Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oslif Breezhaler (indacaterol maleate) – Označavanje - R03AC18

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaOslif Breezhaler
ATK šifraR03AC18
Tvarindacaterol maleate
ProizvođačNovartis Europharm Ltd.  

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA JEDINIČNOG PAKIRANJA

1.NAZIV LIJEKA

Oslif Breezhaler 150 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule indakaterol

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka kapsula sadrži 150 mikrograma indakaterola u obliku indakaterolmaleata.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu (vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije) i želatinu.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak inhalata, tvrde kapsule

10 kapsula + 1 inhalator

30 kapsula + 1 inhalator

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u dišne puteve

Ne gutati kapsule.

Za primjenu samo s inhalatorom priloženim u pakiranju.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Podignuti ovdje da biste otvorili.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom blisteru radi zaštite od vlage i izvaditi tek neposredno prije primjene.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/586/001

10 kapsula + 1 inhalator

EU/1/09/586/002

 

30 kapsula + 1 inhalator

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Oslif Breezhaler 150

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (UKLJUČUJUĆI PLAVI OKVIR)

1. NAZIV LIJEKA

Oslif Breezhaler 150 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule indakaterol

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka kapsula sadrži 150 mikrograma indakaterola u obliku indakaterolmaleata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu (vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije) i želatinu.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak inhalata, tvrde kapsule

Višestruko pakiranje: 60 (2 pakiranja od 30 kapsula i 1 inhalator).

Višestruko pakiranje: 90 (3 pakiranja od 30 kapsula i 1 inhalator).

Višestruko pakiranje: 300 (30 pakiranja od 10 kapsula i 1 inhalator).

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u dišne puteve

Ne gutati kapsule.

Za primjenu samo s inhalatorom priloženim u pakiranju.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Podignuti ovdje da biste otvorili.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom blisteru radi zaštite od vlage i izvaditi tek neposredno prije primjene.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/586/003

60 kapsula + 2 inhalatora

 

 

 

EU/1/09/586/004

 

90 kapsula + 3 inhalatora

 

 

 

EU/1/09/586/005

 

300 kapsula + 30 inhalatora

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

Serija

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Oslif Breezhaler 150

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

SREDNJA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (ISKLJUČUJUĆI PLAVI OKVIR)

1. NAZIV LIJEKA

Oslif Breezhaler 150 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule indakaterol

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka kapsula sadrži 150 mikrograma indakaterola u obliku indakaterolmaleata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu (vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije) i želatinu.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak inhalata, tvrde kapsule

10 kapsula i 1 inhalator. Sastavni dio višestrukog pakiranja. Ne prodaje se zasebno. 30 kapsula i 1 inhalator. Sastavni dio višestrukog pakiranja. Ne prodaje se zasebno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u dišne puteve

Ne gutati kapsule.

Za primjenu samo s inhalatorom priloženim u pakiranju.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Podignuti ovdje da biste otvorili.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom blisteru radi zaštite od vlage i izvaditi tek neposredno prije primjene.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/586/003

60 kapsula + 2 inhalatora

 

 

 

EU/1/09/586/004

 

90 kapsula + 3 inhalatora

 

 

 

EU/1/09/586/005

 

300 kapsula + 30 inhalatora

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

Serija

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Oslif Breezhaler 150

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

UNUTARNJI POKLOPAC VANJSKE KUTIJE JEDINIČNOG PAKIRANJA I SREDNJE KUTIJE VIŠESTRUKOG PAKIRANJA

1.DRUGO

Vidjeti Uputu o lijeku radi načina korištenja ovog lijeka.

Datum početka

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Oslif Breezhaler 150 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule indakaterol

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

Samo za primjenu u dišne puteve. Ne gutajte.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA JEDINIČNOG PAKIRANJA

1. NAZIV LIJEKA

Oslif Breezhaler 300 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule indakaterol

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka kapsula sadrži 300 mikrograma indakaterola u obliku indakaterolmaleata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu (vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije) i želatinu.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak inhalata, tvrde kapsule

10 kapsula + 1 inhalator

30 kapsula + 1 inhalator

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u dišne puteve

Ne gutati kapsule.

Za primjenu samo s inhalatorom priloženim u pakiranju.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Podignuti ovdje da biste otvorili.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom blisteru radi zaštite od vlage i izvaditi tek neposredno prije primjene.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/586/006

10 kapsula + 1 inhalator

EU/1/09/586/007

 

30 kapsula + 1 inhalator

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Oslif Breezhaler 300

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (UKLJUČUJUĆI PLAVI OKVIR)

1. NAZIV LIJEKA

Oslif Breezhaler 300 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule indakaterol

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka kapsula sadrži 300 mikrograma indakaterola u obliku indakaterolmaleata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu (vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije) i želatinu.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak inhalata, tvrde kapsule

Višestruko pakiranje: 60 (2 pakiranja od 30 kapsula i 1 inhalator).

Višestruko pakiranje: 90 (3 pakiranja od 30 kapsula i 1 inhalator).

Višestruko pakiranje: 300 (30 pakiranja od 10 kapsula i 1 inhalator).

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u dišne puteve

Ne gutati kapsule.

Za primjenu samo s inhalatorom priloženim u pakiranju.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Podignuti ovdje da biste otvorili.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom blisteru radi zaštite od vlage i izvaditi tek neposredno prije primjene.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/586/008

60 kapsula + 2 inhalatora

 

 

 

EU/1/09/586/009

 

90 kapsula + 3 inhalatora

 

 

 

EU/1/09/586/010

 

300 kapsula + 30 inhalatora

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

Serija

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Oslif Breezhaler 300

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

SREDNJA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (ISKLJUČUJUĆI PLAVI OKVIR)

1. NAZIV LIJEKA

Oslif Breezhaler 300 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule indakaterol

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka kapsula sadrži 300 mikrograma indakaterola u obliku indakaterolmaleata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu (vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije) i želatinu.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak inhalata, tvrde kapsule

10 kapsula i 1 inhalator. Sastavni dio višestrukog pakiranja. Ne prodaje se zasebno. 30 kapsula i 1 inhalator. Sastavni dio višestrukog pakiranja. Ne prodaje se zasebno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u dišne puteve

Ne gutati kapsule.

Za primjenu samo s inhalatorom priloženim u pakiranju.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Podignuti ovdje da biste otvorili.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom blisteru radi zaštite od vlage i izvaditi tek neposredno prije primjene.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/586/008

60 kapsula + 2 inhalatora

 

 

 

EU/1/09/586/009

 

90 kapsula + 3 inhalatora

 

 

 

EU/1/09/586/010

 

300 kapsula + 30 inhalatora

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

Serija

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Oslif Breezhaler 300

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

UNUTARNJI POKLOPAC VANJSKE KUTIJE JEDINIČNOG PAKIRANJA I SREDNJE KUTIJE VIŠESTRUKOG PAKIRANJA

1. DRUGO

Vidjeti Uputu o lijeku radi načina korištenja ovog lijeka.

Datum početka

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Oslif Breezhaler 300 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule indakaterol

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Samo za primjenu u dišne puteve. Ne gutajte.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept