Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Olanzapine Teva (olanzapine) – Označavanje - N05AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaOlanzapine Teva
ATK šifraN05AH03
Tvarolanzapine
ProizvođačTeva Pharma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA SA <28><30><35><56><70> <98>OLANZAPIN TEVA 2,5 mg FILMOM OBLOŽENIH TABLETA

1.NAZIV LIJEKA

Olanzapin Teva 2,5 mg filmom obložene tablete olanzapin

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži: 2,5 mg olanzapina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Između ostalog sadrži laktozu hidrat.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

<28><30><35><56><70><98> filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem; Nizozemska

12.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/427/001

EU/1/07/427/002

EU/1/07/427/003

EU/1/07/427/038

EU/1/07/427/048

EU/1/07/427/058

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Olanzapin Teva 2,5 mg filmom obložene tablete

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

OLANZAPIN TEVA 2,5 mg FILMOM OBLOŽENE TABLETE: OZNAČAVANJE NA FOLIJI BLISTERA

1. NAZIV LIJEKA

Olanzapin Teva 2,5 mg filmom obložene tablete olanzapin

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva

3.ROK VALJANOSTI

EXP.:

4.BROJ SERIJE

Serija:

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA SA

<28><28 x 1><30><30 x 1><35><35 x 1><50><50 x 1><56><56 x 1><70><70 x 1><98><98 x 1> OLANZAPIN TEVA 5 mg FILMOM OBLOŽENIH TABLETA

1. NAZIV LIJEKA

Olanzapin Teva 5 mg filmom obložene tablete olanzapin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži: 5 mg olanzapina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Između ostalog sadrži laktozu hidrat.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

<28><28 x 1><30><30 x 1><35><35 x 1><50><50 x 1><56><56 x 1><70><70 x 1><98><98 x 1> filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nizozemska

12. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/427/004

EU/1/07/427/005

EU/1/07/427/006

EU/1/07/427/007

EU/1/07/427/039

EU/1/07/427/049

EU/1/07/427/059

EU/1/07/427/070

EU/1/07/427/071

EU/1/07/427/072

EU/1/07/427/073

EU/1/07/427/074

EU/1/07/427/075

EU/1/07/427/076

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Olanzapin Teva 5 mg filmom obložene tablete

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

OLANZAPIN TEVA 5 mg FILMOM OBLOŽENE TABLETE: OZNAČAVANJE NA FOLIJI BLISTERA

1. NAZIV LIJEKA

Olanzapin Teva 5 mg filmom obložene tablete olanzapin

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva

3. ROK VALJANOSTI

EXP.:

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA SA

<28><28 x 1><30><30 x 1><35><35 x 1><56><56 x 1><60><70><70 x 1><98><98 x 1> OLANZAPIN TEVA 7,5 mg FILMOM OBLOŽENIH TABLETA

1. NAZIV LIJEKA

Olanzapin Teva 7,5 mg filmom obložene tablete olanzapin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži: 7,5 mg olanzapina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Između ostalog sadrži laktozu hidrat.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

<28><28 x 1><30><30 x 1><35><35 x 1><56><56 x 1><60><70><70 x 1><98><98 x 1> filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nizozemska

12. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/427/008

EU/1/07/427/009

EU/1/07/427/010

EU/1/07/427/040

EU/1/07/427/050

EU/1/07/427/060

EU/1/07/427/068

EU/1/07/427/077

EU/1/07/427/078

EU/1/07/427/079

EU/1/07/427/080

EU/1/07/427/081

EU/1/07/427/082

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Olanzapin Teva 7,5 mg filmom obložene tablete

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

OLANZAPIN TEVA 7,5 mg FILMOM OBLOŽENE TABLETE: OZNAČAVANJE NA FOLIJI BLISTERA

1. NAZIV LIJEKA

Olanzapin Teva 7,5 mg filmom obložene tablete olanzapin

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva

3. ROK VALJANOSTI

EXP.:

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA SA

<7><7 x 1><28><28 x 1><30><30 x 1><35><35 x 1><50><50 x 1><56><56 x 1><60><70><70 x 1 ><98><98 x 1> OLANZAPIN TEVA 10 mg FILMOM OBLOŽENIH TABLETA

1. NAZIV LIJEKA

Olanzapin Teva 10 mg filmom obložene tablete olanzapin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži: 10 mg olanzapina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Između ostalog sadrži laktozu hidrat.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

<7><7 x 1><28><28 x 1><30><30 x 1><35><35 x 1><50><50 x 1><56><56 x 1><60><70><70 x 1 ><98><98 x 1> filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nizozemska

12. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/427/011

EU/1/07/427/012

EU/1/07/427/013

EU/1/07/427/014

EU/1/07/427/015

EU/1/07/427/041

EU/1/07/427/051

EU/1/07/427/061

EU/1/07/427/069

EU/1/07/427/083

EU/1/07/427/084

EU/1/07/427/085

EU/1/07/427/086

EU/1/07/427/087

EU/1/07/427/088

EU/1/07/427/089

EU/1/07/427/090

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Olanzapin Teva 10 mg filmom obložene tablete

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

OLANZAPIN TEVA 10 mg FILMOM OBLOŽENE TABLETE: OZNAČAVANJE NA FOLIJI BLISTERA

1. NAZIV LIJEKA

Olanzapin Teva 10 mg filmom obložene tablete olanzapin

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva

3. ROK VALJANOSTI

EXP.:

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA SA <28><30><35><50><56><70><98> OLANZAPIN TEVA 15 mg FILMOM OBLOŽENIH TABLETA

1. NAZIV LIJEKA

Olanzapin Teva 15 mg filmom obložene tablete olanzapin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži: 15 mg olanzapina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Između ostalog sadrži laktozu hidrat.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

<28><30><35><50><56><70><98> filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nizozemska

12. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/427/016

EU/1/07/427/017

EU/1/07/427/018

EU/1/07/427/019

EU/1/07/427/042

EU/1/07/427/052

EU/1/07/427/062

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Olanzapin Teva 15 mg filmom obložene tablete

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

OLANZAPIN TEVA 15 mg FILMOM OBLOŽENE TABLETE: OZNAČAVANJE NA FOLIJI BLISTERA

1. NAZIV LIJEKA

Olanzapin Teva 15 mg filmom obložene tablete olanzapin

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva

3. ROK VALJANOSTI

EXP.:

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA SA <28><30><35><56><70><98> OLANZAPIN TEVA 20 mg FILMOM OBLOŽENIH TABLETA

1. NAZIV LIJEKA

Olanzapin Teva 20 mg filmom obložene tablete olanzapin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži: 20 mg olanzapina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Između ostalog sadrži laktozu hidrat.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

<28><30><35><56><70><98> filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nizozemska

12. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/427/020

EU/1/07/427/021

EU/1/07/427/022

EU/1/07/427/043

EU/1/07/427/053

EU/1/07/427/063

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Olanzapin Teva 20 mg filmom obložene tablete

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

OLANZAPIN TEVA 20 mg FILMOM OBLOŽENE TABLETE: OZNAČAVANJE NA FOLIJI BLISTERA

1. NAZIV LIJEKA

Olanzapin Teva 20 mg filmom obložene tablete olanzapin

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Teva

3. ROK VALJANOSTI

EXP.:

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA SA <28><30><35><50><56><70><98> OLANZAPIN TEVA 5 mg RASPADLJIVIH TABLETA ZA USTA

1. NAZIV LIJEKA

Olanzapin Teva 5 mg raspadljive tablete za usta olanzapin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka raspadljiva tableta za usta sadrži: 5 mg olanzapina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Između ostalog sadrži: laktozu, saharozu i aspartam (E951). Vidjeti uputi o lijeku za više informacija.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

<28><30><35><50><56><70><98> raspadljivih tableta za usta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvajte u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nizozemska

12. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/427/023

EU/1/07/427/024

EU/1/07/427/025

EU/1/07/427/026

EU/1/07/427/044

EU/1/07/427/054

EU/1/07/427/064

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Olanzapin Teva 5 mg raspadljive tablete za usta

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

OLANZAPIN TEVA 5 mg RASPADLJIVE TABLETE ZA USTA: OZNAČAVANJE NA FOLIJI BLISTERA

1. NAZIV LIJEKA

Olanzapin Teva 5 mg raspadljive tablete za usta olanzapin

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva

3. ROK VALJANOSTI

EXP.:

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA SA <28><30><35><50><56><70> <98>OLANZAPIN TEVA 10 mg RASPADLJIVIH TABLETA ZA USTA

1. NAZIV LIJEKA

Olanzapin Teva 10 mg raspadljive tablete za usta olanzapin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka raspadljiva tableta za usta sadrži: 10 mg olanzapina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Između ostalog sadrži: laktozu, saharozu i aspartam (E951). Vidjeti uputi o lijeku za više informacija.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

<28><30><35><50><56><70><98> raspadljivih tableta za usta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvajte u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nizozemska

12. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/427/027

EU/1/07/427/028

EU/1/07/427/029

EU/1/07/427/030

EU/1/07/427/045

EU/1/07/427/055

EU/1/07/427/065

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Olanzapin Teva 10 mg raspadljive tablete za usta

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

OLANZAPIN TEVA 10 mg RASPADLJIVE TABLETE ZA USTA: OZNAČAVANJE NA FOLIJI BLISTERA

1. NAZIV LIJEKA

Olanzapin Teva 10 mg raspadljive tablete za usta olanzapin

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA SA <28><30><35><50><56><70><98> OLANZAPIN TEVA 15 mg RASPADLJIVIH TABLETA ZA USTA

1. NAZIV LIJEKA

Olanzapin Teva 15 mg raspadljive tablete za usta olanzapin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka raspadljiva tableta za usta sadrži: 15 mg olanzapina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Između ostalog sadrži: laktozu, saharozu i aspartam (E951). Vidjeti uputi o lijeku za više informacija

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

<28><30><35><50><56><70><98> raspadljivih tableta za usta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvajte u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nizozemska

12. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/427/031

EU/1/07/427/032

EU/1/07/427/033

EU/1/07/427/034

EU/1/07/427/046

EU/1/07/427/056

EU/1/07/427/066

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Olanzapin Teva 15 mg raspadljive tablete za usta

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

OLANZAPIN TEVA 15 mg RASPADLJIVE TABLETE ZA USTA: OZNAČAVANJE NA FOLIJI BLISTERA

1. NAZIV LIJEKA

Olanzapin Teva 15 mg raspadljive tablete za usta olanzapin

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva

3. ROK VALJANOSTI

EXP.:

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA SA <28><30><35><56><70><98> OLANZAPIN TEVA 20 mg RASPADLJIVIH TABLETA ZA USTA

1. NAZIV LIJEKA

Olanzapin Teva 20 mg raspadljive tablete za usta olanzapin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka raspadljiva tableta za usta sadrži: 20 mg olanzapina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Između ostalog sadrži: laktozu, saharozu i aspartam (E951). Vidjeti uputi o lijeku za više informacija.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

<28><30><35><56><70> <98>raspadljivih tableta za usta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvajte u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nizozemska

12. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/427/035

EU/1/07/427/036

EU/1/07/427/037

EU/1/07/427/047

EU/1/07/427/057

EU/1/07/427/067

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Olanzapin Teva 20 mg raspadljive tablete za usta

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

OLANZAPIN TEVA 20 mg RASPADLJIVE TABLETE ZA USTA: OZNAČAVANJE NA FOLIJI BLISTERA

1. NAZIV LIJEKA

Olanzapin Teva 20 mg raspadljive tablete za usta olanzapin

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva

3. ROK VALJANOSTI

EXP.:

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept