Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nuwiq (simoctocog alfa) – Označavanje - B02BD02

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNuwiq
ATK šifraB02BD02
Tvarsimoctocog alfa
ProizvođačOctapharma AB

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Nuwiq 250 međunarodnih jedinica Prašak i otapalo za otopinu za injekciju

simoktokog alfa (rekombinantni ljudski koagulacijski faktor VIII)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

250 međunarodnih jedinica simoktokog alfa po bočici (100 IU/ml nakon rekonstitucije)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: saharoza, natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, arginin klorid, natrijev citrat dihidrat, poloksamer 188

Otapalo: voda za injekcije

Za više informacija vidjeti Uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju

1 bočica praška, 1 napunjena štrcaljka, 1 nastavak za bočicu, 1 igla s krilcima, 2 komprese natopljene alkoholom

1 bočica praška sadrži 250 međunarodnih jedinica simoktokog alfa.

1 napunjena štrcaljka sadrži 2,5 ml vode za injekcije.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu u venu nakon pripreme za primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Može se čuvati na sobnoj temperaturi (do 25°C) tijekom jednokratnog razdoblja od najviše 1 mjesec. Datum vađenja iz hladnjaka: _____________

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23 112 75 Stockholm Švedska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/936/001

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Nuwiq 250

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE BOČICA S PRAŠKOM ZA OTOPINU ZA INJEKCIJU

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Nuwiq 250 međunarodnih jedinica, prašak za otopinu za injekciju simoktokog alfa (rekombinantni ljudski koagulacijski faktor VIII). Za primjenu u venu nakon pripreme za primjenu.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

250 IU po bočici

6.DRUGO

Octapharma-Logo

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Nuwiq 500 međunarodnih jedinica Prašak i otapalo za otopinu za injekciju

simoktokog alfa (rekombinantni ljudski koagulacijski faktor VIII)

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

500 međunarodnih jedinica simoktokog alfa po bočici (200 IU/ml nakon rekonstitucije)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: saharoza, natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, arginin klorid, natrijev citrat dihidrat, poloksamer 188

Otapalo: voda za injekcije

Za više informacija vidjeti Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju

1 bočica praška, 1 napunjena štrcaljka, 1 nastavak za bočicu, 1 igla s krilcima, 2 komprese natopljene alkoholom

1 bočica praška sadrži 500 međunarodnih jedinica simoktokog alfa.

1 napunjena štrcaljka sadrži 2,5 ml vode za injekcije.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu u venu nakon pripreme za primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Može se čuvati na sobnoj temperaturi (do 25°C) tijekom jednokratnog razdoblja od najviše 1 mjesec. Datum vađenja iz hladnjaka: _____________

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23 112 75 Stockholm Švedska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/936/002

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Nuwiq 500

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE BOČICA S PRAŠKOM ZA OTOPINU ZA INJEKCIJU

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Nuwiq 500 međunarodnih jedinica, prašak za otopinu za injekciju simoktokog alfa (rekombinantni ljudski koagulacijski faktor VIII). Za primjenu u venu nakon pripreme za primjenu.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

500 IU po bočici

6. DRUGO

Octapharma-Logo

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Nuwiq 1000 međunarodnih jedinica Prašak i otapalo za otopinu za injekciju

simoktokog alfa (rekombinantni ljudski koagulacijski faktor VIII)

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1000 međunarodnih jedinica simoktokog alfa po bočici (400 IU/ml nakon rekonstitucije)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: saharoza, natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, arginin klorid, natrijev citrat dihidrat, poloksamer 188

Otapalo: voda za injekcije

Za više informacija vidjeti Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju

1 bočica praška, 1 napunjena štrcaljka, 1 nastavak za bočicu, 1 igla s krilcima, 2 komprese natopljene alkoholom

1 bočica praška sadrži 1000 međunarodnih jedinica simoktokog alfa.

1 napunjena štrcaljka sadrži 2,5 ml vode za injekcije.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu u venu nakon pripreme za primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Može se čuvati na sobnoj temperaturi (do 25°C) tijekom jednokratnog razdoblja od najviše 1 mjesec. Datum vađenja iz hladnjaka: _____________

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23 112 75 Stockholm Švedska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/936/003

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Nuwiq 1000

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE BOČICA S PRAŠKOM ZA OTOPINU ZA INJEKCIJU

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Nuwiq 1000 međunarodnih jedinica, prašak za otopinu za injekciju simoktokog alfa (rekombinantni ljudski koagulacijski faktor VIII). Za primjenu u venu nakon pripreme za primjenu.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1000 IU po bočici

6. DRUGO

Octapharma-Logo

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Nuwiq 2000 međunarodnih jedinica Prašak i otapalo za otopinu za injekciju

simoktokog alfa (rekombinantni ljudski koagulacijski faktor VIII)

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

2000 međunarodnih jedinica simoktokog alfa po bočici (800 IU/ml nakon rekonstitucije)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: saharoza, natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, arginin klorid, natrijev citrat dihidrat, poloksamer 188

Otapalo: voda za injekcije

Za više informacija vidjeti Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju

1 bočica praška, 1 napunjena štrcaljka, 1 nastavak za bočicu, 1 igla s krilcima, 2 komprese natopljene alkoholom

1 bočica praška sadrži 2000 međunarodnih jedinica simoktokog alfa.

1 napunjena štrcaljka sadrži 2,5 ml vode za injekcije.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu u venu nakon pripreme za primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Može se čuvati na sobnoj temperaturi (do 25°C) tijekom jednokratnog razdoblja od najviše 1 mjesec. Datum vađenja iz hladnjaka: _____________

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23 112 75 Stockholm Švedska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/936/004

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Nuwiq 2000

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE BOČICA S PRAŠKOM ZA OTOPINU ZA INJEKCIJU

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Nuwiq 2000 međunarodnih jedinica, prašak za otopinu za injekciju simoktokog alfa (rekombinantni ljudski koagulacijski faktor VIII). Za primjenu u venu nakon pripreme za primjenu.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

2000 IU po bočici

6. DRUGO

Octapharma-Logo

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NAPUNJENA ŠTRCALJKA S 2,5 ML VODE ZA INJEKCIJE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za Nuwiq

Voda za injekcije

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

2,5 ml

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept