Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nevanac (nepafenac) – Uputa o lijeku - S01BC10

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNevanac
ATK šifraS01BC10
Tvarnepafenac
ProizvođačNovartis Europharm Limited

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

NEVANAC 1 mg/ml kapi za oko, suspenzija nepafenak

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je NEVANAC i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati NEVANAC

3.Kako primjenjivati NEVANAC

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati NEVANAC

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je NEVANAC i za što se koristi

NEVANAC sadrži djelatnu tvar nepafenak i pripada skupini lijekova koji se nazivaju nesteroidni protuputalni lijekovi (NSAIL-i).

NEVANAC se koristi u odraslih osoba:

-za sprječavanje i ublažavanje boli u oku i upale nakon operacije mrene na oku

-za smanjenje rizika od makularnog edema (oticanje u pozadini oka) nakon operacije mrene na oku kod bolesnika sa šećernom bolesti.

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati NEVANAC

Nemojte primjenjivati NEVANAC

-ako ste alergični na nepafenak ili na neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.),

-ako ste alergični na druge nesteroidne protuupalne lijekove (NSAIL)

-ako ste imali astmu, kožnu alergiju, ili jaku upalu u nosu kada ste koristili druge NSAIL-e. U NSAIL-e se primjerice ubrajaju: acetilsalicilatna kiselina, ibuprofen, ketoprofen, piroksikam, diklofenak.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite NEVANAC:

ako ste skloni stvaranju masnica ili imate probleme s krvarenjima ili ste ih imali u prošlosti.

ako imate neki drugi poremećaj na očima (npr. očnu infekciju), ili ako koristite druge lijekove za oči (osobito lokalne steroide).

ako imate šećernu bolest.

ako imate reumatoidni artritis.

ako ste unutar kratkog vremenskog razdoblja imali više kirurških zahvata na oku.

Tijekom liječenja s lijekom NEVANAC izbjegavajte izlaganje sunčevom svjetlu.

Nošenje kontaktih leća ne preporučuje se nakon operacije mrene. Vaš liječnik savjetovati će Vas kada ih možete ponovno nositi (vidjeti dio “NEVANAC sadrži benzalkonijev klorid“)

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek ne primjenjujte kod djece i adolescenata ispod 18 godina starosti jer sigurnost i djelotvornost u ovoj populaciji nije ustanovljena.

Drugi lijekovi i NEVANAC

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

NEVANAC može utjecati na druge lijekove ili drugi lijekovi koje uzimate mogu utjecati na djelovanje NEVANAC-a, uključujući druge kapi za oko za liječenje povišenog očnog tlaka.

Također obavijestite svog liječnika ako uzimate lijekove koji smanjuju zgrušavanje krvi (varfarin) ili druge NSAIL-e. Oni mogu povećati rizik od krvarenja.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili mislite da biste mogli ostati trudni, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete NEVANAC. Ženama koje bi mogle ostati trudne preporučuje se primjena učinkovite kontracepcije tijekom liječenja s NEVANAC-om.

Primjena NEVANAC-a ne preporučuje se tijekom trudnoće. Ne uzimajte NEVANAC osim na izričitu preporuku Vašeg liječnika.

Ukoliko dojite, NEVANAC može prijeći u Vaše majčino mlijeko. Ipak, ne očekuje se utjecaj na dojenče. NEVANAC se može primijeniti tijekom dojenja.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nemojte upravljati vozilom ili strojevima dok Vam se ne razbistri vid. Vid Vam može biti zamagljen neko vrijeme nakon primjene NEVANAC-a.

NEVANAC sadrži benzalkonijev klorid

Konzervans u lijeku NEVANAC, benzalkonijev klorid, može promijeniti boju mekih leća i izazvati iritaciju oka i nuspojave na rožnici (problemi površine oka). Ukoliko Vas je liječnik savjetovao da možete ponovno nositi kontaktne leće, morate ih izvaditi prije primjene lijeka i pričekati najmanje 15 minuta prije ponovnog stavljanja.

3.Kako primjenjivati NEVANAC

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

NEVANAC upotrebljavajte samo kao kapi za oko. Ne gutajte niti injicirajte.

Preporučena doza je

Jedna kap u zahvaćeno oko ili oči, tri puta na dan - ujutro, u podne i navečer. Lijek primjenjujte svaki dan u isto vrijeme.

Kada primijeniti lijek i koliko dugo

Započnite 1 dan prije operacije mrene. Nastavite s primjenom lijeka na dan operacije. Nakon toga lijek primjenjujte tako dugo koliko Vas je uputio liječnik. To može biti do 3 tjedna (za sprječavanje i olakšavanje boli u oku i upale) ili 60 dana (za sprječavanje razvoja makularnog edema) nakon operacije.

Kako primijeniti

Prije nego što započnete, operite ruke.

Bočicu dobro protresite prije primjene.

Odvrnite zatvarač bočice.

Nakon skidanja zatvarača, ukoliko je zaštitni obruč s evidencijom otvaranja klimav, uklonite ga prije primjene lijeka.

Bočicu držite između palca i prstiju, okrenutu vrhom prema dolje.

Zabacite glavu unatrag.

Čistim prstom povlačite donju vjeđu, dok između vjeđe i oka ne nastane ̒džep ̓. U njega treba ukapati jednu kap (slika 1).

Vrh bočice približite oku. Ako Vam to pomaže, stanite pred ogledalo.

Kapaljkom ne dodirujte oko ili vjeđu, okolna područja ili druge površine. Time biste mogli inficirati kapi.

Laganim pritiskom na dno bočice istisnite po jednu kap NEVANAC-a.

Nemojte stiskati bočicu: izrađena je tako da je dovoljno da samo lagano pritisnete na dno (slika 2).

Ako kapljice ukapavate u oba oka, te korake ponovite i na drugom oku. Odmah nakon primjene bočicu čvrsto zatvorite sa zatvaračem.

Ako kap promaši oko, pokušajte ponovno.

Ako koristite i druge kapi za oko, pričekajte najmanje pet minuta između korištenja lijeka NEVANAC i drugih kapi za oko.

Ako primijenite više NEVANAC-a nego što ste trebali

Oko isperite s toplom vodom. Kapi više ne ukapavajte dok ne dođe vrijeme za sljedeću redovnu dozu.

Ako ste zaboravili primijeniti NEVANAC

Ukapajte jednu dozu čim se sjetite. Ako ste već bliže ukapavanju slijedeće doze, izostavite onu koju ste propustili i nastavite sa sljedećom dozom prema redovitoj shemi. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu dozu. U zahvaćeno oko(oči) ne ukapavajte više od jedne kapi

3 puta na dan.

Ako prestanete primjenjivati NEVANAC

Nemojte prestati s primjenom NEVANAC-a, a da prije niste razgovarali sa svojim liječnikom. S primjenom kapi obično možete nastaviti, osim ako nuspojave nisu ozbiljne. Ukoliko ste zabrinuti, razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Rizik od pojave nuspojava na rožnici (problemi površine oka) može biti povećan, ako ste imali

-komplicirani kirurški zahvat na oku

-više kirurških zahvata na oku u kratkom vremenskom razdoblju

-određene poremećaje površine oka, kao što su upala ili suho oko

-određene opće bolesti, kao što su šećerna bolest ili reumatoidni artritis.

Odmah se obratite svom liječniku ukoliko Vam oči postanu crvenije ili Vas počnu jače boljeti dok primjenjujete kapi. Uzrok tomu može biti upala površine oka sa ili bez gubitka ili oštećenja stanica ili upale obojenog dijela oka (iritis). Ove su nuspojave zabilježene u do 1 na 100 osoba.

Sljedeće su nuspojave također zabilježene s NEVANAC 1 mg/ml kapi za oko, suspenzijom ili NEVANAC 3 mg/ml kapi za oko, suspenzijom, ili s obje:

Manje česte nuspojave

(mogu se pojaviti u do 1 na 100 osoba)

Nuspojave na oku: upala površine oka s ili bez gubitka ili oštećenja stanica, osjećaj stranoga tijela u očima, stvaranje krusti na vjeđi ili obješenost vjeđa.

Rijetke nuspojave

(mogu se pojaviti u do 1 na 1000 osoba)

Nuspojave na oku: upala šarenice, bol u oku, nelagoda u oku, suho oko, oticanje vjeđa, iritacija oka, svrbež oka, iscjedak iz oka, alergijski konjunktivitis (alergija oka), pojačano stvaranje suza, depoziti na površini oka, tekućina ili oticanje u stražnjem dijelu oka, crvenilo oka.

Opće nuspojave: omaglica, glavobolja, simptomi alergije (alergijsko oticanje vjeđa), mučnina, upala kože, crvenilo i svrbež.

Nuspojave čija je učestalost nepoznata (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)

Nuspojave na oku: oštećenje površine oka kao što je stanjivanje ili perforacija, usporeno zacjeljivanje oka, ožiljak na površini oka, zamagljenje, smanjeni vid, iritacija oka, oticanje oka, zamagljen vid.

Opće nuspojave: povraćanje, povišeni krvni tlak

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka

5.Kako čuvati NEVANAC

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici i kutiji iza „EXP“ ili „Rok valjanosti“.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Baciti bočicu 4 tjedna nakon prvog otvaranja da bi se sprječile infekcije. Na naljepnici bočice i kutiji u predviđeni prostor napišite datum kada ste je otvorili.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što NEVANAC sadrži

Djelatna tvar je nepafenak. Jedan ml suspenzije sadrži 1 mg nepafenaka.

Drugi sastojci su benzalkonijev klorid (vidjeti dio 2), karbomer, dinatrijev edetat, manitol, pročišćena voda, natrijev klorid i tiloksapol.

Dodane su i vrlo male količine natrijeva hidroksida i/ili kloridne kiseline, za održavanje normalne razine kiselosti (pH vrijednosti).

Kako NEVANAC izgleda i sadržaj pakiranja

NEVANAC je tekućina (svijetložuta do svijetlonarančasta suspenzija) dostupna u pakiranju koje sadrži jednu plastičnu bočicu od 5 ml sa zatvaračem s navojem.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Belgija

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

NEVANAC 3 mg/ml kapi za oko, suspenzija nepafenak

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je NEVANAC i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati NEVANAC

3.Kako primjenjivati NEVANAC

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati NEVANAC

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je NEVANAC i za što se koristi

NEVANAC sadrži djelatnu tvar nepafenak i pripada skupini lijekova koji se nazivaju nesteroidni protuputalni lijekovi (NSAIL-i).

NEVANAC se koristi u odraslih osoba:

-za sprječavanje i ublažavanje boli u oku i upale nakon operacije mrene na oku.

-za smanjenje rizika od makularnog edema (oticanje u pozadini oka) nakon operacije mrene na oku kod bolesnika sa šećernom bolesti

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati NEVANAC

Nemojte primjenjivati NEVANAC

-ako ste alergični na nepafenak ili na neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.),

-ako ste alergični na druge nesteroidne protuupalne lijekove (NSAIL),

-ako ste imali astmu, kožnu alergiju, ili jaku upalu u nosu kada ste koristili druge NSAIL-e. U NSAIL-e se primjerice ubrajaju: acetilsalicilatna kiselina, ibuprofen, ketoprofen, piroksikam, diklofenak.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite NEVANAC:

-ako ste skloni stvaranju masnica ili imate probleme s krvarenjima ili ste ih imali u prošlosti

-ako imate neki drugi poremećaj na očima (npr. očnu infekciju), ili ako koristite druge lijekove za oči (osobito lokalne steroide)

-ako imate šećernu bolest

-ako imate reumatoidni artritis

-ako ste unutar kratkog vremenskog razdoblja imali više kirurških zahvata na oku.

Tijekom liječenja s lijekom NEVANAC izbjegavajte izlaganje sunčevom svjetlu.

Nošenje kontaktih leća ne preporučuje se nakon operacije mrene. Vaš liječnik savjetovati će Vas kada ih možete ponovno nositi (pogledajte dio “NEVANAC sadrži benzalkonijev klorid“).

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek ne primjenjujte kod djece i adolescenata ispod 18 godina starosti jer sigurnost i djelotvornost u ovoj populaciji nije ustanovljena.

Drugi lijekovi i NEVANAC

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

NEVANAC može utjecati na druge lijekove ili drugi lijekovi koje uzimate mogu utjecati na djelovanje NEVANAC-a, uključujući druge kapi za oko za liječenje povišenog očnog tlaka.

Također obavijestite svog liječnika ako uzimate lijekove koji smanjuju zgrušavanje krvi (varfarin) ili druge NSAIL-e. Oni mogu povećati rizik od krvarenja.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili mislite da biste mogli ostati trudni, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete NEVANAC. Ženama koje bi mogle ostati trudne preporučuje se primjena učinkovite kontracepcije tijekom liječenja s NEVANAC-om. Primjena NEVANAC-a ne preporučuje se tijekom trudnoće. Ne uzimajte NEVANAC osim na izričitu preporuku Vašeg liječnika.

Ukoliko dojite, NEVANAC može prijeći u Vaše majčino mlijeko. Ipak, ne očekuje se utjecaj na dojenče. NEVANAC se može primijeniti tijekom dojenja.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nemojte upravljati vozilom ili strojevima dok Vam se ne razbistri vid. Vid Vam može biti zamagljen neko vrijeme nakon primjene NEVANAC-a.

NEVANAC sadrži benzalkonijev klorid

Konzervans u lijeku NEVANAC, benzalkonijev klorid, može promijeniti boju mekih leća i izazvati iritaciju oka i nuspojave na rožnici (problemi površine oka). Ukoliko Vas je liječnik savjetovao da možete ponovno nositi kontaktne leće, morate ih izvaditi prije primjene lijeka i pričekati najmanje 15 minuta prije ponovnog stavljanja.

3. Kako primjenjivati NEVANAC

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

NEVANAC upotrebljavajte samo kao kapi za oko. Ne gutajte niti injicirajte.

Preporučena doza je

Jedna kap u zahvaćeno oko ili oči, jedanput na dan. Lijek primjenjujte svaki dan u isto vrijeme.

Kada primijeniti lijek i koliko dugo

Započnite 1 dan prije operacije mrene. Nastavite na dan operacije. Nakon toga lijek primjenjujte tako dugo koliko Vas je uputio liječnik. To može biti do 3 tjedna (za sprječavanje i olakšavanje boli u oku i upale) ili 60 dana (za sprječavanje razvoja makularnog edema i poboljšanje vida) nakon operacije.

Kako primijeniti

Prije nego što započnete, operite ruke.

Dobro protresite prije primjene.

Prije svake primjene okrenite zatvorenu bočicu naopako i jednom protresite prema dolje.

Odvrnite zatvarač bočice.

Nakon skidanja zatvarača, ukoliko postoji zaštitni obruč s evidencijom otvaranja i klimav je, uklonite ga prije primjene lijeka.

Bočicu držite između palca i prstiju, okrenutu vrhom prema dolje.

Zabacite glavu unatrag.

Čistim prstom povlačite donju vjeđu, dok između vjeđe i oka ne nastane ‘ džep ’. U njega treba ukapati jednu kap (slika 1).

Vrh bočice približite oku. Ako Vam to pomaže, stanite pred ogledalo.

Kapaljkom ne dodirujte oko ili vjeđu, okolna područja ili druge površine. Time biste mogli inficirati kapi.

Lagano pritisnite stranice bočice sve dok ne istisnete jednu kap u oko (slika 2).

Ako kapljice ukapavate u oba oka, te korake ponovite i na drugom oku. Nije potrebno zatvarati i protresati bočicu između primjene u jedno i primjene u drugo oko. Odmah nakon primjene bočicu čvrsto zatvorite sa zatvaračem.

Ako kap promaši oko, pokušajte ponovno.

Ako koristite i druge kapi za oko, pričekajte najmanje pet minuta između korištenja lijeka NEVANAC i drugih kapi za oko.

Ako primijenite više NEVANAC-a nego što ste trebali

Oko isperite s toplom vodom. Kapi više ne ukapavajte dok ne dođe vrijeme za sljedeću redovnu dozu.

Ako ste zaboravili primijeniti NEVANAC

Ukapajte jednu dozu čim se sjetite. Ako ste već bliže ukapavanju sljedeće doze, izostavite onu koju ste propustili i nastavite sa sljedećom dozom prema redovitoj shemi. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu dozu. U zahvaćeno oko(oči) ne ukapavajte više od jedne kapi.

Ako prestanete primjenjivati NEVANAC

Nemojte prestati s primjenom NEVANAC-a, a da prije niste razgovarali sa svojim liječnikom. S primjenom kapi obično možete nastaviti, osim ako nuspojave nisu ozbiljne.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Rizik od pojave nuspojava na rožnici (problemi površine oka) može biti povećan, ako ste imali:

-komplicirani kirurški zahvat na oku

-više kirurških zahvata na oku u kratkom vremenskom razdoblju

-određene poremećaje površine oka, kao što su upala ili suho oko

-određene opće bolesti, kao što su šećerna bolest ili reumatoidni artritis.

Odmah se obratite svom liječniku ukoliko Vam oči postanu crvenije ili Vas počnu jače boljeti dok primjenjujete kapi. Uzrok tomu može biti upala površine oka sa ili bez gubitka ili oštećenja stanica ili upale obojenog dijela oka (iritis). Ove su nuspojave zabilježene u do 1 na 100 osoba.

Sljedeće su nuspojave zabilježene s NEVANAC 3 mg/ml kapi za oko, suspenzijom i NEVANAC 1 mg/ml kapi za oko, suspenzijom ili obje:

Manje česte nuspojave (mogu se pojaviti u do 1 na 100 osoba)

Nuspojave na oku: upala površine oka s ili bez gubitka ili oštećenja stanica, osjećaj stranoga tijela u očima, stvaranje krusti na vjeđi ili obješenost vjeđa,

Rijetke nuspojave (mogu se pojaviti u do 1 na 1000 osoba)

Nuspojave na oku: upala šarenice, bol u oku, nelagoda u oku, suho oko, oticanje vjeđa, iritacija oka, svrbež oka, iscjedak iz oka, alergijski konjunktivitis (alergija oka), pojačano stvaranje suza, depoziti na površini oka, tekućina ili oticanje u stražnjem dijelu oka, crvenilo oka.

Opće nuspojave: omaglica, glavobolja, simptomi alergije (alergijsko oticanje vjeđa), mučnina, upala kože, crvenilo i svrbež.

Nuspojave čija je učestalost nepoznata (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)

Nuspojave na oku: oštećenje površine oka kao što je stanjivanje ili perforacija, usporeno zacjeljivanje oka, ožiljak na površini oka, zamagljenje, smanjeni vid, iritacija oka, oticanje oka, zamagljen vid.

Opće nuspojave: povraćanje, povišeni krvni tlak.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka

5. Kako čuvati NEVANAC

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici i kutiji iza „EXP“ ili „Rok valjanosti“.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C. Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Baciti bočicu 4 tjedna nakon prvog otvaranja da bi se sprječile infekcije. Na kutiji u predviđeni prostor napišite datum kada ste je otvorili.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što NEVANAC sadrži

Djelatna tvar je nepafenak. Jedan ml suspenzije sadrži 3 mg nepafenaka.

Drugi sastojci su boratna kiselina, propileglikol, karbomer, natrijev klorid, gvar, karmelozanatrij, dinatrijev edetat, benzalkonijev klorid (vidjeti dio 2) i pročišćena voda.

Dodane su i vrlo male količine natrijeva hidroksida i/ili kloridne kiseline, za održavanje normalne razine kiselosti (pH vrijednosti).

Kako NEVANAC izgleda i sadržaj pakiranja

NEVANAC kapi za oko, suspenzija (kapi za oko) je tekućina (svijetložuta do tamnonarančasta suspenzija) dostupna u plastičnoj bočici sa zatvaračem s navojem. Svaka bočica može se nalaziti u vrećici.

Svako pakiranje sadrži jednu bočicu od 3 ml.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park,

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Belgija

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept