Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nevanac (nepafenac) – Označavanje - S01BC10

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNevanac
ATK šifraS01BC10
Tvarnepafenac
ProizvođačNovartis Europharm Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA JEDNU BOČICU OD 5 ml

1.NAZIV LIJEKA

NEVANAC 1 mg/ml kapi za oko, suspenzija nepafenak

2.NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

1 ml suspenzije sadrži 1 mg nepafenaka.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Manitol E421, karbomer, natrijev klorid, tiloksapol, dinatrijev edetat, benzalkonijev klorid, natrijev hidroksid i/ili kloridna kiselina (za podešavanje pH) i pročišćena voda.

Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kapi za oko, suspenzija 1 x 5 ml

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe dobro protresite.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Okularna primjena.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Baciti 4 tjedna nakon prvog otvaranja.

Otvoreno:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30º C.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/7/433/001 1 x 5 ml

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept

15.UPUTE ZA UPORABU

16 PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Nevanac 1 mg/ml

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Nije primjenjivo.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

Nije primjenjivo.

PODACI KOJE MORA SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NAJLJEPNICA NA BOČICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

NEVANAC 1 mg/ml kapi za oko nepafenak

Okularna primjena

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

EXP:

Otvoreno:

4.BROJ SERIJE

Lot:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

5ml

6DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA JEDNU BOČICU

1. NAZIV LIJEKA

NEVANAC 3 mg/ml kapi za oko, suspenzija nepafenak

2. NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

1 ml suspenzije sadrži 3 mg nepafenaka.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Boratna kiselina, propilenglikol, karbomer, natrijev klorid, gvar, karmelozanatrij, dinatrijev edetat, benzalkonijev klorid, natrijev hidroksid i/ili kloridna kiselina (za podešavanje pH) i pročišćena voda.

Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kapi za oko, suspenzija 1 x 3 ml

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe dobro protresite.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Okularna primjena.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Jedanput dnevno

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Baciti 4 tjedna nakon prvog otvaranja.

Otvoreno:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25º C. Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/433/002

1 x 3 ml – okrugla bočica

 

 

EU/1/07/433/003

1 x 3 ml – ovalna bočica

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16 PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Nevanac 3mg/ml

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Nije primjenjivo.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

Nije primjenjivo.

PODACI KOJE MORA SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NAJLJEPNICA NA BOČICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

NEVANAC 3 mg/ml kapi za oko nepafenak

Okularna primjena

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3 ml

6 DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

VREĆICA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

NEVANAC 3 mg/ml kapi za oko nepafenak

Okularna primjena

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

Baciti 4 tjedna nakon prvog otvaranja.

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3 ml

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept