Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NexoBrid (concentrate of proteolytic enzymes enriched...) – Označavanje - D03BA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNexoBrid
ATK šifraD03BA03
Tvarconcentrate of proteolytic enzymes enriched in bromelain
ProizvođačMediWound Germany GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

VANJSKA KUTIJA

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

NexoBrid 2 g prašak i gel za gel

koncentrat proteolitičkih enzima obogaćenih bromelainom

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SATAV DJELATNIH TVARI

Jedna bočica sadrži 2 g koncentrata proteolitičkih enzima obogaćenih bromelainom, što odgovara 0,09 g/g koncentrata proteolitičkih enzima obogaćenih bromelainom nakon miješanja (ili 2 g/22 g gela).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari u prašku: acetatna kiselina, amonijev sulfat.

Pomoćne tvari u gelu: karbomer 980, natrijev hidrogenfosfat bezvodni, natrijev hidroksid, voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i gel za gel

1 bočica s 2 g praška

1 boca s 20 g gela

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije primjene treba pomiješati prašak i gel.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu primjenu.

Za kožu.

6.POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom (2°C-8°C). Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti. Čuvati u uspravnom položaju.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

MediWound Germany GmbH

65428 Rüsselsheim

Njemačka

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/12/803/001

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

VANJSKA KUTIJA

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

NexoBrid 5 g prašak i gel za gel

koncentrat proteolitičkih enzima obogaćenih bromelainom

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SATAV DJELATNIH TVARI

Jedna bočica sadrži 5 g koncentrata proteolitičkih enzima obogaćenih bromelainom, što odgovara 0,09 g/g koncentrata proteolitičkih enzima obogaćenih bromelainom nakon miješanja (ili 5 g/55 g gela).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari u prašku: acetatna kiselina, amonijev sulfat.

Pomoćne tvari u gelu: karbomer 980, natrijev hidrogenfosfat bezvodni, natrijev hidroksid, voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i gel za gel

1 bočica s 5 g praška

1 boca s 50 g gela

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije primjene treba pomiješati prašak i gel.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu primjenu.

Za kožu.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom (2°C-8°C). Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti. Čuvati u uspravnom položaju.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

MediWound Germany GmbH

65428 Rüsselsheim

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/12/803/002

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKOVANJU

Prašak NexoBrid (bočica)

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

NexoBrid 2 g prašak

koncentrat proteolitičkih enzima obogaćenih bromelainom

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna bočica sadrži 2 g koncentrata proteolitičkih enzima obogaćenih bromelainom, što odgovara 0,09 g/g koncentrata proteolitičkih enzima obogaćenih bromelainom nakon miješanja (ili 2 g/22 g gela).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: acetatna kiselina, amonijev sulfat.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak 2 g

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije primjene pomiješati prašak i gel.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu primjenu.

Za kožu.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom (2°C-8°C).

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

MediWound Germany GmbH

65428 Rüsselsheim

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/12/803/001

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKOVANJU

Prašak NexoBrid (bočica)

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

NexoBrid 5 g prašak

koncentrat proteolitičkih enzima obogaćenih bromelainom

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna bočica sadrži 5 g koncentrata proteolitičkih enzima obogaćenih bromelainom, što odgovara 0,09 g/g koncentrata proteolitičkih enzima obogaćenih bromelainom nakon miješanja (ili 5 g/55 g gela).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: acetatna kiselina, amonijev sulfat.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak 5 g

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije primjene pomiješati prašak i gel.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu primjenu.

Za kožu.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom (2°C-8°C).

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

MediWound Germany GmbH

65428 Rüsselsheim

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/12/803/002

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKOVANJU

Gel za prašak NexoBrid

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

gel za NexoBrid 2 g

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Koncentrat proteolitičkih enzima obogaćenih bromelainom: 0,09 g/g (ili gel od 2 g/22 g) nakon miješanja.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: karbomer 980, natrijev hidrogenfosfat bezvodni, natrijev hidroksid, voda za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

gel 20 g

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije primjene pomiješati prašak i gel.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu primjenu.

Za kožu.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom (2°C-8°C). Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti. Čuvati u uspravnom položaju.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

MediWound Germany GmbH

65428 Rüsselsheim

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/12/803/001

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKOVANJU

Gel za prašak NexoBrid

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

gel za NexoBrid 5 g

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Koncentrat proteolitičkih enzima obogaćenih bromelainom: 0,09 g/g (ili gel od 5 g/55 g) nakon miješanja.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: karbomer 980, natrijev hidrogenfosfat bezvodni, natrijev hidroksid, voda za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

gel 50 g

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije primjene pomiješati prašak i gel.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu primjenu.

Za kožu.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom (2°C-8°C). Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti. Čuvati u uspravnom položaju.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

MediWound Germany GmbH

65428 Rüsselsheim

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/12/803/002

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept