Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Norvir (ritonavir) – Uputa o lijeku - J05AE03

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNorvir
ATK šifraJ05AE03
Tvarritonavir
ProizvođačAbbVie Ltd

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Norvir 80 mg/ml oralna otopina ritonavir

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži važne podatke za Vas ili Vaše dijete.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Norvir i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego što Vi ili Vaše dijete počnete uzimati Norvir

3.Kako uzimati Norvir

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Norvir

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Norvir i za što se koristi

Norvir sadrži djelatnu tvar ritonavir. Norvir je inhibitor proteaza koji se koristi za kontrolu HIV- infekcije. Norvir se koristi u kombinaciji s drugim lijekovima za HIV (antiretrovirotici) za kontrolu HIV-infekcije koju imate. Vaš liječnik će Vam objasniti koja je najbolja kombinacija lijekova za Vas.

Norvir je namijenjen za liječenje djece u dobi od 2 godine ili starije, adolescenata i odraslih koji su zaraženi HIV-om, virusom koji uzrokuje sindrom stečene imunodeficijencije (AIDS; engl. acquired immunodeficiency syndrome).

2. Što morate znati prije nego Vi ili Vaše dijete počnete uzimati Norvir

Nemojte uzimati Norvir

ako ste alergični na ritonavir ili neki drugi sastojak lijeka Norvir (pogledajte dio 6).

ako imate tešku bolest jetre.

ako trenutno uzimate bilo koji od ovih lijekova:

astemizol ili terfenadin (obično se koriste za liječenje simptoma alergije – ti se lijekovi možda mogu nabaviti i bez liječničkog recepta);

amiodaron, bepridil, dronedaron, enkainid, flekainid, propafenon, kinidin (koriste se za regulaciju nepravilnih otkucaja srca);

dihidroergotamin, ergotamin (koriste se za liječenje migrenske glavobolje);

ergonovin, metilergonovin (koriste se za zaustavljanje pretjeranog krvarenja koje može nastupiti nakon porođaja ili pobačaja);

klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, triazolam ili oralni (uzet kroz usta) midazolam (koristi se za spavanje i/ili ublažavanje tjeskobe);

klozapin, pimozid (koriste se za liječenje nenormalnih misli ili osjećaja);

kvetiapin (lijek za liječenje shizofrenije, bipolarnog poremećaja i velikog depresivnog poremećaja);

lurasidon (lijek za liječenje depresije);

ranolazin (lijek za liječenje kronične boli u prsištu [angine]);

petidin, piroksikam, propoksifen (koriste se za ublažavanje boli);

cisaprid (koristi se za uklanjanje određenih želučanih smetnji);

rifabutin (koristi se za sprječavanje/liječenje određenih infekcija)*;

vorikonazol (koristi se za liječenje gljivičnih infekcija)*;

simvastatin, lovastatin (koriste se za snižavanje razina kolesterola u krvi);

alfuzosin (koristi se za liječenje povećane prostate);

fuzidičnu kiselinu (koristi se za liječenje bakterijskih infekcija);

sildenafil, ako imate plućnu bolest koja se naziva plućna arterijska hipertenzija, koja otežava disanje; bolesnici koji nemaju tu bolest mogu, pod liječničkim nadzorom, uzimati sildenafil za liječenje impotencije (erektilna disfunkcija) (pogledajte i dio Drugi lijekovi i Norvir);

avanafil ili vardenafil (lijek za liječenje erektilne disfunkcije);

kolhicin (lijek koji se koristi za liječenje gihta) ako imate tegobe s bubrezima i/ili jetrom

(pogledajte dio Drugi lijekovi i Norvir);

pripravke koji sadržavaju gospinu travu (Hypericum perforatum) jer oni mogu prekinuti ispravno djelovanje lijeka Norvir; gospina trava često se koristi u biljnim pripravcima koje možete nabaviti bez recepta.

*Vaš liječnik možda odluči da uzimate rifabutin i/ili vorikonazol s lijekom Norvir kao pojačivačem

(u manjoj dozi), no Norvir u punoj dozi ne smije se uzimati zajedno s ta dva lijeka.

Ako trenutno uzimate bilo koji od tih lijekova, upitajte liječnika možete li uzimati drugi lijek za vrijeme dok uzimate Norvir.

Za informacije o uzimanju određenih drugih lijekova zbog kojih je nužan poseban oprez, molimo pogledajte i popis lijekova u dijelu „Drugi lijekovi i Norvir“.

Upozorenja i mjere opreza

Razgovarajte sa svojim liječnikom prije uzimanja lijeka Norvir.

Važne informacije

-Ako Norvir uzimate u kombinaciji s drugim antiretrovirusnim lijekovima, važno je dapažljivo pročitate i upute o lijeku priložene tim drugim lijekovima. One mogu sadržavati dodatne informacije o situacijama u kojima Norvir trebate izbjegavati. Imate li dodatnih pitanja o lijeku Norvir (ritonavir) ili o drugim lijekovima koji su Vam propisani, molimo obratite se svome liječniku ili ljekarniku.

Norvir nije lijek za izlječenje HIV-infekcije ni AIDS-a.

Osobe koje uzimaju Norvir mogu svejedno razviti infekcije ili druge bolesti povezane s HIV- infekcijom ili s AIDS-om. Stoga je važno da za vrijeme dok uzimate Norvir ostanete pod nadzorom svog liječnika.

HIV virus možete prenijeti čak i dok uzimate ovaj lijek, iako je tada rizik od prijenosa manji zbog učinkovite antiretrovirusne terapije. Razgovarajte sa svojim liječnikom o mjerama opreza koje morate poduzeti kako ne biste zarazili druge osobe.

Recite svom liječniku ako ste imali/imate:

Preboljelu bolest jetre.

Hepatitis B ili C i liječite se kombinacijom antiretrovirusnih lijekova, jer ste izloženi većem riziku od teške i možda za život opasne reakcije zbog učinka na jetru. Možda će biti potrebno redovito obavljanje krvnih pretraga kako bi provjerili da li je funkcija Vaše jetre uredna.

Hemofiliju, jer je bilo prijava pojačanog krvarenja u bolesnika s hemofilijom koji uzimaju ovu vrstu lijekova (inhibitore proteaza). Razlog tome nije poznat. Možda će Vam trebati dodatni lijek za pospješenje zgrušavanja krvi (faktor VIII), kako bi se kontroliralo krvarenje.

Erektilnu disfunkciju, jer lijekovi koji se koriste za liječenje erektilne disfunkcije mogu izazvati hipotenziju i produženu erekciju.

Šećernu bolest, jer je bilo prijava pogoršanja ili razvoja šećerne bolesti (dijabetes melitus) u nekih bolesnika koji su uzimali inhibitore proteaza.

Bolest bubrega, jer će Vaš liječnik možda trebati provjeriti doze drugih lijekova koje uzimate (npr. inhibitori proteaza).

Recite svom liječniku ako iskusite:

Proljev ili povraćanje koji ne prolaze (ustrajni), jer to može oslabiti djelovanje lijekova koje uzimate.

Mučnina, povraćanje ili bol u želucu, jer to mogu biti znakovi upale gušterače (pankreatitis). U nekih se bolesnika koji uzimaju Norvir mogu javiti ozbiljne poteškoće s gušteračom. Recite to što prije svom liječniku ako se to odnosi na Vas.

Simptomi infekcije – Odmah o tome obavijestite svog liječnika. Neki bolesnici s uznapredovalom HIV-infekcijom (AIDS), koji potom počnu liječenje HIV-infekcije, mogu razviti simptome infekcija koje su imali u prošlosti, iako ni ne znaju da su ih imali. Vjeruje se da se to događa zato što se imunološki odgovor tijela oporavlja i pomaže tijelu u borbi protiv tih infekcija.

Nakon što počnete primjenjivati lijekove za liječenje Vaše HIV-infekcije, uz oportunističke infekcije također se mogu javiti i autoimuni poremećaji (stanja u kojima imunološki sustav napada vlastito zdravo tkivo). Autoimuni poremećaji se mogu pojaviti više mjeseci nakon početka liječenja. Ako zamijetite simptome infekcije ili druge simptome poput mišićne slabosti, slabosti koja počinje u rukama i stopalima te se širi prema trupu, palpitacija, tremora ili hiperaktivnosti, molimo odmah se obratite svom liječniku kako bi zatražili potrebno liječenje.

Ukočenost, tupi bolovi i probadanje u zglobovima (osobito u kukovima, koljenima i ramenima) i otežani pokreti. Recite to liječniku jer to može biti znak komplikacije koja dovodi do raspadanja kosti (osteonekroza). Neki bolesnici koji uzimaju brojne antiretrovirusne lijekove mogu razviti tu bolest.

Bol, osjetljivost ili slabost mišića, osobito u kombinaciji s uzimanjem antiretrovirusnih lijekova, uključujući inhibitore proteaza i analoge nukleozida. Ti mišićni poremećaji mogu u rijetkim slučajevima biti ozbiljni (pogledajte dio 4. Moguće nuspojave).

Omaglica, ošamućenost, epizode kratkotrajne nesvjestice ili abnormalni otkucaji srca. U nekih bolesnika koji uzimaju Norvir mogu se javiti promjene elektrokardiograma (EKG). Recite svome liječniku ako imate srčanu manu ili poremećaj provodljivosti.

Ako ste na bilo koji način zabrinuti za svoje zdravlje, raspravite o tome sa svojim liječnikom čim budete mogli.

Djeca i adolescenti

Norvir se ne preporučuje djeci mlađoj od 2 godine

Drugi lijekovi i Norvir

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta. Neke lijekove nikako ne smijete uzimati zajedno s lijekom Norvir. Oni su navedeni ranije u dijelu 2 u odjeljku „Nemojte uzimati Norvir“ Neke druge lijekove smijete uzimati samo pod posebnim uvjetima, kao što je opisano niže.

Niže navedena upozorenja vrijede kada se Norvir uzima u punoj dozi. No ta upozorenja mogu vrijediti i kada se Norvir uzima u nižim dozama (kao pojačivač) s drugim lijekovima.

Recite svom liječniku ako uzimate bilo koji od niže navedenih lijekova, jer je uz njih potreban poseban oprez.

Sildenafil ili tadalafil za impotenciju (erektilna disfunkcija).

Možda će trebati smanjiti dozu i/ili učestalost uzimanja tih lijekova, da se izbjegnu hipotenzija i produžena erekcija. Ako bolujete od plućne arterijske hipertenzije, Norvir ne smijete uzimati istodobno sa sildenafilom (pogledajte i dio 2. Što morate znati prije nego Vi ili Vaše dijete počnete uzimati Norvir). Recite svom liječniku ako uzimate tadalafil za plućnu arterijsku hipertenziju.

Kolhicin (za liječenje gihta) jer Norvir može povisiti razine ovog lijeka u krvi. Ne smijete uzimati Norvir s kolhicinom ako imate tegobe s bubrezima i/ili jetrom (pogledajte i dio Drugi lijekovi i Norvir gore).

Digoksin (lijek za srce). Liječnik će možda morati prilagoditi dozu digoksina i pratiti Vas za vrijeme dok uzimate digoksin i Norvir, kako bi se izbjegli problemi sa srcem.

Hormonski kontraceptivi koji sadržavaju etinilestradiol, jer Norvir može smanjiti učinkovitost tih lijekova. Umjesto njih preporučuje se korištenje kondoma ili druge nehormonske metode kontracepcije. Uzimate li tu vrstu hormonskog kontraceptiva i Norvir, možda primijetite da je i menstrualno krvarenje postalo neredovito.

Atorvastatin ili rosuvastatin (za visok kolesterol), jer Norvir može povisiti razine tih lijekova u krvi. Porazgovarajte sa svojim liječnikom prije nego počnete uzimati bilo koji lijek za sniženje kolesterola i Norvir (pogledajte i „Nemojte uzimati Norvir“ u tekstu gore).

Steroidi (npr. deksametazon, flutikazonpropionat, prednizolon, triamcinolon), jer Norvir može povisiti razine tih lijekova u krvi, što može izazvati pojavu Cushingova sindroma (stvaranje okruglog lica) i smanjiti stvaranje hormona kortizola. Liječnik će možda željeti smanjiti dozu steroida ili pažljivije pratiti nuspojave.

Trazodon (lijek za depresiju), jer se pri njegovu uzimanju s lijekom Norvir mogu javiti nuspojave poput mučnine, omaglice, niskog krvnog tlaka i nesvjestice.

Rifampicin i sakvinavir (prvi se daje za tuberkulozu, drugi za HIV), jer može nastupiti ozbiljno oštećenje jetre kada se ti lijekovi uzimaju s lijekom Norvir.

Bosentan, riocigvat (lijekovi za plućnu arterijsku hipertenziju) jer Norvir može povisiti razinu tog lijeka u krvi.

Neki se lijekovi ne smiju miješati s lijekom Norvir jer se njihovi učinci mogu pojačati ili oslabiti ako se uzimaju zajedno. U nekim će slučajevima Vaš liječnik možda ocijeniti potrebnim da obavite određene pretrage, da promijeni dozu ili da Vas redovito prati. Zato mu trebate reći ako uzimate bilo koji lijek, uključujući one koje ste sami nabavili, kao i biljne pripravke, no posebno je važno da ga obavijestite ako uzimate koji od ovih lijekova:

amfetamin ili derivate amfetamina;

antibiotike (npr. eritromicin, klaritromicin);

lijekove za rak (npr. afatinib, ceritinib, dasatinib, nilotinib, vinkristin, vinblastin);

antikoagulanse (npr. rivaroksaban, vorapaksar, varfarin);

antidepresive (npr. amitriptilin, dezipramin, fluoksetin, imipramin, nefazodon, nortriptilin, paroksetin, sertralin, trazodon);

protugljivične lijekove (npr. ketokonazol, itrakonazol);

antihistaminike (npr. loratidin, feksofenadin);

antiretrovirusne lijekove, uključujući inhibitore HIV-proteaza (amprenavir, atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, sakvinavir, tipranavir), nenukleozidne inhibitore reverzne transkriptaze (delavirdin, efavirenz, nevirapin) i druge (didanozin, maravirok, raltegravir, zidovudin);

lijek za liječenje tuberkuloze (bedakilin i delamanid);

antivirusni lijek za liječenje kronične infekcije virusom hepatitisa C (HCV) kod odraslih

(simeprevir);

lijek za tjeskobu, buspiron;

lijekove za astmu, teofilin, salmeterol;

atovakon, lijek koji se koristi za liječenje određenih vrsta upale pluća i malarije;

buprenorfin, koji se koristi za liječenje kronične boli;

bupropion, koji se koristi za odvikavanje od pušenja;

lijekove za epilepsiju (npr. karbamazepin, divalproeks, lamotrigin, fenitoin);

lijekove za srce (npr. dizopiramid, meksiletin i antagonisti kalcijevih kanala, poput amlodipina, diltiazema i nifedipina);

imunosupresive (npr. ciklosporin, takrolimus, everolimus);

morfin i njemu slične lijekove, koji se koriste za liječenje jake boli (npr. metadon, fentanil);

pilule za spavanje (npr. alprazolam, zolpidem) i midazolam u injekcijama;

trankvilizatore (npr. haloperidol, risperidon, tioridazin);

kolhicin, lijek za liječenje gihta

Norvir se ne smije uzimati s disulfiramom (lijek za liječenje alkoholizma) i metronidazolom (lijek za liječenje određenih bakterijskih infekcija) jer mogu međudjelovati s alkoholom koji se nalazi u oralnoj otopini.

Neke lijekove nikako ne smijete uzimati s lijekom Norvir. Oni su navedeni u dijelu 2, u odjeljku „Nemojte uzimati Norvir“.

Uzimanje hrane i pića s lijekom Norvir

Norvir se preporučuje uzimati s hranom. Gorak okus Norvir oralne otopine može se ublažiti ako se pomiješa s čokoladnim mlijekom. Nemojte ju miješati s vodom. Slana hrana ili pijenje tekućine prije ili nakon uzimanja Norvir oralne otopine može pomoći uklanjanju okusa iz usta.

Trudnoća i dojenje

Ako mislite da ste trudni ili planirate zatrudnjeti, vrlo je važno da o tome raspravite sa svojim liječnikom.

Postoji mnogo podataka o primjeni ritonavira (djelatni sastojak lijeka Norvir) tijekom trudnoće.

Trudnice su primale ritonavir nakon prva tri mjeseca trudnoće uglavnom u manjim dozama (kao pojačivač) zajedno s drugim inhibitorima proteaza. Čini se da Norvir ne povećava izglede za pojavu porođajnih nedostataka u usporedbi s općom populacijom.

Norvir se može izlučiti u majčino mlijeko. Da bi se izbjegao prijenos infekcije, majke s HIV-om ne smiju dojiti djecu.

Upravljanje vozilima i strojevima

Norvir može izazvati omaglicu. Ako Vam se to dogodi nemojte upravljati vozilima i strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Norvir

Norvir sadrži 43% v/v alkohola i 26,0% v/v propilenglikola. Svakih 1 ml Norvir oralne otopine sadrži 344,0 mg alkohola i 265,7 mg propilenglikola. Alkohol i propilenglikol mogu štetiti onima koji imaju bolest jetre, alkoholizam, epilepsiju, ozljedu ili bolest mozga kao i trudnicama i djeci. Mogu izmijeniti ili povećati učinak drugih lijekova.

Norvir sadrži ricinusovo ulje polioksil 35 koje može uzrokovati želučane tegobe i proljev.

Norvir sadrži bojilo sunset yellow (E110) koje može uzrokovati alergijske reakcije.

3.Kako uzimati Norvir

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Uzmite ovaj lijek jednom ili dva puta na dan, svaki dan s hranom.

Dobro protresite bocu prije svake upotrebe. Ako su nakon protresanja u otopini vidljive čestice ili talog, uzmite iduću dozu te otiđite svom liječniku ili ljekarniku radi nove zalihe.

Preporučene doze lijeka Norvir:

ako se Norvir koristi za pospješenje učinaka drugih lijekova za HIV, uobičajena doza za odrasle je 1,25 do 2,5 ml jedanput ili dva puta na dan. Više potankosti o preporučenim dozama, uključujući doziranje u djece, naći ćete u uputi o lijeku za lijek u kombinaciji s kojim se Norvir daje.

ako Vam liječnik propiše punu dozu, odrasli će možda početi uzimati po 3,75 ml ujutro i 3,75 ml 12 sati kasnije, postupno povećavajući dozu, tijekom razdoblja od najviše 14 dana, do pune doze od 7,5 ml dva puta na dan. Liječenje djece (2 – 12 godina) počinje dozom manjom od te i ona se postupno povećava do one maksimalno dopuštene za njihovu težinu.

Liječnik će Vam objasniti koju dozu uzimati.

Norvir morate uzimati svaki dan kako bi se kontrolirao HIV, bez obzira na to koliko se bolje osjećate. Bude li Vas koja nuspojava sprječavala da uzimate Norvir prema uputi, odmah to recite svom liječniku. Za vrijeme dok traje proljev, liječnik će možda odlučiti da Vas treba dodatno motriti.

Uvijek imajte pri ruci dovoljno lijeka Norvir, tako da Vam ne ponestane. Kada putujete ili morate ostati u bolnici, uvijek pazite da imate dovoljno lijeka Norvir do pribavljanja nove zalihe.

Norvir oralna otopina ostavlja okus u ustima neko vrijeme. Možete ju uzeti samu ili pomiješati s

čokoladnim mlijekom kako biste poboljšali okus. Pomiješajte samo jednu dozu odjednom te se pobrinite da odmah uzmete cijelu dozu. Nemojte miješati Norvir ni sa čim drugim bez da se posavjetujete s liječnikom ili ljekarnikom. Nemojte miješati s vodom. Slana hrana ili pijenje tekućine prije ili nakon uzimanja Norvir oralne otopine može pomoći uklanjanju okusa iz usta.

Kako izmjeriti točnu količinu otopine?

Otvorite sigurnosni zatvarač za djecu tako da ga pritisnete dlanom i zavrnete u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu ili u smjeru strelice. Obratite se ljekarniku ako imate poteškoća s otvaranjem boce.

1 štrcaljka za doziranje se nalazi u kutiji s 1 bocom Norvir oralne otopine i

5 štrcaljki za doziranje se nalaze u kutiji s 5 boca Norvir oralne otopine

Upitajte Vašeg ljekarnika za upute kako pravilno koristiti štrcaljku.

Nakon svake doze lijeka Norvir razdvojite klip i štrcaljku. Čim budete u mogućnosti operite klip i štrcaljku sredstvom za pranje suđa i toplom vodom; možete oboje namočiti u vodi sa sredstvom za pranje suđa tijekom 15 minuta. Isperite štrcaljku i klip čistom vodom. Ponovno stavite klip u štrcaljku te uvucite i izbacite vodu iz nje nekoliko puta kako biste je isprali. Ostavite štrcaljku da se posve osuši prije nego je upotrijebite za doziranje.

Ako uzmete više lijeka Norvir nego što ste trebali

Uzmete li previše lijeka Norvir, mogu se javiti utrnulost, trnci ili osjećaj bockanja. Ako shvatite da ste uzeli više lijeka Norvir nego što je trebalo, javite se odmah svome liječniku ili hitnoj službi najbliže bolnice.

Ako ste zaboravili uzeti Norvir

Ako propustite dozu, uzmite tu propuštenu što prije. Ako je blizu vrijeme za uzimanje iduće doze, jednostavno uzmite tu iduću dozu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Norvir

Čak i ako se budete osjećali bolje, nemojte prestati uzimati Norvir a da se prethodno ne posavjetujete sa svojim liječnikom. Uzimanjem lijeka Norvir kao što je preporučeno imate najveće izglede odgoditi pojavu rezistencije na lijekove.

4.Moguće nuspojave

Tijekom terapije HIV-a moguće je povećanje tjelesne težine i povišenje razina lipida i glukoze u krvi.

To je djelomično povezano s poboljšanim zdravljem i stilom života, dok je u slučaju lipida u krvi katkad povezano i s lijekovima za liječenje HIV-a. Vaš liječnik će obaviti provjeru tih promjena.

Kao i svi lijekovi, i Norvir može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Uz to, nuspojave lijeka Norvir, kada se koristi s drugim antiretrovirusnim lijekovima, ovise i o tim drugim lijekovima. Stoga je važno da pažljivo pročitate i dio o nuspojavama u uputama o lijeku za te druge lijekove.

Vrlo česte: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

bol u gornjem ili donjem dijelu želuca

osjećaj trnaca ili utrnulosti u dlanovima,

povraćanje

 

stopalima ili oko usana i ustiju

proljev (može biti težak)

osjećaj slabosti/umora

mučnina

loš okus u ustima

navale crvenila, osjećaj vrućine

oštećenje živaca koje može uzrokovati

glavobolja

 

slabost i bol

omaglica

svrbež

grlobolja

osip

kašalj

bol u zglobovima i leđima

nadražen želudac ili probavne tegobe

Česte: mogu se javiti u do 1 na 10 osoba

alergijske reakcije, uključujući kožni osip (može biti crven, uzdignut, praćen svrbežom), jako oticanje kože i drugih tkiva

nesanica (insomnija)

tjeskoba

povišen kolesterol

povišeni trigliceridi

giht

krvarenje u želucu

upala jetre i žuta boja kože ili bjeloočnica

učestalije mokrenje

smanjena bubrežna funkcija

napadaji

snižene razine trombocita

žeđ (dehidracija)

neuobičajeno jake menstruacije

Manje česte: mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

vjetrovi (flatulencija)

gubitak apetita

ulceracija usta

bol, osjetljivost ili slabost mišića

vrućica

gubitak tjelesne težine

nalazi laboratorijskih pretraga: promjene nalaza krvnih pretraga (npr. biokemijskih pokazatelja i krvne slike)

smetenost

poteškoće u koncentraciji

nesvjestica

zamagljen vid

oticanje dlanova i stopala

visok krvni tlak

nizak krvni tlak i osjećaj nesvjestice pri uspravljanju

hladnoća u dlanovima i stopalima

akne

srčani udar

zatajenje bubrega

šećerna bolest

Rijetke: mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba

teška ili za život opasna kožna reakcija, uključujući pojavu mjehurića (Stevens- Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza)

ozbiljna alergijska reakcija (anafilaksija)

visoke razine šećera u krvi

Recite svome liječniku ako imate mučninu ili povraćate, ili ako imate bolove u želucu, jer to mogu biti znaci upale gušterače. Također kažite liječniku ako se jave ukočenost i tupi bolovi i probadanje u zglobovima (osobito u kuku, koljenu ili ramenu) i otežano kretanje jer to mogu biti znaci osteonekroze. Pogledajte i dio 2. Što morate znati prije nego što Vi ili Vaše dijete počnete uzimati Norvir.

U bolesnika s hemofilijom tipa A i B bilo je prijava pojačanog krvarenja za vrijeme uzimanja ovog lijeka ili drugih inhibitora proteaza. Dogodi li se to Vama, odmah potražite savjet liječnika.

U bolesnika koji su uzimali Norvir bilo je prijava poremećenih nalaza jetrene funkcije, hepatitisa (upala jetre) i rijetko žutice. Neki su bolesnici bolovali od drugih bolesti ili su uzimali druge lijekove.

U bolesnika s bolešću jetre ili hepatitisom može se bolest jetre pogoršati.

Bilo je prijava boli, osjetljivosti i slabosti u mišićima, posebno pri uzimanju lijekova za snižavanje kolesterola u kombinaciji s antiretrovirusnim lijekovima, uključujući inhibitore proteaza i analoge nukleozida. U rijetkim su slučajevima ti mišićni poremećaji bili ozbiljni (rabdomioliza). U slučaju neobjašnjivih ili neprekidnih bolova, osjetljivosti, slabosti ili grčeva u mišićima, prestanite uzimati lijek i što prije se javite svome liječniku ili u hitnu službu najbliže bolnice.

Jave li se pri uzimanju lijeka Norvir bilo koji simptom koji upućuje na alergijsku reakciju, poput osipa, koprivnjače ili otežanog disanja, o tome što prije obavijestite svog liječnika.

Pogorša li se bilo koja nuspojava, ili ako zamijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, molimo javite se svome liječniku, ljekarniku ili hitnoj službi, a ako je riječ o hitnom slučaju, odmah potražite liječničku pomoć.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Norvir

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Norvir oralna otopina se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na boci. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Boce Norvir oralne otopine treba čuvati na temperaturi ispod 25°C. Norvir oralnu otopinu nemojte

čuvati u hladnjaku, ili izlagati prekomjernoj toplini ili hladnoći (kao što je u autu za vrijeme vrućeg ili vrlo hladnog vremena, ili u zamrzivaču).

Važno je Norvir držati u boci u kojoj ste ga dobili. Ne prebacujte ga u drugi spremnik.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Norvir sadrži

Djelatna tvar je ritonavir. Svaki ml oralne otopine sadrži 80 mg ritonavira.

Drugi sastojci su alkohol, pročišćena voda, ricinusovo ulje polioksil 35, propilenglikol, saharinnatrij, bezvodna citratna kiselina, eterično ulje paprene metvice, aroma kremaste karamele i bojilo sunset yellow E110.

Kako Norvir izgleda i sadržaj pakiranja

Norvir oralna otopina dolazi u bocama boje jantara koje sadrže 90 ml tekućine.

Dostupne su dvije veličine pakiranja Norvir oralne otopine:

-1 boca od 90 ml plus jedna štrcaljka za doziranje od 7,5 ml.

-višestruko pakiranje sadrži 5 boca od kojih svaka sadrži 90 ml oralne otopine (450 ml) plus pet štrcaljki za doziranje od 7,5 ml.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Norvir dolazi i u obliku filmom obloženih tableta koje sadrže 100 mg ritonavira i u obliku praška za oralnu suspenziju koji sadrži 100 mg ritonavira.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač

Aesica Queenborough Limited

Queenborough

Kent ME11 5EL

Ujedinjeno Kraljevstvo

Za sve informacije o ovom lijeku molimo obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AbbVie SA

AbbVie UAB

Tél/Tel: +32 10 477811

Tel: + 370 5 205 3023

България

Luxembourg/Luxemburg

АбВи ЕООД

AbbVie SA

Teл.: + 359 2 90 30 430

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 10 477811

Česká republika

Magyarország

AbbVie s.r.o.

AbbVie Kft.

Tel: +420 233 098 111

Tel.: +36 1 455 8600

Danmark

Malta

AbbVie A/S

V.J.Salomone Pharma Limited

Tlf: + 45 72 30-20-28

Tel: + 356 22983201

Deutschland

Nederland

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

AbbVie B.V.

Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei)

Tel: + 31 (0)88 322 2843

 

Eesti

Norge

AbbVie Biopharmaceuticals GmbH Eesti filiaal

AbbVie AS

Tel: + 372 623 1011

Tlf: + 47 67 81 80 00

Ελλάδα

Österreich

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

AbbVie GmbH

Τηλ: +30 214 4165 555

España

Polska

AbbVie Spain, S.L.U.

AbbVie Polska Sp. z o.o.

Tel: + 34 9 1 384 0910

Tel: +48 22 372 78 00

France

Portugal

AbbVie

AbbVie, Lda..

Tél: +33 (0) 1 45 60 13 00

Tel: +351 (0)21 1908400

Hrvatska

România

AbbVie d.o.o.

AbbVie SRL

Tel: +385 (0)1 5625 501

Tel: +40 21 529 30 35

Ireland

Slovenija

AbbVie Limited

AbbVie Biofarmacevtska družbad.o.o.

Tel: + 353 (0) 1 4287900

Tel: + 386 (1) 32 08 060

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AbbVie s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5050 0777

Italia

Suomi/Finland

AbbVie S.r.l.

AbbVie OY

Tel: + 39 06 928921

Puh/Tel: + 358 (0) 10 2411 200

Κύπρος

Sverige

Lifepharma (ZAM) Ltd

AbbVie AB

Τηλ: +357 22 34 74 40

Tel: + 46 (0) 8 684 44 600

Latvija

United Kingdom

AbbVie SIA Tel: + 371 67605000

AbbVie Ltd

 

Tel: + 44 (0) 1628 561090

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Norvir 100 mg prašak za oralnu suspenziju ritonavir

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama ili Vašem djetetu važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakove bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Norvir i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego što Vi ili Vaše dijete počnete uzimati Norvir

3.Kako uzimati Norvir

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Norvir

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Norvir i za što se koristi

Norvir sadrži djelatnu tvar ritonavir. Norvir je inhibitor proteaza koji se koristi za kontrolu HIV- infekcije. Norvir se koristi u kombinaciji s drugim lijekovima za HIV (antiretrovirotici) za kontrolu HIV-infekcije koju imate. Vaš liječnik će Vam objasniti koja je najbolja kombinacija lijekova za Vas.

Norvir je namijenjen za liječenje djece u dobi od 2 godine ili starije, adolescenata i odraslih koji su zaraženi HIV-om, virusom koji uzrokuje sindrom stečene imunodeficijencije (AIDS; engl. acquired immunodeficiency syndrome).

2. Što morate znati prije nego što Vi ili Vaše dijete počnete uzimati Norvir

Nemojte uzimati Norvir

ako ste alergični na ritonavir ili neki drugi sastojak lijeka Norvir (pogledajte dio 6).

ako imate tešku bolest jetre.

ako trenutno uzimate bilo koji od ovih lijekova:

astemizol ili terfenadin (obično se koriste za liječenje simptoma alergije – ti se lijekovi možda mogu nabaviti i bez liječničkog recepta);

amiodaron, bepridil, dronedaron, enkainid, flekainid, propafenon, kinidin (koriste se za regulaciju nepravilnih otkucaja srca);

dihidroergotamin, ergotamin (koriste se za liječenje migrenske glavobolje);

ergonovin, metilergonovin (koriste se za zaustavljanje pretjeranog krvarenja koje može nastupiti nakon porođaja ili pobačaja);

klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, triazolam ili oralni (uzet kroz usta) midazolam (koristi se za spavanje i/ili ublažavanje tjeskobe);

klozapin, pimozid (koriste se za liječenje nenormalnih misli ili osjećaja);

kvetiapin (lijek za liječenje shizofrenije, bipolarnog poremećaja i velikog depresivnog poremećaja);

lurasidon (lijek za liječenje depresije);

ranolazin (lijek za liječenje kronične boli u prsištu [angine]);

petidin, piroksikam, propoksifen (koriste se za ublažavanje boli);

cisaprid (koristi se za uklanjanje određenih želučanih smetnji);

rifabutin (koristi se za sprječavanje/liječenje određenih infekcija)*;

vorikonazol (koristi se za liječenje gljivičnih infekcija)*;

simvastatin, lovastatin (koriste se za snižavanje razina kolesterola u krvi);

alfuzosin (koristi se za liječenje povećane prostate);

fuzidičnu kiselinu (koristi se za liječenje bakterijskih infekcija);

sildenafil, ako imate plućnu bolest koja se naziva plućna arterijska hipertenzija, koja otežava disanje; bolesnici koji nemaju tu bolest mogu, pod liječničkim nadzorom, uzimati sildenafil za liječenje impotencije (erektilna disfunkcija) (pogledajte i dio Drugi lijekovi i Norvir);

avanafil ili vardenafil (lijek za liječenje erektilne disfunkcije);

kolhicin (lijek koji se koristi za liječenje gihta) ako imate tegobe s bubrezima i/ili jetrom

(pogledajte dio Drugi lijekovi i Norvir);

pripravke koji sadržavaju gospinu travu (Hypericum perforatum) jer oni mogu prekinuti ispravno djelovanje lijeka Norvir; gospina trava često se koristi u biljnim pripravcima koje možete nabaviti bez recepta.

*Vaš liječnik možda odluči da uzimate rifabutin i/ili vorikonazol s lijekom Norvir kao pojačivačem (u manjoj dozi), no Norvir u punoj dozi ne smije se uzimati zajedno s ta dva lijeka.

Ako trenutno uzimate bilo koji od tih lijekova, upitajte liječnika možete li uzimati drugi lijek za vrijeme dok uzimate Norvir.

Za informacije o uzimanju određenih drugih lijekova zbog kojih je nužan poseban oprez, molimo pogledajte i popis lijekova u dijelu „Drugi lijekovi i Norvir“.

Upozorenja i mjere opreza

Razgovarajte sa svojim liječnikom prije uzimanja lijeka Norvir.

Važne informacije

-Ako Norvir uzimate u kombinaciji s drugim antiretrovirusnim lijekovima, važno je da pažljivo pročitate i upute o lijeku priložene tim drugim lijekovima. One mogu sadržavati dodatne informacije o situacijama u kojima Norvir trebate izbjegavati. Imate li dodatnih pitanja o lijeku Norvir (ritonavir) ili o drugim lijekovima koji su Vam propisani, molimo obratite se svome liječniku ili ljekarniku.

Norvir nije lijek za izlječenje HIV-infekcije ni AIDS-a.

Osobe koje uzimaju Norvir mogu svejedno razviti infekcije ili druge bolesti povezane s HIV- infekcijom ili s AIDS-om. Stoga je važno da za vrijeme dok uzimate Norvir ostanete pod nadzorom svog liječnika.

HIV virus možete prenijeti čak i dok uzimate ovaj lijek, iako je tada rizik od prijenosa manji zbog učinkovite antiretrovirusne terapije. Razgovarajte sa svojim liječnikom o mjerama opreza koje morate poduzeti kako ne biste zarazili druge osobe.

Recite svom liječniku ako ste imali/imate:

Preboljelu bolest jetre.

Hepatitis B ili C i liječite se kombinacijom antiretrovirusnih lijekova, jer ste izloženi većem riziku od teške i možda za život opasne reakcije zbog učinka na jetru. Možda će biti potrebno redovito obavljanje krvnih pretraga kako bi provjerili da li je funkcija Vaše jetre uredna.

Hemofiliju, jer je bilo prijava pojačanog krvarenja u bolesnika s hemofilijom koji uzimaju ovu vrstu lijekova (inhibitore proteaza). Razlog tome nije poznat. Možda će Vam trebati dodatni lijek za pospješenje zgrušavanja krvi (faktor VIII), kako bi se kontroliralo krvarenje.

Erektilnu disfunkciju, jer lijekovi koji se koriste za liječenje erektilne disfunkcije mogu izazvati hipotenziju i produženu erekciju.

Šećernu bolest, jer je bilo prijava pogoršanja ili razvoja šećerne bolesti (dijabetes melitus) u nekih bolesnika koji su uzimali inhibitore proteaza.

Bolest bubrega, jer će Vaš liječnik možda trebati provjeriti doze drugih lijekova koje uzimate (npr. inhibitori proteaza).

Recite svom liječniku ako iskusite:

Proljev ili povraćanje koji ne prolaze (ustrajni), jer to može oslabiti djelovanje lijekova koje uzimate.

Mučnina, povraćanje ili bol u želucu, jer to mogu biti znakovi upale gušterače (pankreatitis). U nekih se bolesnika koji uzimaju Norvir mogu javiti ozbiljne poteškoće s gušteračom. Recite to što prije svom liječniku ako se to odnosi na Vas.

Simptomi infekcije – Odmah o tome obavijestite svog liječnika. Neki bolesnici s uznapredovalom HIV-infekcijom (AIDS), koji potom počnu liječenje HIV-infekcije, mogu razviti simptome infekcija koje su imali u prošlosti, iako ni ne znaju da su ih imali. Vjeruje se da se to događa zato što se imunološki odgovor tijela oporavlja i pomaže tijelu u borbi protiv tih infekcija.

Nakon što počnete primjenjivati lijekove za liječenje Vaše HIV-infekcije, uz oportunističke infekcije također se mogu javiti i autoimuni poremećaji (stanja u kojima imunološki sustav napada vlastito zdravo tkivo). Autoimuni poremećaji se mogu pojaviti više mjeseci nakon početka liječenja. Ako zamijetite simptome infekcije ili druge simptome poput mišićne slabosti, slabosti koja počinje u rukama i stopalima te se širi prema trupu, palpitacija, tremora ili hiperaktivnosti, molimo odmah se obratite svom liječniku kako bi zatražili potrebno liječenje.

Ukočenost, tupi bolovi i probadanje u zglobovima (osobito u kukovima, koljenima i ramenima) i otežani pokreti. Recite to liječniku jer to može biti znak komplikacije koja dovodi do raspadanja kosti (osteonekroza). Neki bolesnici koji uzimaju brojne antiretrovirusne lijekove mogu razviti tu bolest.

Bol, osjetljivost ili slabost mišića, osobito u kombinaciji s uzimanjem antiretrovirusnih lijekova, uključujući inhibitore proteaza i analoge nukleozida. Ti mišićni poremećaji mogu u rijetkim slučajevima biti ozbiljni (pogledajte dio 4. Moguće nuspojave).

Omaglica, ošamućenost, epizode kratkotrajne nesvjestice ili abnormalni otkucaji srca. U nekih bolesnika koji uzimaju Norvir mogu se javiti promjene elektrokardiograma (EKG). Recite svome liječniku ako imate srčanu manu ili poremećaj provodljivosti.

Ako ste na bilo koji način zabrinuti za svoje zdravlje, raspravite o tome sa svojim liječnikom čim budete mogli.

Djeca i adolescenti

Norvir se ne preporučuje djeci mlađoj od 2 godine.

Drugi lijekovi i Norvir

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta. Neke lijekove nikako ne smijete uzimati zajedno s lijekom Norvir. Oni su navedeni ranije u dijelu 2 u odjeljku „Nemojte uzimati Norvir“ Neke druge lijekove smijete uzimati samo pod posebnim uvjetima, kao što je opisano niže.

Niže navedena upozorenja vrijede kada se Norvir uzima u punoj dozi. No ta upozorenja mogu vrijediti i kada se Norvir uzima u nižim dozama (kao pojačivač) s drugim lijekovima.

Recite svom liječniku ako uzimate bilo koji od niže navedenih lijekova, jer je uz njih potreban poseban oprez.

Sildenafil ili tadalafil za impotenciju (erektilna disfunkcija).

Možda će trebati smanjiti dozu i/ili učestalost uzimanja tih lijekova, da se izbjegnu hipotenzija i produžena erekcija. Ako bolujete od plućne arterijske hipertenzije, Norvir ne smijete uzimati istodobno sa sildenafilom (pogledajte i dio 2. Što morate znati prije nego što Vi ili Vaše dijete počnete uzimati Norvir). Recite svom liječniku ako uzimate tadalafil za plućnu arterijsku hipertenziju.

Kolhicin (za liječenje gihta) jer Norvir može povisiti razine ovog lijeka u krvi. Ne smijete uzimati Norvir s kolhicinom ako imate tegobe s bubrezima i/ili jetrom (pogledajte i dio Drugi lijekovi i Norvir gore).

Digoksin (lijek za srce). Liječnik će možda morati prilagoditi dozu digoksina i pratiti Vas za vrijeme dok uzimate digoksin i Norvir, kako bi se izbjegli problemi sa srcem.

Hormonski kontraceptivi koji sadržavaju etinilestradiol, jer Norvir može smanjiti učinkovitost tih lijekova. Umjesto njih preporučuje se korištenje kondoma ili druge nehormonske metode kontracepcije. Uzimate li tu vrstu hormonskog kontraceptiva i Norvir, možda primijetite da je i menstrualno krvarenje postalo neredovito.

Atorvastatin ili rosuvastatin (za visok kolesterol), jer Norvir može povisiti razine tih lijekova u krvi. Porazgovarajte sa svojim liječnikom prije nego počnete uzimati bilo koji lijek za sniženje kolesterola i Norvir (pogledajte i „Nemojte uzimati Norvir“ u tekstu gore).

Steroidi (npr. deksametazon, flutikazonpropionat, prednizolon, triamcinolon), jer Norvir može povisiti razine tih lijekova u krvi, što može izazvati pojavu Cushingova sindroma (stvaranje okruglog lica) i smanjiti stvaranje hormona kortizola. Liječnik će možda željeti smanjiti dozu steroida ili pažljivije pratiti nuspojave.

Trazodon (lijek za depresiju), jer se pri njegovu uzimanju s lijekom Norvir mogu javiti nuspojave poput mučnine, omaglice, niskog krvnog tlaka i nesvjestice.

Rifampicin i sakvinavir (prvi se daje za tuberkulozu, drugi za HIV), jer može nastupiti ozbiljno oštećenje jetre kada se ti lijekovi uzimaju s lijekom Norvir.

Bosentan, riocigvat (lijekovi za plućnu arterijsku hipertenziju) jer Norvir može povisiti razinu tog lijeka u krvi.

Neki se lijekovi ne smiju miješati s lijekom Norvir jer se njihovi učinci mogu pojačati ili oslabiti ako se uzimaju zajedno. U nekim će slučajevima Vaš liječnik možda ocijeniti potrebnim da obavite određene pretrage, da promijeni dozu ili da Vas redovito prati. Zato mu trebate reći ako uzimate bilo koji lijek, uključujući one koje ste sami nabavili, kao i biljne pripravke, no posebno je važno da ga obavijestite ako uzimate koji od ovih lijekova:

amfetamin ili derivate amfetamina;

antibiotike (npr. eritromicin, klaritromicin);

lijekove za rak (npr. afatinib, ceritinib, dasatinib, nilotinib, vinkristin, vinblastin);

antikoagulanse (npr. rivaroksaban, vorapaksar, varfarin);

antidepresive (npr. amitriptilin, dezipramin, fluoksetin, imipramin, nefazadon, nortriptilin, paroksetin, sertralin, trazodon);

protugljivične lijekove (npr. ketokonazol, itrakonazol);

antihistaminike (npr. loratidin, feksofenadin);

antiretrovirusne lijekove, uključujući inhibitore HIV-proteaza (amprenavir, atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, sakvinavir, tipranavir), nenukleozidne inhibitore reverzne transkriptaze (delavirdin, efavirenz, nevirapin) i druge (didanozin, maravirok, raltegravir, zidovudin);

lijek za liječenje tuberkuloze (bedakilin i delamanid);

antivirusni lijek za liječenje kronične infekcije virusom hepatitisa C (HCV) kod odraslih

(simeprevir);

lijek za tjeskobu, buspiron;

lijekove za astmu teofilin, salmeterol;

atovakon, lijek koji se koristi za liječenje određenih vrsta upale pluća i malarije;

buprenorfin, koji se koristi za liječenje kronične boli;

bupropion, koji se koristi za odvikavanje od pušenja;

lijekove za epilepsiju (npr. karbamazepin, divalproeks, lamotrigin, fenitoin);

lijekove za srce (npr. dizopiramid, meksiletin i antagonisti kalcijevih kanala, poput amlodipina, diltiazema i nifedipina);

imunosupresive (npr. ciklosporin, takrolimus, everolimus);

morfin i njemu slične lijekove, koji se koriste za liječenje jake boli (npr. metadon, fentanil);

pilule za spavanje (npr. alprazolam, zolpidem) i midazolam u injekcijama;

trankvilizatore (npr. haloperidol, risperidon, tioridazin);

kolhicin, lijek za liječenje gihta

Neke lijekove nikako ne smijete uzimati s lijekom Norvir. Oni su navedeni u dijelu 2, u odjeljku „Nemojte uzimati Norvir“.

Uzimanje hrane i pića s lijekom Norvir

Pogledajte dio 3.

Trudnoća i dojenje

Ako mislite da ste trudni ili planirate zatrudnjeti, vrlo je važno da o tome raspravite sa svojim liječnikom.

Postoji mnogo podataka o primjeni ritonavira (djelatni sastojak lijeka Norvir) tijekom trudnoće. Trudnice su primale ritonavir nakon prva tri mjeseca trudnoće uglavnom u manjim dozama (kao pojačivač) zajedno s drugim inhibitorima proteaza. Čini se da Norvir ne povećava izglede za pojavu porođajnih nedostataka u usporedbi s općom populacijom.

Norvir se može izlučiti u majčino mlijeko. Da bi se izbjegao prijenos infekcije, majke s HIV-om ne smiju dojiti djecu.

Upravljanje vozilima i strojevima

Norvir može izazvati omaglicu. Ako Vam se to dogodi nemojte upravljati vozilima i strojevima.

3. Kako uzimati Norvir

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Uzmite ovaj lijek jednom ili dva puta na dan, svaki dan s hranom.

Za doze u količinama od po točno 100 mg (100, 200, 300, 400, 500 ili 600 mg) istresite cijeli sadržaj svake vrećice na mekanu hranu (umak od jabuke ili puding od vanilije) ili pomiješajte s manjom količinom tekućine (vode, čokoladnog mlijeka ili pripravka za dojenčad) te uzmite cijeli pripravak.

Za doze u količinama manjim od 100 mg ili doze u količinama koje su između okruglih doza od po 100 mg, sadržaj cijele vrećice se mora pomiješati s tekućinom i dozirati određeni volumen u mililitrima pomoću dozirne štrcaljke za usta kako Vam je rekao Vaš liječnik.

Za primjenu putem cjevčice za hranjenje slijedite upute u dijelu „Kako uzeti točnu dozu Norvir praška za oralnu suspenziju pomiješanog s tekućinom?“. Za miješanje s lijekom koristite vodu i slijedite upute od cjevčice za hranjenje kako biste primijenili lijek.

Preporučene doze lijeka Norvir:

ako se Norvir koristi za pospješenje učinaka drugih lijekova za HIV, uobičajena doza za odrasle je 1 ili 2 vrećice jedanput ili dva puta na dan. Više potankosti o preporučenim dozama, uključujući doziranje u djece, naći ćete u uputi o lijeku za lijek u kombinaciji s kojim se Norvir daje.

ako Vam liječnik propiše punu dozu, odrasli će možda početi uzimati po 3 vrećice ujutro i 3 vrećice 12 sati kasnije, postupno povećavajući dozu tijekom razdoblja od najviše 14 dana, do pune doze od 6 vrećica dva puta na dan. Liječenje djece (2 – 12 godina) počinje dozom manjom od te i ona se postupno povećava do one maksimalno dopuštene za njihovu težinu.

Liječnik će Vam objasniti koju dozu uzimati.

Norvir morate uzimati svaki dan kako bi se kontrolirao HIV, bez obzira na to koliko se bolje osjećate.

Bude li Vas koja nuspojava sprječavala da uzimate Norvir prema uputi, odmah to recite svom liječniku. Za vrijeme dok traje proljev, liječnik će možda odlučiti da Vas treba dodatno motriti.

Uvijek imajte pri ruci dovoljno lijeka Norvir, tako da Vam ne ponestane. Kada putujete ili morate ostati u bolnici, uvijek pazite da imate dovoljno lijeka Norvir do pribavljanja nove zalihe.

Norvir prašak za oralnu suspenziju ostavlja okus u ustima neko vrijeme. Jedenjem maslaca od kikirikija, namaza od lješnjaka i čokolade ili sirupa od crnog ribiza odmah nakon uzimanja lijeka se može ublažiti okus u stima.

Pripremite samo jednu dozu odjednom koristeći točan broj vrećica. Kada pomiješate prašak s hranom ili tekućinom, pobrinite se da uzmete cijelu dozu unutar 2 sata. Nemojte miješati Norvir ni sa čim drugim bez da se posavjetujete s liječnikom ili ljekarnikom.

Kako uzeti točnu dozu Norvir praška za oralnu suspenziju pomiješanog s hranom (cijela vrećica)?

Slijedite donje upute:

Korak 1. Prije pripreme doze lijeka Norvir uzmite sljedeći pribor: (pogledajte sliku 1).

Korak 2. Provjerite recept ili kontaktirajte Vašeg liječnika ili ljekarnika za informaciju o broju vrećica.

Slika 1

Korak 3. Stavite malu količinu mekane hrane

(umaka od jabuke ili pudinga od vanilije) u čašu (pogledajte sliku 2).

Slika 2

Korak 4. Otvorite vrećicu (pogledajte sliku 3).

Slika 3

Korak 5. Isipajte SAV prašak iz vrećice na hranu

(pogledajte sliku 4).

Slika 4

Korak 6. Dobro promiješajte (pogledajte sliku 5).

Slika 5

Korak 7.

Poslužite hranu bolesniku.

 

Korak 8.

Mora se pojesti CIJELI obrok

(pogledajte sliku 6). Ako zaostane nešto praška, dodajte nekoliko žlica hrane i poslužite bolesniku.

Uzmite unutar 2 sata.

Slika 6

Korak 9. Praznu vrećicu odložite u smeće. Operite i osušite mjesto gdje ste miješali lijek. Odmah operite žlicu i čašu toplom vodom i sredstvom za pranje suđa (pogledajte sliku 7). Isperite i pustite da se osuši na zraku.

Slika 7

Kako uzeti točnu dozu Norvir praška za oralnu suspenziju pomiješanog s tekućinom?

Slijedite donje upute:

Što će Vam trebati

Prije pripreme doze lijeka Norvir uzmite pribor prikazan na slici 1.

Možda će Vam trebati više od 1 vrećice za svaku dozu. Provjerite recept ili kontaktirajte Vašeg liječnika ili ljekarnika za informaciju o broju vrećica ako niste sigurni. Ako Vam je potrebno više od 1 vrećice, ponovite korake sa svakom vrećicom.

Slika 1

Upotreba štrcaljke

Iščitavanje mjerne skale

a. Svaki mililitar (ml) je prikazan kao broj pored duže linije.

b. Svakih 0,2 ml je prikazano kao kraća linija između brojeva.

Provjerite štrcaljku prije svake upotrebe

Morat ćete koristiti novu štrcaljku ako:

• ne možete očistiti štrcaljku

• ne možete pročitati oznake

• ne možete pomaknuti klip

štrcaljka je oštećena ili curi.

Slika 2

Slika 3

Slika 4

Slika 5

Slika 6

Korak 1. Napunite štrcaljku

a.Potisnite klip cijelom dužinom u štrcaljku.

b.Stavite štrcaljku u tekućinu.

c.Polako povlačite klip natrag prema oznaci od 10 ml na štrcaljki (pogledajte sliku 2).

Korak 2. Pogurnite mjehuriće na vrh štrcaljke

a.Držite štrcaljku s vrhom okrenutim prema gore.

b.Lupkajte štrcaljku s drugom rukom. To će pogurnuti mjehuriće prema vrhu..

c.Povucite klip prema dolje. Pripazite da ne povučete klip van.

d.Ponovo lupkajte štrcaljku. To će pomoći u razbijanju mjehurića i osigurati da dođu na vrh

(pogledajte sliku 3).

Slika 3. Izmjerite tekućinu

a.Držite štrcaljku okrenutu prema gore.

b.Polako potiskujte klip prema gore dok vrh klipa ne dođe do 9,4 ml – to će ukloniti sve mjehuriće iz

štrcaljke (pogledajte sliku 4).

Slika 4. Ispraznite štrcaljku

a. Polako potiskujte klip kako biste ispraznili tekućinu iz štrcaljke u čašu za miješanje

(pogledajte sliku 5).

Slika 5. Uspite prašak u čašu

a.Otvorite vrećicu.

b.Isipajte sav prašak iz vrećice u čašu za miješanje.

c.Provjerite je li vrećica prazna.

Pripazite da ne prospete prašak izvan čaše za miješanje (pogledajte sliku 6).

Slika 7

Slika 8

Slika 9

Slika 10

Korak 6. Pomiješajte prašak i otopinu

a.Čvrsto zatvorite poklopac i dobro protresite čašu za miješanje tijekom najmanje 90 sekundi dok se grudice ne otope.

b.Provjerite je li ostalo grudica praška. Ako još uvijek ima grudica, tresite dok ne nestanu.

c.Tekućina može biti mutna, ali to je uredu.

d.Pustite otopinu da odstoji 10 minuta i većina mjehurića će nestati.

e.Možete primijetiti male mjehuriće na površini tekućine – to je isto uredu (pogledajte sliku 7).

Slika 7. Napunite štrcaljku

a.Potisnite klip skroz u štrcaljku.

b.Stavite vrh štrcaljke na dno čaše za miješanje.

c.Polako vucite klip do oznake od 10 ml – pokušajte ne uvući mjehuriće u štrcaljku

(pogledajte sliku 8).

Korak 8. Uklonite mjehuriće

a.Držite štrcaljku s vrhom okrenutim prema gore.

b.Lupkajte štrcaljku s drugom rukom. To će pomaknuti mjehuriće prema vrhu.

c.Povucite klip prema dolje. Pripazite da ne povučete klip van.

d.Ponovo lupkajte štrcaljku kako bi se mjehurići razbili i došli na vrh (pogledajte sliku 9).

e.Polako potisnite klip dok ne uočite malu količinu tekućine na vrhu štrcaljke.

f.Ako primijetite veće mjehuriće zraka, ispraznite tekućinu iz štrcaljke u čašu za miješanje i ponovo započnite s korakom 7.

Korak 9. Izmjerite dozu

a.Provjerite recept za dozu u mililitrima. Ako niste sigurni, kontaktirajte Vašeg liječnika ili ljekarnika.

b.Usmjerite štrcaljku u čašu za miješanje i polako potiskujte klip do točne doze u mililitrima

(pogledajte sliku 10).

c.Ako istisnete previše tekućine, ponovo započnite s korakom 7. Pripazite da ne prolijete tekućinu izvan čaše za miješanje.

Korak 10. Dajte lijek bolesniku

a. Stavite vrh štrcaljke s unutrašnje strane bolesnikovog obraza.

b. Polako potisnite klip kako biste dali cijelu dozu (pogledajte sliku 11).

c. Dajte bolesniku cijelu dozu unutar 2 sata od otvaranja vrećice.

Slika 11

Korak 11. (ako je potrebno)

Ako trebate primijeniti više od jedne vrećice, ponovite postupak od početka.

Korak 12. Nakon što završite

a. Odložite praznu vrećicu i preostali lijek iz čaše za miješanje u vreću za smeće.

b. Izvadite klip iz štrcaljke.

c. Ručno operite štrcaljku, klip, čašu za miješanje i poklopac toplom vodom i sredstvom za pranje suđa. Isperite vodom i pustite da se osuši na zraku.

Ne perite u stroju za pranje posuđa.

d. Operite i osušite mjesto gdje ste miješali lijek.

Ako uzmete više lijeka Norvir nego što ste trebali

Uzmete li previše lijeka Norvir, mogu se javiti utrnulost, trnci ili osjećaj bockanja. Ako shvatite da ste uzeli više lijeka Norvir nego što je trebalo, javite se odmah svome liječniku ili hitnoj službi najbliže bolnice.

Ako ste zaboravili uzeti Norvir

Ako propustite dozu, uzmite tu propuštenu što prije. Ako je blizu vrijeme za uzimanje iduće doze, jednostavno uzmite tu iduću dozu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Norvir

Čak i ako se budete osjećali bolje, nemojte prestati uzimati Norvir a da se prethodno ne posavjetujete sa svojim liječnikom. Uzimanjem lijeka Norvir kao što je preporučeno imate najveće izglede odgoditi pojavu rezistencije na lijekove.

4. Moguće nuspojave

Tijekom terapije HIV-a moguće je povećanje tjelesne težine i povišenje razina lipida i glukoze u krvi. To je djelomično povezano s poboljšanim zdravljem i stilom života, dok je u slučaju lipida u krvi katkad povezano i s lijekovima za liječenje HIV-a. Vaš liječnik će obaviti provjeru tih promjena.

Kao i svi lijekovi, i Norvir može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Uz to, nuspojave lijeka Norvir, kada se koristi s drugim antiretrovirusnim lijekovima, ovise i o tim drugim lijekovima. Stoga je važno da pažljivo pročitate i dio o nuspojavama u uputama o lijeku za te druge lijekove.

Vrlo česte: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

bol u gornjem ili donjem dijelu želuca

osjećaj trnaca ili utrnulosti u dlanovima,

povraćanje

 

stopalima ili oko usana i ustiju

proljev (može biti težak)

osjećaj slabosti/umora

mučnina

loš okus u ustima

navale crvenila, osjećaj vrućine

oštećenje živaca koje može uzrokovati

glavobolja

 

slabost i bol

omaglica

svrbež

grlobolja

osip

kašalj

bol u zglobovima i leđima

nadražen želudac ili probavne tegobe

Česte: mogu se javiti u do 1 na 10 osoba

alergijske reakcije, uključujući kožni osip (može biti crven, uzdignut, praćen svrbežom), jako oticanje kože i drugih tkiva

nesanica (insomnija)

tjeskoba

povišen kolesterol

povišeni trigliceridi

giht

krvarenje u želucu

upala jetre i žuta boja kože ili bjeloočnica

učestalije mokrenje

smanjena bubrežna funkcija

napadaji

snižene razine trombocita

žeđ (dehidracija)

neuobičajeno jake menstruacije

Manje česte: mogu se javiti u do 1 na 100 osoba

srčani udar

šećerna bolest

vjetrovi (flatulencija)

gubitak apetita

ulceracija usta

bol, osjetljivost ili slabost mišića

vrućica

gubitak tjelesne težine

nalazi laboratorijskih pretraga: promjene nalaza krvnih pretraga (npr. biokemijskih pokazatelja i krvne slike)

smetenost

poteškoće u koncentraciji

nesvjestica

zamagljen vid

oticanje dlanova i stopala

visok krvni tlak

nizak krvni tlak i osjećaj nesvjestice pri uspravljanju

hladnoća u dlanovima i stopalima

akne

zatajenje bubrega

Rijetke: mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba

teška ili za život opasna kožna reakcija, uključujući pojavu mjehurića (Stevens- Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza)

ozbiljna alergijska reakcija (anafilaksija)

visoke razine šećera u krvi

Recite svome liječniku ako imate mučninu ili povraćate, ili ako imate bolove u želucu, jer to mogu biti znakovi upale gušterače. Također kažite liječniku ako se jave ukočenost i tupi bolovi i probadanje u zglobovima (osobito u kuku, koljenu ili ramenu) i otežano kretanje jer to mogu biti znakovi osteonekroze. Pogledajte i dio 2. Što morate znati prije nego što Vi ili Vaše dijete počnete uzimati Norvir.

U bolesnika s hemofilijom tipa A i B bilo je prijava pojačanog krvarenja za vrijeme uzimanja ovog lijeka ili drugih inhibitora proteaza. Dogodi li se to Vama, odmah potražite savjet liječnika.

U bolesnika koji su uzimali Norvir bilo je prijava poremećenih nalaza jetrene funkcije, hepatitisa

(upala jetre) i rijetko žutice. Neki su bolesnici bolovali od drugih bolesti ili su uzimali druge lijekove.

U bolesnika s bolešću jetre ili hepatitisom može se bolest jetre pogoršati.

Bilo je prijava boli, osjetljivosti i slabosti u mišićima, posebno pri uzimanju lijekova za snižavanje kolesterola u kombinaciji s antiretrovirusnim lijekovima, uključujući inhibitore proteaza i analoge nukleozida. U rijetkim su slučajevima ti mišićni poremećaji bili ozbiljni (rabdomioliza). U slučaju neobjašnjivih ili neprekidnih bolova, osjetljivosti, slabosti ili grčeva u mišićima, prestanite uzimati lijek i što prije se javite svome liječniku ili u hitnu službu najbliže bolnice.

Jave li se pri uzimanju lijeka Norvir bilo koji simptom koji upućuje na alergijsku reakciju, poput osipa, koprivnjače ili otežanog disanja, o tome što prije obavijestite svog liječnika.

Pogorša li se bilo koja nuspojava, ili ako zamijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, molimo javite se svome liječniku, ljekarniku ili hitnoj službi, a ako je riječ o hitnom slučaju, odmah potražite liječničku pomoć.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Norvir

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Norvir prašak za oralnu suspenziju se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na vrećici i kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Norvir prašak za oralnu suspenziju čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Norvir sadrži

Djelatna tvar je ritonavir. Svaka vrećica lijeka Norvir sadrži 100 mg ritonavira.

Drugi sastojci su kopovidon, sorbitanlaurat, bezvodni, koloidni silicijev dioksid.

Kako Norvir izgleda i sadržaj pakiranja

Norvir prašak za oralnu suspenziju dolazi u pojedinačnim vrećicama koje sadrže 100 mg ritonavira. U kutiji se nalazi 30 vrećica zajedno s 1 čašom za miješanje i 2 dozirne štrcaljke za usta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Norvir dolazi i u obliku oralne otopine koja sadrži 80 mg/ml ritonavira i u obliku filmom obloženih tableta koje sadrže 100 mg ritonavira.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, Njemačka AbbVie Logistics B.V.,Zuiderzeelaan 53, 8017 JV Zwolle, Nizozemska

Za sve informacije o ovom lijeku molimo obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AbbVie SA

AbbVie UAB

Tél/Tel: +32 10 477811

Tel: + 370 5 205 3023

България

Luxembourg/Luxemburg

АбВи ЕООД

AbbVie SA

Teл.: + 359 2 90 30 430

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 10 477811

Česká republika

Magyarország

AbbVie s.r.o.

AbbVie Kft.

Tel: +420 233 098 111

Tel.: +36 1 455 8600

Danmark

Malta

AbbVie A/S

V.J.Salomone Pharma Limited

Tlf: + 45 72 30-20-28

Tel: + 356 22983201

Deutschland

Nederland

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

AbbVie B.V.

Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei)

Tel: + 31 (0)88 322 2843

 

Eesti

Norge

AbbVie Biopharmaceuticals GmbH Eesti filiaal

AbbVie AS

Tel: + 372 623 1011

Tlf: + 47 67 81 80 00

Ελλάδα

Österreich

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

AbbVie GmbH

Τηλ: +30 214 4165 555

España

Polska

AbbVie Spain, S.L.U.

AbbVie Polska Sp. z o.o.

Tel: + 34 9 1 384 0910

Tel: +48 22 372 78 00

France

Portugal

AbbVie

AbbVie, Lda..

Tél: +33 (0) 1 45 60 13 00

Tel: +351 (0)21 1908400

Hrvatska

România

AbbVie d.o.o.

AbbVie SRL

Tel: +385 (0)1 5625 501

Tel: +40 21 529 30 35

Ireland

Slovenija

AbbVie Limited

AbbVie Biofarmacevtska družbad.o.o.

Tel: + 353 (0) 1 4287900

Tel: + 386 (1) 32 08 060

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AbbVie s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5050 0777

Italia

Suomi/Finland

AbbVie S.r.l.

AbbVie OY

Tel: + 39 06 928921

Puh/Tel: + 358 (0) 10 2411 200

Κύπρος

Sverige

Lifepharma (ZAM) Ltd

AbbVie AB

Τηλ: +357 22 34 74 40

Tel: + 46 (0) 8 684 44 600

Latvija

United Kingdom

AbbVie SIA Tel: + 371 67605000

AbbVie Ltd

 

Tel: + 44 (0) 1628 561090

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Norvir 100 mg filmom obložene tablete ritonavir

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama ili Vašem djetetu važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Norvir i za što se koristi

2.Što morate znate prije nego što Vi ili Vaše dijete počnete uzimati Norvir

3.Kako uzimati Norvir

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Norvir

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Norvir i za što se koristi

Norvir sadrži djelatnu tvar ritonavir. Norvir je inhibitor proteaza koji se koristi za kontrolu HIV- infekcije. Norvir se koristi u kombinaciji s drugim lijekovima za HIV (antiretrovirotici) za kontrolu HIV-infekcije koju imate. Liječnik će s Vama raspraviti o tome koja je kombinacija lijekova za Vas najbolja.

Norvir je namijenjen za liječenje djece u dobi od 2 godine ili starije, adolescenata i odraslih koji su zaraženi HIV-om, tj. virusom koji uzrokuje sindrom stečene imunodeficijencije (AIDS; engl. acquired immunodeficiency syndrome).

2. Što morate znati prije nego što Vi ili Vaše dijete počnete uzimati Norvir

Nemojte uzimati Norvir

ako ste alergični na ritonavir ili neki drugi sastojak lijeka Norvir (pogledajte dio 6).

ako imate tešku bolest jetre.

ako trenutno uzimate bilo koji od ovih lijekova:

astemizol ili terfenadin (obično se koriste za liječenje simptoma alergije – ti se lijekovi možda mogu nabaviti i bez liječničkog recepta);

amiodaron, bepridil, dronedaron, enkainid, flekainid, propafenon, kinidin (koriste se za regulaciju nepravilnih otkucaja srca);

dihidroergotamin, ergotamin (koriste se za liječenje migrenske glavobolje);

ergonovin, metilergonovin (koriste se za zaustavljanje pretjeranog krvarenja koje može nastupiti nakon porođaja ili pobačaja);

klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, triazolam ili oralni (uzet kroz usta) midazolam (koristi se za spavanje i/ili ublažavanje tjeskobe);

klozapin, pimozid (koriste se za liječenje nenormalnih misli ili osjećaja);

kvetiapin (koristi se za liječenje shizofrenije, bipolarnog poremećaja i velikog depresivnog poremećaja;

lurasidon (lijek za liječenje depresije);

ranolazin (lijek za liječenje kronične boli u prsištu [angine]);

petidin, piroksikam, propoksifen (koriste se za ublažavanje boli);

cisaprid (koristi se za uklanjanje određenih želučanih smetnji);

rifabutin (koristi se za sprječavanje/liječenje određenih infekcija)*;

vorikonazol (koristi se za liječenje gljivičnih infekcija)*;

simvastatin, lovastatin (koriste se za snižavanje razina kolesterola u krvi);

alfuzosin (koristi se za liječenje povećane prostate);

fuzidičnu kiselinu (koristi se za liječenje bakterijskih infekcija);

sildenafil, ako imate plućnu bolest koja se naziva plućna arterijska hipertenzija, koja otežava disanje; bolesnici koji nemaju tu bolest mogu, pod liječničkim nadzorom, uzimati sildenafil za liječenje impotencije (erektilna disfunkcija) (pogledajte i dio Drugi lijekovi i Norvir);

avanafil ili vardenafil (koristi se za liječenje erektilne disfunkcije)

kolhicin (lijek koji se koristi za liječenje gihta) ako imate tegobe s bubrezima i/ili jetrom

(pogledajte dio Drugi lijekovi i Norvir);

pripravke koji sadržavaju gospinu travu (Hypericum perforatum) jer oni mogu prekinuti ispravno djelovanje lijeka Norvir; gospina trava često se koristi u biljnim pripravcima koje možete nabaviti bez recepta.

*Vaš liječnik možda odluči da uzimate rifabutin i/ili vorikonazol s lijekom Norvir kao pojačivačem

(u manjoj dozi), no Norvir u punoj dozi ne smije se uzimati zajedno s ta dva lijeka.

Ako trenutno uzimate bilo koji od tih lijekova, upitajte liječnika možete li uzimati drugi lijek za vrijeme dok uzimate Norvir.

Za informacije o uzimanju određenih drugih lijekova zbog kojih je nužan poseban oprez, molimo pogledajte i popis lijekova u dijelu „Drugi lijekovi i Norvir“.

Upozorenja i mjere opreza

Razgovarajte sa svojim liječnikom prije uzimanja lijeka Norvir.

Važne informacije

Ako Norvir uzimate u kombinaciji s drugim antiretrovirusnim lijekovima, važno je da pažljivo pročitate i upute o lijeku priložene tim drugim lijekovima. One mogu sadržavati dodatne informacije o situacijama u kojima Norvir trebate izbjegavati. Imate li dodatnih pitanja o lijeku Norvir (ritonavir) ili o drugim lijekovima koji su Vam propisani, molimo obratite se svome liječniku ili ljekarniku.

Norvir nije lijek za izlječenje HIV-infekcije ni AIDS-a.

Osobe koje uzimaju Norvir mogu svejedno razviti infekcije ili druge bolesti povezane s HIV- infekcijom ili s AIDS-om. Stoga je važno da za vrijeme dok uzimate Norvir ostanete pod nadzorom svog liječnika.

HIV virus možete prenijeti čak i dok uzimate ovaj lijek, iako je tada rizik od prijenosa manji zbog učinkovite antiretrovirusne terapije. Razgovarajte sa svojim liječnikom o mjerama opreza koje morate poduzeti kako ne biste zarazili druge osobe.

Recite svom liječniku ako ste imali/imate:

Preboljelu bolest jetre.

Hepatitis B ili C i liječite se kombinacijom antiretrovirusnih lijekova, jer ste izloženi većem riziku od teške i možda za život opasne reakcije zbog učinka na jetru. Možda će biti potrebno redovito obavljanje krvnih pretraga kako bi provjerili da li je funkcija Vaše jetre uredna.

Hemofiliju, jer je bilo prijava pojačanog krvarenja u bolesnika s hemofilijom koji uzimaju ovu vrstu lijekova (inhibitore proteaza). Razlog tome nije poznat. Možda će Vam trebati dodatni lijek za pospješenje zgrušavanja krvi (faktor VIII), kako bi se kontroliralo krvarenje.

Erektilnu disfunkciju, jer lijekovi koji se koriste za liječenje erektilne disfunkcije mogu izazvati hipotenziju i produženu erekciju.

Šećernu bolest, jer je bilo prijava pogoršanja ili razvoja šećerne bolesti (dijabetes melitus) u nekih bolesnika koji su uzimali inhibitore proteaza.

Bolest bubrega, jer će Vaš liječnik možda trebati provjeriti doze drugih lijekova koje uzimate (npr. inhibitori proteaza).

Recite svom liječniku ako iskusite:

Proljev ili povraćanje koji ne prolaze (ustrajni), jer to može oslabiti djelovanje lijekova koje uzimate.

Mučnina, povraćanje ili bol u želucu, jer to mogu biti znakovi upale gušterače (pankreatitis).

U nekih se bolesnika koji uzimaju Norvir mogu javiti ozbiljne poteškoće s gušteračom. Recite to što prije svom liječniku ako se to odnosi na Vas.

Simptomi infekcije – Odmah o tome obavijestite svog liječnika. Neki bolesnici s uznapredovalom HIV-infekcijom (AIDS), koji potom počnu liječenje HIV-infekcije , mogu razviti simptome infekcija koje su imali u prošlosti, iako ni ne znaju da su ih imali. Vjeruje se da se to događa zato što se imunološki odgovor tijela oporavlja i pomaže tijelu u borbi protiv tih infekcija.

Nakon što počnete primjenjivati lijekove za liječenje Vaše HIV-infekcije, uz oportunističke infekcije također se mogu javiti i autoimuni poremećaji (stanja u kojima imunološki sustav napada vlastito zdravo tkivo). Autoimuni poremećaji se mogu pojaviti više mjeseci nakon početka liječenja. Ako zamijetite simptome infekcije ili druge simptome poput mišićne slabosti, slabosti koja počinje u rukama i stopalima te se širi prema trupu, palpitacija, tremora ili hiperaktivnosti, molimo odmah se obratite svom liječniku kako bi zatražili potrebno liječenje.

Ukočenost, tupi bolovi i probadanje u zglobovima (osobito u kukovima, koljenima i ramenima) i otežani pokreti. Recite to liječniku jer to može biti znak komplikacije koja dovodi do raspadanja kosti (osteonekroza). Neki bolesnici koji uzimaju brojne antiretrovirusne lijekove mogu razviti tu bolest.

Bol, osjetljivost ili slabost mišića, osobito u kombinaciji s uzimanjem antiretrovirusnih lijekova, uključujući inhibitore proteaza i analoge nukleozida. Ti mišićni poremećaji mogu u rijetkim slučajevima biti ozbiljni (pogledajte dio 4. Moguće nuspojave).

Omaglica, ošamućenost, epizode kratkotrajne nesvjestice ili abnormalni otkucaji srca. U nekih bolesnika koji uzimaju Norvir mogu se javiti promjene elektrokardiograma (EKG). Recite svome liječniku ako imate srčanu manu ili poremećaj provodljivosti.

Ako ste na bilo koji način zabrinuti za svoje zdravlje, raspravite o tome sa svojim liječnikom čim budete mogli.

Djeca i adolescenti

Norvir se ne preporučuje djeci mlađoj od 2 godine.

Drugi lijekovi i Norvir

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta. Neke lijekove nikako ne smijete uzimati zajedno s lijekom Norvir. Oni su navedeni ranije u dijelu 2 u odjeljku „Nemojte uzimati Norvir“ Neke druge lijekove smijete uzimati samo pod posebnim uvjetima, kao što je opisano niže.

Niže navedena upozorenja vrijede kada se Norvir uzima u punoj dozi. No ta upozorenja mogu vrijediti i kada se Norvir uzima u nižim dozama (kao pojačivač) s drugim lijekovima.

Recite svom liječniku ako uzimate bilo koji od niže navedenih lijekova, jer je uz njih potreban poseban oprez.

Sildenafil ili tadalafil za impotenciju (erektilna disfunkcija).

Možda će trebati smanjiti dozu i/ili učestalost uzimanja tih lijekova, da se izbjegnu hipotenzija i produžena erekcija. Ako bolujete od plućne arterijske hipertenzije, Norvir ne smijete uzimati istodobno sa sildenafilom (pogledajte i dio 2. Što morate znati prije nego što Vi ili Vaše dijete počnete uzimati Norvir). Recite svom liječniku ako uzimate tadalafil za plućnu arterijsku hipertenziju.

Kolhicin (za liječenje gihta) jer Norvir može povisiti razine ovog lijeka u krvi. Ne smijete uzimati Norvir s kolhicinom ako imate tegobe s bubrezima i/ili jetrom (pogledajte i dio Drugi lijekovi i Norvir gore).

Digoksin (lijek za srce). Liječnik će možda morati prilagoditi dozu digoksina i pratiti Vas za vrijeme dok uzimate digoksin i Norvir, kako bi se izbjegli problemi sa srcem.

Hormonski kontraceptivi koji sadržavaju etinilestradiol, jer Norvir može smanjiti učinkovitost tih lijekova. Umjesto njih preporučuje se korištenje kondoma ili druge nehormonske metode kontracepcije. Uzimate li tu vrstu hormonskog kontraceptiva i Norvir, možda primijetite da je i menstrualno krvarenje postalo neredovito.

Atorvastatin ili rosuvastatin (za visok kolesterol), jer Norvir može povisiti razine tih lijekova u krvi. Porazgovarajte sa svojim liječnikom prije nego počnete uzimati bilo koji lijek za sniženje kolesterola i Norvir (pogledajte i „Nemojte uzimati Norvir“ u tekstu gore).

Steroidi (npr. deksametazon, flutikazonpropionat, prednizolon, triamcinolon), jer Norvir može povisiti razine tih lijekova u krvi, što može izazvati pojavu Cushingova sindroma (stvaranje okruglog lica) i smanjiti stvaranje hormona kortizola. Liječnikće možda željeti smanjiti dozu steroida ili pažljivije pratiti nuspojave.

Trazodon (lijek za depresiju), jer se pri njegovu uzimanju s lijekom Norvir mogu javiti nuspojave poput mučnine, omaglice, niskog krvnog tlaka i nesvjestice.

Rifampicin i sakvinavir (prvi se daje za tuberkulozu, drugi za HIV), jer može nastupiti ozbiljno oštećenje jetre kada se ti lijekovi uzimaju s lijekom Norvir.

Bosentan, riocigvat (lijekovi za plućnu arterijsku hipertenziju) jer Norvir može povisiti razinu tog lijeka u krvi.

Neki se lijekovi ne smiju miješati s lijekom Norvir jer se njihovi učinci mogu pojačati ili oslabiti ako se uzimaju zajedno. U nekim će slučajevima Vaš liječnik možda ocijeniti potrebnim da obavite određene pretrage, da promijeni dozu ili da Vas redovito prati. Zato mu trebate reći ako uzimate bilo koji lijek, uključujući one koje ste sami nabavili, kao i biljne pripravke, no posebno je važno da ga obavijestite ako uzimate koji od ovih lijekova:

amfetamin ili derivate amfetamina;

antibiotike (npr. eritromicin, klaritromicin);

lijekove za rak (npr. afatinib, ceritinib, dasatinib, nilotinib, vinkristin, vinblastin);

antikoagulanse (npr. rivaroksaban, vorapaksar, varfarin);

antidepresive (npr. amitriptilin, dezipramin, fluoksetin, imipramin, nefazodon, nortriptilin, paroksetin, sertralin, trazodon);

protugljivične lijekove (npr. ketokonazol, itrakonazol);

antihistaminike (npr. loratidin, feksofenadin);

antiretrovirusne lijekove, uključujući inhibitore HIV-proteaza (amprenavir, atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, sakvinavir, tipranavir), nenukleozidne inhibitore reverzne transkriptaze (delavirdin, efavirenz, nevirapin) i druge (didanozin, maravirok, raltegravir, zidovudin);

lijek za liječenje tuberkuloze (bedakilin i delamanid);

antivirusni lijek za liječenje kronične infekcije virusom hepatitisa C (HCV) kod odraslih

(simeprevir);

lijek za tjeskobu, buspiron;

lijekove za astmu, teofilin, salmeterol;

atovakon, lijek koji se koristi za liječenje određenih vrsta upale pluća i malarije;

buprenorfin, koji se koristi za liječenje kronične boli;

bupropion, koji se koristi za odvikavanje od pušenja;

lijekove za epilepsiju (npr. karbamazepin, divalproeks, lamotrigin, fenitoin);

lijekove za srce (npr. dizopiramid, meksiletin i antagonisti kalcijevih kanala, poput amlodipina, diltiazema i nifedipina);

imunosupresive (npr. ciklosporin, takrolimus, everolimus);

morfin i njemu slične lijekove, koji se koriste za liječenje jake boli (npr. metadon, fentanil);

pilule za spavanje (npr. alprazolam, zolpidem) i midazolam u injekcijama;

trankvilizatore (npr. haloperidol, risperidon, tioridazin);

kolhicin, lijek za liječenje gihta.

Neke lijekove nikako ne smijete uzimati s lijekom Norvir. Oni su navedeni u dijelu 2, u odjeljku „Nemojte uzimati Norvir“.

Uzimanje hrane i pića s lijekom Norvir

Norvir se preporučuje uzimati s hranom.

Trudnoća i dojenje

Ako mislite da ste trudni ili planirate zatrudnjeti, vrlo je važno da o tome raspravite sa svojim liječnikom.

Postoji mnogo podataka o primjeni ritonavira (djelatni sastojak lijeka Norvir) tijekom trudnoće.

Trudnice su primale ritonavir nakon prva tri mjeseca trudnoće uglavnom u manjim dozama (kao pojačivač) zajedno s drugim inhibitorima proteaza. Čini se da Norvir ne povećava izglede za pojavu porođajnih nedostataka u usporedbi s općom populacijom.

Norvir se može izlučiti u majčino mlijeko. Da bi se izbjegao prijenos infekcije, majke s HIV-om ne smiju dojiti djecu.

Upravljanje vozilima i strojevima

Norvir može izazvati omaglicu. Ako Vam se to dogodi nemojte upravljati vozilima i strojevima.

3. Kako uzimati Norvir

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Uzmite ovaj lijek jednom ili dva puta na dan, svaki dan s hranom.

Norvir filmom obložene tablete moraju se progutati cijele i ne smiju se žvakati, lomiti ni drobiti.

Preporučene doze lijeka Norvir:

ako se Norvir koristi za pospješenje učinaka drugih lijekova za HIV, uobičajena doza za odrasle je 1 do 2 tablete jedanput ili dva puta na dan. Više potankosti o preporučenim dozama, uključujući doziranje u djece, naći ćete u uputi o lijeku za lijek u kombinaciji s kojim se Norvir daje.

ako Vam liječnik propiše punu dozu, odrasli će možda početi uzimati po 3 tablete ujutro i 3 tablete 12 sati kasnije, postupno povećavajući dozu tijekom razdoblja od najviše 14 dana, do pune doze od 6 tableta dva puta na dan (ukupno 1,200 mg dnevno). Liječenje djece (2 – 12 godina) počinje dozom manjom od te se i ona postupno povećava do one maksimalno dopuštene za njihovu težinu.

Liječnik će Vam objasniti koju dozu uzimati.

Norvir morate uzimati svaki dan kako bi se kontrolirao HIV, bez obzira na to koliko se bolje osjećate. Bude li Vas koja nuspojava sprječavala da uzimate Norvir prema uputi, odmah to recite svom liječniku. Za vrijeme dok traje proljev, liječnik će možda odlučiti da Vas treba dodatno motriti.

Uvijek imajte pri ruci dovoljno lijeka Norvir, tako da Vam ne ponestane. Kada putujete ili morate ostati u bolnici, uvijek pazite da imate dovoljno lijeka Norvir do pribavljanja nove zalihe.

Ako uzmete više lijeka Norvir nego što ste trebali

Uzmete li previše lijeka Norvir, mogu se javiti utrnulost, trnci ili osjećaj bockanja. Ako shvatite da ste uzeli više lijeka Norvir nego što je trebalo, javite se odmah svome liječniku ili hitnoj službi najbliže bolnice.

Ako ste zaboravili uzeti Norvir

Ako propustite dozu, uzmite tu propuštenu što prije. Ako je blizu vrijeme za uzimanje iduće doze, jednostavno uzmite tu iduću dozu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Norvir

Čak i ako se budete osjećali bolje, nemojte prestati uzimati Norvir a da se prethodno ne posavjetujete sa svojim liječnikom. Uzimanjem lijeka Norvir kao što je preporučeno imate najveće izglede odgoditi pojavu rezistencije na lijekove.

4. Moguće nuspojave

Tijekom terapije HIV-a moguće je povećanje tjelesne težine i povišenje razina lipida i glukoze u krvi. To je djelomično povezano s poboljšanim zdravljem i stilom života, dok je u slučaju lipida u krvi katkad povezano i s lijekovima za liječenje HIV-a. Vaš liječnik će obaviti provjeru tih promjena.

Kao i svi lijekovi, i Norvir može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Uz to, nuspojave lijeka Norvir, kada se koristi s drugim antiretrovirusnim lijekovima, ovise i o tim drugim lijekovima. Stoga je važno da pažljivo pročitate i dio o nuspojavama u uputama o lijeku za te druge lijekove.

Vrlo česte: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

bolu gornjem ili donjem dijelu želuca

osjećaj trnaca ili utrnulosti u dlanovima,

povraćanje

 

stopalima ili oko usana i ustiju

proljev (može biti težak)

osjećaj slabosti/umora

mučnina

loš okus u ustima

navale crvenila, osjećaj vrućine

oštećenje živaca koje može uzrokovati

glavobolja

 

slabost i bol

omaglica

svrbež

grlobolja

osip

kašalj

nadražen želudac ili probavne tegobe

Česte: mogu se javiti u do 1 na 10 osoba

alergijske reakcije, uključujući kožni osip (može biti crven, uzdignut, praćen svrbežom), jako oticanje kože i drugih tkiva

nesanica (insomnija)

tjeskoba

povišen kolesterol

povišeni trigliceridi

giht

krvarenje u želucu

upala jetre i žuta boja kože ili bjeloočnica

učestalije mokrenje

smanjena bubrežna funkcija

napadaji

snižene razine trombocita

žeđ (dehidracija)

neuobičajeno jake menstruacije

Manje česte: mogu se javiti u do 1 na 100 osoba

bol u zglobovima i leđima

vjetrovi (flatulencija)

gubitak apetita

ulceracija usta

bol, osjetljivost ili slabost mišića

vrućica

gubitak tjelesne težine

nalazi laboratorijskih pretraga: promjene nalaza krvnih pretraga (npr. biokemijskih pokazatelja i krvne slike)

smetenost

poteškoće u koncentraciji

nesvjestica

zamagljen vid

oticanje dlanova i stopala

visok krvni tlak

nizak krvni tlak i osjećaj nesvjestice pri uspravljanju

hladnoća u dlanovima i stopalima

akne

srčani udar

zatajenje bubrega

šećerna bolest

Rijetke: mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba

teška ili za život opasna kožna reakcija, uključujući pojavu mjehurića (Stevens- Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza)

ozbiljna alergijska reakcija (anafilaksija)

visoke razine šećera u krvi

Recite svome liječniku ako imate mučninu ili povraćate, ili ako imate bolove u želucu, jer to mogu biti znakovi upale gušterače. Također kažite liječniku ako se jave ukočenost i tupi bolovi i probadanje u zglobovima (osobito u kuku, koljenu ili ramenu) i otežano kretanje jer to mogu biti znakovi osteonekroze. Pogledajte i dio 2. Što morate znati prije nego što Vi ili Vaše dijete počnete uzimati Norvir.

U bolesnika s hemofilijom tipa A i B bilo je prijava pojačanog krvarenja za vrijeme uzimanja ovog lijeka ili drugih inhibitora proteaza. Dogodi li se to Vama, odmah potražite savjet liječnika.

U bolesnika koji su uzimali Norvir bilo je prijava poremećenih nalaza jetrene funkcije, hepatitisa (upala jetre) i rijetko žutice. Neki su bolesnici bolovali od drugih bolesti ili su uzimali druge lijekove.

U bolesnika s bolešću jetre ili hepatitisom može se bolest jetre pogoršati.

Bilo je prijava boli, osjetljivosti i slabosti u mišićima, posebno pri uzimanju lijekova za snižavanje kolesterola u kombinaciji s antiretrovirusnim lijekovima, uključujući inhibitore proteaza i analoge nukleozida. U rijetkim su slučajevima ti mišićni poremećaji bili ozbiljni (rabdomioliza). U slučaju

neobjašnjivih ili neprekidnih bolova, osjetljivosti, slabosti ili grčeva u mišićima, prestanite uzimati lijek i što prije se javite svome liječniku ili u hitnu službu najbliže bolnice.

Jave li se pri uzimanju lijeka Norvir bilo koji simptom koji upućuje na alergijsku reakciju, poput osipa, koprivnjače ili otežanog disanja, o tome što prije obavijestite svog liječnika.

Pogorša li se bilo koja nuspojava, ili ako zamijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, molimo javite se svome liječniku, ljekarniku ili hitnoj službi, a ako je riječ o hitnom slučaju, odmah potražite liječničku pomoć.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Norvir

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Norvir se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva čuvanje na posebnoj temperaturi. Čuvati u originalnoj boci radi zaštite od vlage.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Norvir sadrži

Djelatna tvar je ritonavir. Svaka filmom obložena tableta sadrži 100 mg ritonavira.

Drugi sastojci u tableti su: kopovidon, sorbitanlaurat, bezvodni kalcijev hidrogenfosfat, bezvodni, koloidni silicijev dioksid, natrijev stearilfumarat.

Ovojnicu tablete čine: hipromeloza, titanijev dioksid, makrogoli, hidroksipropilceluloza, talk, koloidni, bezvodni silicijev dioksid, polisorbat 80.

Kako Norvir izgleda i sadržaj pakiranja

Norvir filmom obložene tablete su bijele s utisnutim [Abbottov logo] i kodom “NK”.

Dostupne su tri veličine pakiranja Norvir tableta:

1 boca sa 30 tableta

1 boca sa 60 tableta

Višestruko pakiranje sadrži 3 boce od kojih svaka sadrži 30 filmom obloženih tableta (90 tableta)

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Norvir dolazi i u obliku oralne otopine koja sadrži 80 mg/ml ritonavira i u obliku praška za oralnu suspenziju koji sadrži 100 mg ritonavira.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Knollstrasse

67061 Ludwigshafen

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku molimo obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AbbVie SA

AbbVie UAB

Tél/Tel: +32 10 477811

Tel: + 370 5 205 3023

България

Luxembourg/Luxemburg

АбВи ЕООД

AbbVie SA

Teл.: + 359 2 90 30 430

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 10 477811

Česká republika

Magyarország

AbbVie s.r.o.

AbbVie Kft.

Tel: +420 233 098 111

Tel.: +36 1 455 8600

Danmark

Malta

AbbVie A/S

V.J.Salomone Pharma Limited

Tlf: + 45 72 30-20-28

Tel: + 356 22983201

Deutschland

Nederland

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

AbbVie B.V.

Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei)

Tel: + 31 (0)88 322 2843

 

Eesti

Norge

AbbVie Biopharmaceuticals GmbH Eesti filiaal

AbbVie AS

Tel: + 372 623 1011

Tlf: + 47 67 81 80 00

Ελλάδα

Österreich

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

AbbVie GmbH

Τηλ: +214 4165 555

España

Polska

AbbVie Spain, S.L.U.

AbbVie Polska Sp. z o.o.

Tel: + 34 9 1 384 0910

Tel: +48 22 372 78 00

France

Portugal

AbbVie

AbbVie, Lda..

Tél: +33 (0) 1 45 60 13 00

Tel: +351 (0)21 1908400

Hrvatska

România

AbbVie d.o.o.

AbbVie SRL

Tel: +385 (0)1 5625 501

Tel: +40 21 529 30 35

Ireland

Slovenija

AbbVie Limited

AbbVie Biofarmacevtska družbad.o.o.

Tel: + 353 (0) 1 4287900

Tel: + 386 (1) 32 08 060

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AbbVie s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5050 0777

Italia

Suomi/Finland

AbbVie S.r.l.

AbbVie OY

Tel: + 39 06 928921

Puh/Tel: + 358 (0) 10 2411 200

Κύπρος

Sverige

Lifepharma (ZAM) Ltd

AbbVie AB

Τηλ: +357 22 34 74 40

Tel: + 46 (0) 8 684 44 600

Latvija

United Kingdom

AbbVie SIA

AbbVie Ltd

Tel: + 371 67605000

Tel: + 44 (0) 1628 561090

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept