Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Olanzapine Cipla (Olanzapine Neopharma) (olanzapine) – Označavanje - N05AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaOlanzapine Cipla (Olanzapine Neopharma)
ATK šifraN05AH03
Tvarolanzapine
ProizvođačCipla (EU) Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU KUTIJA S OBLOŽENIM TABLETAMA U BLISTERIMA

Lijek

1.

NAZIV GOTOVOG LIJEKA

 

 

 

OLANZAPINE CIPLA 2,5 mg obložene tablete

 

promet

 

 

 

olanzapin

 

 

 

2.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

u

 

 

 

 

Jedna obložena tableta sadrži 2,5 mg olanzapina.

 

 

 

 

 

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat. Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.stavljanje

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

28 obloženih tableta

 

za

 

 

56 obloženih tableta

 

odobrenje

 

 

DOHVATA DJECE

 

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

Prije uporabe pročitajte Uputu lijeku.

 

Za primjenu kroz usta.

 

 

6.

POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

 

 

nema

 

 

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

 

7.

DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

više

 

 

 

 

8.

ROK VALJANOSTI

 

 

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju. Čuvati ispod 30 ° C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Cipla (EU) Limited, Hillbrow House, Hillbrow Road, Esher, Surrey, KT10 9NW, UK Tel: +44 (0)1372 461407

Fax: +44 (0)1372 461401

12. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

 

 

EU/1/07/426/001,

 

 

 

 

 

u

 

 

28 obložene tablete

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/426/002,

56 obložene tablete

 

 

stavljanje

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

 

za

 

 

 

 

 

 

 

 

odobrenje

 

 

 

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

 

 

 

 

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLANZAPINE CIPLA 2,5 mg

 

 

 

 

 

više

nema

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promet

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

OLANZAPINE CIPLA 2,5 mg OBLOŽENE TABLETE: OZNAČAVANJE NA FOLIJI

BLISTERA

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLANZAPINE CIPLA 2,5 mg obložene tablete

 

 

 

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olanzapin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

 

 

Cipla (EU) Ltd

 

 

 

u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stavljanje

 

 

 

 

 

3.

ROK VALJANOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok valjanosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

DRUGO

odobrenje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

više

nema

 

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU KUTIJA S OBLOŽENIM TABLETAMA U BLISTERIMA

Lijek

1.

NAZIV GOTOVOG LIJEKA

 

 

 

OLANZAPINE CIPLA 5 mg obložene tablete

 

promet

 

 

 

olanzapin

 

 

 

2.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

u

 

 

 

 

Jedna obložena tableta sadrži 5 mg olanzapina.

 

 

 

 

 

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat. Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.stavljanje

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

28 obloženih tableta

 

za

 

 

56 obloženih tableta

 

odobrenje

 

 

DOHVATA DJECE

 

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

Prije uporabe pročitajte Uputu lijeku.

 

Za primjenu kroz usta.

 

 

6.

POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

 

 

nema

 

 

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

 

7.

DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

više

 

 

 

 

8.

ROK VALJANOSTI

 

 

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju. Čuvati ispod 30 ° C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Cipla (EU) Limited, Hillbrow House, Hillbrow Road, Esher, Surrey, KT10 9NW, UK Tel: +44 (0)1372 461407

Fax: +44 (0)1372 461401

12. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

 

 

EU/1/07/426/003,

 

 

 

 

 

u

 

 

28 obložene tablete

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/426/004,

56 obložene tablete

 

 

stavljanje

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

 

za

 

 

 

 

 

 

 

 

odobrenje

 

 

 

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

 

 

 

 

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLANZAPINE CIPLA 5 mg

 

 

 

 

 

više

nema

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promet

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

OLANZAPINE CIPLA 5 mg OBLOŽENE TABLETE: OZNAČAVANJE NA FOLIJI

BLISTERA

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLANZAPINE CIPLA 5 mg obložene tablete

 

 

 

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olanzapin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

 

 

Cipla (EU) Ltd

 

 

 

u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stavljanje

 

 

 

 

 

3.

ROK VALJANOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok valjanosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

DRUGO

odobrenje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

više

nema

 

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU KUTIJA S OBLOŽENIM TABLETAMA U BLISTERIMA

Lijek

1.

NAZIV GOTOVOG LIJEKA

 

 

 

OLANZAPINE CIPLA 7,5 mg obložene tablete

 

promet

 

 

 

olanzapin

 

 

 

2.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

u

 

 

 

 

Jedna obložena tableta sadrži 7,5 mg olanzapina.

 

 

 

 

 

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat. Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.stavljanje

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

28 obloženih tableta

 

za

 

 

56 obloženih tableta

 

odobrenje

 

 

DOHVATA DJECE

 

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

Prije uporabe pročitajte Uputu lijeku.

 

Za primjenu kroz usta.

 

 

6.

POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

Čuvati izvan pogl da i dohvata djece.

 

7.

 

nema

 

 

DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8.

ROK VALJANOSTI

 

 

više

 

 

 

 

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju. Čuvati ispod 30 ° C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Cipla (EU) Limited, Hillbrow House, Hillbrow Road, Esher, Surrey, KT10 9NW, UK Tel: +44 (0)1372 461407

Fax: +44 (0)1372 461401

12. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

 

 

EU/1/07/426/005,

 

 

 

 

 

u

 

 

28 obložene tablete

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/426/006,

56 obložene tablete

 

 

stavljanje

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

 

za

 

 

 

 

 

 

 

 

odobrenje

 

 

 

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

 

 

 

 

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLANZAPINE CIPLA 7,5 mg

 

 

 

 

 

više

nema

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promet

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

OLANZAPINE CIPLA 7,5 mg OBLOŽENE TABLETE: OZNAČAVANJE NA FOLIJI

BLISTERA

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLANZAPINE CIPLA 7,5 mg obložene tablete

 

 

 

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olanzapin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

 

 

Cipla (EU) Ltd

 

 

 

u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stavljanje

 

 

 

 

 

3.

ROK VALJANOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok valjanosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

DRUGO

odobrenje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

više

nema

 

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU KUTIJA S OBLOŽENIM TABLETAMA U BLISTERIMA

Lijek

1.

NAZIV GOTOVOG LIJEKA

 

 

 

OLANZAPINE CIPLA 10 mg obložene tablete

 

promet

 

 

 

olanzapin

 

 

 

2.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

u

 

 

 

 

Jedna obložena tableta sadrži 10 mg olanzapina.

 

 

 

 

 

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat. Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.stavljanje

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 obloženih tableta

 

za

28 obloženih tableta

DJECE odobrenje

 

DOHVATA

56 obloženih tableta

 

 

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

Prije uporabe pročitajte Uputu

lijeku.

 

Za primjenu kroz usta.

 

 

6.

 

nema

 

 

POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

Čuvati izvan pogl da i dohvata djece.

 

više

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8.

ROK VALJANOSTI

 

 

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju. Čuvati ispod 30 ° C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMETpromet

12. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMETu

 

 

EU/1/07/426/007,

 

 

 

 

 

stavljanje

 

 

7 obložene tablete

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/426/008,

28 obložene tablete

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/426/009, 56 obložene tablete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

 

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

odobrenje

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

 

 

OLANZAPINE CIPLA 10 mg

 

 

 

 

više

nema

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

OLANZAPINE CIPLA 10 mg OBLOŽENE TABLETE: OZNAČAVANJE NA FOLIJI

BLISTERA

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLANZAPINE CIPLA 10 mg obložene tablete

 

 

 

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olanzapin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

 

 

Cipla (EU) Ltd

 

 

 

u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stavljanje

 

 

 

 

 

3.

ROK VALJANOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok valjanosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

DRUGO

odobrenje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

više

nema

 

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU KUTIJA S OBLOŽENIM TABLETAMA U BLISTERIMA

Lijek

1.

NAZIV GOTOVOG LIJEKA

 

 

 

OLANZAPINE CIPLA 15 mg obložene tablete

 

promet

 

 

 

olanzapin

 

 

 

2.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

u

 

 

 

 

Jedna obložena tableta sadrži 15 mg olanzapina.

 

 

 

 

 

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat. Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.stavljanje

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

28 obloženih tableta

 

za

 

 

56 obloženih tableta

 

odobrenje

 

 

DOHVATA DJECE

 

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

Prije uporabe pročitajte Uputu lijeku.

 

Za primjenu kroz usta.

 

 

6.

POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

Čuvati izvan pogl da i dohvata djece.

 

7.

 

nema

 

 

DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8.

ROK VALJANOSTI

 

 

više

 

 

 

 

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju. Čuvati ispod 30 ° C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Cipla (EU) Limited, Hillbrow House, Hillbrow Road, Esher, Surrey, KT10 9NW, UK Tel: +44 (0)1372 461407

Fax: +44 (0)1372 461401

12. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

 

 

EU/1/07/426/010, 28 obložene tablete

 

 

u

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/426/011, 56 obložene tablete

 

stavljanje

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

za

 

 

 

 

 

 

 

odobrenje

 

 

 

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

 

 

 

 

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLANZAPINE CIPLA 15 mg

 

 

 

 

 

više

nema

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promet

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

OLANZAPINE CIPLA 15 mg OBLOŽENE TABLETE: OZNAČAVANJE NA FOLIJI

BLISTERA

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLANZAPINE CIPLA 15 mg obložene tablete

 

 

 

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olanzapin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

 

 

Cipla (EU) Ltd

 

 

stavljanje

u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ROK VALJANOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok valjanosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

DRUGO

odobrenje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

više

nema

 

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept