Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nivolumab BMS (nivolumab) – Uputa o lijeku - L01XC17

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNivolumab BMS
ATK šifraL01XC17
Tvarnivolumab
ProizvođačBristol-Myers Squibb Pharma EEIG

1. Što je Nivolumab BMS i za što se koristi

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Nivolumab BMS 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju nivolumab

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

 

 

 

promet

 

 

 

 

-

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

 

 

 

-

Važno je da tijekom liječenja sa sobom nosite Karticu s upozorenjima

 

 

 

-

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku.

 

 

 

-

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku

 

moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

lijeka

u

 

 

 

 

2.

Što morate znati prije nego počnete primati Nivolumab BMS

 

 

Što se nalazi u ovoj uputi

 

 

 

 

1.

Što je Nivolumab BMS i za što se koristi

stavljanje

 

 

 

3.

Kako primjenjivati Nivolumab BMS

 

 

 

 

 

 

 

4.

Moguće nuspojave

 

 

 

 

5.

Kako čuvati Nivolumab BMS

 

 

 

 

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

 

 

 

 

PD-1, nivolumab blokira njegodobrenjevo djelovanje i sprječava ga da zaustavi aktivnost T-stanica. Na taj

Nivolumab BMS je lijek koji se koristi za lij č njezauznapredovalog raka pluća nemalih stanica (jedne

vrste raka pluća) u odraslih. Sadrži djelat

u tvar nivolumab, koji je monoklonsko protutijelo, tj. jedna

vrsta proteina oblikovana tako da prepoz

a specifičnu ciljnu tvar u tijelu i pričvrsti se za nju.

Nivolumab se veže za ciljni protein koji se naziva receptorom programirane stanične smrti-1 (engl. programmed death-1 receptor, PD-1) i koji može zaustaviti aktivnost T-stanica (jedne vrste bijelih krvnih stanica koje čine dio imunosnog sustava, prirodnog obrambenog sustava tijela). Vezanjem za

način pojačavaukinutonjihovo djel vanje protiv stanica raka pluća.

2. Što morate znati prije nego počnete primati Nivolumab BMS Ne smi jete primiti Nivolumab BMS

ako ste alergični na nivolumab ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6. 'Sadržaj pakiranja i druge informacije'). Razgovarajte sa svojim liječnikom ako niste sigurni.

LijekuUpozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego primite Nivolumab BMS jer on može uzrokovati:

plućne tegobe, poput otežana disanja ili kašlja. To mogu biti znakovi upale pluća (pneumonitisa ili intersticijske bolesti pluća).

proljev (vodenaste, rijetke ili meke stolice) ili bilo koje simptome upale crijeva (kolitis), poput bolova u trbuhu te sluzi ili krvi u stolici.

upalu jetre (hepatitis). Znakovi i simptomi hepatitisa mogu uključivati odstupanja u nalazima testova jetrene funkcije, žutu boju očiju ili kože (žutica), bol u desnoj strani trbuha ili umor.

upalu bubrega ili bubrežne tegobe. Znakovi i simptomi mogu uključivati odstupanja u nalazima testova bubrežne funkcije ili smanjen volumen mokraće.

tegobe sa žlijezdama koje proizvode hormone (uključujući hipofizu, štitnjaču i nadbubrežne žlijezde), koje mogu utjecati na rad tih žlijezda. Znakovi i simptomi koji pokazuju da te žlijezde ne rade pravilno mogu uključivati izrazit umor, promjenu tjelesne težine ili glavobolju te smetnje vida.

šećernu bolest (simptomi uključuju prekomjernu žeđ, mokrenje uvelike povećane količine mokraće, pojačan tek praćen gubitkom tjelesne težine, umor, omamljenost, slabost, depresiju, razdražljivost i opće loše osjećanje) ili dijabetičku ketoacidozu (kiselinu u krvi koja nastaje kao posljedica šećerne bolesti).

upalu kože, koja može uzrokovati osip i svrbež.

Odmah obavijestite svog liječnika ako primijetite bilo koji od tih znakova ili simptoma ili ako se oni pogoršaju. Nemojte pokušavati sami liječiti simptome drugim lijekovima. Liječnik će Vam možda:

dati druge lijekove kako bi spriječio komplikacije i ublažio simptome

promet

odgoditi primjenu sljedeće doze lijeka Nivolumab BMS

ili posve obustaviti liječenje lijekom Nivolumab BMS

Imajte na umu da ti znakovi i simptomi ponekad mogu biti odgođeni pa se mogu razviti tjednima ili

mjesecima nakon posljednje doze. Liječnik će prije liječenja provjeriti Vaše opće zdr vstvenou stanje.

Osim toga, tijekom liječenja će se provoditi i krvne pretrage.

 

Obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri prije nego primite lijek N volumab BMS:

ako Vam je rečeno da se rak proširio na mozak

lijeka

ako imate autoimunu bolest (stanje kod kojega tijelo napada vlastite stanice)

ako u povijesti bolesti imate upalu pluća

 

ako uzimate lijekove koji potiskuju imunosni sustav

 

Djeca i adolescenti

 

Nivolumab BMS se ne smije primjenjivati u djece i adole cenata mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Nivolumab BMS

stavljanje

 

koji potiskuju imunosni sustav, poput kortikost roida, jer ti lijekovi mogu utjecati na djelovanje lijeka Nivolumab BMS. Međutim, nakon što započ ete liječenje lijekom Nivolumab BMS, liječnik će Vam možda dati kortikosteroide kako bi ublažio nuspojave koje bi mogle nastupiti tijekom liječenja, ali to neće utjecati na učinak lijeka.

Prije nego što primite Nivolumab BMS, obavij stite svog liječnika ako uzimate bilo kakve lijekove

 

za

liječnikom.

odobrenje

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli bilo koje druge lijekove. Nemojte uzimati nijedan drugi lijek tijekom liječenja ako o tome niste prethodno razgovarali sa svojim

Trudnoća i dojenjeukinuto

Obavijestite svog l ječnika ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni, ako planirate zatrudnjeti ili a o dojite.

Nemojtejeprimati Nivolumab BMS tijekom trudnoće, osim ako Vam to izričito ne kaže Vaš liječnik. Učinci li ka Nivolumab BMS u trudnica nisu poznati, ali moguće je da djelatna tvar, nivolumab, naškodi nerođenu djetetu.

Ako postoji mogućnost da zatrudnite, morate koristiti učinkovitu kontracepciju dok se liječite lijekom Nivolumab BMS i još najmanje 5 mjeseci nakon posljednje doze lijeka Nivolumab

BMS.

Ako zatrudnite dok primate Nivolumab BMS, obavijestite o tome svog liječnika.Lijeku

Nije poznato izlučuje li se nivolumab u majčino mlijeko. Ne može se isključiti rizik za dojenče. Pitajte svog liječnika smijete li dojiti tijekom ili nakon liječenja lijekom Nivolumab BMS.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da će nivolumab utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima, ali ipak budite oprezni dok izvodite te aktivnosti sve dok ne budete sigurni da nivolumab ne utječe štetno na Vas.

Nivolumab BMS sadrži natrij

Prije nego primite lijek Nivolumab BMS, obavijestite svog liječnika ako ste na dijeti s niskim unosom natrija (soli). Ovaj lijek sadrži 2,5 mg natrija po ml koncentrata.

Ove informacije pronaći ćete i u Kartici s upozorenjima za bolesnika koju Vam je dao Vaš liječnik. Važno je da tu Karticu s upozorenjima nosite sa sobom i da je pokažete svome partneru ili njegovateljima.

3. Kako primjenjivati Nivolumab BMS

Koliko lijeka Nivolumab BMS ćete primiti

 

 

Količina lijeka Nivolumab BMS koju ćete primiti izračunat će se na temelju Vaše tjelesne težine.

Preporučena doza je 3 mg nivolumaba po kilogramu tjelesne težine.

 

Ovisno o Vašoj dozi, odgovarajuća količina lijeka Nivolumab BMS će se prije primjene razrijeditipromet

otopinom natrijeva klorida za injekciju od 9 mg/ml (0,9%) ili otopinom glukoze za injekcijuu od

 

 

lijeka

50 mg/ml (5%). Da bi se dobila potrebna doza, možda će biti potrebno više od jedne bočice lijeka

Nivolumab BMS.

 

 

Kako se primjenjuje Nivolumab BMS

stavljanje

 

Ako ste propustili dozu lijeka Nivolumab BMS

 

Nivolumab BMS ćete primati u bolnici ili klinici, pod nadzorom iskusna li čnika.

Nivolumab BMS će se primjenjivati infuzijom (dripom) u venu (intr venski) tijekom razdoblja od 60 minuta svaka 2 tjedna. Liječnik će Vam nastaviti davati Ni olumab BMS sve dok od njega budete imali koristi ili do trenutka kada više ne budete mogli podnositi liječenje.

Vrlo je važno da dolazite na sve dogovorene termineza primjenu lijeka Nivolumab BMS. Ako propustite termin, pitajte svog liječnika kada biste mogli dogovoriti termin za sljedeću dozu.

Ako prestanete primati Nivolumab BMS

Prekid liječenja mogao bi zaustaviti učinak ovog lijeka. Nemojte prekinuti liječenje lijekom Nivolumab BMS bez prethodnog razgovora sa svojim liječnikom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s liječenjem ili primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku.

 

odobrenje

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekov , ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Vaš će

liječnik razgovarati s Vama o tome te će Vam objasniti rizike i koristi liječenja.

 

 

ukinuto

Pripazite na važne simptome upale. Nivolumab BMS djeluje na imunosni sustav i može uzrokovati

Lijeku

je

 

upalu nekim dijelovima tijela. Upala može ozbiljno naškoditi Vašem organizmu, a neka upalna stanja mogu biti opasna po život te zahtijevati liječenje ili prestanak primjene nivolumaba.

U kliničkim ispitivanjima nivolumaba prijavljene su sljedeće nuspojave:

Vrlo česte (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

smanjen tek

mučnina

umor ili slabost

Česte (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

smanjena aktivnost štitnjače, što može izazvati umor ili povećanje tjelesne težine

upala živaca koja uzrokuje utrnulost, slabost, trnce ili žareću bol u rukama i nogama, glavobolja, omaglica

upala pluća (pneumonitis), koju karakteriziraju kašalj i otežano disanje, nedostatak zraka (dispneja), kašalj

proljev (vodenasta, rijetka ili meka stolica), vrijedovi i afte u ustima (stomatitis), povraćanje, bol u trbuhu, zatvor, suha usta

kožni osip, svrbež

bol u mišićima, kostima i zglobovima

vrućica, edem (oticanje)

Manje česte (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

 

 

 

bronhitis, infekcije gornjih dišnih putova

 

 

 

bolest koja uzrokuje upalu ili povećanje limfnog čvora (Kikuchijev limfadenitis)

 

alergijska reakcija, reakcije povezane s primjenom lijeka

 

 

nepravilan rad nadbubrežnih žlijezda, upala štitnjače

 

 

bolest kod koje mišići oslabe i brzo se umaraju (mijastenički sindrom), oštećenje živacaprometu

 

različitim dijelovima tijela koje može oslabiti osjet ili utjecati na kretnje

u

ubrzani otkucaji srca

 

lijeka

 

upala krvnih žila

 

 

tekućina u plućima

 

 

upala crijeva (kolitis), vrijed u tankom crijevu

stavljanje

 

koprivnjača (izdignut osip koji svrbi)

 

 

 

upala mišića koja uzrokuje bol ili ukočenost

 

 

bubrežna bolest, zatajenje bubrega

 

 

 

 

 

 

Odmah obavijestite svog liječnika ako primijetite bilo koju od gore navedenih nuspojava. Nemojte pokušavati sami liječiti simptome drugim lijekovima.

Promjene u nalazima pretragaza

Nivolumab BMS može uzrokovati promjene u nalazima pretraga koje provodi Vaš liječnik. One uključuju:

smanjen broj crvenih krvnih stanica (koje prenose kisik), bijelih krvnih stanica (koje su važne za borbu protiv infekcija) ili krvnih pločica (stanica koje pomažu zgrušavanju krvi)

odstupanja u nalazima testova jetrene funkcije (povećane količine jetrenih enzima aspartat aminotransferaze, alanin amin transferaze ili alkalne fosfataze u krvi, povišene razine bilirubina u krvi)

odstupanja u nalazima test va bubrežne funkcije (povećane količine kreatinina u krvi)

odstupanja u vrijedn stima kalcija, kalija, magnezija ili natrija u krvi

povišena razina enzima koji razgrađuje masnoće i enzima koji razgrađuje škrobodobrenje

moguću nuspojavuukinutokoja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. Ovo uključuje i svaku

 

je

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V

. Prijavljivanjem nuspojava možete

Lijeku

 

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

 

5.

Kako čuvati Nivolumab BMS

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i naljepnici bočice iza 'Rok valjanosti' ili 'EXP'. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2°C do 8°C). Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Neupotrijebljena otopina za infuziju ne smije se čuvati za kasniju ponovnu uporabu. Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Nivolumab BMS sadrži

 

 

 

 

 

Djelatna tvar je nivolumab.

 

 

 

 

 

Jedan ml koncentrata za otopinu za infuziju sadrži 10 mg nivolumaba.

 

Jedna bočica sadrži ili 40 mg (u 4 ml) ili 100 mg (u 10 ml) nivolumaba.

Drugi sastojci su natrijev citrat dihidrat, natrijev klorid (pogledajte odlomak 'Nivolumab BMS

 

sadrži natrij' u dijelu 2.), manitol (E421), pentetatna kiselina, polisorbat 80, natrijev hid ksid,

 

kloridna kiselina i voda za injekcije.

 

 

 

upromet

Kako Nivolumab BMS izgleda i sadržaj pakiranja

 

 

 

Nivolumab BMS koncentrat za otopinu za infuziju (sterilni koncentrat) je bistra do op lescentna,

bezbojna do blijedožuta tekućina koja može sadržavati malu količinu sitnih č stica.

Dostupan je u pakiranjima koja sadrže 1 bočicu od 4 ml ili 1 bočicu od 10 ml.

 

 

 

 

 

stavljanje

lijeka

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

 

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

 

 

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

 

 

 

Uxbridge Business Park

 

 

 

 

Sanderson Road

 

za

 

Uxbridge UB8 1DH

 

 

 

Velika Britanija

odobrenje

 

 

 

 

 

 

Proizvođač

 

 

 

 

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

 

 

 

 

Loc. Fontana del Ceraso

 

 

 

 

03012 Anagni (FR)

 

 

 

 

Italija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za sve informacije o ov m lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

lijeka u promet:

 

 

 

 

 

Belgique/België/Belgien

 

 

Lietuva

 

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

 

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tél/Tel: + 32ukinuto2 352 76 11

 

 

Tel: + 370 5 2790 762

 

 

je

 

 

Luxembourg/Luxemburg

България

 

 

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Teл.: + 359 800 12 400

 

 

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

LijekuČeská republika

 

 

Magyarország

 

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

 

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: + 420 221 016 111

 

 

Tel.: + 36 1 301 9700

 

Danmark

 

 

Malta

 

Bristol-Myers Squibb

 

 

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Tlf: + 45 45 93 05 06

 

 

Tel: + 39 06 50 39 61

 

Deutschland

 

 

Nederland

 

 

 

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. kgaA

Bristol-Myers Squibb B.V.

 

 

 

Tel: + 31 (0)30 300 2222

 

 

Eesti

 

 

 

Norge

 

 

 

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. Bristol-Myers Squibb Norway Ltd

 

 

Tel: + 372 6827 400

 

Tlf: + 47 67 55 53 50

 

 

 

Ελλάδα

 

 

Österreich

 

 

 

Bristol-Myers Squibb A.E.

 

Bristol-Myers Squibb GesmbH

 

promet

Τηλ: + 30 210 6074300

 

Tel: + 43 1 60 14 30

 

 

 

 

 

 

España

 

 

 

Polska

 

 

 

Bristol-Myers Squibb, S.A.

 

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.

 

Tel: + 34 91 456 53 00

 

Tel.: + 48 22 5796666

 

u

 

France

 

 

 

Portugal

lijeka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bristol-Myers Squibb SARL

 

Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa,

Tél: + 33 (0)810 410 500

 

S.A.

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 351 21 440 70 00

 

 

 

Hrvatska

 

 

stavljanje

 

 

 

 

 

România

 

 

 

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +385 (1) 6311-833

 

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

 

 

Ireland

 

 

 

Slovenija

 

 

 

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Bri tol-Myers Squibb spol. s r.o.

 

 

Tel: + 353 (1 800) 749 749

odobrenje

Tel: + 386 1 236 47 00

 

 

 

Ísland

 

 

zaSlovenská republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vistor hf.

 

 

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

 

 

Sími: + 354 535 7000

 

Tel: + 421 2 59298411

 

 

 

Italia

 

 

 

Suomi/Finland

 

 

 

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

 

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

 

Tel: + 39 06 50 39 61

 

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

 

 

Κύπρος

ukinuto

 

Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

Bristol-Myers Squibb A.E.

 

Bristol-Myers Squibb AB

 

 

Τηλ: + 357 800 92666

 

Tel: + 46 8 704 71 00

 

 

 

Latvija

je

 

 

United Kingdom

 

 

 

Bristol-My rs Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 371 67 50 21 85

 

Tel: + 44 (0800) 731 1736

 

 

Lijeku

 

 

 

 

 

 

 

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

 

 

 

 

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nivolumab BMS se može upotrijebiti za intravensku primjenu:

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim djelatnicima:

Priprema i primjena lijeka Nivolumab BMS

Lijek mora pripremiti obučeno zdravstveno osoblje u skladu s pravilima dobre prakse, osobito s obzirom na asepsu.

Izračun doze

Propisana doza za bolesnika izražava se u mg/kg. Na temelju te propisane doze izračunajte ukupnu

dozu koju treba primijeniti. Može biti potrebno više od jedne bočice koncentrata lijeka

 

promet

Nivolumab BMS da bi se bolesniku dala ukupna doza.

 

 

 

 

 

Ukupna doza nivolumaba u mg = bolesnikova tjelesna težina u kg × propisana doza u mg/kg.

Volumen koncentrata lijeka Nivolumab BMS za pripremu doze (ml) = ukupna doza u mg,

 

podijeljena s 10 (jačina koncentrata lijeka Nivolumab BMS iznosi 10 mg/ml).

u

 

Priprema infuzije

lijeka

 

Pobrinite se da osigurate aseptični postupak kod pripreme infuzije. Infuziju treba pripremiti u komori s laminarnim protokom ili zaštitnom kabinetu pridržavajući se standardnih mjera opreza za sigurno rukovanje lijekovima za intravensku primjenu.

bez razrjeđivanja, nakon prijenosa u infuzijski spremnik uz pomoć odgovarajuće sterilne štrcaljke

ili

nakon razrjeđivanja do niskih koncentracija od čak 1 mg/ml. Konačna koncentracija infuzije mora biti u rasponu od 1 do 10 mg/ml. Koncentrat lijeka Nivolumab BMS može se razrijediti:

otopinom natrijeva klorida za injekciju od 9 mg/ml (0,9%); ili

otopinom glukoze za injekciju od 50 mg/ml (5%)

1.KORAK

Provjerite sadrži li koncentrat lijeka Nivolumab BMS čestice i je li promijenio boju. Nemojte tresti bočicu. Koncentrat lijeka Nivolumab BMS je bistra do opalescentna, bezbojna do blijedožuta tekućina koja može sadržavati malu količinu sitnih čestica.

Izvucite potreban volumen k ncentrata lijeka Nivolumab BMS odgovarajućom sterilnom štrcaljkom.

2.KORAK

Prenesite koncen rat u sterilnu, praznu staklenu bocu ili spremnik za intravensku primjenu (PVCstavljanje

ili poliolef ).

Ako je potrebno, razrijedite ga potrebnim volumenom otopine natrijeva klorida za injekciju od

9 mg/ml (0,9%) ili otopine glukoze za injekciju od 50 mg/ml (5%). Nježno promiješajte infuziju okr ćući je u rukama. Nemojte je tresti.ukinuto

je LijekuPrimjena

Infuzija lijeka Nivolumab BMS ne smije se primijeniti brzom niti bolusnom intravenskom injekcijom. Infuziju lijeka Nivolumab BMS primijenite intravenski tijekom razdoblja od 60 minuta.

Nivolumab BMS se ne smije infundirati istodobno s drugim lijekovima kroz istu intravensku liniju. Za infuziju upotrijebite posebnu infuzijsku liniju.

Upotrijebite infuzijski komplet te sterilan i nepirogen in-line filtar male sposobnosti vezanja proteina (veličina pora od 0,2 μm do 1,2 μm).

Infuzija lijeka Nivolumab BMS kompatibilna je sa:

spremnicima od PVC-a

poliolefinskim spremnicima

staklenim bocama

infuzijskim kompletima od PVC-a

in-line filtrima koji imaju polietersulfonske membrane s veličinom pora od 0,2 µm do 1,2 µm

Nakon primjene doze nivolumaba, isperite liniju otopinom natrijeva klorida za injekciju od 9 mg/ml (0,9%) ili otopinom glukoze za injekciju od 50 mg/ml (5%).

Uvjeti čuvanja i rok valjanosti

Neotvorena bočica

Nivolumab BMS se mora čuvati u hladnjaku (2°C do 8°C). Bočice se moraju čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti. Nivolumab BMS se ne smije zamrzavati.

Nivolumab BMS se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i naljepnici

bočice iza 'Rok valjanosti' ili 'EXP'. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Infuzija lijeka Nivolumab BMS

 

 

 

promet

Infuzija lijeka Nivolumab BMS mora se dovršiti unutar 24 sata nakon pripreme. Ako seune primijeni

 

 

 

 

 

 

lijeka

odmah, otopina se može čuvati u hladnjaku (2°C-8°C), zaštićena od svjetlosti, tije om najviše 24 sata

[lijek se može čuvati na sobnoj temperaturi (20°C-25°C) i sobnoj svjetlosti ti

kom najviše 4 sata od

ukupna 24 sata]. Druga vremena i uvjeti čuvanja lijeka u uporabi odgovornost su korisnika.

Zbrinjavanje

 

 

stavljanje

 

 

Neupotrijebljena otopina za infuziju ne smije se čuvati za kasniju po ov u uporabu. Neiskorišteni

lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

 

 

 

 

 

odobrenje

za

 

 

 

 

 

ukinuto

 

 

 

 

 

je

 

 

 

 

 

Lijeku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept