Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NovoSeven (eptacog alfa (activated)) – Označavanje - B02BD08

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNovoSeven
ATK šifraB02BD08
Tvareptacog alfa (activated)
ProizvođačNovo Nordisk A/S

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Tekst na vanjskoj kutiji

1.NAZIV LIJEKA

NovoSeven 1 mg

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju eptakog alfa (aktivirani)

2.NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

eptakog alfa (aktivirani) 1 mg/bočici (50 KIU/bočici), 1 mg/ml nakon pripreme otopine za primjenu

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, glicilglicin, polisorbat 80, manitol, saharoza, metionin, histidin, voda za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Svako pakiranje sadrži: 1 bočicu s praškom

1 bočicu s otapalom

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu. Za jednokratnu primjenu.

Preporučuje se primijeniti odmah nakon pripreme otopine za primjenu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti/

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 25°C. Ne zamrzavati.

Čuvati zaštićeno od svjetlosti.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Danska

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/96/006/004

13.BROJ SERIJE

Serija:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

NovoSeven 1 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Tekst na vanjskoj kutiji

1. NAZIV LIJEKA

NovoSeven 1 mg

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju eptakog alfa (aktivirani)

2. NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

eptakog alfa (aktivirani) 1 mg/bočici (50 KIU/bočici), 1 mg/ml nakon pripreme otopine za primjenu

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, glicilglicin, polisorbat 80, manitol, saharoza, metionin, histidin, voda za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Svako pakiranje sadrži: 1 bočicu s praškom

1 napunjenu štrcaljku s otapalom i zasebnim potisnim klipom

1 nastavak za bočicu za pripremu otopine za primjenu

5. NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu. Za jednokratnu primjenu.

Preporučuje se primijeniti odmah nakon pripreme otopine za primjenu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti/

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 25°C. Ne zamrzavati.

Čuvati zaštićeno od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Danska

12. BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/96/006/008

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

NovoSeven 1 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Naljepnica za bočicu s praškom

1. NAZIV LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

NovoSeven 1 mg Prašak za injekciju eptakog alfa (aktivirani) i.v.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Za jednokratnu injekciju.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti/

4.BROJ SERIJE

Serija:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 mg

6.DRUGO

Novo Nordisk A/S

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Naljepnica za bočicu s otapalom

1. NAZIV LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za NovoSeven

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti/

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1,1 ml

6. DRUGO

Novo Nordisk A/S

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Naljepnica za napunjenu štrcaljku s otapalom

1. NAZIV LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za NovoSeven

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti/

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 ml

6. DRUGO

3 ml

Novo Nordisk A/S

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Tekst na vanjskoj kutiji

1. NAZIV LIJEKA

NovoSeven 2 mg

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju eptakog alfa (aktivirani)

2. NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

eptakog alfa (aktivirani) 2 mg/bočici (100 KIU/bočici), 1 mg/ml nakon pripreme otopine za primjenu

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, glicilglicin, polisorbat 80, manitol, saharoza, metionin, histidin, voda za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Svako pakiranje sadrži: 1 bočicu s praškom

1 bočicu s otapalom

5. NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu. Za jednokratnu primjenu.

Preporučuje se primijeniti odmah nakon pripreme otopine za primjenu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti/

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Ne zamrzavati.

Čuvati zaštićeno od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Danska

12. BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/96/006/005

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

NovoSeven 2 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Tekst na vanjskoj kutiji

1. NAZIV LIJEKA

NovoSeven 2 mg

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju eptakog alfa (aktivirani)

2. NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

eptakog alfa (aktivirani) 2 mg/bočici (100 KIU/bočici), 1 mg/ml nakon pripreme otopine za primjenu

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, glicilglicin, polisorbat 80, manitol, saharoza, metionin, histidin, voda za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Svako pakiranje sadrži: 1 bočicu s praškom

1 napunjenu štrcaljku s otapalom i zasebnim potisnim klipom

1 nastavak za bočicu za pripremu otopine za primjenu

5. NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu. Za jednokratnu primjenu.

Preporučuje se primijeniti odmah nakon pripreme otopine za primjenu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti/

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 25°C. Ne zamrzavati.

Čuvati zaštićeno od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Danska

12. BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/96/006/009

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

NovoSeven 2 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Naljepnica za bočicu s praškom

1. NAZIV LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

NovoSeven 2 mg Prašak za injekciju eptakog alfa (aktivirani) i.v.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Za jednokratnu injekciju.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti/

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

2 mg

6. DRUGO

Novo Nordisk A/S

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Naljepnica za bočicu s otapalom

1. NAZIV LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za NovoSeven

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti/

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

2,1 ml

6. DRUGO

Novo Nordisk A/S

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Naljepnica za napunjenu štrcaljku s otapalom

1. NAZIV LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za NovoSeven

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti/

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

2 ml

6. DRUGO

3 ml

Novo Nordisk A/S

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Tekst na vanjskoj kutiji

1. NAZIV LIJEKA

NovoSeven 5 mg

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju eptakog alfa (aktivirani)

2. NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

eptakog alfa (aktivirani) 5 mg/bočici (250 KIU/bočici), 1 mg/ml nakon pripreme otopine za primjenu

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, glicilglicin, polisorbat 80, manitol, saharoza, metionin, histidin, voda za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Svako pakiranje sadrži: 1 bočicu s praškom

1 bočicu s otapalom

5. NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu. Za jednokratnu primjenu.

Preporučuje se primijeniti odmah nakon pripreme otopine za primjenu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti/

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Ne zamrzavati.

Čuvati zaštićeno od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Danska

12. BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/96/006/006

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

NovoSeven 5 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Tekst na vanjskoj kutiji

1. NAZIV LIJEKA

NovoSeven 5 mg

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju eptakog alfa (aktivirani)

2. NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

eptakog alfa (aktivirani) 5 mg/bočici (250 KIU/bočici), 1 mg/ml nakon pripreme otopine za primjenu

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, glicilglicin, polisorbat 80, manitol, saharoza, metionin, histidin, voda za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Svako pakiranje sadrži: 1 bočicu s praškom

1 napunjenu štrcaljku s otapalom i zasebnim potisnim klipom

1 nastavak za bočicu za pripremu otopine za primjenu

5. NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu. Za jednokratnu primjenu.

Preporučuje se primijeniti odmah nakon pripreme otopine za primjenu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti/

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 25°C. Ne zamrzavati.

Čuvati zaštićeno od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Danska

12. BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/96/006/010

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

NovoSeven 5 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Naljepnica za bočicu s praškom

1. NAZIV LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

NovoSeven 5 mg Prašak za injekciju eptakog alfa (aktivirani) i.v.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Za jednokratnu injekciju.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti/

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

5 mg

6. DRUGO

Novo Nordisk A/S

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Naljepnica za bočicu s otapalom

1. NAZIV LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za NovoSeven

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti/

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

5,2 ml

6. DRUGO

Novo Nordisk A/S

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Naljepnica za napunjenu štrcaljku s otapalom

1. NAZIV LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za NovoSeven

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti/

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

5 ml

6. DRUGO

10 ml

Novo Nordisk A/S

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Tekst na vanjskoj kutiji

1. NAZIV LIJEKA

NovoSeven 8 mg

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju eptakog alfa (aktivirani)

2. NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

eptakog alfa (aktivirani) 8 mg/bočici (400 KIU/bočici), 1 mg/ml nakon pripreme otopine za primjenu

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, glicilglicin, polisorbat 80, manitol, saharoza, metionin, histidin, voda za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Svako pakiranje sadrži: 1 bočicu s praškom

1 bočicu s otapalom

5. NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu. Za jednokratnu primjenu.

Preporučuje se primijeniti odmah nakon pripreme otopine za primjenu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti/

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Ne zamrzavati.

Čuvati zaštićeno od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Danska

12. BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/96/006/007

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

NovoSeven 8 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Tekst na vanjskoj kutiji

1. NAZIV LIJEKA

NovoSeven 8 mg

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju eptakog alfa (aktivirani)

2. NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

eptakog alfa (aktivirani) 8 mg/bočici (400 KIU/bočici), 1 mg/ml nakon pripreme otopine za primjenu

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, glicilglicin, polisorbat 80, manitol, saharoza, metionin, histidin, voda za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Svako pakiranje sadrži: 1 bočicu s praškom

1 napunjenu štrcaljku s otapalom i zasebnim potisnim klipom

1 nastavak za bočicu za pripremu otopine za primjenu

5. NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu. Za jednokratnu primjenu.

Preporučuje se primijeniti odmah nakon pripreme otopine za primjenu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti/

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 25°C. Ne zamrzavati.

Čuvati zaštićeno od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Danska

12. BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/96/006/011

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

NovoSeven 8 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Naljepnica za bočicu s praškom

1. NAZIV LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

NovoSeven 8 mg Prašak za injekciju eptakog alfa (aktivirani) i.v.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Za jednokratnu injekciju.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti/

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

8 mg

6. DRUGO

Novo Nordisk A/S

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Naljepnica za bočicu s otapalom

1. NAZIV LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za NovoSeven

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti/

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

8,1 ml

6. DRUGO

Novo Nordisk A/S

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Naljepnica za napunjenu štrcaljku s otapalom

1. NAZIV LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za NovoSeven

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti/

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

8 ml

6. DRUGO

10 ml

Novo Nordisk A/S

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept