Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Optruma (raloxifene hydrochloride) – Uputa o lijeku - G03XC01

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaOptruma
ATK šifraG03XC01
Tvarraloxifene hydrochloride
ProizvođačEli Lilly Nederland B.V.

UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJA ZA KORISNIKA

Optruma 60 mg filmom obložene tablete raloksifenklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Optruma i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Optrumu

3.Kako uzimati Optrumu

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Optrumu

6.Sadržaj pakovanja i dodatne informacije

1.Što je Optruma i za što se koristi

Optruma sadrži djelatnu tvar raloksifenklorid.

Optruma se primjenjuje u liječenju i prevenciji osteoporoze u žena u postmenopauzi. U žena s postmenopauzalnom osteoporozom Optruma smanjuje rizik od prijeloma kralježaka. Nije se pokazalo smanjenje rizika od prijeloma kuka.

Kako Optruma djeluje

Optruma pripada skupini lijekova koji nisu hormoni, a koji se nazivaju selektivnim modulatorima estrogenskih receptora. Kada žena uđe u menopauzu, opada razina ženskog spolnog hormona estrogena. Optruma oponaša neke korisne učinke estrogena nakon menopauze.

Osteoporoza je bolest koja uzrokuje da Vaše kosti postaju tanke i lomljive - ova je bolest posebno

česta u žena nakon menopauze. Iako na početku ne moraju postojati simptomi, osteoporoza uzrokuje češće lomove kostiju, naročito kralježnice, kukova i ručnih zglobova i može uzrokovati bolove u leđima, gubitak na visini i pogrbljenost.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Optrumu

Nemojte uzimati Optrumu:

Ako se liječite ili ste bili liječeni zbog krvnih ugrušaka u nogama (duboka venska tromboza), u plućima (plućna embolija) ili u očima (tromboza vene retine).

Ako ste alergični (preosjetljivi) na raloksifen ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Ako još postoji mogućnost da zatrudnite, Optruma može naškoditi Vašem nerođenom djetetu.

Ako imate bolest jetre (primjeri bolesti jetre uključuju cirozu, blago oštećenje jetre ili kolestatsku žuticu).

Ako imate teške probleme s bubrezima.

Ako imate neobjašnjivo krvarenje iz rodnice. U tom slučaju morate se javiti svom liječniku radi pregleda.

Ako imate aktivni karcinom maternice, s obzirom na to da ne postoji dovoljno iskustva s primjenom Optrume u žena s tom bolešću.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzimete Optrumu.

Ako ste neko vrijeme imobilizirani, na primjer, ako se koristite invalidskim kolicima, trebate biti primljeni u bolnicu ili trebate ostati u krevetu radi oporavka nakon kirurškog zahvata ili neočekivane bolesti budući da to može povećati rizik za nastanak krvnih ugrušaka (duboka venska tromboza, plućna embolija ili tromboza vene retine).

Ako ste imali cerebrovaskularni događaj (npr. moždani udar), ili ako Vam je liječnik rekao da imate visok rizik od takvog događaja.

Ako imate bolest jetre.

Ako imate karcinom dojke, s obzirom na to da ne postoji dovoljno iskustva s primjenom Optrume u žena s tom bolešću.

Ako primate estrogensku terapiju kroz usta.

Nije vjerojatno da će Optruma uzrokovati krvarenje iz rodnice. Stoga se ne očekuje krvarenje iz rodnice dok uzimate Optrumu. U tom slučaju morate se javiti svom liječniku radi pregleda.

Optruma ne služi za liječenje simptoma postmenopauze, poput navala crvenila uz osjećaj vrućine.

Optruma snižava razinu ukupnog kolesterola i LDL („lošeg“) kolesterola. Uglavnom ne mijenja razinu triglicerida ili HDL („dobrog“) kolesterola. Međutim, ako ste u prošlosti uzimali estrogen i pri tome imali veliki porast razine triglicerida, posavjetujte se sa svojim liječnikom prije nego počnete uzimati Optrumu.

Optruma sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja laktoze, jedne vrste šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Drugi lijekovi i Optruma

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Ako zbog srca uzimate lijekove koji sadrže digitalis ili antikoagulanse poput varfarina za razrjeđivanje Vaše krvi, liječnik će Vam možda trebati prilagoditi doze tih lijekova.

Recite svom liječniku ako uzimate kolestiramin, koji se uglavnom koristi kao lijek za snižavanje razine masnoća, jer Optruma možda neće djelovati jednako dobro.

Trudnoća i dojenje

Optruma se primjenjuje isključivo u žena u postmenopauzi i ne smiju je uzimati žene koje još uvijek mogu zatrudnjeti. Optruma može naškoditi Vašem nerođenom djetetu.

Nemojte uzimati Optrumu ako dojite budući da se lijek može izlučivati u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

Optruma ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

3.Kako uzimati Optrumu

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ukoliko niste sigurni.

Doza je jedna tableta na dan. Nije važno u koje doba dana uzimate tabletu, međutim, uzimanje tablete svakoga dana u isto vrijeme može Vam pomoći da ne zaboravite uzeti lijek. Optruma se može uzimati s hranom ili bez nje.

Tablete se uzimaju kroz usta.

Tabletu progutajte cijelu. Ako želite, možete je uzeti s čašom vode. Nemojte lomiti niti drobiti tabletu prije uzimanja. Prelomljena ili zdrobljena tableta može imati neugodan okus i postoji mogućnost da ćete dobiti pogrešnu dozu.

Vaš liječnik će Vam reći koliko dugo trebate uzimati Optrumu. Liječnik Vam također može preporučiti uzimanje nadomjestaka kalcija i vitamina D.

Ako uzmete više Optrume nego što ste trebali

Recite svom liječniku ili ljekarniku. Ako uzmete više Optrume nego što ste trebali mogu se pojaviti grčevi u nogama i omaglica.

Ako ste zaboravili uzeti Optrumu

Uzmite tabletu čim se sjetite i potom nastavite kao prije. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Optrumu

Trebali biste prvo razgovarati sa svojim liječnikom.

Važno je da nastavite uzimati Optrumu onoliko dugo koliko je liječnik propisao lijek. Optruma može liječiti Vašu osteoporozu ili ju spriječiti samo ako nastavite uzimati tablete.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one ne moraju pojaviti u svakoga. Većina nuspojava primijećenih s Optrumom su blage.

Najčešće nuspojave (javljaju se u više od 1 na 10 korisnika):

navale crvenila uz osjećaj vrućine (vazodilatacija)

sindrom nalik gripi

probavni simptomi poput mučnine, povraćanja, bolova u trbuhu i nadražaja želuca

povišen krvni tlak

Česte nuspojave (javljaju se u 1 do 10 na 100 korisnika):

glavobolja uključujući migrenu

grčevi u nogama

otečene ruke, stopala i noge (periferni edem)

žučni kamenci

osip

blagi simptomi dojki kao što su bol, povećanje i osjetljivost

Manje česte nuspojave (javljaju se u 1 do 10 na 1000 korisnika):

povećan rizik od krvnih ugrušaka u nogama (duboka venska tromboza)

povećan rizik od krvnih ugrušaka u plućima (plućna embolija)

povećan rizik od krvnih ugrušaka u očima (tromboza vene retine)

koža oko vene je crvena i bolna (tromboflebitis površinskih vena)

krvni ugrušak u arteriji (na primjer moždani udar, uključujući povećan rizik od smrti uslijed moždanog udara)

smanjenje broja krvnih pločica (trombocita) u krvi

U rijetkim slučajevima, razine jetrenih enzima u krvi mogu porasti za vrijeme liječenja Optrumom.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

5.Kako čuvati Optrumu

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Čuvati u originalnom pakovanju. Ne zamrzavati.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakovanja i druge informacije

Što Optruma sadrži

-Djelatna tvar je raloksifenklorid. Jedna tableta sadrži 60 mg raloksifenklorida što odgovara 56 mg raloksifena.

-Drugi sastojci su:

Jezgra tablete: povidon, polisorbat 80, bezvodna laktoza, laktoza hidrat, krospovidon, magnezijev stearat.

Ovojnica tablete: titanijev dioksid (E171), polisorbat 80, hipromeloza, makrogol 400, karnauba vosak. Tinta: šelak, propilenglikol, indigo karmin (E132).

Kako Optruma izgleda i sadržaj pakovanja

Optruma su bijele, ovalne, filmom obložene tablete s otisnutim brojem 4165. Pakirane su u blistere ili u plastične boce. Blister pakovanja sadrže 14, 28 ili 84 tablete. Boce sadrže 100 tableta. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka u promet

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska.

Proizvođač

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas (Madrid), Španjolska.

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Tel. +370 (5) 2649600

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

тел. + 359 2 491 41 40

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

Magyarország

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 420 234 664 111

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Malta

Eli Lilly Danmark A/S

Charles de Giorgio Ltd.

Tlf: +45 45 26 60 00

Tel: +356 25600 500

Deutschland

Nederland

Daiichi Sankyo Deutschland GmbH

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel. +49-(0) 89 78080

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Norge

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Eli Lilly Norge A.S.

Tel: +372 6 817 280

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

Österreich

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Τηλ: +30 210 629 4600

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Polska

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: + 34-93 446 60 00

Tel.: + 48 22 440 33 00

France

Portugal

Pierre Fabre Médicament

Laboratórios Vitória S.A.

Tél: + 33-(0) 1 49 10 80 00

Tel: + 351- 21 4758300

Hrvatska

România

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: +385 1 2350 999

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Slovenija

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited.

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Sími + 354 540 8000

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Suomi/Finland

A Menarini

Oy Eli Lilly Finland Ab

Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Tel: +39-055 56801

 

Κύπρος

Sverige

Phadisco Ltd.

Eli Lilly Sweden AB

Τηλ: +357 22 715000

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

United Kingdom

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Eli Lilly and Company Limited

Tel: +371 67364000

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Uputa je zadnji puta revidirana u mjesec GGGG.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept