovanju, čuvanju u primjeni i zbrinjavanju.

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

Eisai Limited

Mosquito Way

Hatfield

Herts

AL10 9SN

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/00/166/003

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Naljepnica bočice od 2,0 ml

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

NeuroBloc 5000 U/ml otopina za injekciju i.m.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

10 000 U

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept