Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nimvastid (rivastigmine) – Označavanje - N06DA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNimvastid
ATK šifraN06DA03
Tvarrivastigmine
ProizvođačKrka, d.d., Novo mesto

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

KUTIJA ZA BLISTER I SPREMNIK I ETIKETA ZA SPREMNIK

1.NAZIV LIJEKA

Nimvastid 1,5 mg tvrde kapsule

rivastigmin

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka tvrda kapsula sadrži rivastigmin hidrogentartarat koji odgovara 1,5 mg rivastigmina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Tvrda kapsula

Blister:

14 tvrdih kapsula

28 tvrdih kapsula

30 tvrdih kapsula

56 tvrdih kapsula

60 tvrdih kapsula

112 tvrdih kapsula

Spremnik:

200 tvrdih kapsula

250 tvrdih kapsula

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Progutati cijelu bez drobljenja ili otvaranja.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

14 tvrdih kapsula: EU/1/09/525/001

28 tvrdih kapsula: EU/1/09/525/002

30 tvrdih kapsula: EU/1/09/525/003

56 tvrdih kapsula: EU/1/09/525/004

60 tvrdih kapsula: EU/1/09/525/005

112 tvrdih kapsula: EU/1/09/525/006

200 tvrdih kapsula: EU/1/09/525/047

250 tvrdih kapsula: EU/1/09/525/007

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Nimvastid 1,5 mg (samo na kutiji)

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Nimvastid 1,5 mg tvrde kapsule

rivastigmin

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

KUTIJA ZA BLISTER I SPREMNIK I ETIKETA ZA SPREMNIK

1. NAZIV LIJEKA

Nimvastid 3 mg tvrde kapsule

rivastigmin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka tvrda kapsula sadrži rivastigmin hidrogentartarat koji odgovara 3 mg rivastigmina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Tvrda kapsula

Blister:

28 tvrdih kapsula

30 tvrdih kapsula

56 tvrdih kapsula

60 tvrdih kapsula

112 tvrdih kapsula

Spremnik:

200 tvrdih kapsula

250 tvrdih kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Progutati cijelu bez drobljenja ili otvaranja.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

28 tvrdih kapsula: EU/1/09/525/008

30 tvrdih kapsula: EU/1/09/525/009

56 tvrdih kapsula: EU/1/09/525/010

60 tvrdih kapsula: EU/1/09/525/011

112 tvrdih kapsula: EU/1/09/525/012

200 tvrdih kapsula: EU/1/09/525/048

250 tvrdih kapsula: EU/1/09/525/013

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Nimvastid 3 mg (samo na kutiji)

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Nimvastid 3 mg tvrde kapsule

rivastigmin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

KUTIJA ZA BLISTER I SPREMNIK I ETIKETA ZA SPREMNIK

1. NAZIV LIJEKA

Nimvastid 4,5 mg tvrde kapsule

rivastigmin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka tvrda kapsula sadrži rivastagmin hidrogentartarat koji odgovara 4,5 mg rivastigmina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Tvrda kapsula

Blister:

28 tvrdih kapsula

30 tvrdih kapsula

56 tvrdih kapsula

60 tvrdih kapsula

112 tvrdih kapsula

Spremnik:

200 tvrdih kapsula

250 tvrdih kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Progutati cijelu bez drobljenja ili otvaranja.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

28 tvrdih kapsula: EU/1/09/525/014

30 tvrdih kapsula: EU/1/09/525/015

56 tvrdih kapsula: EU/1/09/525/016

60 tvrdih kapsula: EU/1/09/525/017

112 tvrdih kapsula: EU/1/09/525/018

200 tvrdih kapsula: EU/1/09/525/049

250 tvrdih kapsula: EU/1/09/525/019

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Nimvastid 4,5 mg (samo na kutiji)

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Nimvastid 4,5 mg tvrde kapsule

rivastigmin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

KUTIJA ZA BLISTER I SPREMNIK I ETIKETA ZA SPREMNIK

1. NAZIV LIJEKA

Nimvastid 6 mg tvrde kapsule

rivastigmin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka tvrda kapsula sadrži rivastagmin hidrogentartarat koji odgovara 6 mg rivastigmina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Tvrda kapsula

Blister:

28 tvrdih kapsula

30 tvrdih kapsula

56 tvrdih kapsula

60 tvrdih kapsula

112 tvrdih kapsula

Spremnik:

200 tvrdih kapsula

250 tvrdih kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Progutati cijelu bez drobljenja ili otvaranja.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

28 tvrdih kapsula: EU/1/09/525/020

30 tvrdih kapsula: EU/1/09/525/021

56 tvrdih kapsula: EU/1/09/525/022

60 tvrdih kapsula: EU/1/09/525/023

112 tvrdih kapsula: EU/1/09/525/024

200 tvrdih kapsula: EU/1/09/525/050

250 tvrdih kapsula: EU/1/09/525/025

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Nimvastid 6 mg (samo na kutiji)

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Nimvastid 6 mg tvrde kapsule

rivastigmin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Nimvastid 1,5 mg raspadljive tablete za usta

rivastigmin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka raspadljiva tableta za usta sadrži rivastagmin hidrogentartarat koji odgovara 1,5 mg rivastigmina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćna tvar: sorbitol E420.

Vidjeti uputu o lijeku za detaljnije informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Raspadljiva tableta za usta

14 x 1 raspadljiva tableta za usta

28 x 1 raspadljiva tableta za usta

30 x 1 raspadljiva tableta za usta

56 x 1 raspadljiva tableta za usta

60 x 1 raspadljiva tableta za usta

112 x 1 raspadljiva tableta za usta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

Ne uzimajte tablete mokrim rukama jer se tablete mogu prelomiti.

1.Primite blister za rubove i razdvojite jedno polje blistera od ostalog dijela, pažljivo trgajući duž perforacija koje ga okružuju.

2.Podignite rub folije te u potpunosti skinite foliju.

3.Istresite tabletu na svoju ruku.

4.Stavite tabletu na jezik čim ju izvadite iz pakiranja.

Rastopite tabletu u ustima i progutajte ju sa ili bez vode.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

14 x 1 raspadljive tablete za usta: EU/1/09/525/026

28 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/525/027

30 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/525/028

56 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/525/029

60 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/525/030

112 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/525/031

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Nimvastid 1,5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Nimvastid 1,5 mg raspadljive tablete za usta

rivastigmin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

1.Pokidajte.

2.Odvojite.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Nimvastid 3 mg raspadljive tablete za usta

rivastigmin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka raspadljiva tableta za usta sadrži rivastagmin hidrogentartarat koji odgovara 3 mg rivastigmina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćna tvar: sorbitol E420.

Vidjeti uputu o lijeku za detaljnije informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Raspadljiva tableta za usta

28 x 1 raspadljiva tableta za usta

30 x 1 raspadljiva tableta za usta

56 x 1 raspadljiva tableta za usta

60 x 1 raspadljiva tableta za usta

112 x 1 raspadljiva tableta za usta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

Ne uzimajte tablete mokrim rukama jer se tablete mogu prelomiti.

1.Primite blister za rubove i razdvojite jedno polje blistera od ostalog dijela, pažljivo trgajući duž perforacija koje ga okružuju.

2.Podignite rub folije te u potpunosti skinite foliju.

3.Istresite tabletu na svoju ruku.

4.Stavite tabletu na jezik čim ju izvadite iz pakiranja.

Rastopite tabletu u ustima i progutajte ju sa ili bez vode.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

28 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/525/032

30 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/525/033

56 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/525/034

60 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/525/035

112 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/525/036

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Nimvastid 3 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Nimvastid 3 mg raspadljive tablete za usta

rivastigmin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

1.Pokidajte.

2.Odvojite.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Nimvastid 4,5 mg raspadljive tablete za usta

rivastigmin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka raspadljiva tableta za usta sadrži rivastagmin hidrogentartarat koji odgovara 4,5 mg rivastigmina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćna tvar: sorbitol E420.

Vidjeti uputu o lijeku za detaljnije informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Raspadljiva tableta za usta

28 x 1 raspadljiva tableta za usta

30 x 1 raspadljiva tableta za usta

56 x 1 raspadljiva tableta za usta

60 x 1 raspadljiva tableta za usta

112 x 1 raspadljiva tableta za usta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

Ne uzimajte tablete mokrim rukama jer se tablete mogu prelomiti.

1.Primite blister za rubove i razdvojite jedno polje blistera od ostalog dijela, pažljivo trgajući duž perforacija koje ga okružuju.

2.Podignite rub folije te u potpunosti skinite foliju.

3.Istresite tabletu na svoju ruku.

4.Stavite tabletu na jezik čim ju izvadite iz pakiranja.

Rastopite tabletu u ustima i progutajte ju sa ili bez vode.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

28 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/525/037

30 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/525/038

56 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/525/039

60 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/525/040

112 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/525/041

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Nimvastid 4,5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Nimvastid 4,5 mg raspadljive tablete za usta

rivastigmin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

1.Pokidajte.

2.Odvojite.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Nimvastid 6 mg raspadljive tablete za usta

rivastigmin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka raspadljiva tableta za usta sadrži rivastagmin hidrogentartarat koji odgovara 6 mg rivastigmina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćna tvar: sorbitol E420.

Vidjeti uputu o lijeku za detaljnije informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Raspadljiva tableta za usta

28 x 1 raspadljiva tableta za usta

30 x 1 raspadljiva tableta za usta

56 x 1 raspadljiva tableta za usta

60 x 1 raspadljiva tableta za usta

112 x 1 raspadljiva tableta za usta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

Ne uzimajte tablete mokrim rukama jer se tablete mogu prelomiti.

1.Primite blister za rubove i razdvojite jedno polje blistera od ostalog dijela, pažljivo trgajući duž perforacija koje ga okružuju.

2.Podignite rub folije te u potpunosti skinite foliju.

3.Istresite tabletu na svoju ruku.

4.Stavite tabletu na jezik čim ju izvadite iz pakiranja.

Rastopite tabletu u ustima i progutajte ju sa ili bez vode.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

28 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/525/042

30 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/525/043

56 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/525/044

60 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/525/045

112 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/525/046

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Nimvastid 6 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Nimvastid 6 mg raspadljive tablete za usta

rivastigmin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

1.Pokidajte.

2.Odvojite.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept