Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Omnitrope (somatropin) – Označavanje - H01AC01

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaOmnitrope
ATK šifraH01AC01
Tvarsomatropin
ProizvođačSandoz GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU OZNAKA NA VANJSKOM PAKIRANJU

1.NAZIV LIJEKA

Omnitrope 1,3 mg/ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju somatropin

2.NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Somatropin 1,3 mg (4 IU)/ml u bočici. Nakon pripreme, jedna bočica sadrži 1,3 mg somatropina (što odgovara vrijednosti od 4 IU) u ml.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari:

Prašak: glicin, dinatrijev hidrogenfosfat heptahidrat, natrijev dihidrogenfosfat dihidrat Otapalo: voda za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 bočica s 1,3 mg praška

1 bočica s 1 ml otapala

Veličina pakovanja: 1.

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Samo za jednokratnu primjenu. Koristiti samo bistru otopinu.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Potkožna primjena nakon pripreme

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO POSEBNO UPOZORENJE, AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Nakon pripreme, upotrijebiti u roku od 24 sata.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom (2 °C - 8 °C). Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austrija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/332/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Omnitrope 1,3 mg/ml

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

OZNAKA NA BOČICI LIJEKA OMNITROPE

1. NAZIV LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

Omnitrope 1,3 mg/ml prašak za otopinu za injekciju somatropin

s.c.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije primjene pročitati Uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu primjenu.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

OZNAKA NA BOČICI OTAPALA

1. NAZIV LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za Omnitrope (voda za injekcije)

Potkožna primjena.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije primjene pročitati Uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu primjenu.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU OZNAKA NA VANJSKOM PAKIRANJU

1. NAZIV LIJEKA

Omnitrope 5 mg/ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju somatropin

2. NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Somatropin 5 mg (15 IU)/ml u bočici. Nakon pripreme, jedan uložak sadrži 5 mg somatropina (što odgovara vrijednosti od 15 IU) u ml.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari:

Prašak: glicin, dinatrijev hidrogenfosfat heptahidrat, natrijev dihidrogenfosfat dihidrat Otapalo: benzilni alkohol, voda za injekcije

Sadrži benzilni alkohol. Dodatne informacije potražite u uputi o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 bočica s 5 mg praška

1 uložak s 1 ml otapala

5 bočica s 5 mg praška

5 uložaka s 1 ml otapala

5. NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Koristiti samo bistru otopinu. Koristiti samo uz Omnitrope Pen L.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Potkožna primjena nakon pripreme

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO POSEBNO UPOZORENJE, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Nakon pripreme, upotrijebiti u roku od 21 dana.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom (2 °C - 8 °C). Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austrija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/332/002

EU/1/06/332/003

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Omnitrope 5 mg/ml

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

OZNAKA NA BOČICI LIJEKA OMNITROPE

1. NAZIV LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

Omnitrope 5 mg/ml prašak za otopinu za injekciju somatropin

s.c.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije primjene pročitati Uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6. DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE OZNAKA NA ULOŠKU S OTAPALOM

1. NAZIV LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za Omnitrope (voda za injekcije s 1,5 % benzilnog alkohola)

Potkožna primjena.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije primjene pročitati Uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU OZNAKA NA VANJSKOM PAKIRANJU

1. NAZIV LIJEKA

Omnitrope 5 mg/1,5 ml otopina za injekciju somatropin

2. NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Somatropin 3,3 mg (10 IU)/ml.

Jedan uložak sadrži 1,5 ml što odgovara količini od 5 mg somatropina (15 IU).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: dinatrijev hidrogenfosfat heptahidrat, natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, manitol, poloksamer 188, benzilni alkohol, voda za injekcije.

Sadrži benzilni alkohol. Dodatne informacije potražite u uputi o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju. 1 uložak

5 uložaka

10 uložaka

5. NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Koristiti samo bistru otopinu. Koristiti samo uz Omnitrope Pen 5.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Potkožna primjena

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO POSEBNO UPOZORENJE, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Nakon prvog otvaranja, upotrijebiti u roku od 28 dana.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom (2 °C - 8 °C). Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austrija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/332/004

EU/1/06/332/005

EU/1/06/332/006

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Omnitrope 5 mg/1,5 ml

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE OZNAKA NA ULOŠKU LIJEKA OMNITROPE

1. NAZIV LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

Omnitrope 5 mg/1,5 ml injekcija somatropin

s.c.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU OZNAKA NA VANJSKOM PAKIRANJU

1. NAZIV LIJEKA

Omnitrope 10 mg/1,5 ml otopina za injekciju somatropin

2. NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Somatropin 6,7 mg (20 IU)/ml.

Jedan uložak sadrži 1,5 ml što odgovara količini od 10 mg somatropina (30 IU).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: dinatrijev hidrogenfosfat heptahidrat, natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, glicin, poloksamer 188, fenol, voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju. 1 uložak

5 uložaka

10 uložaka

5. NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Koristiti samo bistru otopinu. Koristiti samo uz Omnitrope Pen 10.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Potkožna primjena

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO POSEBNO UPOZORENJE, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Nakon prvog otvaranja, upotrijebiti u roku od 28 dana.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom (2 °C - 8 °C). Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austrija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/332/007

EU/1/06/332/008

EU/1/06/332/009

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Omnitrope 10 mg/1,5 ml

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE OZNAKA NA ULOŠKU LIJEKA OMNITROPE

1. NAZIV LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

Omnitrope 10 mg/1,5 ml injekcija somatropin

s.c.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU OZNAKA NA VANJSKOM PAKIRANJU

1. NAZIV LIJEKA

Omnitrope 5 mg/1,5 ml otopina za injekciju somatropin

2. NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Somatropin 3,3 mg (10 IU)/ml.

Jedan uložak sadrži 1,5 ml što odgovara količini od 5 mg somatropina (15 IU).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: dinatrijev hidrogenfosfat heptahidrat, natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, manitol, poloksamer 188, benzilni alkohol, voda za injekcije.

Sadrži benzilni alkohol. Dodatne informacije potražite u uputi o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju. 1 uložak za SurePal 5 5 uložaka za SurePal 5

10 uložaka za SurePal 5

5. NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Koristiti samo bistru otopinu. Koristiti samo uz SurePal 5.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Potkožna primjena

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO POSEBNO UPOZORENJE, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Nakon prvog otvaranja, upotrijebiti u roku od 28 dana.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom (2 °C - 8 °C). Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austrija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/332/013

EU/1/06/332/014

EU/1/06/332/015

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Omnitrope 5 mg/1,5 ml

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE OZNAKA NA ULOŠKU LIJEKA OMNITROPE

1. NAZIV LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

Omnitrope 5 mg/1,5 ml injekcija somatropin

s.c.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU OZNAKA NA VANJSKOM PAKIRANJU

1. NAZIV LIJEKA

Omnitrope 10 mg/1,5 ml otopina za injekciju somatropin

2. NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Somatropin 6,7 mg (20 IU)/ml.

Jedan uložak sadrži 1,5 ml što odgovara količini od 10 mg somatropina (30 IU).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: dinatrijev hidrogenfosfat heptahidrat, natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, glicin, poloksamer 188, fenol, voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju. 1 uložak za SurePal 10

5 uložaka za SurePal 10

10 uložaka za SurePal 10

5. NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Koristiti samo bistru otopinu. Koristiti samo uz SurePal 10.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Potkožna primjena

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO POSEBNO UPOZORENJE, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Nakon prvog otvaranja, upotrijebiti u roku od 28 dana.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom (2 °C - 8 °C). Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austrija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/332/016

EU/1/06/332/017

EU/1/06/332/018

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Omnitrope 10 mg/1,5 ml

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE OZNAKA NA ULOŠKU LIJEKA OMNITROPE

1. NAZIV LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

Omnitrope 10 mg/1,5 ml injekcija somatropin

s.c.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU OZNAKA NA VANJSKOM PAKIRANJU

1. NAZIV LIJEKA

Omnitrope 15 mg/1,5 ml otopina za injekciju somatropin

2. NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Somatropin 10 mg (30 IU)/ml.

Jedan uložak sadrži 1,5 ml što odgovara količini od 15 mg somatropina (45 IU).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: dinatrijev hidrogenfosfat heptahidrat, natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, natrijev klorid, poloksamer 188, fenol, voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju. 1 uložak za SurePal 15

5 uložaka za SurePal 15

10 uložaka za SurePal 15

5. NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Koristiti samo bistru otopinu. Koristiti samo uz SurePal 15.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Potkožna primjena

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO POSEBNO UPOZORENJE, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Nakon prvog otvaranja, upotrijebiti u roku od 28 dana.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom (2 °C - 8 °C). Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austrija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/332/010

EU/1/06/332/011

EU/1/06/332/012

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Omnitrope 15 mg/1,5 ml

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE OZNAKA NA ULOŠKU LIJEKA OMNITROPE

1. NAZIV LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

Omnitrope 15 mg/1,5 ml injekcija somatropin

s.c.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept