Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nexium Control (esomeprazole) – Označavanje - A02BC05

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNexium Control
ATK šifraA02BC05
Tvaresomeprazole
ProizvođačPfizer Consumer Healthcare Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Nexium Control 20 mg želučanootporne tablete

esomeprazol

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna želučanootporna tableta sadrži 20 mg esomeprazola (u obliku esomeprazolmagnezij trihidrata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži saharozu. Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 želučanootpornih tableta

14 želučanootpornih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Tablete treba progutati cijele. Tablete se ne smiju žvakati niti drobiti.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Consumer Healthcare Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/860/001

7 želučanootpornih tableta

 

EU/1/13/860/002

14 želučanootpornih tableta

 

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje bez recepta.

15.UPUTE ZA UPORABU

Za kratkotrajno liječenje simptoma refluksa (žgaravice, vraćanje kiseline iz želuca) u odraslih u dobi od 18 godina ili više.

Nemojte uzimati ako ste alergični na esomeprazol ili neki drugi sastojak ovog lijeka. Obavijestite ljekarnika ili liječnika:

Ako uzimate bilo koji lijek naveden u uputi o lijeku.

Ako ste stariji od 55 godina i nedavno su Vam se pojavili novi ili se promijenili postojeći simptomi refluksa.

Kako uzimati

Uzmite jednu tabletu jedanput na dan. Nemojte prekoračiti ovu dozu. Možda će biti potrebna 2-3 dana za puni učinak.

Obratite se liječniku ako Vam se simptomi pogoršaju ili ako se ne poboljšaju nakon uzimanja ovog lijeka 14 dana za redom.

Liječi žgaravicu i vraćanje kiselog sadržaja iz želuca u jednjak

Jedna tableta dnevno

Traje 24 sata

<www.xxx.xx>

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Nexium Control 20 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Nije primjenjivo.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKOM OKU

Nije primjenjivo.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Nexium Control 20 mg želučanootporne tablete

esomeprazol

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Consumer Healthcare Ltd

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Nexium Control 20 mg želučanootporne tvrde kapsule

esomeprazol

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna želučanootporna tvrda kapsula sadrži 20 mg esomeprazola (u obliku esomeprazolmagnezij trihidrata)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži saharozu. Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Consumer Healthcare Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/860/003

14 želučanootpornih tvrdih kapsula

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

Za kratkotrajno liječenje simptoma refluksa (žgaravice, vraćanje kiseline iz želuca) u odraslih u dobi od 18 godina ili više.

Nemojte uzimati ako ste alergični na esomeprazol ili neki drugi sastojak ovog lijeka.

Obavijestite ljekarnika ili liječnika:

Ako uzimate bilo koji lijek naveden u uputi o lijeku.

Ako ste stariji od 55 godina i nedavno su Vam se pojavili novi ili se promijenili postojeći simptomi refluksa.

Kako uzimati

Uzmite jednu kapsulu jedanput na dan. Nemojte prekoračiti ovu dozu.

Kapsule treba progutati cijele. Kapsule se ne smiju žvakati, drobiti niti otvarati. Možda će biti potrebna 2-3 dana za puni učinak.

Obratite se liječniku ako Vam se simptomi pogoršaju ili ako se ne poboljšaju nakon uzimanja ovog lijeka 14 dana za redom.

Liječi žgaravicu i vraćanje kiselog sadržaja iz želuca u jednjak

Kapsule

Jedna kapsula dnevno

Traje 24 sata

<www.xxx.xx>

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Nexium Control 20 mg kapsule

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Nije primjenjivo.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

Nije primjenjivo.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU NALJEPNICA NA BOČICI

1. NAZIV LIJEKA

Nexium Control 20 mg želučanootporne kapsule

esomeprazol

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna želučanootporna kapsula sadrži 20 mg esomeprazola (u obliku esomeprazolmagnezij trihidrata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 kapsula.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u čvrsto zatvorenoj bočici radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Consumer Healthcare Ltd

Kent

CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/860/003

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

Liječi žgaravicu i vraćanje kiselog sadržaja iz želuca u jednjak

Uzmite jednu kapsulu jedanput na dan. Nemojte prekoračiti ovu dozu.

Kapsulu progutajte cijelu. Kapsule se ne smiju žvakati, drobiti niti otvarati.

Kapsule

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept