Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Orkambi (lumacaftor / ivacaftor) – Označavanje - R07AX30

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaOrkambi
ATK šifraR07AX30
Tvarlumacaftor / ivacaftor
ProizvođačVertex Pharmaceuticals (Europe) Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Orkambi 200 mg/125 mg filmom obložene tablete lumakaftor/ivakaftor

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 200 mg lumakaftora i 125 mg ivakaftora.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

112 filmom obloženih tableta (4 pakiranja po 28 tableta). 56 filmom obloženih tableta (2 pakiranja po 28 tableta). 28 filmom obloženih tableta.

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Upute za primjenu

Ujutro

Navečer

Uzimajte po 2 tablete (cijele) svakih 12 sati (ujutro i navečer) s hranom koja sadrži masti (osim ako Vam je liječnik rekao drugačije).

Lijek ORKAMBI možete početi uzimati bilo kojeg dana u tjednu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Kroz usta

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited

2 Kingdom Street

London

W2 6BD

Ujedinjeno Kraljevstvo

Tel: +44 (0) 1923 437672

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1059/001

EU/1/15/1059/002

EU/1/15/1059/003

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Orkambi

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Orkambi 200 mg/125 mg tablete lumakaftor/ivakaftor

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.DRUGO

Ujutro

Navečer

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MEĐUPAKIRANJU

MEĐUPAKIRANJE - KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Orkambi 200 mg/125 mg filmom obložene tablete lumakaftor/ivakaftor

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 200 mg lumakaftora i 125 mg ivakaftora.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

28 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Upute za primjenu

Ujutro

Navečer

Uzimajte po 2 tablete (cijele) svakih 12 sati (ujutro i navečer) s hranom koja sadrži masti (osim ako Vam je liječnik rekao drugačije).

Lijek ORKAMBI možete početi uzimati bilo kojeg dana u tjednu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited

2 Kingdom Street

London

W2 6BD

Ujedinjeno Kraljevstvo

Tel: +44 (0) 1923 437672

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1059/001-003

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Orkambi

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept