Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NovoEight (turoctocog alfa) – Uputa o lijeku - B02BD02

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNovoEight
ATK šifraB02BD02
Tvarturoctocog alfa
ProizvođačNovo Nordisk A/S

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

NovoEight 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

NovoEight 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

NovoEight 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

NovoEight 1500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

NovoEight 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

NovoEight 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

turoktokog alfa (humani koagulacijski faktor VIII (rDNK))

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je NovoEight i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati NovoEight

3.Kako primjenjivati NovoEight

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati NovoEight

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je NovoEight i za što se koristi

NovoEight sadrži djelatnu tvar turoktokog alfa, humani koagulacijski faktor VIII. Faktor VIII je protein koji se prirodno nalazi u krvi i pomaže pri zgrušavanju.

NovoEight se koristi za liječenje i sprječavanje epizoda krvarenja u bolesnika s hemofilijom A (prirođeni nedostatak faktora VIII) i može se primjenjivati u svim dobnim skupinama.

U bolesnika s hemofilijom A faktor VIII nedostaje ili nema ispravnu funkciju. NovoEight zamjenjuje taj ‘faktor VIII’ koji nedostaje ili ne djeluje pravilno te pomaže u stvaranju krvnih ugrušaka na mjestu krvarenja.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati NovoEight

Nemojte primjenjivati NovoEight:

ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6)

ako ste alergični na proteine hrčka.

Nemojte primijeniti NovoEight ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se svom liječniku prije nego primijenite ovaj lijek.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego primijenite NovoEight.

Iako se to rijetko događa, postoji mogućnost da dobijete anafilaktičku reakciju (tešku i iznenadnu alergijsku reakciju) na NovoEight. Rani znakovi alergijskih reakcija su osip, koprivnjača, urtike, svrbež po cijelom tijelu, oticanje usana i jezika, otežano disanje, piskanje pri disanju, stezanje u prsima, opće loše stanje i omaglica.

Ako se pojavi bilo koji od navedenih simptoma, odmah prekinite primjenu injekcije i obratite se svom liječniku.

Obratite se svom liječniku ako mislite da krvarenje nije kontrolirano dozom koju primate jer za to može biti nekoliko razloga. U nekih ljudi koji primjenjuju ovaj lijek mogu se razviti protutijela na faktor VIII (nazivaju se i inhibitorima faktora VIII). Inhibitori faktora VIII umanjuju djelotvornost lijeka NovoEight u sprječavanju ili kontroli krvarenja. Ako se to dogodi, možda ćete trebati veću dozu lijeka NovoEight ili drugi lijek za kontrolu krvarenja. Nemojte povećavati ukupnu dozu lijeka NovoEight kako biste kontrolirali krvarenje ako o tome niste razgovarali sa svojim liječnikom. Obavijestite liječnika ako ste prethodno liječeni lijekovima koji sadrže faktor VIII, osobito ako su se kod Vas razvili inhibitori, jer može postojati povećan rizik da se to ponovno dogodi.

Drugi lijekovi i NovoEight

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

NovoEight ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

NovoEight sadrži natrij

Nakon pripreme za primjenu ovaj lijek sadrži 28 mg natrija (7 mg/ml). Obratite se svom liječniku ako ste na prehrani s kontroliranim unosom natrija.

3.Kako primjenjivati NovoEight

Liječenje lijekom NovoEight započet će liječnik s iskustvom u liječenju bolesnika s hemofilijom A. Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ako niste sigurni.

Liječnik će izračunati dozu lijeka za Vas. Ona će ovisiti o Vašoj tjelesnoj težini i o tome za što se lijek primjenjuje.

Sprječavanje krvarenja

Uobičajena doza lijeka NovoEight je 20 do 50 internacionalnih jedinica (IU) po kg tjelesne težine. Injekcija se daje svaka 2 do 3 dana. U nekim slučajevima, osobito u mlađih bolesnika, injekcije će se možda morati primjenjivati češće ili u većim dozama.

Liječenje krvarenja

Doza lijeka NovoEight izračunava se na temelju tjelesne težine i razina faktora VIII koje se žele postići. Ciljne razine faktora VIII ovisit će o težini i mjestu krvarenja.

Primjena u djece i adolescenata

NovoEight se može primjenjivati u djece svake dobi. U djece (mlađe od 12 godina) možda će biti potrebne veće doze ili češće injekcije. Djeca (starija od 12 godina) i adolescenti mogu primjenjivati jednaku dozu kao i odrasli.

Kako se primjenjuje NovoEight

NovoEight se primjenjuje injekcijom u venu. Za više informacija pogledajte dio ‘Upute za uporabu lijeka NovoEight’.

Ako primijenite više lijeka NovoEight nego što ste trebali

Ako primijenite više lijeka NovoEight nego što ste trebali, odmah o tome obavijestite svog liječnika ili otiđite u bolnicu.

Ako ste zaboravili primijeniti NovoEight

Obratite se svom liječniku ako ste propustili dozu i ne znate kako je nadoknaditi.

Ako prestanete primjenjivati NovoEight

Ako prestanete primjenjivati NovoEight, možda više nećete biti zaštićeni od krvarenja ili trenutno krvarenje možda neće prestati. Nemojte prestati primjenjivati NovoEight bez savjetovanja s liječnikom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Kod primjene ovog lijeka mogu se javiti sljedeće nuspojave.

Ako se pojave teške i iznenadne alergijske reakcije (anafilaktičke reakcije) (vrlo rijetko), primjena injekcije mora se odmah prekinuti. Morate se odmah obratiti liječniku ako se pojavi neki od sljedećih ranih simptoma:

otežano disanje, nedostatak zraka ili piskanje pri disanju

stezanje u prsima

oticanje usana i jezika

osip, koprivnjača, urtike ili svrbež po cijelom tijelu

osjećaj omaglice ili gubitak svijesti

nizak krvni tlak (blijeda i hladna koža, ubrzani otkucaji srca).

Teški simptomi, uključujući otežano gutanje ili disanje te crvenilo ili oticanje lica ili ruku, zahtijevaju hitno liječenje.

Ako se pojavi teška alergijska reakcija, liječnik će Vam možda propisati drugi lijek.

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

nalazi krvi koji ukazuju na promjene u funkciji jetre

reakcije (crvenilo i svrbež) oko mjesta u koje ste injicirali lijek.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

osjećaj umora

glavobolja

osjećaj omaglice

poteškoće sa spavanjem (nesanica)

ubrzani otkucaji srca

povećan krvni tlak

osip

vrućica

osjećaj vrućine

ukočenost mišića

bol u mišićima

bol u nogama i rukama

oticanje nogu i stopala

bolest zglobova

modrice.

Dodatne nuspojave u djece i adolescenata

Nuspojave primijećene u djece i adolescenata jednake su onima primijećenima u odraslih.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati NovoEight

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog iza ‘Rok valjanosti’ na kutiji te na naljepnicama na bočici i napunjenoj štrcaljki. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Čuvati u hladnjaku (2ºC - 8ºC). Ne zamrzavati.

Prije pripreme za primjenu NovoEight prašak može se čuvati na sobnoj temperaturi (do najviše 30°C) tijekom jednokratnog razdoblja od najviše 9 mjeseci. Zabilježite datum početka čuvanja lijeka NovoEight na sobnoj temperaturi na kutiji lijeka. Nakon čuvanja na sobnoj temperaturi NovoEight se ne smije ponovno čuvati u hladnjaku.

NovoEight treba primijeniti odmah nakon što ste ga pripremili za primjenu. Ako ne možete odmah primijeniti pripremljenu otopinu lijeka NovoEight, morate je upotrijebiti unutar 4 sata ako je čuvate na sobnoj temperaturi (do 30°C), odnosno unutar 24 sata ako je čuvate na temperaturi od 2°C - 8°C. Pripremljeni lijek čuvajte u bočici. Ako se ne upotrijebi odmah, lijek možda neće više biti sterilan pa bi mogao izazvati infekciju. Nemojte čuvati otopinu bez savjetovanja s liječnikom.

Prašak u bočici je bijel ili žućkast prašak. Nemojte upotrijebiti prašak ako mu se boja promijenila.

Otopina pripremljena za primjenu mora biti bistra do blago opalescentna. Nemojte upotrijebiti ovaj lijek ako primijetite da je mutan ili da sadrži vidljive čestice.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svoga ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što NovoEight sadrži

Djelatna tvar je turoktokog alfa (humani koagulacijski faktor VIII (rDNK)). Jedna bočica lijeka NovoEight nominalno sadrži 250, 500, 1000, 1500, 2000 ili 3000 IU turoktokoga alfa.

Drugi sastojci su L-histidin, saharoza, polisorbat 80, natrijev klorid, L-metionin, kalcijev klorid dihidrat, natrijev hidroksid i kloridna kiselina.

Sastojak u otapalu je natrijev klorid 9 mg/ml.

Nakon pripreme s priloženim otapalom (otopina za injekciju natrijeva klorida 9 mg/ml (0,9%)) pripremljena otopina za injekciju sadrži 62,5, 125, 250, 375, 500 ili 750 IU turoktokoga alfa po ml (u skladu s jačinom turoktokoga alfa, tj. jačinom od 250, 500, 1000, 1500, 2000 ili 3000 IU).

Kako NovoEight izgleda i sadržaj pakiranja

NovoEight je dostupan u pakiranjima koja sadrže 250, 500, 1000, 1500, 2000 ili 3000 IU.

Jedno pakiranje lijeka NovoEight sadrži bočicu s bijelim ili žućkastim praškom, napunjenu štrcaljku s 4 ml bistre i bezbojne otopine, potisni klip i nastavak za bočicu.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Danska

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Upute za uporabu lijeka NovoEight

PRIJE PRIMJENE LIJEKA NOVOEIGHT PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE.

NovoEight dolazi u obliku praška. Prije injiciranja (primjene) mora biti pripremljen s otapalom koje se nalazi u štrcaljki. Otapalo je 0,9%-tna otopina natrijeva klorida (9 mg/ml). Pripremljeni NovoEight mora biti injiciran u venu (intravenska injekcija). Pribor u ovome pakiranju namijenjen je za pripremu i injiciranje lijeka NovoEight.

Trebat će Vam i infuzijski set (cjevčica i leptirasta igla), sterilni alkoholni tupferi, gaze i flasteri. Ovaj pribor nije uključen u pakiranje lijeka NovoEight.

Nemojte koristiti pribor ako niste s liječnikom ili medicinskom sestrom prošli odgovarajuću edukaciju.

Uvijek operite ruke i pobrinite se da područje oko Vas bude čisto.

Kada pripremate i injicirate lijek izravno u venu, važno je koristiti čistu tehniku bez mikroorganizama (aseptička tehnika). Nepravilnom tehnikom u krvotok se mogu unijeti mikroorganizmi, koji mogu uzrokovati infekciju krvi.

Nemojte otvarati pribor dok niste spremni da ga primijenite.

Nemojte koristiti pribor ako je pao ili ako je oštećen. Umjesto toga upotrijebite novo pakiranje.

Nemojte koristiti pribor ako mu je istekao rok valjanosti. Umjesto toga upotrijebite novo pakiranje. Rok valjanosti otisnut je iza ‘Rok valjanosti’ na kutiji, bočici, nastavku za bočicu i napunjenoj štrcaljki.

Nemojte koristiti pribor ako mislite da je onečišćen. Umjesto toga upotrijebite novo pakiranje.

Nemojte bacati u otpad niti jedan predmet dok ne injicirate pripremljenu otopinu. Pribor je namijenjen samo za jednokratnu uporabu.

Sadržaj

Pakiranje sadrži:

1 bočicu s NovoEight praškom

1 nastavak za bočicu

1 napunjenu štrcaljku s otapalom

1 potisni klip (smješten je ispod štrcaljke)

Pregled

Bočica s NovoEight praškom

Nastavak za bočicu

Plastični zatvarač Gumeni čepZaštitni omot

(ispod plastičnog zatvarača)

 

 

Šiljak

Zaštitni

 

 

(ispod zaštitnog papira)

papir

 

 

Napunjena štrcaljka s otapalom

 

Vrh štrcaljke

Skala

Klip

Potisni klip

(ispod zatvarača

 

 

štrcaljke)

 

Navoj

Široki

gornji dio

Zatvarač štrcaljke

1. Pripremite bočicu i štrcaljku

Uzmite onoliki broj NovoEight

pakiranja koliko trebate.

A

Provjerite rok valjanosti.

Provjerite naziv, jačinu i boju na pakiranju kako biste bili sigurni da sadrži odgovarajući lijek.

Operite ruke i dobro ih osušite čistim ručnikom ili na zraku.

Izvadite bočicu, nastavak za bočicu i napunjenu štrcaljku iz kutije. Potisni klip ostavite u kutiji.

Bočica i napunjena štrcaljka trebaju postići sobnu temperaturu. To možete postići držeći ih u rukama sve dok ne osjetite da su tople kao i Vaše ruke.

Ne koristite nikakav drugi način za zagrijavanje bočice i napunjene štrcaljke.

Uklonite plastični zatvarač s bočice.

B

 

Ako plastični zatvarač nije dobro

 

 

pričvršćen ili nedostaje, nemojte

 

 

koristiti bočicu.

 

Obrišite gumeni čep sterilnim alkoholnim tupferom i pričekajte nekoliko sekundi da se osuši na zraku prije uporabe kako biste bili sigurni da je broj mikroorganizama sveden na najmanju moguću mjeru.

Ne dirajte gumeni čep prstima jer na taj način možete prenijeti mikroorganizme.

2.Pričvrstite nastavak za bočicu

Uklonite zaštitni papir s nastavka za

C

 

bočicu.

 

 

Ako zaštitni papir nije u potpunosti

 

 

pričvršćen ili je oštećen, nemojte

 

 

koristiti nastavak za bočicu.

 

 

Nemojte prstima vaditi nastavak za

 

 

bočicu iz zaštitnog omota. Ako

 

 

dotaknete šiljak na nastavku za bočicu,

 

 

može doći do prijenosa

 

 

mikroorganizama s Vaših prstiju.

 

Stavite bočicu na ravnu i čvrstu

D

 

podlogu.

 

Preokrenite zaštitni omot i pričvrstite nastavak za bočicu na bočicu.

Kad ste ga pričvrstili, nemojte odvajati nastavak za bočicu s bočice.

Lagano stisnite zaštitni omot palcem i

E

 

kažiprstom kako je prikazano.

 

 

Skinite zaštitni omot s nastavka za

 

 

bočicu.

 

 

Nemojte podići nastavak za bočicu s

 

 

bočice kad skidate zaštitni omot.

 

3. Pričvrstite potisni klip na štrcaljku

Uhvatite potisni klip za široki gornji dio i izvadite ga iz kutije. Nemojte dodirivati bočne stranice niti navoj potisnog klipa. Ako dotaknete bočne stranice ili navoj, može doći do prijenosa mikroorganizama s Vaših prstiju.

Odmah spojite potisni klip sa

F

 

štrcaljkom tako da ga navijate u smjeru

 

 

 

kazaljke na satu u klip koji se nalazi u

 

 

napunjenoj štrcaljki, sve dok ne

 

 

osjetite otpor.

 

Uklonite zatvarač štrcaljke s

G

 

napunjene štrcaljke savijajući ga

 

 

prema dolje dok se perforirani dio ne

 

 

odvoji.

 

 

Nemojte dodirnuti vrh štrcaljke

 

 

ispod zatvarača štrcaljke. Ako

 

 

dotaknete vrh štrcaljke, može doći do

 

 

prijenosa mikroorganizama s Vaših

 

 

prstiju.

 

 

Ako zatvarač štrcaljke nije dobro

 

 

pričvršćen ili nedostaje, nemojte

 

 

koristiti napunjenu štrcaljku.

 

 

 

 

Čvrsto navijte napunjenu štrcaljku

H

 

na nastavak za bočicu dok ne osjetite

 

 

otpor.

 

4. Pripremite prašak s otapalom

I

Držite napunjenu štrcaljku lagano nagnutu s bočicom prema dolje.

Pritisnite potisni klip kako biste cjelokupno otapalo ubrizgali u bočicu.

Pritisnite potisni klip do kraja i

J

 

nježno vrtite bočicu dok se sav prašak

 

 

ne otopi.

 

 

Bočicu nemojte tresti jer će to

 

 

izazvati pjenjenje.

 

Pregledajte pripremljenu otopinu.

Mora biti bistra do blago opalescentna (blago zamućena). Ako primijetite vidljive čestice ili promjenu boje, nemojte koristiti otopinu. Umjesto toga upotrijebite novo pakiranje.

Preporučuje se primijeniti NovoEight odmah nakon pripreme za primjenu. Naime, ako se ne primijeni odmah, lijek možda više neće biti sterilan pa bi mogao uzrokovati infekcije.

Ako ne možete odmah primijeniti pripremljenu otopinu lijeka NovoEight, morate je upotrijebiti unutar 4 sata ako je čuvate na sobnoj temperaturi (do 30°C), odnosno unutar 24 sata ako je čuvate na temperaturi od 2°C - 8°C. Pripremljeni lijek čuvajte u bočici.

Pripremljenu otopinu lijeka NovoEight ne smijete zamrzavati niti čuvati u štrcaljkama. Ne čuvajte otopinu bez savjetovanja s liječnikom.

Pripremljenu otopinu lijeka NovoEight držite podalje od izravne svjetlosti.

Ako za dozu trebate više od jedne bočice, ponovite korake A do J s dodatnim bočicama, nastavcima za bočicu i napunjenim štrcaljkama dok ne dobijete potrebnu dozu.

Držite potisni klip pritisnutim do

K

 

kraja.

 

Okrenite štrcaljku s bočicom naopako.

Prestanite pritiskati potisni klip i pustite ga da se samostalno pomiče unatrag dok pripremljena otopina ne ispuni štrcaljku.

Lagano povucite potisni klip prema dolje kako biste uvukli pripremljenu otopinu u štrcaljku.

Ako trebate samo dio sadržaja bočice, pomoću skale na štrcaljki odredite koliko pripremljene otopine ćete izvući, u skladu s uputama koje ste dobili od liječnika ili medicinske sestre.

Ako se u bilo kojem trenutku u štrcaljki pojavi previše zraka, ubrizgajte ga natrag u bočicu.

Dok držite bočicu okrenutu naopako, lagano lupnite štrcaljku kako bi se mjehurići zraka podigli na vrh.

Polako pritišćite potisni klip dok svi mjehurići zraka ne izađu.

Odvijte nastavak za bočicu s

L

 

bočicom.

 

Nemojte dodirivati vrh štrcaljke.

Ako dotaknete vrh štrcaljke, može doći do prijenosa mikroorganizama s Vaših prstiju.

5. Injicirajte pripremljenu otopinu

NovoEight je sada spreman za injiciranje u venu.

Injicirajte pripremljenu otopinu u skladu s uputama koje ste dobili od liječnika ili medicinske sestre.

Injicirajte polako tijekom 2 do 5 minuta.

NovoEight se ne smije miješati s drugim intravenskim infuzijskim otopinama ili lijekovima.

Injiciranje lijeka NovoEight putem konektora za primjenu bez igle za intravenske (i.v.) katetere:

Oprez: Napunjena štrcaljka izrađena je od stakla i oblikovana da bude kompatibilna sa standardnim luer-lock nastavcima. Neki konektori za primjenu bez igle s unutarnjim šiljkom nisu kompatibilni s napunjenom štrcaljkom. Ova inkompatibilnost može onemogućiti primjenu lijeka i/ili dovesti do oštećenja konektora za primjenu bez igle.

Injiciranje otopine putem pomagala za centralni venski pristup (CVAD, engl. central venous access device) kao što su centralni venski kateter ili potkožni port:

Koristite tehniku koja osigurava čistu primjenu bez mikroorganizama (aseptična tehnika). Slijedite upute o pravilnoj uporabi Vašeg konektora i CVAD-a u suradnji s liječnikom ili medicinskom sestrom.

Injiciranje u CVAD možda će zahtijevati uporabu sterilne plastične štrcaljke od 10 ml za uvlačenje pripremljene otopine. To treba učiniti odmah nakon koraka J.

Ako CVAD liniju treba isprati prije ili nakon injekcije lijeka NovoEight, upotrijebite otopinu za injekciju natrijeva klorida od 9 mg/ml.

Odlaganje otpada

M

Nakon injiciranja, oprezno bacite u otpad neiskorištenu otopinu lijeka

NovoEight, štrcaljku s infuzijskim setom, bočicu s nastavkom za bočicu i drugi otpadni materijal, u skladu s uputama koje ste dobili od ljekarnika.

Ne bacajte u obični kućni otpad.

Nemojte razdvajati pribor prije bacanja u otpad.

Pribor nemojte ponovno koristiti.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept