Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nevirapine Teva (nevirapine) – Uputa o lijeku - J05AG01

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNevirapine Teva
ATK šifraJ05AG01
Tvarnevirapine
ProizvođačTeva B.V.  

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Nevirapin Teva 200 mg tablete nevirapin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Vidjeti dio 4

U ovoj uputi:

1.Što je Nevirapin Teva i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Nevirapin Teva

3.Kako uzimati Nevirapin Teva

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Nevirapin Teva

6.Sadržaj pakovanja i dodatne informacije

1.Što je Nevirapin Teva i za što se koristi

Nevirapin Teva pripada skupini antiretrovirusnih lijekova koji se primjenjuju u liječenju infekcije virusom humane imunodeficijencije (HIV-1).

Djelatna tvar Vašeg lijeka zove se nevirapin. Nevirapin pripada skupini lijekova koji djeluju protiv virusa humane imunodeficijencije (HIV), a zovu se nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze (NNRTI). Reverzna transkriptaza je enzim koji koji je HIV-u potreban da bi se umnažao. Nevirapin zaustavlja rad reverzne transkriptaze. Zaustavljanjem rada reverzne transkriptaze, Nevirapin Teva pomaže u kontroli HIV-1 infekcija.

Nevirapin Teva se koristi u liječenju HIV-1 infekcija kod odraslih osoba, adolescenata i djece bilo koje dobi. Nevirapin Teva morate uzimati zajedno s drugim antiretrovirusnim lijekovima. Liječnik će utvrditi koji su lijekovi najbolji za Vas.

Ako je Nevirapin Teva propisan Vašem djetetu, imajte na umu da se svi podaci u ovoj uputi odnose na Vaše dijete (u ovom slučaju, molimo, čitajte “Vaše dijete” umjesto “Vi”)

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Nevirapin Teva

Nemojte uzimati Nevirapin Teva

-ako ste alergični na nevirapin ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6)

-ako ste prije uzimali Nevirapin Teva te ste morali prekinuti liječenje jer ste patili od:

-teškog kožnog osipa

-kožnog osipa s drugim simptomima, na primjer:

-vrućica

-pojava mjehurića

-ranice u ustima

-upala oka

-oticanje lica

-opće oticanje

-nedostatak zraka

-bol u mišićima ili zglobovima

-opći osjećaj bolesti

-bol u trbuhu

-reakcije preosjetljivosti (alergijske reakcije)

-upala jetre (hepatitis)

-ako imate tešku bolest jetre

-ako ste morali prekinuti liječenje Nevirapinom Teva zbog promjena u funkciji jetre

-ako uzimate lijekove koji sadrže biljnu tvar gospinu travu (Hypericum perforatum) jer tvari iz ove biljke mogu zaustaviti pravilno djelovanje Nevirapina Teva.

Upozorenja i mjere opreza

Savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja Nevirapina Teva

Tijekom prvih 18 tjedana liječenja Nevirapinom Teva, vrlo je važno da Vi i Vaš liječnik pratite znakove reakcija na jetri i koži. One mogu postati teške i čak opasne po život. Tijekom prvih 6 tjedana liječenja rizik od takvih reakcija je najveći.

Ako dobijete teški osip ili preosjetljivost (alergijske reakcije koje se mogu pojaviti u obliku osipa) popraćene drugim nuspojavama kao što su

-vrućica,

-pojava mjehurića,

-ranice u ustima,

-upala oka,

-oticanje lica,

-opće oticanje,

-nedostatak zraka,

-bol u mišićima ili zglobovima,

-opći osjećaj bolesti,

-ili bol u trbuhu

MORATE SMJESTA PREKINUTI UZIMANJE NEVIRAPINA TEVA I ODMAH SE JAVITI

LIJEČNIKU jer takve reakcije mogu biti potencijalno opasne po život te dovesti do smrti.

Ako se ikada imali samo blage simptome osipa bez drugih reakcija, molimo, odmah obavijestite liječnika koji će Vam savjetovati je li potrebno prekinuti uzimanje Nevirapina Teva.

Ako imate simptome koji ukazuju na oštećenje jetre, kao što su

-gubitak apetita,

-mučnina,

-povraćanje,

-žuta koža (žutica),

-bol u trbuhu

prekinite uzimanje Nevirapina Teva i odmah se javite liječniku.

Ako razvijete teške jetrene, kožne ili reakcije preosjetljivosti dok uzimate Nevirapin Teva, NIKAD NE UZIMAJTE Nevirapin Teva ponovno bez savjetovanja s liječnikom.

Nevirapin Teva uzimajte u dozama koje je propisao liječnik. Ovo je osobito važno unutar prvih 14 dana liječenja (za više informacija vidjeti dio "Kako uzimati Nevirapin Teva“).

Slijedeće skupine bolesnika su pod povećanim rizikom razvoja problema s jetrom:

-žene

-osobe inficirane hepatitisom B ili C

-osobe s poremećenim rezultatima testova jetrene funkcije

-bolesnici prethodno neliječeni antiretrovirusnim lijekovima, s povišenim brojem CD4 stanica na

početku terapije Nevirapinom Teva (žene s više od 250 stanica/mm3, muškarci s više od

400 stanica/mm3)

-bolesnici prethodno liječeni antiretrovirusnim lijekovima, a koji imaju detektabilnu razinu HIV-1

virusa u plazmi i povišeni broj CD4-stanicama

na početku terapije (žene s više od

250 stanica/mm3, muškarci s više od 400 stanica/mm3)

 

U nekih bolesnika s uznapredovalom HIV infekcijom (AIDS) i anamnezom oportunističkih infekcija (bolest koja se definira kao AIDS), ubrzo nakon početka liječenja lijekovima protiv HIV-a mogu se pojaviti znakovi i simptomi upale uzrokovani prethodnim infekcijama. Vjeruje se da ti simptomi nastaju zbog poboljšanja imunološkog odgovora organizma, osposobljavajući organizam za borbu protiv infekcija koje bi mogle biti prisutne bez vidljivih simptoma. Ako primijetite simptome infekcije, molimo, odmah obavijestite liječnika.

Pored oportunističkih infekcija, također se mogu pojaviti autoimuni poremećaji (stanje koje se javlja kada imunološki sustav napada zdravo ljudsko tkivo) nakon početka primjene lijekova za liječenje HIV infekcije. Autoimuni poremećaji se mogu javiti više mjeseci nakon početka liječenja. Ako primijetite bilo kakve simptome infekcije ili druge simptome kao što su slabost mišića, slabost koja počinje u rukama i stopalima te se miče prema gore u smjeru trupa tijela, palpitacije, tremor ili hiperaktivnost, molimo, odmah obavijestite liječnika kako bi Vam propisao potrebno liječenje.

U bolesnika koji primaju kombiniranu retrovirusnu terapiju može doći do promjena tjelesnih masnoća. Javite se liječniku ako primijetite promjene u tjelesnim masnoćama (vidjeti dio 4 “Moguće nuspojave”).

Neki bolesnici koji uzimaju kombiniranu antiretrovirusnu terapiju mogu razviti bolest kostiju pod nazivom osteonekroza (smrt koštanog tkiva uzrokovana gubitkom opskrbe kosti krvlju). Duljina trajanja kombinirane antiretrovirusne terapije, primjena kortikosteroida, konzumiranje alkohola, teška slabost imunološkog sustava i viši indeks tjelesne mase mogu biti neki od mnogih rizičnih čimbenika za razvoj ove bolesti. Znakovi osteonekroze su ukočenost zglobova, bolovi (pogotovo u području kuka, koljena i ramena) te teškoće u kretanju. Ukoliko primijetite bilo koji od ovih simptoma, obavijestite svog liječnika.

Ako istodobno uzimate nevirapin i zidovudin, molimo, obavijestite svog liječnika jer će Vas možda trebati uputiti na provjeru bijelih krvnih stanica.

Nemojte uzimati Nevirapin Teva nakon izlaganja HIV-u, osim ako Vam je HIV dijagnosticiran i Vaš Vam je liječnik tako rekao. Nevirapin Teva nije lijek koji će izliječiti HIV infekciju. Kod Vas se i dalje mogu javljati infekcije ili druge bolesti povezane s HIV infekcijom. Stoga je važno da ostanete u kontaktu s Vašim liječnikom. I dalje možete prenijeti HIV tijekom uzimanja ovog lijeka, iako se rizik smanjuje učinkovitim antiretrovirusnim liječenjem. Razgovarajte sa svojim liječnikom o mjerama opreza koje treba poduzeti kako bi se izbjegao prijenos na druge osobe.

Prednizon se ne smije primjenjivati u liječenju osipa povezanog s Nevirapinom Teva.

Ako uzimate oralne kontraceptive (npr. „pilule“) ili druge hormonske metode kontrole rađanja tijekom liječenja Nevirapinom Teva, trebate koristiti barijernu kontracepciju (npr. kondomi) kako bi dodatno spriječili trudnoću i daljnji prijenos HIV-a.

Ako primate hormonsku terapiju u postmenoapuzi, posavjetujte se s liječnikom prije nego počnete uzimati ovaj lijek. .

Ako uzimate ili Vam je propisan rifampicin za liječenje tuberkuloze, molimo, obavijestite svog liječnika prije nego počente uzimati taj lijek s Nevirapinom Teva.

Djeca i adolescenti

Nevirapin Teva tablete mogu uzimati:

-djeca od 16 i više godina starosti

-djeca ispod 16 godina starosti koja:

-imaju 50 ili više kilograma

-čija je površina tijela veća od 1,25 kvadratnih metara

Kod djece mlađe od 16 godina, tjelesne mase manje od 50 kg ili površine tijela manje od 1,25 kvadratnih metara, trebali bi se uzimati drugi dostupni oralni oblici koji sadrže djelatnu tvar nevirapin.

Drugi lijekovi i Nevirapin Teva

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Obavijestite svog liječnika o svim drugim lijekovima koje uzimate prije početka uzimanja Nevirapina Teva. Vaš liječnik će možda morati pratiti ima li Vaš drugi lijek još djelovanje i prilagoditi dozu. Pažljivo pročitajte uputu o lijeku svih drugih lijekova protiv HIV-a koje uzimate u kombinaciji s Nevirapinom Teva.

Osobito je važno obavijestiti liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali:

-gospinu travu (Hypericum perforatum, lijek za liječenje depresije)

-rifampicin (lijek za liječenje tuberkuloze)

-rifabutin (lijek za liječenje tuberkuloze)

-makrolidi, npr. klaritromicin (lijek za liječenje bakterijskih infekcija)

-flukonazol (lijek za liječenje gljivičnih infekcija)

-ketokonazol (lijek za liječenje gljivičnih infekcija)

-itrakonazol (lijek za liječenje gljivičnih infekcija)

-metadon (lijek koji se primjenjuje u liječenju opijatskih ovisnika)

-varfarin (lijek za smanjenje zgrušavanja krvi)

-hormonske kontraceptive (npr. “pilule”)

-atazanavir (drugi lijek za liječenje HIV infekcije)

-lopinavir/ritonavir (drugi lijek za liječenje HIV infekcije)

-fosamprenavir (drugi lijek za liječenje HIV infekcije)

-efavirenz (drugi lijek za liječenje HIV infekcije)

-etravirin (drugi lijek za liječenje HIV infekcije)

-rilpivirin (drugi lijek za liječenje HIV infekcije)

-delavirdin (drugi lijek za liječenje HIV infekcije)

-zidovudin (drugi lijek za liječenje HIV infekcije)

-boceprevir (lijek za liječenje hepatitisa C)

-telaprevir (lijek za liječenje hepatitisa C)

-elvitegravir/kobicistat (drugi lijek za liječenje HIV infekcije)

Liječnik će pažljivo pratiti učinak Nevirapina Teva i svakog od ovih lijekova ako ih uzimate zajedno.

Ako ste podvrgnuti dijalizi bubrega, liječnik može razmotriti prilagođavanje doze Nevirapina Teva. Ovo je zato jer se Nevirapin Teva može djelomično isprati iz krvi dijalizom.

Nevirapina Teva s hranom i pićem

Ne postoje ograničenja u uzimanju Nevirapina Teva s hranom i pićem.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Potrebno je prekinuti dojenje ako uzimate Nevirapin Teva. Općenito se preporučuje da ne dojite ako imate infekciju HIV-om jer postoji mogućnost da se Vaše dijete zarazi HIV-om preko Vašeg mlijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Tijekom uzimanja Nevirapina Teva možete osjetiti umor. Nužan je oprez ako vršite radnje kao što su

upravljanje vozilima ili rad s alatima ili strojevima. Ako osjetite umor, morate izbjegavati potencijalno opasne radnje kao što su upravljanje vozilima i rad s alatima ili strojevima.

Nevirapin Teva sadrži laktozu

Nevirapin Teva tablete sadrže laktozu (mliječni šećer).

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, javite se liječniku prije početka primjene

Nevirapina Teva.

3.Kako uzimati Nevirapin Teva

Nevirapin Teva se ne smije primjenjivati sam. Potrebno ga je uzimati uz najmanje dva druga antiretrovirusna lijeka. Liječnik će Vam preporučiti lijekove koji Vam najviše odgovaraju.

Uvijek uzimajte ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doza:

Doza je jedna tableta od 200 mg na dan tijekom prvih 14 dana liječenja (razdoblje ”uvođenja”). Nakon 14 dana, preporučena doza je jedna tableta od 200 mg dvaputa na dan.

Jako je važno da uzimate samo jednu tabletu lijeka Nevirapin Teva na dan tijekom prvih 14 dana (razdoblja “uvođenja”), Ako tijekom tog razdoblja dobijete kožni osip, nemojte povećavati dozu, nego potražite savjet liječnika.

Pokazalo se da razdoblje “uvođenja” u trajanju od 14 dana smanjuje rizik od osipa..

Budući da se Nevirapin Teva uvijek mora uzimati zajedno s drugim antiretrovirusnim lijekovima protiv HIV-a, trebate pažljivo slijediti upute za uzimanje tih drugih lijekova koje su priložene uz te lijekove.

Nevirapine Teva potrebno je uzimati onoliko dugo koliko Vam je rekao liječnik.

Kao što je objašnjeno u dijelu “Upozorenja i mjere opreza” liječnik će Vas pratiti, odnosno uputiti na jetrene probe ili pratiti je li došlo do razvoja nuspojava poput osipa. Ovisno o rezultatima, liječnik može donijeti odluku o prekidu ili prestanku uzimanja lijeka Nevirapin Teva. Vaš liječnik potom može odlučiti da Vam ponovno počne davati lijek ali u nižoj dozi.

Nevirapin Teva tablete uzimajte samo kroz usta. Ne žvačite tablete. Možete uzimati Nevirapin Teva s hranom ili bez nje.

Ako uzmete više Nevirapina Teva nego što ste trebali

Ne uzimajte veću dozu nego što je propisao liječnik i nego što je navedeno u ovoj uputi. Trenutno postoji malo informacija o učincima predoziranja Nevirapinom Teva. Ako ste uzeli više Nevirapina Teva nego što ste trebali, obratite se liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Nevirapin Teva

Pokušajte ne propustiti dozu. Ako primjetite da ste propustili dozu unutar 8 sati od vremena kad ste ju trebali uzeti, uzmite propuštenu dozu čim je prije moguće. Ako primijetite nakon više od 8 sati kad ste trebali uzeti dozu, uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

Ako prestanete uzimati Nevirapin Teva

Uzimanje svih doza u odgovarajuće vrijeme:

-uvelike povećava učinkovitost kombinacije antiretrovirusnih lijekova.

-smanjuje vjerojatnost da HIV infekcija postane otporna na antiretrovirusne lijekove koje uzimate.

Stoga, osim ako Vam liječnik nije rekao da prekinete liječenje, važno je nastaviti uzimati Nevirapin Teva na ispravan način, kao što je opisano u prethodnom tekstu.

Ako prekinete uzimanje Nevirapina Teva na dulje od 7 dana, liječnik će Vam preporučiti početak s 14- dnevnim “uvodnim“ razdobljem (prethodno opisano) još jedanput, prije vraćanja na dozu dvaput dnevno.

Ako imate dodatna pitanja o primjeni ovog lijeka, upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, i ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se neće javiti kod svakoga.

U liječenju HIV infekcije može doći do povećanja tjelesne težine i povišenja razine lipida i glukoze u krvi, što je djelomično povezano s obnovljenim zdravstvenim stanjem i stilom života, a u slučaju lipida u krvi ponekad sa samim lijekovima za HIV. Liječnik će Vas uputiti na testiranja za ove promjene.

Kao što je navedeno u dijelu «Upozorenja i mjere opreza», najvažnije nuspojave Nevirapina Teva su teške i po život opasne kožne reakcije te teška oštećenja jetre. Ove reakcije događaju se uglavnom u prvih 18 tjedana liječenja Nevirapinom Teva. To je, znači, važno razdoblje koje zahtijeva pomno liječničko praćenje.

Ako ikad opazite simptome bilo kakvog osipa, odmah obavijestite svog liječnika.

Ako se osip pojavi, obično je blagog do umjerenog oblika. Međutim, u nekih bolesnika osip, koji se pojavljuje u obliku mjehurića na koži, može biti težak i po život opasan (Stevens-Johnsonov sindrom i toksična epidermalna nekroliza), a zabilježeni su i smrtni ishodi. Većina slučajeva, i teškog kao i blagog/umjerenog osipa se javlja u prvih šest tjedana liječenja.

Ako se pojavi osip te ako također osjećate mučninu, morate prekinuti liječenje i odmah se javiti liječniku.

Mogu se javiti reakcije preosjetljivosti (alergije). Takve se reakcije mogu javiti u obliku anafilakse (teški oblik alergijske reakcije) sa simptomima poput:

-osipa

-oticanja lica

-otežanog disanja (bronhijalni spazam)

-anafilaktičkog šoka

Reakcije preosjetljivosti se također mogu javiti kao osip praćen drugim nuspojavama kao što su:

-vrućica

-mjehurići na koži

-rane u ustima

-upala oka

-oticanje lica

-oticanje cijelog tijela

-nedostatak zraka

-bol u mišićima ili zglobovima

-pad broja bijelih krvnih stanica (granulocitopenija)

-općeniti osjećaj bolesti

-teški problemi s jetrom ili bubrezima (zatajenje jetre ili bubrega).

Odmah obavijestite liječnika ako dobijete osip ili neku drugu nuspojavu reakcije preosjetljivosti (alergijska reakcija). Takve reakcije mogu biti po život opasne.

Abnormalna funkcija jetre prijavljena je uz primjenu Nevirapina Teva. To uključuje neke slučajeve upale jetre (hepatitis), koje mogu biti iznenadne i intenzivne (fulminantni hepatitis), te zatajanje jetre, od kojih oboje mogu biti fatalne.

Obavijestite liječnika ako primijetite neki od kliničkih simptoma koji upućuju na oštećenje jetre:

-gubitak apetita

-mučnina

-povraćanje

-žuta koža (žutica)

-bol u trbuhu

Bolesnici koji su dobivali nevirapin primijetili su niže navedene nuspojave:

Vrlo često( mogu se javiti u više od 1 od 10 osoba):

-osip

Često (mogu se javiti do 1 od 10 osoba):

-smanjenje broja bijelih krvnih stanica (granulocitopenija)

-alergijske reakcije (preosjetljivost)

-glavobolja

-mučnina

-povraćanje

-bol u trbuhu

-mekana stolica (proljev)

-upala jetre (hepatitis)

-osjećaj umora

-vrućica

-abnormalni nalazi testova jetrene funkcije

Manje često (mogu se javiti do 1 od 100 osoba):

-alergijska reakcija koju karakteriziraju osip, oticanje lica, problemi pri disanju (bronhospazam) ili anafilaktički šok

-smanjenjenje broja crvenih krvnih stanica (anemija)

-žuta koža (žutica)

-teški i po život opasni osipi kože (Stevens-Johnsonov sindrom/toksična epidermalna nekroliza)

-koprivnjača (urtikarija)

-tekućina ispod kože (angioedem)

-bol u zglobovima (artralgija)

-bol u mišićima (mijalgija)

-snižena razina fosfora u krvi

-povišeni krvni tlak

Rijetko (mogu se javiti do 1 od 1000 osoba):

-iznenadna i intenzivna upala jetre (fulminantni hepatitis)

-reakcija na lijek sa sistemskim simptomima (reakcija na lijek uz eozinofiliju i sistemskim simptomima)

Sljedeći slučajevi također su prijavljeni kada se nevirapin primjenjuje u kombinaciji s drugim antiretrovirusnim lijekovima:

-smanjenjenje broja crvenih krvnih stanica ili krvnih pločica

-upala gušterače

-smanjenje ili abnormalnost kožnog osjeta.

Ovi slučajevi često se vežu za druge antiretrovirusne lijekove te se njihova pojava može očekivati kada se Nevirapin Teva primjenjuje u kombinaciji s drugim lijekovima; međutim, ne čini se da su ovakvi slučajevi uzrokovani liječenjem Nevirapinom Teva.

Dodatne nuspojave u djece i adolescenata:

Može doći do smanjenja broja bijelih krvnih stanica (granulocitopenija), što je češće u djece. Smanjenje broja crvenih krvnih stanica (anemija), koje može biti povezano s terapijom nevirapinom, također je češće opaženo u djece. Kao i u slučaju simptoma pojave osipa, molimo, obavijestite liječnika o svakoj nuspojavi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanje nuspojava može pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Nevirapin Teva

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza “Rok valjanosti”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakovanja i dodatne informacije

Što Nevirapin Teva sadrži

-Djelatna tvar je nevirapin. Svaka tableta sadrži 200 mg nevirapina (u bezvodnom obliku).

-Pomoćne tvari su mikrokristalična celuloza, laktoza ( u obliku hidrata), povidon K25, natrijev škroboglikolat (Vrste A), koloidni silicijev dioksid i magnezijev stearat.

Kako Nevirapin Teva izgleda i sadržaj pakovanja

Bijele, ovalne, bikonveksne tablete. Jedna strana ima utisnutu oznaku „N“, s razdjelnom crtom i oznakom „200“. Na drugoj strani tablete nalazi se samo utisnuta razdjelna crta. Razdjelna crta služi samo kako bi se olakšalo lomljenje radi lakšeg gutanja, a ne da bi se lijek podijelio na jednake doze.

Nevirapin Teva tablete dostupne su u blisterima, sa 14 (kalendarsko pakiranje), 60 ili 120 tableta po kutiji. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemska

Proizvođač

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13,

4042 Debrecen,

Mađarska

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

H-2100 Gödöllő,

Táncsics Mihály út 82

Mađarska

TEVA UK Ltd

Brampton Road,

Hampden Park,

Eastbourne,

East Sussex,

BN22 9AG

Velika Britanija

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem

Nizozemska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V/S.A./AG

Teл: +359 2 489 95 82

Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

TevaGyógyszergyár Zrt

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals IrelandL-Irlanda

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: + 353 51 321740

Deutschland

Nederland

TEVA GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: (49) 731 402 08

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +(34) 91 387 32 80

Tel.: +(48) 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel:+ 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finland

Tel: +(421) 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +(39) 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +(46) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: 37167323666

Tel: +44(0) 1977 628500

Ova uputa je posljednji puta revidirana u {MM/GGGG}

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept