Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nimenrix (Neisseria meningitidis serogroup A polysaccharide...) – Uputa o lijeku - J07AH08

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNimenrix
ATK šifraJ07AH08
TvarNeisseria meningitidis serogroup A polysaccharide conjugated to tetanus toxoid / Neisseria meningitidis serogroup C polysaccharide conjugated to tetanus toxoid /Neisseria meningitidis serogroup W-135 polysaccharide conjugated to tetanus toxoid / Neisseria
ProizvođačPfizer Limited

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Nimenrix prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Cjepivo protiv meningokoka grupe A, C, W-135 i Y, konjugirano

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego primijenite ovo cjepivo jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovo je cjepivo propisano Vama ili Vašem djetetu. Nemojte ga davati drugima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Ova je uputa napisana s pretpostavkom da će je čitati osoba koja prima cjepivo. Budući da cjepivo mogu primiti i odrasli i djeca, možda ćete čitati uputu za svoje dijete.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Nimenrix i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego primijenite Nimenrix

3.Kako primijeniti Nimenrix

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Nimenrix

6.Sadržaj pakiranja i dodatne informacije

1. Što je Nimenrix i za što se koristi Što je Nimenrix i za što se koristi

Nimenrix je cjepivo koje pomaže u zaštiti protiv infekcija koje uzrokuju bakterije nazvane "Neisseria meningitidis" tip A, C, W-135 i Y.

Bakterije “Neisseria meningitidis" tip A, C, W-135 i Y mogu uzrokovati opasne bolesti kao što su:

meningitis - infekcija tkiva koje obavija mozak i leđnu moždinu

sepsa - infekcija krvi.

Ove infekcije se lako prenose s osobe na osobu i ako se ne liječe mogu prouzrokovati smrt. Nimenrix se može dati odraslima, adolescentimadjeci i dojenčadi starijoj od 6 tjedana.

Kako Nimenrix djeluje

Nimenrix pomaže tijelu kako bi ono samo razvilo zaštitu (protutijela) protiv bakterija. Ta protutijela pomažu u zaštiti od bolesti.

Nimenrix će štititi samo od infekcija koje uzrokuje bakterija “Neisseria meningitidis” tip A, C, W-135 i Y.

2. Što morate znati prije nego primijenite Nimenrix

Nimenrix ne smijete primiti ako:

ste alergični na djelatne tvari ili neki drugi sastojak ovog cjepiva (naveden u dijelu 6).

Znakovi alergijske reakcije mogu uključivati kožni osip sa svrbežom, osjećaj nedostatka zraka i oticanje lica ili jezika. Odmah posjetite svog liječnika ako primijetite bilo koje od

navedenog.

Ako niste sigurni, prije dobivanja cjepiva Nimenrix razgovarajte sa svojim liječnikom ili medicinskom sestrom.

Upozorenja i mjere opreza:

Provjerite sa svojim liječnikom ili medicinskom sestrom prije nego što primite ovo cjepivo:

imate li infekciju praćenu visokom temperaturom (preko 38°C). Ako se ovo odnosi na Vas, cjepivo ćete primiti tek kada se budete osjećali bolje. Manja infekcija poput prehlade ne bi trebala predstavljati problem. Međutim, razgovarajte prvo sa svojim liječnikom ili medicinskom sestrom.

imate li problema s krvarenjem ili lako dobivate modrice.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), prije primitka cjepiva Nimenrix razgovarajte sa svojim liječnikom ili medicinskom sestrom.

Nimenrix ne mora u potpunosti zaštititi sve koji su se cijepili. Ako imate oslabljen imunološki sustav (kao što je to zbog infekcije HIV-om ili lijekova koji utječu na imunološki sustav), možda od cjepiva Nimenrix nećete dobiti potpunu zaštitu.

Nakon bilo kojeg uboda iglom, a ponekad čak i prije uboda, može doći do gubitka svijesti (većinom kod adolescenata). Obavijestite stoga liječnika ili medicinsku sestru ako je Vaše dijete izgubilo svijest prilikom primanja prošle injekcije.

Drugi lijekovi i Nimenrix

Obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru ako uzimate ili ste nedavno uzeli bilo koje druge lijekove, uključujući druga cjepiva i lijekove koji se kupuju bez recepta.

Nimenrix može imati slabije djelovanje ako uzimate lijekove koji utječu na imunološki sustav.

Od prve godine života nadalje Nimenrix se može primjenjivati istodobno sa sljedećim cjepivima: cjepivo protiv hepatitisa A i hepatitisa B, cjepivo protiv morbila, parotitisa i rubele, cjepivo protiv morbila, parotitisa, rubele i varičela, 10-valentnim konjugiranim pneumokoknim cjepivom ili sezonskim cjepivom protiv gripe bez adjuvansa.

U drugoj godini života, Nimenrix se također može primjenjivati istodobno s kombiniranim cjepivom protiv difterije, tetanusa i nestaničnog pertusisa, (uključujući kombinaciju cjepiva protiv difterije, tetanusa i nestaničnog pertusisa i cjepiva protiv hepatitisa B, inaktiviranog poliovirusa ili Haemophilus influenzae tipa b), kao što je DTaP-HBV-IPV/Hib cjepivo i 13-valentnim konjugiranim pneumokoknim cjepivom.

Kad god je moguće, Nimenrix i cjepivo koje sadrži tetanus, poput cjepiva DTaP-HBV-IPV/Hib treba dati u isto vrijeme ili Nimenrix treba dati najmanje mjesec dana prije cjepiva koje sadrži tetanus.

Svako cjepivo treba primijeniti na drugo mjesto.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, morate se obratiti svom liječniku za savjet prije nego što primite Nimenrix.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da će Nimenrix utjecati na sposobnost vožnje ili upravljanja strojevima. Međutim, ako se ne osjećate dobro, nemojte voziti ili upravljati bilo kakvim strojevima.

3.Kako primijeniti Nimenrix

Nimenrix će Vam dati liječnik ili medicinska sestra.

Nimenrix se uvijek ubrizgava u mišić, obično u nadlakticu ili u bedro.

Dojenčad u dobi od 6 do 12 tjedana

Vaše dijete će primiti 2 injekcije dane u razmaku od 2 mjeseca u 2. i 4. mjesecu starosti (prvu injekciju može primiti u dobi od 6 tjedana).

U 12. mjesecu Vaše dijete će primiti dodatnu injekciju (docjepljivanje).

Bit ćete obaviješteni kada Vaše dijete mora doći na sljedeću injekciju. Ako Vaše dijete propusti dogovorenu injekciju, važno je da zakažete novi termin cijepljenja.

Vodite računa da Vaše dijete završi cijeli tijek cijepljenja.

Djeca starija od 1 godinu, adolescenti i odrasli

Moraju primiti jednu dozu cjepiva.

Molimo obavijestite svog liječnika ako ste prethodno primili injekciju nekog drugog meningokoknog cjepiva koje nije Nimenrix.

Vaš će Vam liječnik reći trebate li primiti dodatnu injekciju cjepiva Nimenrix, odnosno kada je trebate primiti, pogotovo ako ste Vi ili Vaše dijete:

primili svoju prvu dozu u dobi od 12 do 23 mjeseca i mogli biste biti u opasnosti od infekcije koju uzrokuje Neisseria meningitidis tipa A, C, W-135 i Y

imali više od 2 godine prilikom prvog cijepljenja i mogli biste biti u opasnosti od infekcije koju uzrokuje Neisseria meningitidis tipa A

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. S ovim cjepivom može doći do sljedećih nuspojava:

Vrlo česte (mogu se javiti u više od 1 na 10 doza cjepiva):

vrućica

umor

glavobolja

osjećaj pospanosti

gubitak apetita

osjećaj razdražljivosti

natečenost, bol i crvenilo na mjestu davanja injekcije.

Česte (mogu se javiti u do 1 na 10 doza cjepiva):

modrica (hematom) na mjestu davanja injekcije

problemi sa želucem i probavom poput proljeva, povraćanja i mučnine

osip (dojenčad).

Manje česte (mogu se javiti u do 1 na 100 doza cjepiva):

osip

plačljivost

svrbež

osjećaj omaglice

tupi bolovi u mišićima

bol u rukama ili nogama

općenito loše osjećanje

poteškoće sa spavanjem

smanjen osjet ili osjetljivost, pogotovo na koži

reakcije na mjestu davanja injekcije poput svrbeža, osjećaja topline, utrnulosti ili tvrde kvržice.

Nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

oticanje i crvenilo na mjestu injiciranja, koje može zahvatiti veliki dio ekstremiteta u koji je cjepivo injicirano

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Nimenrix

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C).

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ne zamrzavati.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i dodatne informacije Što Nimenrix sadrži

 

Djelatne tvari su:

 

 

- Nakon pripreme, 1 doza (0,5 ml) cjepiva sadrži:

 

 

polisaharid Neisseria meningitidis grupe A1

5 mikrograma

 

polisaharid Neisseria meningitidis grupe C1

5 mikrograma

 

polisaharid Neisseria meningitidis grupe W-1351

5 mikrograma

 

polisaharid Neisseria meningitidis grupe Y1

5 mikrograma

 

1konjugirano na tetanusni toksoid proteinski nosač

44 mikrograma

 

Drugi sastojci su:

 

 

- U prašku: saharoza i trometamol

 

 

- U otapalu: natrijev klorid i voda za injekcije

 

Kako Nimenrix izgleda i sadržaj pakiranja

Nimenrix se sastoji od praška i otapala za otopinu za injekciju.

Nimenrix je dostupan u jednoj dozi bijelog praška ili kolačića u bočici, te bistrom i bezbojnom otapalu u napunjenoj štrcaljki.

Prašak i otapalo treba pomiješati prije primjene. Pomiješano cjepivo je bistra bezbojna otopina. Nimenrix je dostupan u pakiranjima s 1 ili 10 doza cjepiva, s ili bez igala.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Proizvođač odgovoran za puštanje serije u

Pfizer Limited

promet:

Ramsgate Road

Pfizer Manufacturing Belgium N.V.

Sandwich

Rijksweg 12

Kent CT13 9NJ

B-2870 Puurs

Ujedinjeno Kraljevstvo

Belgija

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Pfizer S.A./ N.V.

Tel. + 370 52 51 4000

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

 

България

Magyarország

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон

Pfizer Kft

България

Tel: +36 1 488 3700

Teл: +359 2 970 4333

 

Česká Republika

Malta

Pfizer PFE, spol. s r.o.

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +420 283 004 111

Tel: + 35621 344610

Danmark

Nederland

Pfizer ApS

Pfizer BV

Tlf: +45 44 201 100

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Deutschland

Norge

Pfizer Pharma GmbH

Pfizer Norge AS

Tel: +49 (0)30 550055-51000

Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti

Österreich

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +372 666 7500

Ελλάδα

Polska

Pfizer Ελλάς A.E.

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Τηλ.: +30 210 6785 800

Tel.: +48 22 335 61 00

España

Portugal

Pfizer, S.L.

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal

Télf:+34914909900

Lda

 

Tel: +351 21 423 55 00

France

România

Pfizer

Pfizer Romania S.R.L

Tél +33 1 58 07 34 40

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Hrvatska

Slovenija

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer Luxembourg SARL

Tel: + 385 1 3908 777

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

 

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

 

Tel.: + 386 (0) 1 52 11 400

Ireland

Slovenská republika

Pfizer Healthcare Ireland

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná

Tel: 1800 633 363 (toll free)

zložka

+44 (0)1304 616161

Tel: + 421 2 3355 5500

Ísland

Suomi/Finland

Icepharma hf.

Pfizer Oy

Simi: + 354 540 8000

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Italia

Sverige

Pfizer S.r.l.

Pfizer Innovations AB

Tel: + 39 06 33 18 21

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Kύπρος

United Kingdom

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

Pfizer Limited

Tηλ: +357 22 817690

Tel: +44 (0) 1304 616161

Latvija

 

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

 

Tel.: + 371 670 35 775

 

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima:

Cjepivo je samo za intramuskularnu primjenu. Lijek nemojte primijeniti intravaskularno, intradermalno ili supkutano.

Ako se Nimenrix daje zajedno s drugim cjepivima, treba ga dati u drugo mjesto injiciranja.

Nimenrix se ne smije miješati s drugim cjepivima.

Upute za pripremu cjepiva s otapalom raspoloživim u napunjenoj štrcaljki

Nimenrix se mora rekonstituirati dodavanjem cijelog sadržaja otapalom napunjene štrcaljke u bočicu koja sadržava prašak.

Da biste pričvrstili iglu na štrcaljku, pogledajte sliku. Doduše, štrcaljka koja je priložena cjepivu Nimenrix može se malo razlikovati (bez vijka) od štrcaljke opisane na slici. U tom slučaju iglu treba pričvrstiti bez navijanja.

1.Držeći cijev štrcaljke u jednoj ruci (izbjegavajte držati klip štrcaljke), odvijte zatvarač štrcaljke okrećući ga suprotno smjeru kazaljke na satu.

Klip štrcaljke

Cijev štrcaljke

Zatvarač

štrcaljke

2.Pričvrstite iglu na štrcaljku na način da utiskujete iglu okrećući je u smjeru kazaljke na satu dok ne osjetite da je sjela na mjesto (vidjeti sliku).

3.Skinite zaštitu za iglu, koja povremeno može biti malo kruta.

Zaštita igle

4.Dodajte otapalo prašku. Nakon dodavanja otapala prašku, mješavinu treba dobro protresti sve dok se prašak u potpunosti ne otopi u otapalu.

Pripremljeno cjepivo je bistra bezbojna otopina.

Prije primjene, pripremljeno cjepivo treba pregledati na prisutnost stranih čestica i/ili promjenu izgleda. U slučaju da primijetite bilo koje od navedenog, bacite cjepivo.

Nakon rekonstitucije, cjepivo se mora odmah upotrijebiti.

Za primjenu cjepiva treba upotrijebiti novu iglu.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Nimenrix prašak i otapalo za otopinu za injekciju u ampuli cjepivo protiv meningokoka grupe A, C, W-135 i Y, konjugirano

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovo cjepivo jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovo je cjepivo propisano Vama ili Vašem djetetu. Nemojte ga davati drugima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Ova je uputa napisana s pretpostavkom da će je čitati osoba koja prima cjepivo. Budući da cjepivo mogu primiti i odrasli i djeca, možda ćete čitati uputu za svoje dijete.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Nimenrix i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Nimenrix

3.Kako primjenjivati Nimenrix

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Nimenrix

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Nimenrix i za što se koristi Što je Nimenrix i za što se koristi

Nimenrix je cjepivo koje pomaže u zaštiti protiv infekcija koje uzrokuju bakterije nazvane "Neisseria meningitidis" tip A, C, W-135 i Y.

Bakterije “Neisseria meningitidis" tip A, C, W-135 i Y mogu uzrokovati opasne bolesti kao što su

meningitis - infekcija tkiva koje obavija mozak i leđnu moždinu

sepsa - infekcija krvi.

Ove infekcije se lako prenose s osobe na osobu i ako se ne liječe mogu prouzrokovati smrt. Nimenrix može primiti odrasli, adolescenti, djeca i dojenčad starija od od 6 tjedana.

Kako Nimenrix djeluje

Nimenrix pomaže tijelu kako bi ono samo razvilo zaštitu (protutijela) protiv bakterija. Ta protutijela pomažu u zaštiti od bolesti.

Nimenrix će štititi samo od infekcija koje uzrokuje bakterija “Neisseria meningitidis” tip A, C, W-135 i Y.

2. Što morate znati prije nego što primite Nimenrix

Nimenrix ne smijete primiti ako:

ste alergični na djelatne tvari ili neki drugi sastojak ovog cjepiva (naveden u dijelu 6).

Znakovi alergijske reakcije mogu uključivati kožni osip sa svrbežom, osjećaj nedostatka zraka i oticanje lica ili jezika. Odmah posjetite svog liječnika ako primijetite bilo koje od navedenog.

Ako niste sigurni, prije dobivanja cjepiva Nimenrix razgovarajte sa svojim liječnikom ili medicinskom sestrom.

Upozorenja i mjere opreza:

Provjerite sa svojim liječnikom ili medicinskom sestrom prije nego primite ovo cjepivo:

imate li infekciju praćenu visokom temperaturom (preko 38°C). Ako se ovo odnosi na Vas, cjepivo ćete primiti tek kada se budete osjećali bolje. Manja infekcija poput prehlade ne bi trebala predstavljati problem. Međutim, razgovarajte prvo sa svojim liječnikom ili medicinskom sestrom.

imate li problema s krvarenjem ili lako dobivate modrice.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), prije primitka cjepiva Nimenrix razgovarajte sa svojim liječnikom ili medicinskom sestrom.

Nimenrix ne mora u potpunosti zaštititi sve koji su se cijepili. Ako imate oslabljen imunološki sustav (kao što je to zbog infekcije HIV-om ili lijekova koji utječu na imunološki sustav), možda od cjepiva Nimenrix nećete dobiti potpunu zaštitu.

Nakon bilo kojeg uboda iglom, a ponekad čak i prije uboda, može doći do gubitka svijesti (većinom kod adolescenata). Obavijestite stoga liječnika ili medicinsku sestru ako je Vaše dijete izgubilo svijest prilikom primanja prethodne injekcije.

Drugi lijekovi i Nimenrix

Obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru ako uzimate ili ste nedavno uzeli bilo koje druge lijekove, uključujući druga cjepiva i lijekove koji se kupuju bez recepta.

Nimenrix može imati slabije djelovanje ako uzimate lijekove koji utječu na imunološki sustav.

Od 1. godine nadalje, Nimenrix se može primjenjivati istovremeno sa cjepivom protiv hepatitisa A i hepatitisa B, cjepivom protiv morbila, parotitisa i rubele, cjepivom protiv morbila, parotitisa, rubele i varičela, 10-valentnim konjugiranim pneumokoknim cjepivom ili sezonskim cjepivom protiv gripe bez adjuvansa.

U drugoj godini života, Nimenrix se također može dati istovremeno s kombiniranim cjepivom protiv difterije, tetanusa i nestaničnog pertusisa (DTaP), uključujući kombinaciju cjepiva protiv difterije, tetanusa i nestaničnog pertusisa i cjepiva protiv hepatitisa B, inaktiviranog cjepiva protiv poliovirusa ili Haemophilus influenzae tipa b (HBV, IPV ili Hib), kao što je DTaP-HBV-IPV/Hib cjepivo i 13- valentnim konjugiranim pneumokoknim cjepivom.

Kad god je moguće, Nimenrix i cjepivo koje sadrži tetanus, poput cjepiva DTaP-HBV-IPV/Hib treba dati u isto vrijeme ili Nimenrix treba dati najmanje mjesec dana prije cjepiva koje sadrži tetanus.

Svako cjepivo treba primijeniti na drugo mjesto.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, morate se obratiti svom liječniku za savjet prije nego što primite Nimenrix.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da će Nimenrix utjecati na sposobnost vožnje ili upravljanja strojevima. Međutim, ako se ne osjećate dobro, nemojte voziti ili upravljati bilo kakvim strojevima.

3.Kako primjenjivati Nimenrix

Nimenrix će Vam dati liječnik ili medicinska sestra.

Nimenrix se uvijek ubrizgava u mišić, obično u nadlakticu ili u bedro.

Dojenčad u dobi od 6 do 12 tjedana

2 injekcije dane u razmaku od 2 mjeseca u 2. i 4. tjednu (prva injekcija može se dati u dobi od 6 tjedana).

U 12. mjesecu može biti potrebna dodatna injekcija (docjepljivanje).

Bit ćete obaviješteni kada Vaše dijete mora doći na sljedeću injekciju. Ako Vaše dijete propusti dogovorenu injekciju, važno je da dogovorite novi termin cijepljenja.

Djeca starija od godinu dana, adolescenti i odrasli:

Moraju primiti jednu dozu cjepiva.

Molimo obavijestite svog liječnika ako ste prethodno primili injekciju nekog drugog meningokoknog cjepiva koje nije Nimenrix.

Vaš će Vam liječnik reći trebate li primiti dodatnu injekciju cjepiva Nimenrix, odnosno kada je trebate primiti, pogotovo ako ste Vi ili Vaše dijete:

primili svoju prvu dozu u dobi od 12 do 23 mjeseca i mogli biste biti u opasnosti od infekcije koju uzrokuje Neisseria meningitidis tipa A, C, W-135 i Y

imali više od 2 godine prilikom prvog cijepljenja i mogli biste biti u opasnosti od infekcije koju uzrokuje Neisseria meningitidis tipa A

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. S ovim cjepivom može doći do sljedećih nuspojava:

Vrlo česte (mogu se javiti u više od 1 na 10 doza cjepiva):

vrućica

umor

glavobolja

osjećaj pospanosti

gubitak apetita

osjećaj razdražljivosti

natečenost, bol i crvenilo na mjestu davanja injekcije.

Česte (mogu se javiti u do 1 na 10 doza cjepiva):

modrica (hematom) na mjestu davanja injekcije

problemi sa želucem i probavom poput proljeva, povraćanja i mučnine

osip (dojenčad).

Manje česte (mogu se javiti u do 1 na 100 doza cjepiva):

osip

plačljivost

svrbež

osjećaj omaglice

tupi bolovi u mišićima

bol u rukama ili nogama

općenito loše osjećanje

poteškoće sa spavanjem

smanjen osjet ili osjetljivost, pogotovo na koži

reakcije na mjestu primjene davanja injekcije poput svrbeža, osjećaja topline, utrnulosti ili tvrde kvržice.

Nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

oticanje i crvenilo na mjestu injiciranja, koje može zahvatiti veliki dio ekstremiteta u koji je cjepivo injicirano

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Nimenrix

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C).

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ne zamrzavati.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i dodatne informacije

Što Nimenrix sadrži

 

Djelatne tvari su:

 

 

- Nakon pripreme, 1 doza (0,5 ml) cjepiva sadrži:

 

 

polisaharid Neisseria meningitidis grupe A1

5 mikrograma

 

polisaharid Neisseria meningitidis grupe C1

5 mikrograma

 

polisaharid Neisseria meningitidis grupe W-1351

5 mikrograma

 

polisaharid Neisseria meningitidis grupe Y1

5 mikrograma

 

1konjugirano na tetanusni toksoid proteinski nosač

44 mikrograma

 

Drugi sastojci su:

 

 

- U prašku: saharoza i trometamol

 

 

- U otapalu: natrijev klorid i voda za injekcije

 

Kako Nimenrix izgleda i sadržaj pakiranja

Nimenrix se sastoji od praška i otapala za otopinu za injekciju.

Nimenrix je dostupan u jednoj dozi bijelog praška ili kolačića u bočici te bistrom i bezbojnom otapalu u ampuli.

Prašak i otapalo treba pomiješati prije primjene. Pomiješano cjepivo je bistra bezbojna otopina. Nimenrix je dostupan u pakiranjima s 1, 10 ili 100 doza cjepiva.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Proizvođač odgovoran za puštanje serije u

Pfizer Limited

promet:

Ramsgate Road

Pfizer Manufacturing Belgium N.V.

Sandwich

Rijksweg 12

Kent CT13 9NJ

B-2870 Puurs

Ujedinjeno Kraljevstvo

Belgija

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Pfizer S.A./ N.V.

Tel. + 370 52 51 4000

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

 

България

Magyarország

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон

Pfizer Kft

България

Tel: +36 1 488 3700

Teл: +359 2 970 4333

 

Česká Republika

Malta

Pfizer PFE, spol. s r.o.

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +420 283 004 111

Tel: + 35621 344610

Danmark

Nederland

Pfizer ApS

Pfizer BV

Tlf: +45 44 201 100

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Deutschland

Norge

Pfizer Pharma GmbH

Pfizer Norge AS

Tel: +49 (0)30 550055-51000

Tlf: +47 67 526 100

Eesti

Österreich

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +372 666 7500

Ελλάδα

Polska

Pfizer Ελλάς A.E.

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Τηλ.: +30 210 6785 800

Tel.: +48 22 335 61 00

España

Portugal

Pfizer, S.L.

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal

Télf:+34914909900

Lda

 

Tel: +351 21 423 5500

France

România

Pfizer

Pfizer Romania S.R.L

Tél +33 1 58 07 34 40

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Hrvatska

Slovenija

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer Luxembourg SARL

Tel: + 385 1 3908 777

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

 

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

 

Tel.: + 386 (0) 1 52 11 400

Ireland

Slovenská republika

Pfizer Healthcare Ireland

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná

Tel: 1800 633 363 (toll free)

zložka

+44 (0)1304 616161

Tel: + 421 2 3355 5500

Ísland

Suomi/Finland

Icepharma hf.

Pfizer Oy

Simi: + 354 540 8000

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Italia

Sverige

Pfizer S.r.l.

Pfizer Innovations AB

Tel: + 39 06 33 18 21

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Kύπρος

United Kingdom

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

Pfizer Limited

Tηλ: +357 22 817690

Tel: +44 (0) 1304 616161

Latvija

 

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

 

Tel.: + 371 670 35 775

 

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima:

Cjepivo je samo za intramuskularnu primjenu. Lijek nemojte primijeniti intravaskularno, intradermalno ili supkutano.

Ako se Nimenrix daje zajedno s drugim cjepivima, treba ga dati u drugo mjesto injiciranja.

Nimenrix se ne smije miješati s drugim cjepivima.

Upute za pripremu cjepiva s otapalom raspoloživim u ampuli

Nimenrix se mora rekonstituirati dodavanjem cijelog sadržaja ampule s otapalom u bočicu koja sadržava prašak.

1.Uklonite vrh ampule, špricom izvucite otapalo i dodajte otapalo prašku.

2.Mješavinu treba dobro protresti sve dok se prašak u potpunosti ne otopi u otapalu.

Pripremljeno cjepivo je bistra bezbojna otopina.

Prije primjene, pripremljeno cjepivo treba pregledati na prisutnost stranih čestica i/ili promjenu izgleda. U slučaju da primijetite bilo koje od navedenog, bacite cjepivo.

Nakon rekonstitucije, cjepivo se mora odmah upotrijebiti.

Za primjenu cjepiva treba upotrijebiti novu iglu.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept