Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nulojix (belatacept) – Označavanje - L04AA28

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNulojix
ATK šifraL04AA28
Tvarbelatacept
ProizvođačBristol-Myers Squibb Pharma EEIG

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

NULOJIX 250 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju belatacept

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica sadrži 250 mg belatacepta.

Nakon rekonstitucije , jedan ml koncentrata sadrži 25 mg belatacepta.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: saharoza, natrijev dihidrogenfosfat hidrat, natrijev klorid, a za prilagodbu pH natrijev hidroksid i kloridna kiselina. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

1bočica

1štrcaljka

2bočice

2štrcaljke

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za jednokratnu primjenu.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu u venu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Za rekonstituciju i razrjeđivanje upotrijebite samo priloženu štrcaljku.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Pogledajte Uputu o lijeku za rok valjanosti nakon rekonstitucije i razrjeđivanja.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Odbacite svu neupotrijebljenu otopinu.

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park - Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH – Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/694/001

EU/1/11/694/002

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU NALJEPNICA NA BOČICI

1. NAZIV LIJEKA

NULOJIX 250 mg prašak za koncentrat belatacept

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica sadrži 250 mg belatacepta.

Nakon rekonstitucije , jedan ml koncentrata sadrži 25 mg belatacepta.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: saharoza, natrijev dihidrogenfosfat hidrat, natrijev klorid, a za prilagodbu pH natrijev hidroksid i kloridna kiselina. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za koncentrat. 250 mg

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za jednokratnu primjenu.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu u venu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Za rekonstituciju i razrjeđivanje upotrijebite samo priloženu štrcaljku.

8. ROK VALJANOSTI

EXP

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Odbacite svu neupotrijebljenu otopinu.

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park - Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH – Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/694/001

EU/1/11/694/002

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

NULOJIX kartica s upozorenjima za bolesnika

U sklopu liječenja primate vrlo jaki lijek koji potiskuje funkciju obrambenog sustava tijela. Od 4. tjedna nakon presađivanja organa primat ćete terapiju lijekom NULOJIX svaka 4 tjedna. Redovita primjena lijeka NULOJIX od ključne je važnosti za rad presađenog bubrega.

Detaljnije informacije o koristima, rizicima i mjerama opreza kod primjene lijeka NULOJIX navedene su u Sažetku opisa svojstava lijeka za zdravstvene radnike i Uputi o lijeku za bolesnike. Važno je da, zbog dodatnih informacija, pročitate cijelu Uputu o lijeku.

Uzimajte sve lijekove prema uputama liječnika.

Pazite da prilikom svakog posjeta zdrastvenom radniku uvijek sa sobom donesete ovu karticu i popis svih drugih lijekova koje uzimate.

Vrlo je važno da dođete na sve dogovorene termine primanja lijeka NULOJIX.

Datumi primanja lijeka NULOJIX:

Početak primjene (dan presađivanja):_______________

Prethodna primjena:

_________________________

Datum sljedeće primjene:____________________

Ime pacijenta:_______________________

Ime liječnika:_______________________

Telefonski broj liječnika:_______________________

U slučaju prekida primjene lijeka NULOJIX, sačuvajte ovu karticu još sljedeća 3 mjeseca.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept