Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Opatanol (olopatadine hydrochloride) – Označavanje - S01GX09

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaOpatanol
ATK šifraS01GX09
Tvarolopatadine hydrochloride
ProizvođačNovartis Europharm Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA S 1 BOČICOM + KUTIJA S 3 BOČICE

1.NAZIV LIJEKA

OPATANOL 1 mg/ml kapi za oko, otopina olopatadin

2.NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

1 ml otopine sadrži 1 mg olopatadina (u obliku olopatadinklorida).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Benzalkonijev klorid, natrijev klorid, natrijev hidrogenfosfat dodekahidrat, kloridna kiselina/natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i pročišćena voda.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kapi za oko, otopina; 1 x 5 ml

3 x 5 ml

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za okularnu primjenu. Prije primjene pročitajte Uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A) (AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: xx/xxxx

Baciti četiri tjedna nakon prvog otvaranja.

Otvoreno:

Otvoreno (1):

Otvoreno (2):

Otvoreno (3):

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/217/001 1 x 5 ml

EU/1/02/217/002 3 x 5 ml

13.BROJ SERIJE

Broj serije: xxxxx

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Opatanol

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NAJLJEPNICA NA BOČICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT (EVI) PRIMJENE LIJEKA

OPATANOL 1 mg/ml kapi za oko.

Olopatadin.

Za okularnu primjenu.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije primjene pročitajte Uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: xx/xxxx

Baciti četiri tjedna nakon prvog otvaranja.

Otvoreno:

4.BROJ SERIJE

Broj serije:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

5 ml

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept