Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Numient (levodopa / carbidopa) – Označavanje - N04BA02

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNumient
ATK šifraN04BA02
Tvarlevodopa / carbidopa
ProizvođačImpax Laboratories Ireland Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA/KARTON

1.NAZIV LIJEKA

Numient 95 mg/23,75 mg tvrde kapsule s prilagođenim oslobađanjem Numient 145 mg/36,25 mg tvrde kapsule s prilagođenim oslobađanjem Numient 195 mg/48,75 mg tvrde kapsule s prilagođenim oslobađanjem Numient 245 mg/61,25 mg tvrde kapsule s prilagođenim oslobađanjem levodopa/karbidopa

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka kapsula sadrži 95 mg levodope i 23,75 mg karbidope (u obliku hidrata). Svaka kapsula sadrži 145 mg levodope i 36,25 mg karbidope (u obliku hidrata) Svaka kapsula sadrži 195 mg levodope i 48,75 mg karbidope (u obliku hidrata) Svaka kapsula sadrži 245 mg levodope i 61,25 mg karbidope (u obliku hidrata)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

25 tvrdih kapsula s prilagođenim oslobađanjem

100 tvrdih kapsula s prilagođenim oslobađanjem

240 tvrdih kapsula s prilagođenim oslobađanjem

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

Progutati cijele, ne žvakati.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Nakon otvaranja bočice upotrijebiti u roku od 60 dana.

Otvoreno:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30 °C. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Impax Laboratories Ireland Limited

56 Fitzwilliam Square

Dublin 2

Irska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Numient 95 mg/23,75 mg tvrde kapsule s prilagođenim oslobađanjem

EU/1/15/1044/001 (25 tvrdih kapsula s prilagođenim oslobađanjem)

EU/1/15/1044/002 (100 tvrdih kapsula s prilagođenim oslobađanjem)

EU/1/15/1044/003 (240 tvrdih kapsula s prilagođenim oslobađanjem)

Numient 145 mg/36,25 mg tvrde kapsule s prilagođenim oslobađanjem

EU/1/15/1044/004 (25 tvrdih kapsula s prilagođenim oslobađanjem)

EU/1/15/1044/005 (100 tvrdih kapsula s prilagođenim oslobađanjem)

EU/1/15/1044/006 (240 tvrdih kapsula s prilagođenim oslobađanjem)

Numient 195 mg/48,75 mg tvrde kapsule s prilagođenim oslobađanjem

EU/1/15/1044/007 (25 tvrdih kapsula s prilagođenim oslobađanjem)

EU/1/15/1044/008 (100 tvrdih kapsula s prilagođenim oslobađanjem)

EU/1/15/1044/009 (240 tvrdih kapsula s prilagođenim oslobađanjem)

Numient 245 mg/61,25 mg tvrde kapsule s prilagođenim oslobađanjem

EU/1/15/1044/010 (25 tvrdih kapsula s prilagođenim oslobađanjem)

EU/1/15/1044/011 (100 tvrdih kapsula s prilagođenim oslobađanjem)

EU/1/15/1044/012 (240 tvrdih kapsula s prilagođenim oslobađanjem)

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Numient 95/23,75 mg

Numient 145/36,25 mg

Numient 195/48,75 mg

Numient 245/61,25 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

BOCA/HDPE

1. NAZIV LIJEKA

Numient 95 mg/23,75 mg tvrde kapsule s prilagođenim oslobađanjem Numient 145 mg/36,25 mg tvrde kapsule s prilagođenim oslobađanjem Numient 195 mg/48,75 mg tvrde kapsule s prilagođenim oslobađanjem Numient 245 mg/61,25 mg tvrde kapsule s prilagođenim oslobađanjem levodopa/karbidopa

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka kapsula sadrži 95 mg levodope i 23,75 mg karbidope (u obliku hidrata) Svaka kapsula sadrži 145 mg levodope i 36,25 mg karbidope (u obliku hidrata) Svaka kapsula sadrži 195 mg levodope i 48,75 mg karbidope (u obliku hidrata) Svaka kapsula sadrži 245 mg levodope i 61,25 mg karbidope (u obliku hidrata)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

25 tvrdih kapsula s prilagođenim oslobađanjem

100 tvrdih kapsula s prilagođenim oslobađanjem

240 tvrdih kapsula s prilagođenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

Progutati cijele, ne žvakati.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Nakon otvaranja bočice upotrijebiti u roku od 60 dana.

Otvoreno:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30 °C. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Impax logotip

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Numient 95 mg/23,75 mg tvrde kapsule s prilagođenim oslobađanjem

EU/1/15/1044/001 (25 tvrdih kapsula s prilagođenim oslobađanjem)

EU/1/15/1044/002 (100 tvrdih kapsula s prilagođenim oslobađanjem)

EU/1/15/1044/003 (240 tvrdih kapsula s prilagođenim oslobađanjem)

Numient 145 mg/36,25 mg tvrde kapsule s prilagođenim oslobađanjem

EU/1/15/1044/004 (25 tvrdih kapsula s prilagođenim oslobađanjem)

EU/1/15/1044/005 (100 tvrdih kapsula s prilagođenim oslobađanjem)

EU/1/15/1044/006 (240 tvrdih kapsula s prilagođenim oslobađanjem)

Numient 195 mg/48,75 mg tvrde kapsule s prilagođenim oslobađanjem

EU/1/15/1044/007 (25 tvrdih kapsula s prilagođenim oslobađanjem)

EU/1/15/1044/008 (100 tvrdih kapsula s prilagođenim oslobađanjem)

EU/1/15/1044/009 (240 tvrdih kapsula s prilagođenim oslobađanjem)

Numient 245 mg/61,25 mg tvrde kapsule s prilagođenim oslobađanjem

EU/1/15/1044/010 (25 tvrdih kapsula s prilagođenim oslobađanjem)

EU/1/15/1044/011 (100 tvrdih kapsula s prilagođenim oslobađanjem)

EU/1/15/1044/012 (240 tvrdih kapsula s prilagođenim oslobađanjem)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept