Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Osigraft (eptotermin alfa) – Označavanje - M05BC02

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaOsigraft
ATK šifraM05BC02
Tvareptotermin alfa
ProizvođačOlympus Biotech International Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

VANJSKI KARTON

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Osigraft 3,3 mg prašak za suspenziju za implantat. eptotermin alfa

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna bočica sadrži 3,3 mg eptotermina alfa*.

* Proizvoden tehnologijom rekombinantne DNK na stanicama jajnika kineskog hrčka (CHO).

 

 

 

 

 

 

 

odobren

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

Goveđi kolagen.

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

Prašak za suspenziju za implantat.

nije

 

 

 

1 bočica

5. NAČIN I PUTEVI PRIMJENE

višeLIJEKA

6. POSEBNO UPOZORENJE

kojiDA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I

POGLEDA DJECE

7. DRUGA

LijekPOSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

Pripremljeni lijek mora se odmah primjeniti.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Olympus Biotech International Limited

40 Upper Mount Street

Dublin 2

Irska

Tel +353 87 9278653 medicalinfo@olympusbiotech.com

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE

EU/1/01/179/001

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKAviše15.Lijek se izdaje na recept.UPUTE ZA UPORABU

 

koji

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Lijek

 

Prihvaćeno obrazlož nje za ne navođenje Braillea

 

odobren

GOTOVOG LIJEKA U PROMET

nije

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKOVANJE

FOLIJA ZA BLISTER PAKOVANJE (VANJSKO) ZA BOČICU

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA I PUTEVI PRIMJENE LIJEKA

Osigraft 3,3 mg prašak za suspenziju za implantat. eptotermin alfa.

Za intraosealnu primjenu.

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

3,3 mg eptotermina alfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odobren

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

Goveđi kolagen

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

Prašak za suspenziju za implantat.

nije

 

1 bočica

 

 

 

 

 

 

 

više

 

 

5.

NAČIN I PUTEVI PRIMJENE LIJEKA

 

 

Za intraosealnu primjenu.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJEkoji DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I

POGLEDA DJECE

7. DRUGALijekPOSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

Pripremljeni lijek mora se odmah primjeniti.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Olympus Biotech International Limited

40 Upper Mount Street

Dublin 2

Irska

Tel +353 87 9278653 medicalinfo@olympusbiotech.com

12. BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE

EU/1/01/179/001

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKAviše15.Lijek se izdaje na recept.UPUTE ZA UPORABU

 

koji

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Lijek

 

Prihvaćeno obrazlož nje za ne navođenje Braillea

 

odobren

GOTOVOG LIJEKA U PROMET

nije

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKOVANJE

BOČICA

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA I PUTEVI PRIMJENE LIJEKA

Osigraft eptotermin alfa

2. 3.

5.

3,3 mg

6.

NAČIN PRIMJENE LIJEKA

ROK VALJANOSTI

 

 

odobren

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

DRUGO

 

više

nije

 

 

 

 

 

koji

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept