Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nexavar (sorafenib) – Označavanje - L01XE05

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNexavar
ATK šifraL01XE05
Tvarsorafenib
ProizvođačBayer Pharma AG

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Nexavar 200 mg filmom obložene tablete sorafenib

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 200 mg sorafeniba (u obliku sorafenibtosilata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

112 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Kroz usta.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Bayer Pharma AG

13342 Berlin

Njemačka

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/342/001

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Nexavar 200 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Nexavar 200 mg tablete sorafenib

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Bayer (Logo)

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PON UTO SRI ČET PET SUB NED

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept