Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Opatanol (olopatadine hydrochloride) – Uputa o lijeku - S01GX09

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaOpatanol
ATK šifraS01GX09
Tvarolopatadine hydrochloride
ProizvođačNovartis Europharm Limited

UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJA ZA KORISNIKA

OPATANOL 1 mg/ml kapi za oko, otopina olopatadin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je OPATANOL i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati OPATANOL

3.Kako primjenjivati OPATANOL

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati OPATANOL

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je OPATANOL i za što se koristi

OPATANOL se koristi za liječenje znakova i simptoma sezonskog alergijskog konjunktivitisa.

Alergijski konjunktivitis. Neke tvari (alergeni), kao što su cvjetni pelud, kućna prašina ili životinjske dlake, mogu izazvati alergijsku reakciju koja se očituje pojavom svrbeža, crvenila kao i oticanja površine oka.

OPATANOL je lijek za liječenje alergijskih bolesti oka. Djeluje tako da smanjuje jačinu alergijske reakcije.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati OPATANOL Nemojte uzimati OPATANOL

ako ste alergični (preosjetljivi) na olopatadin ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Ako dojite ne primjenjujte OPATANOL.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite OPATANOL.

Morate skinuti kontaknte leće s oka prije primjene OPATANOLA.

Djeca

Ne primjenjujte OPATANOL kod djece mlađe od 3 godine. OPATANOL nemojte davati djeci mlađoj od 3 godine jer nema podataka koji bi naveli da je siguran i djeluje kod djece ispod 3 godine.

Drugi lijekovi i OPATANOL

Obavijestite svojega liječnika ili ljekarnika ako primjenjujete ili ste nedavno primijenili ili biste mogli primijeniti bilo koje druge lijekove.

Ako primjenjujete druge lijekove u obliku kapi za oko ili mast za oko, pričekajte najmanje 5 minuta između primjene svakog lijeka. Mast za oko treba primijeniti posljednju.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ako dojite ne koristite OPATANOL, obratite se svom liječniku za savjet prije primjene ovog lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Moguće je privremeno zamagljenje vida odmah nakon primjene OPATANOL kapi. Sve dok se vid ne razbistri nemojte upravljanje vozilima i strojevima.

OPATANOL sadrži benzalkonijev klorid

Benzalkonijev klorid može uzrokovati nadražaj oka i može promijeniti boju mekih kontaktnih leća, stoga se dodir s mekim kontaktnim lećama treba izbjegavati. Ukoliko nosite kontaktne leće, morate skinuti kontaktne leće prije primjene i pričekajte najmanje 15 minuta prije nego što ponovno stavite kontaktne leće.

3. Kako primjenjivati OPATANOL

Uvijek primjenjujte ovaj lijek točno onako kao Vas je uputio liječnik ili ljekarnik. Ukoliko niste sigurni potražite savjet svog liječnika ili ljekarnika.

Preporučena doza je jedna kap u oko ili oči, dva puta na dan - ujutro i navečer.

Primijenite ovu količinu osim u slučaju da Vas je liječnik savjetovao drugačije. Lijek primjenite na oba oka samo ukoliko Vam je to savjetovao liječnik. Koristite lijek onoliko dugo koliko Vam je to savjetovao liječnik.

OPATANOL kapi se moraju primjeniti samo kao kapi za oči.

OKRENITE STRANICU ZA DODATNE INFORMACIJE

Sada okrenite>

3. Kako primjenjivati OPATANOL (nastavak)

Koliko primjeniti

< pogledajte stranicu 1

Uzmite bočicu lijeka OPATANOL i ogledalo.

Operite ruke.

Uzmite bočicu i otvorite poklopac.

Nakon skidanja poklopca, ukoliko je zaštitni obruč za evidenciju otvaranja klimav, uklonite ga prije primjene lijeka.

Bočicu držite okrenuto naopako, između palca i srednjeg prsta.

Zabacite glavu prema natrag. Donju vjeđu lagano povucite prema dolje, tako da nastane džep između očne jabučice i same donje vjeđe (slika 1).

Vrh kapaljke bočice približite oku. Ukoliko Vam pomaže, koristite ogledalo.

Izbjegavajte dodir kapaljke s okom ili vjeđama, okolnim područjima ili drugim površinama. To bi moglo inficirati preostale kapi u bočici.

Laganim pritiskom kažiprsta na dno okrenute bočice istisnite po jednu kapljicu lijeka

OPATANOL.

Ne stiskajte bočicu, napravljena je tako da je dovoljan samo lagani pritisak na njeno dno (slika 2).

Ako primjenjujete kapljice na oba oka, ponovite ove korake na drugom oku.

Poklopac bočice dobro zatvorite odmah nakon primjene.

Ako kap promaši oko, pokušajte ponovno.

Ako primijenite više OPATANOLA nego što ste trebali

Isperite oko s mlakom vodom. Ne ukapavajte više kapi sve dok ne bude vrijeme za sljedeću redovnu dozu.

Ako ste zaboravili primijeniti OPATANOL

Ukapajte jednu dozu čim se sjetite i nastavite s uobičajenim rasporedom primjene. Ako je uskoro vrijeme za Vašu sljedeću dozu, propustite preskočenu dozu prije nego se vratite uobičajenom rasporedu primjene. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati OPATANOL

Nemojte prestati s primjenom ovog lijeka a da niste razgovarali s Vašim liječnikom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se neće javiti kod svakoga.

Sljedeće nuspojave zabilježene su s OPATANOLOM

Česte: mogu se pojaviti u manje od 1 na 10 osoba

Nuspojave na oku: bol u oku, nadražaj oka, suho oko, neugodan osjećaj u oku, nelagoda u oku

Opće nuspojave: glavobolja, umor, suhoća nosne sluznice, loš okus

Manje česte: mogu se pojaviti u manje od 1 na 100 osoba

Nuspojave na oku: zamućen, smanjen, ili poremećen vid, poremećaj rožnice, upala površine oka sa ili bez oštećenja površine, upala ili infekcija konjunktive, iscjedak iz oka, osjetljivost na svjetlo, pojačano suzenje, svrbež oka, crvenilo oka, poremećaj vjeđe, svrbež, crvenilo, oticanje vjeđe ili stvaranje krusti na vjeđi.

Opće nuspojave: promijenjena ili smanjena osjetljivost, omaglica, curenje nosa, suhoća kože, upalne promjene na koži.

Nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

Nuspojave na oku: oticanje oka, oticanje rožnice, promjena u veličini zjenice.

Opće nuspojave: nedostatak zraka, pojačani alergijski simptomi, oticanje lica, pospanost, opća slabost, mučnina, povraćanje, infekcija sinusa, crvenilo kože i svrbež.

U vrlo rijetkim slučajevima, neki su bolesnici s jakim oštećenjem prozirnog sloja na prednjem dijelu oka (rožnica) razvili zamućene mrlje na rožnici zbog nakupljanja kalcija tijekom liječenja.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sugurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati OPATANOL

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici i na kutiji nakon oznake “Rok valjanosti”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Bočicu trebate baciti četiri tjedna nakon prvog otvaranja da spriječite infekcije te uzmite novu bočicu. Zapišite datum otvaranja na za to predviđeno mjesto na naljepnici bočice i na kutiji.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakirnja i druge informacije

Što OPATANOL sadrži

Djelatna tvar je olopatadin. Svaki ml otopine sadrži 1 mg olopatadina (u obliku olopatadinklorida).

Pomoćne tvari su: benzalkonijev klorid, natrijev klorid, natrijev hidrogenfosfat dodekahidrat (E339) kloridna kiselina (E507) i/ili natrijev hidroksid (E524) i pročišćena voda.

Kako OPATANOL izgleda i sadržaj pakiranja

OPATANOL je bistra i bezbojna tekućina (otopina) dostupna u pakovanju ili s jednom bočicom od 5 ml ili s tri plastične bočice od 5 ml sa zatvaračem s navojem. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.

Nositelj odobrenja za stavljanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u promet gotovog lijeka

Proizvođač

 

 

 

 

Proizvođač

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

S.A.Alcon-Couvreur N.V.

 

Alcon Cusí, S.A.

 

Frimley Business Park

Rijksweg 14

 

 

Camil Fabra 58

 

Camberley GU16 7SR

B-2870 Puurs

 

08320 El Masnou

Velika Britanija

Belgija.

 

Španjolska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Uputa je zadnji puta odobrena XXXXX

Detaljne informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove (EMAe):http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept