Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nuedexta (dextromethorphan / quinidine) – Označavanje - N07XX59

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNuedexta
ATK šifraN07XX59
Tvardextromethorphan / quinidine
ProizvođačJenson Pharmaceutical Services Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA BOČICU (60 tvrdih kapsula) – NUEDEXTA 15 mg/9 mg kapsule

1. NAZIV LIJEKA

NUEDEXTA 15 mg/9 mg tvrde kapsule

dekstrometorfan / kinidin

2. NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

Jedna kapsula sadrži 15,41 mg dekstrometorfana u obliku dekstrometorfanhidrobromid monohidrata i 8,69 mg kinidina u obliku kinidinsulfat dihidrata.

 

 

 

 

 

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

odobren

 

 

 

Sadrži laktozu. Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

 

 

 

 

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

60 tvrdih kapsula

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

više

 

 

Primjena kroz usta

 

 

 

Lijek

 

 

 

6.

POSEBNO UPOZORENJEkojiO ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Jenson Pharmaceutical Services Limited

Carradine House, 237 Regents Park Road

N3 3LF London

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET)

EU/1/13/833/001

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM

višePISMUNUEDEXTA 15 mg/9 mg

Lijek

koji

 

nije

odobren

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU NALJEPNICA NA BOČICI (60 tvrdih kapsula) – NUEDEXTA 15 mg/9 mg kapsule

1. NAZIV LIJEKA

NUEDEXTA 15 mg/9 mg tvrde kapsule

dekstrometorfan / kinidin

2. NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

Jedna kapsula sadrži 15,41 mg dekstrometorfana u obliku dekstrometorfan hidrobromid monohidrata i 8,69 mg kinidina u obliku kinidinsulfat dihidrata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu. Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

nije

odobren

 

 

 

60 tvrdih kapsula

 

 

 

 

5.

 

više

 

 

 

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

 

koji

 

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

 

 

 

Primjena kroz usta

6.POSEBNO UPOZORENJELijek O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Jenson Pharmaceutical Services Limited

Carradine House, 237 Regents Park Road

N3 3LF London

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET)

EU/1/13/833/001

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM

Lijek

koji

 

 

nije

odobren

više

 

PISMU

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA BOČICU (60 tvrdih kapsula) – NUEDEXTA 23 mg/9 mg kapsule

1. NAZIV LIJEKA

NUEDEXTA 23 mg/9 mg tvrde kapsule

dekstrometorfan / kinidin

2. NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

Jedna kapsula sadrži 23,11 mg dekstrometorfana u obliku dekstrometorfanhidrobromid monohidrata i 8,69 mg kinidina u obliku kinidinsulfat dihidrata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu. Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

nije

odobren

 

 

 

60 tvrdih kapsula

 

 

 

 

5.

 

više

 

 

 

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

 

koji

 

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

 

 

 

Primjena kroz usta

6.POSEBNO UPOZORENJELijek O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Jenson Pharmaceutical Services Limited

Carradine House, 237 Regents Park Road

N3 3LF London

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET)

EU/1/13/833/003

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM

NUEDEXTA 23 mg/9 mg

koji

Lijek

 

 

nije

odobren

više

 

PISMU

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU NALJEPNICA NA BOČICI (60 tvrdih kapsula) – NUEDEXTA 23 mg/9 mg kapsule

1. NAZIV LIJEKA

NUEDEXTA 23 mg/9 mg tvrde kapsule

dekstrometorfan / kinidin

2. NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

Jedna kapsula sadrži 23,11 mg dekstrometorfana u obliku dekstrometorfanhidrobromid monohidrata i 8,69 mg kinidina u obliku kinidinsulfat dihidrata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu. Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

nije

odobren

 

 

 

60 tvrdih kapsula

 

 

 

 

5.

 

više

 

 

 

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

 

koji

 

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

 

 

 

Primjena kroz usta

6.POSEBNO UPOZORENJELijek O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Jenson Pharmaceutical Services Limited

Carradine House, 237 Regents Park Road

N3 3LF London

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET)

EU/1/13/833/003

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM

Lijek

koji

 

 

nije

odobren

više

 

PISMU

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA – NUEDEXTA 15 mg/9 mg kapsule: PAKIRANJE OD 13 KAPSULA

1. NAZIV LIJEKA

NUEDEXTA 15 mg/9 mg tvrde kapsule

dekstrometorfan / kinidin

2. NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

Jedna kapsula sadrži 15,41 mg dekstrometorfana u obliku dekstrometorfanhidrobromid monohidrata i 8,69 mg kinidina u obliku kinidinsulfat dihidrata.

 

 

 

 

 

 

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

odobren

 

 

 

Sadrži laktozu. Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

 

 

 

 

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

13 tvrdih kapsula

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

više

 

 

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

 

 

 

Primjena kroz usta

koji

 

 

 

Vađenje kapsule:

 

 

 

6.POSEBNO UPOZORENJELijek O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Jenson Pharmaceutical Services Limited

Carradine House, 237 Regents Park Road

N3 3LF London

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET)

EU/1/13/833/002

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM

NUEDEXTA 15 mg/9 mg

koji

 

Lijek

 

 

nije

odobren

više

 

 

 

PISMU

 

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP OMOT BLISTERA (13 tvrdih kapsula) – NUEDEXTA 15 mg/9 mg kapsule

1. NAZIV LIJEKA

NUEDEXTA 15 mg/9 mg tvrde kapsule

dekstrometorfan / kinidin

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Jenson Pharmaceutical Services Limited

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

1. do 7. DAN

 

1. dan

 

2. dan

 

3. dan

Lijek

4. dan

 

5. dan

 

6. dan

 

7. dan

 

 

 

nije

odobren

 

više

 

koji

 

 

 

 

 

OD 8. DANA

8.dan

9.dan

10.dan

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept