Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ozurdex (dexamethasone) – Sažetak opisa svojstava lijeka - S01BA01

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaOzurdex
ATK šifraS01BA01
Tvardexamethasone
ProizvođačAllergan Pharmaceuticals Ireland

1.NAZIV LIJEKA

OZURDEX 700 mikrograma intravitrealni implantat u aplikatoru

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan implantat sadrži 700 mikrograma deksametazona.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Intravitrealni implantat u aplikatoru.

Jednokratna brizgalica koja sadrži implantat u obliku štapića, koji se ne može vidjeti. Implantat ima promjer od otprilike 0,46 mm te dužinu od 6 mm.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

OZURDEX je indiciran u liječenju odraslih bolesnika s:

oštećenjem vida zbog dijabetičkog makularnog edema (DME) koji imaju pseudofakiju ili za koje se smatra da nemaju zadovoljavajući odgovor ili nisu prikladni za nekortikosteroidnu terapiju

makularnim edemom nakon okluzije grane mrežnične vene (Branch Retinal Vein Occlusion (BRVO) ili okluzije središnje mrežnične vene (Central Retinal Vein Occlusion (CRVO) (vidjeti dio 5.1)

upalom stražnjeg očnog segmenta u vidu neinfektivnog uveitisa

4.2Doziranje i način primjene

OZURDEX smije primijeniti samo osposobljen oftalmolog koji ima iskustva s intravitrealnim injiciranjem lijekova.

Doziranje

Preporučena doza je jedan implantat lijeka OZURDEX koji se daje intravitrealno u bolesno oko. Primjena u oba oka istovremeno nije preporučljiva (vidjeti dio 4.4).

DME

U bolesnika liječenih lijekom OZURDEX koji su imali prvotni odgovor na primjenu, a po mišljenju liječnika mogli bi imati koristi od ponovne primjene bez da budu izloženi značajnom riziku, potrebno je razmotriti ponovnu primjenu.

Tretman se može ponoviti nakon otprilike 6 mjeseci ako se kod bolesnika pojavi slabljenje vida i/ili zadebljanje mrežnice sekundarno ponovnoj pojavi ili pogoršanju dijabetičkog makularnog edema.

Trenutačno nema iskustava o djelotvornosti ili sigurnosti ponovljene primjene u bolesnika s DME s više od 7 implantata.

RVO i uveitis

Potrebno je razmotriti ponavljanje doze kada bolesnik osjeti reakciju na liječenje nakon koje slijedi smanjenje oštrine vida i ako mu, prema mišljenju liječnika, ponovljeni tretman može koristiti, a da nije izložen značajnom riziku (vidjeti dio 5.1).

Bolesnicima kod kojih se poboljšanje vida pojavi i zadrži, ne bi trebalo ponavljati tretman. Bolesnicima kod kojih se javi pogoršanje vida koje nije usporeno lijekom OZURDEX, ne bi trebalo ponavljati tretman.

Postoje samo vrlo ograničene informacije o ponovljenim dozama u vremenskim razdobljima manjim od 6 mjeseci (vidjeti dio 5.1). Trenutačno nema iskustva o ponovljenoj primjeni u slučaju neinfektivnog uveitisa stražnjeg očnog segmenta niti o ponovljenoj primjeni od više od dva implantata u slučaju okluzije mrežnične vene.

Potrebno je pratiti bolesnike nakon ubrizgavanja kako bi bilo omogućeno rano liječenje ako dođe do infekcije ili povišenog očnog tlaka (vidjeti dio 4.4).

Posebne populacije

Stariji (≥65 godina)

Nije potrebna prilagodba doze kod starijih bolesnika.

Bubrežne bolesti

OZURDEX nije ispitivan kod bolesnika s bubrežnim bolestima, no nisu potrebne posebne mjere opreza kod ove populacije bolesnika.

Jetrene bolesti

OZURDEX nije ispitivan kod bolesnika s jetrenim bolestima, no nisu potrebne posebne mjere opreza kod ove skupine bolesnika.

Pedijatrijska populacija

Nema bitne indikacije za primjenu lijeka OZURDEX u pedijatrijskoj populaciji u slučaju

dijabetičkog makularnog edema

makularnog edema nakon okluzije grane mrežnične vene (BRVO) ili okluzije središnje mrežnične vene (CRVO).

Sigurnost i djelotvornost lijeka OZURDEX u slučaju uveitisa u pedijatrijskoj populaciji nisu ustanovljene. Nema dostupnih podataka o primjeni u djece.

Način primjene

OZURDEX je jednokratni intravitrealni implantat u aplikatoru samo za intravitrealnu uporabu.

Jedan aplikator može biti korišten za liječenje samo jednog oka.

Postupak intravitrealnog ubrizgavanja treba se provesti u kontroliranim aseptičnim uvjetima koji uključuju uporabu sterilnih rukavica, sterilnog prekrivača i sterilnog spekuluma za vjeđu (ili drugu odgovarajuću opremu).

Bolesnika treba uputiti da si sam svakodnevno ukapava u oko antibiotske kapi širokog spektra, tijekom 3 dana prije i 3 dana nakon svakog injiciranja. Prije injiciranja treba dezinficirati kožu oko oka, vjeđu i površinu oka (korištenjem na primjer kapi 5% otopine povidon-joda u spojnicu (konjunktivu) kako je činjeno u kliničkim ispitivanjima za odobrenje lijeka Ozurdex) te primijeniti odgovarajuću lokalnu anesteziju. Izvadite vrećicu iz kartonske kutije te provjerite postoje li oštećenja

(vidjeti dio 6.6). Nakon toga, u sterilnom polju otvorite vrećicu i pažljivo stavite aplikator na sterilni pladanj. Pažljivo skinite zatvarač s aplikatora. Kada otvorite vrećicu potrebno je odmah upotrijebiti aplikator.

Držite aplikator u jednoj ruci i skinite sigurnosnu pločicu s aplikatora ravnim potezom. Nemojte okretati ili savijati pločicu. Kosim rubom igle usmjerenim prema gore, dalje od bjeloočnice, gurnite iglu otprilike 1 mm u bjeloočnicu te je onda preusmjerite prema središtu oka u očnu jabučicu dok silikonski omotač ne dodirne konjunktivu. Polako pritisnite gumb za aktivaciju dok ne čujete jasan

zvuk „klik“. Prije izvlačenja aplikatora iz oka, provjerite da je gumb za aktivaciju u potpunosti pritisnut i da je čvrsto zaglavljen u ravnini s površinom aplikatora. Izvucite iglu u istom smjeru koji je korišten za ulazak u staklasto tijelo.

Odmah nakon ubrizgavanja lijeka OZURDEX, upotrijebite indirektnu oftalmoskopiju u kvadrantu ubrizgavanja kako biste potvrdili uspješnu implantaciju. Vizualizacija je moguća u velikoj većini slučajeva. U slučajevima kada implantat ne može biti vizualiziran, uzmite sterilni štapić s vatom te lagano pritisnite iznad mjesta ubrizgavanja kako bi implantat postao vidljiv.

Nakon intravitrealnog ubrizgavanja potrebno je nastaviti bolesnicima davati antimikrobne lijekove širokog spektra.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Aktivni slučajevi ili sumnje u infekcije oka ili područja oko oka, uključujući većinu virusnih bolesti rožnice i konjunktive, uključujući aktivni epitelni keratitis uzrokovan virusom herpes simpleks (dendritički keratitis), vakciniju, varičelu-zoster, infekcije mikobakterijama te gljivične bolesti.

Uznapredovali glaukom koji ne može biti kontroliran na odgovarajući način samo lijekovima.

Afakične oči s rupturom stražnje kapsule leće,

Oči s intraokularnom lećom u prednjoj očnoj sobici (Anterior Chamber Intraocular Lens - ACIOL), intraokularnom lećom pričvršćenom za šarenicu ili transskleralno i rupturom stražnje kapsule leće.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Intravitrealne injekcije, uključujući i one koje sadrže OZURDEX, mogu biti povezane s endoftalmitisom, intraokularnom upalom, povišenim očnim tlakom i ablacijom mrežnice (retine). Uvijek moraju biti korištene odgovarajuće tehnike aseptičnog injiciranja. Uz to, bolesnike treba pratiti nakon injiciranja kako bi se omogućilo rano liječenje ako dođe do infekcije ili povišenog očnog tlaka.

Promatranje se može sastojati od provjere perfuzije glave vidnog živca odmah nakon ubrizgavanja, tonometrije u roku od 30 minuta nakon injiciranja te biomikroskopije između dva i sedam dana nakon injiciranja.

Bolesnike je potrebno uputiti da bez odgode prijave sve simptome koji upućuju na endoftalmitis ili bilo koji od gore navedenih događaja, npr. bol u oku, zamućen vid itd. (vidjeti dio 4.8).

Kod svih bolesnika s rupturom stražnje kapsule leće, poput onih sa stražnjom lećom (npr. zbog operacije katarakte) i/ili onih koji imaju otvor na šarenici koji dopire do očne jabučice (npr. zbog iridektomije) sa ili bez vitrektomije u anamnezi, postoji opasnost od migracije implantata u prednju očnu sobicu. Migracija implantata u prednju očnu sobicu može dovesti do edema rožnice. Uporni teški edem rožnice može s vremenom imati za posljedicu potrebu za transplantacijom rožnice. Kod svih bolesnika, osim onih kod kojih se OZURDEX ne smije koristiti jer je to kontraindicirano (vidjeti dio 4.3), OZURDEX treba koristiti s oprezom i to samo nakon pažljive procjene koristi i rizika. Potrebno je te bolesnike pažljivo pratiti kako bi se omogućila rana dijagnoza i intervencija u slučaju migracije implantata.

Uporaba kortikosteroida, uključujući OZURDEX, može inducirati nastanak katarakte (uključujući stražnju supkapsularnu kataraktu), povišeni IOT, steroidima inducirani glaukom i može prouzročiti sekundarne infekcije oka.

U trogodišnjem kliničkom ispitivanju DME, 59% bolesnika kod kojih je ispitivano fakično oko liječeno lijekom OZURDEX podvrgnuto je operaciji katarakte istog oka (vidjeti dio 4.8).

Nakon prvog injiciranja, incidencija katarakte čini se češća u bolesnika s neinfektivnim uveitisom stražnjeg segmenta nego u bolesnika s BRVO/CRVO. U kliničkim studijama BRVO/CRVO, katarakta je prijavljena češće kod bolesnika s fakičnim lećama koji su dobili drugu injekciju (vidjeti dio 4.8). Kod samo jednog bolesnika od njih 368 bila je potrebna operacija katarakte tijekom prvog liječenja i kod 3 bolesnika od 302 tijekom drugog liječenja. U kliničkim studijama neinfektivnog uveitisa,

1 bolesnik od 62 bolesnika s fakičnim lećama podvrgnut je operaciji katarakte nakon jednog ubrizgavanja.

Prevalencija krvarenja konjunktive kod bolesnika s neinfektivnim uveitisom stražnjeg segmenta izgleda češća nego u bolesnika s BRVO/CRVO i DME. To bi se moglo pripisati postupku intravitrealnog ubrizgavanja ili istovremenoj topikalnoj i/ili sistemskoj primjeni kortikosteroida ili nesteroidnih protuupalnih lijekova. Nije potrebno nikakvo liječenje jer dolazi do spontanog povlačenja.

Kao što se može i očekivati kod liječenja oka steroidima i intravitrealnih injekcija, može doći do povišenja intraokularnog tlaka (IOT). Porast IOT-a obično se može kontrolirati lijekovima za snižavanje IOT (vidjeti dio 4.8). Od bolesnika kod kojih se pojavio porast IOT od ≥10 mmHg u odnosu na početnu vrijednost, u većini slučajeva taj se porast pojavio između 45 i 60 dana nakon injiciranja. Stoga je potrebno redovito praćenje očnog tlaka, bez obzira na početnu vrijednost IOT-a, i svaki porast tlaka nakon injiciranja potrebno je liječiti prema potrebi na primjeren način. Kod bolesnika mlađih od 45 godina s makularnim edemom nakon okluzije mrežnične vene (RVO) ili upalom stražnjeg očnog segmenta koji se javlja kao neinfektivni uveitis postoji veća vjerojatnost da će se pojaviti porast očnog tlaka.

Kortikosteroide treba primjenjivati s oprezom kod bolesnika s virusnim infekcijama oka (npr. herpes simpleksom) u anamnezi, a ne bi ih trebalo primijeniti u slučaju aktivnog očnog herpes simpleksa.

Sigurnost i djelotvornost lijeka OZURDEX primijenjenog u oba oka istovremeno nisu ispitivane.

Stoga se ne preporučuje primjena u oba oka istovremeno.

OZURDEX nije ispitivan kod bolesnika s makularnim edemom sekundarno okluziji mrežnične vene sa značajnom retinalnom ishemijom. Stoga se uporaba lijeka OZURDEX ne preporučuje.

Ograničeni broj ispitanika s dijabetesom tipa 1 ispitivan je u ispitivanjima faze 3, a odgovor tih ispitanika na OZURDEX nije bio značajno različit od odgovora ispitanika s dijabetesom tipa 2.

Kod RVO, antikoagulantna terapija korištena je u 2% bolesnika koji su primili OZURDEX; nije bilo prijava hemoragijskih štetnih događaja kod tih bolesnika. Kod DME, antikoagulantna terapija korištena je u 8% bolesnika. Među bolesnicima koji su primali antikoagulantnu terapiju, učestalost neželjenog hemoragijskog događaja bila je slična učestalosti u skupini koja je primila OZURDEX u usporedbi s placebo skupinom (29% naspram 32%). Među bolesnicima koji nisu koristili antikoagulantnu terapiju, u 27% bolesnika koji su primali OZURDEX zabilježeni su hemoragijski štetni događaji u usporedbi s 20% bolesnika u placebo skupini. Krvarenja u staklovinu zabilježena su u većoj mjeri u bolesnika liječenih lijekom OZURDEX koji su primali antikoagulantnu terapiju (11%) u usporedbi s onima koji takvu terapiju nisu primali (6%).

Antitrombocitni lijekovi poput klopidogrela korišteni su u određenom stadiju tijekom kliničkih ispitivanja kod do 56% bolesnika. U bolesnika koji su istodobno koristili antitrombocitnu terapiju, hemoragijski štetni događaji prijavljeni su u nešto većem udjelu kod bolesnika kojima je ubrizgan OZURDEX (do 29%), u usporedbi s placebo skupinom (do 23%), neovisno o indikaciji ili broju tretmana. Najučestaliji zabilježeni štetni hemoragijski događaj bilo je krvarenje konjunktive (do 24%).

OZURDEX treba koristiti s oprezom kod bolesnika koji uzimaju antikoagulantne ili antitrombocitne lijekove.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcija.

Sistemska apsorpcija je minimalna i ne očekuju se interakcije.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ispitivanja na životinjama pokazala su teratogene učinke nakon topikalne oftalmološke primjene

(vidjeti dio 5.3). Ne postaje adekvatni podaci o uporabi intravitrealno primijenjenog deksametazona kod trudnica. Dugotrajna sistemska terapija glukokortikosteroidima tijekom trudnoće povećava rizik od intrauterinog zaostajanja u rastu ploda i adrenalne insuficijencije kod novorođenčeta. Stoga, iako se može očekivati da će sistemska izloženost deksametazonu biti vrlo niska nakon lokalne intraokularne primjene, ne preporučuje se koristiti OZURDEX tijekom trudnoće osim ako potencijalna korist opravdava potencijalni rizik za plod.

Dojenje

Deksametazon se izlučuje u majčino mlijeko. Ne očekuju se učinci u djetetu zbog načina primjene i sistemskih razina lijeka. Međutim, OZURDEX se ne preporučuje tijekom dojenja osim u slučaju da je to izričito potrebno.

Plodnost

Nisu dostupni podaci o utjecaju na plodnost.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

OZURDEX može umjereno utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Bolesnici mogu iskusiti privremeno smanjenje sposobnosti vida nakon primanja lijeka OZURDEX intravitrealnim ubrizgavanjem (vidjeti dio 4.8). Ne bi smjeli upravljati vozilima ili strojevima dok taj učinak ne prođe.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Najčešće zabilježene nuspojave prijavljene nakon liječenja lijekom OZURDEX su one koje su često primijećene kod oftalmičke primjene steroidnih lijekova ili intravitrealnih injekcija (povišen IOT, nastanak katarakte i konjunktivalno odnosno vitrealno krvarenje).

Rjeđe prijavljene ali ozbiljnije nuspojave uključuju endoftalmitis, nekrotizirajući retinitis, ablaciju mrežnice i rupturu mrežnice.

Uz izuzetak glavobolje i migrene, kod primjene lijeka OZURDEX nisu identificirane sistemske nuspojave lijeka.

Tablični prikaz nuspojava

Nuspojave za koje se smatra da su povezane s primjenom lijeka OZURDEX prijavljene tijekom faze III kliničkog ispitivanja (DME, BRVO/CRVO i uveitis) kao i spontane prijave navedene su prema MedDRA klasi organskih sustava u tablici u nastavku koristeći sljedeće načelo:

vrlo često (≥1/10), često (≥1/100 i <1/10), manje često (≥1/1000 i <1/100), rijetko (≥1/10 000 i <1/1000), vrlo rijetko (<1/10 000). Unutar svake skupine, učestalosti nuspojave su prikazane prema opadajućoj ozbiljnosti.

Tablica 1 Nuspojave

Klasa organskog sustava

Učestalost

Nuspojava

Poremećaji živčanog

Često

Glavobolja

sustava

 

 

 

Manje često

Migrena

Poremećaji oka

Vrlo često

Povišeni intraokularni tlak, katarakta, krvarenje iz

 

 

konjunktive*

 

Često

Okularna hipertenzija, subkapsularna katarakta,

 

 

vitrealno krvarenje*, smanjena oštrina vida*,

 

 

oštećenje/smetnje vida, odvajanje staklovine*,

 

 

opaciteti u staklovini*, zamućenje staklovine*,

 

 

blefaritis, bol u oku*, fotopsija*, edem

 

 

konjunktive* hiperemija konjunktive*

 

Manje često

Nekrotizirajući retinitis, endoftalmitis*, glaukom,

 

 

odvajanje mrežnice*, ruptura mrežnice*, hipotonija

 

 

oka*, upala prednje komore*, stanice u prednjoj

 

 

komori/ bljeskovi*, neuobičajen osjet u oku*,

 

 

svrbež očnih kapaka, skleralna hiperemija*

Opći poremećaji i

Manje često

Dislokacija uređaja* (migracija implantata) s

reakcije na mjestu

 

edemom rožnice ili bez njega (vidjeti također dio

primjene

 

4.4), komplikacije od umetanja uređaja* (pogrešno

 

 

postavljanje implantata)

* označava nuspojave za koje se smatra da su povezane s postupkom intravitrealne injekcije (učestalost ovih nuspojava proporcionalna je broju primijenjenih tretmana).

Opis odabranih nuspojava

Dijabetički makularni edem

Klinička sigurnost lijeka OZURDEX u bolesnika s dijabetičkim makularnim edemom utvrđena je u dvama randomiziranima, dvostruko slijepima, placebom kontroliranim ispitivanjima faze 3. U oba ispitivanja, ukupno 347 bolesnika raspoređeno je metodom slučajnog izbora u skupinu koja je primila

OZURDEX, a 350 u skupinu koja je primila placebo.

Najčešće prijavljene nuspojave na ispitivanom oku tijekom čitavog razdoblja ispitivanja u bolesnika koji su primili OZURDEX bile su katarakta i povišeni IOT (vidi u nastavku).

U trogodišnjem kliničkom ispitivanju DME, na početku ispitivanja, 87% bolesnika kod kojih je u ispitivano fakično oko apliciran OZURDEX imalo je neki stupanj zamućenja leće/ ranu kataraktu. Incidencija svih oblika primijećenih katarakti tijekom 3 godina ispitivanja (npr. kortikalna katarakta, dijabetička katarakta, nuklearna katarakta, subkapsularna katarakta, lentikularna katarakta) iznosila je

68% u bolesnika u kojih je fakično ispitivano oko liječeno lijekom OZURDEX. Na završnom pregledu nakon trogodišnjeg ispitivanja, u 59% bolesnika utvrđena je potrebna operacija katarakte na fakičnom ispitivanom oku, a većina tih operacija obavljena je u 2. i 3. godini.

Srednji IOT u ispitivanom oku na početku ispitivanja bio je jednak u obje ispitivane skupine

(15,3 mmHg). Srednji porast IOT-a u odnosu na početne vrijednosti nije premašio 3,2 mmHg tijekom svih pregleda u skupini liječenoj lijekom OZURDEX, s time da je najveći porast srednje vrijednosti IOT-a zabilježen na pregledu 1,5 mjeseci nakon injekcije, i vratio se na približno početnu vrijednost

6 mjeseci nakon svake injekcije. Stopa i veličina porasta IOT-a nakon injekcije lijeka OZURDEX nije rasla s ponavljanjem injekcija lijeka OZURDEX.

28% bolesnika liječenih lijekom OZURDEX imalo je porast IOT-a ≥ 10 mm Hg u odnosu na početne vrijednosti na jednom ili više pregleda tijekom ispitivanja. Na početku ispitivanja 3% bolesnika

zahtijevalo je lijek(ove) za snižavanje IOT-a. Općenito, 42% bolesnika trebalo je lijekove za snižavanje IOT-a u ispitivanom oku u nekom od stadija ispitivanja tijekom 3 godine, s time da je većini tih bolesnika bilo potrebno više od jednog lijeka. Vrhunac tog korištenja (33%) događao se tijekom prvih 12 mjeseci i ostajao je sličan iz godine u godinu.

Ukupno 4 bolesnika (1%) liječenih lijekom OZURDEX imali su zahvate na ispitivanom oku radi liječenja povišenog IOT-a. U jednog bolesnika liječenog lijekom OZURDEX bila je potrebna kirurška incizija (trabekulektomija) radi kontrole povišenja IOT-a induciranog steroidima, 1 je bolesnik podvrgnut trabekulektomiji zbog fibrinom uzrokovane blokade istjecanja očne vodice iz prednje očne komore koja je dovela do povišenja IOT-a, 1 je bolesnik podvrgnut iridektomiji zbog glaukoma uskog kuta, a 1 je bolesnik podvrgnut iridektomiji zbog operacije katarakte. U niti jednog bolesnika nije bilo potrebno ukloniti implantat uz vitrektomiju radi kontrole IOT-a.

BRVO/CRVO

Klinička sigurnost lijeka OZURDEX kod bolesnika s makularnim edemom nakon okluzije središnje mrežnične vene ili okluzije grane mrežnične vene procijenjena je u dvije randomizirane, dvostruko maskirane studije faze III kontrolirane placebo postupkom. Ukupno 427 bolesnika odabranih slučajnim odabirom primalo je OZURDEX, a 426 primalo je placebo postupak u tim dvjema studijama faze III. Ukupno 401 bolesnik (94%) odabran slučajnim odabirom i liječen lijekom OZURDEX dovršio je početno razdoblje liječenja (do 180. dana).

Ukupno 47,3% bolesnika osjetilo je barem jednu nuspojavu. Najčešće prijavljene nuspojave kod bolesnika koji su primili OZURDEX bile su povišeni očni tlak (24,0%) i krvarenje iz konjunktive (14,7%).

Profil nuspojava kod bolesnika s okluzijom grane mrežnične vene bio je sličan onom koji je primijećen kod bolesnika s okluzijom središnje mrežnične vene, iako je ukupna incidencija nuspojava bila veća kod podskupine bolesnika s okluzijom središnje mrežnične vene.

Povišeni očni tlak pri uporabi lijeka OZURDEX bio je najviši na 60. dan te se vratio na početne vrijednosti do 180. dana. Povišeni očni tlak nije trebalo liječiti ili je liječen privremenom uporabom topikalnih lijekova koji snižavaju očni tlak. Tijekom početnog razdoblja liječenja, kod 0,7% (3/421) bolesnika koji su primili OZURDEX bio je potreban laserski ili operativni postupak za stavljanje povišenog očnog tlaka pod kontrolu u ispitivanom oku, u usporedbi s 0,2% (1/423) bolesnika koji su primili placebo postupak.

Profil nuspojava kod 341 bolesnika koji su analizirani nakon druge injekcije lijeka OZURDEX bio je sličan profilu nakon prve injekcije. Ukupno 54 % bolesnika osjetilo je barem jednu nuspojavu. Incidencija povišenog očnog tlaka (24,9%) bila je slična onoj nakon prvog ubrizgavanja te se on također vratio na početnu razinu do 180. dana otvorenog ispitivanja. Ukupna incidencija katarakte bila je veća nakon 1 godine u usporedbi s početnih 6 mjeseci.

Uveitis

Klinička sigurnost lijeka OZURDEX kod bolesnika s upalom stražnjeg očnog segmenta koji se javlja kao neinfektivni uveitis procijenjena je u jednoj multicentričnoj, maskiranoj, randomiziranoj studiji.

Ukupno 77 bolesnika odabranih slučajnim odabirom primalo je OZURDEX, a 76 primalo je placebo postupak. Ukupno 73 bolesnika (95%) odabranih slučajnim odabirom i liječenih lijekom OZURDEX dovršilo je studiju od 26 tjedana.

Najčešće prijavljene nuspojave u ispitivanom oku kod bolesnika koji su primili OZURDEX bile su krvarenje iz konjunktive (30,3%), povišeni očni tlak (25,0%) i katarakta (11,8%).

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da

prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Ako dođe do predoziranja, potrebno je pratiti očni tlak te ga liječiti, ako prisutan liječnik smatra da je to potrebno.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Oftalmici, protuupalni lijekovi, ATK oznaka: S01BA01

Za deksametazon, snažan kortikosteroid, dokazano je da smanjuje upalu na način da inhibira edem, odlaganje fibrina, kapilarno propuštanje i migraciju fagocita kao dio reakcije na upalu. Čimbenik rasta vaskularnog endotela (VEGF, engl. Vascular Endothelial Growth Factor) je citokin koji je eksprimiran u povišenim koncentracijama u okolnostima makularnog edema. Riječ je o snažnom pokretaču vaskularne propusnosti. Dokazano je da kortikosteroidi mogu inhibirati ekspresiju VEGF-a. Osim toga, kortikosteroidi sprječavaju lučenje prostaglandina, od kojih su neki identificirani kao posrednici cistoidnog makularnog edema.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Dijabetički makularni edem

Učinkovitost lijeka OZURDEX ocjenjivana je dvama trogodišnjima, multicentričnima, dvostruko slijepima, randomiziranima, placebom kontroliranima paralelnim ispitivanjima identičnima po dizajnu, tijekom kojih je uspoređivano 1048 bolesnika (ispitivanja 206207-010 i 206207-011). Ukupno ih je 351 randomizirano u skupinu koja je primila OZURDEX, 347 deksametazon 350 µg i 350 placebo.

Izbor bolesnika za ponovnu primjenu lijeka temeljio se na zadebljanju središnjeg polja mrežnice >175 mikrona utvrđenog optičkom koherentnom tomografijom (OCT) ili na temelju ispitivačeve interpretacije nalaza OCT-a u smislu postojanja rezidualnog edema retine koji se sastojao od intraretinalnih cista ili bilo kojeg područja retine s povećanim zadebljanjem unutar ili izvan središnjeg polja mrežnice. Bolesnici su primili do 7 tretmana u intervalima ne češćim od otprilike svakih

6 mjeseci.

Liječenje u slučaju neuspjeha tretmana bilo je dozvoljeno prema diskrecionom pravu ispitivača u bilo kojem stadiju ispitivanja, ali je to dovelo do isključivanja ispitanika iz daljnjeg ispitivanja.

Ukupno 36% bolesnika koji su primili OZURDEX isključeno je iz ispitivanja zbog bilo kojeg razloga, u usporedbi s 57% bolesnika iz placebo skupine. Stopa isključivanja iz ispitivanja zbog nuspojava bila je slična između skupina ispitivanog lijeka i placeba (13% naspram 11%). Stopa prekida sudjelovanja u ispitivanju zbog izostanka učinka bila je niža u skupini lijeka OZURDEX u usporedbi s placebom (7% odnosno 24%).

Rezultati praćenja primarnih i ključnih sekundarnih ishoda u ispitivanjima 206207-010 i 011 prikazani su u tablici 2. Poboljšanje vida u skupini DEX700 bilo je kompromitirano nastankom katarakte. Poboljšanje vida ustanovljeno je nakon uklanjanja katarakte.

Tablica 2. Učinkovitost u ispitivanju 206207-010 i ispitivanju 206207-011 (Populacija ITT)

 

Ispitivanje

Ispitivanje

Objedinjena

 

206207-010

206207-011

ispitivanja

 

206207-010 i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206207-011

Ishod praćenja

DEX

Placebo

DEX

Placebo

DEX

Placebo

N = 165

 

 

 

N = 163

 

N = 188

N = 185

N = 351

N = 350

Srednja vrijednost prosječne

 

 

 

 

 

 

promjene BCVA kroz 3 godine,

4,1

1,9

2.9

2.0

3.5

2.0

AUC pristup (slova)

 

 

 

 

 

 

P-vrijednost

0,016

0,366

0,023

 

Poboljšanje BCVA ≥ 15- slova u

 

 

 

 

 

 

odnosu na početno stanje u 3.

22,1

13,3

22,3

10,8

22,2

12,0

godini/završni pregled (%)

 

 

 

 

 

 

P-vrijednost

0,038

0,003

< 0,001

 

Srednja vrijednost promjene

 

 

 

 

 

 

BCVA u odnosu na početno stanje

4,1

0,8

1,3

-0,0

2,6

0,4

u 3. godini/završni pregled (slova)

 

 

 

 

 

 

P-vrijednost

0,020

0,505

0,054

 

Srednja vrijednost prosječne

 

 

 

 

 

 

promjene OCT nalaza zadebljanja

-101,1

-37,8

-120,7

-45,8

-111,6

-41,9

mrežnice u središnjem polju kroz 3

 

 

 

 

 

 

godine, AUC pristup (µm)

 

 

 

 

 

 

P-vrijednost

<0,001

< 0,001

< 0,001

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultati praćenja primarnih i ključnih sekundarnih ishoda u objedinjenoj analizi bolesnika s pseudofakijom prikazani su u tablici 3.

Tablica 3. Učinkovitost u bolesnika s pseudofakijom (objedinjena ispitivanja 206207-010 i 206207-011)

 

DEX 700

Placebo

 

Ishod praćenja

N = 86

N = 101

P-vrijednost

Srednja vrijednost prosječne promjene BCVA kroz 3

6,5

1,7

<0,001

godine, AUC pristup (slova)

 

 

 

Poboljšanje BCVA ≥ 15- slova u odnosu na početno

23,3

10,9

0,024

stanje u 3. godini/završni pregled (%)

 

 

 

Srednja vrijednost promjene BCVA u odnosu na

6,1

1,1

0,004

početno stanje u 3. godini/završni pregled

 

 

 

Srednja vrijednost prosječne promjene OCT nalaza

-131,8

-50,8

<0,001

zadebljanja mrežnice u središnjom polju kroz 3

 

 

 

godine, AUC pristup (µm)

 

 

 

Rezultati praćenja primarnih i ključnih sekundarnih ishoda u objedinjenoj analizi bolesnika s bilo kojim prethodnim liječenjem prikazani su u tablici 4.

Tablica 4. Učinkovitost u bolesnika s bilo kojim prethodnim liječenjem (objedinjena ispitivanja 206207-010 i 206207-011)

 

DEX 700

Placebo

 

Ishod praćenja

N = 247

N = 261

P-vrijednost

Srednja vrijednost prosječne promjene BCVA kroz 3

3,2

1,5

0,024

godine, AUC pristup (slova)

 

 

 

Poboljšanje BCVA ≥ 15- slova u odnosu na početno

21,5

11,1

0,002

stanje u 3. godini/završni pregled (%)

 

 

 

Srednja vrijednost promjene BCVA u odnosu na

2,7

0,1

0,055

početno stanje u 3. godini/završni pregled

 

 

 

Srednja vrijednost prosječne promjene OCT nalaza

 

 

 

zadebljanja mrežnice u središnjem polju kroz 3

-126,1

-39,0

<0,001

godine, AUC pristup (µm)

 

 

 

BRVO/CRVO

Djelotvornost lijeka OZURDEX procijenjena je u dvije multicentrične, dvostruko maskirane, randomizirane, paralelne studije kontrolirane placebo postupkom, koje su bile zamišljene na identičan način i koje su zajedno obuhvatile 1267 bolesnika koji su liječeni deksametazonom u implantatima od 350 µg ili 700 µg ili placebo postupkom (studije 206207-008 i 206207-009).

Ukupno 427 bolesnika slučajnim je odabirom liječeno lijekom OZURDEX, 414 deksametazonom od 350 µg i 426 bolesnika placebo postupkom.

Na temelju rezultata analize objedinjenih podataka, liječenje implantatima OZURDEX pokazalo je statistički značajno veću incidenciju bolesnika koji su pokazali odgovor na liječenje, što je definirano na način da bolesnici ostvare poboljšanje od ≥ 15 slova u odnosu na početne vrijednosti u najboljoj korigiranoj oštrini vida (BCVA, engl. Best Corrected Visual Acuity) 90. dan nakon injiciranja jednog implantata u usporedbi s placebo postupkom (p < 0,001).

Udio bolesnika koji su postigli primarnu mjeru djelotvornosti od ≥ 15 slova poboljšanja u odnosu na početne vrijednosti u najbolje korigiranoj oštrini vida (BCVA) nakon ubrizgavanja jednog implantata prikazan je u Tablici 5. Učinak liječenja primijećen je na prvom terminu promatranja na 30. dan.

Maksimalni učinak liječenja primijećen je 60. dana te je razlika u incidenciji bolesnika s odgovorom bila statistički značajna u korist lijeka OZURDEX u usporedbi s placebo postupkom u svim terminima do 90. dana nakon ubrizgavanja. I 180. dana i dalje je bio brojčano veći udio bolesnika koji su reagirali na liječenje s ≥ 15 slova poboljšanja u odnosu na početne vrijednosti u najbolje korigiranoj oštrini vida (BCVA) kod bolesnika koji su liječeni lijekom OZURDEX u usporedbi s onima koji su liječeni placebo postupkom.

Tablica 5. Udio bolesnika s poboljšanjem od ≥ 15 slova u odnosu na početne vrijednosti najbolje korigirane oštrine vida (BCVA) u ispitivanom oku

(objedinjeni podaci, populacija s namjerom liječenja)

 

OZURDEX

Placebo postupak

Posjet

N = 427

N = 426

Dan 30

21,3 % a

7,5%

Dan 60

29,3% a

11,3%

Dan 90

21,8% a

13,1%

Dan 180

21,5%

17,6%

a Udio značajnije viši kod lijeka OZURDEX u usporedbi s placebo postupkom (p < 0,001)

Prosječna promjena od početne vrijednosti BCVA bila je značajno veća kod lijeka OZURDEX u usporedbi s placebo postupkom u svim terminima.

U svakoj studiji faze III i u analizi objedinjenih podataka, kumulativne krivulje odgovora za vrijeme postizanja poboljšanja od ≥ 15 slova (3 retka) u BCVA bile su značajno drugačije kod bolesnika

liječenih lijekom OZURDEX u usporedbi s placebo postupkom (p < 0,001), s tim da su bolesnici liječeni lijekom OZURDEX postigli poboljšanje od 3 retka u BCVA ranije nego bolesnici liječeni placebo postupkom.

OZURDEX je brojčano bio superioran placebo postupku u sprječavanju gubitka vida što se pokazuje manjim udjelom bolesnika kod kojih se javilo pogoršanje vida od ≥ 15 slova u skupini liječenoj lijekom OZURDEX tijekom razdoblja procjene od 6 mjeseci.

U svakoj studiji faze III i u analizi objedinjenih podataka, prosječna debljina mrežnice bila je značajno manja, a prosječno smanjenje u odnosu na početne vrijednosti bilo je značajno veće s lijekom OZURDEX (-207,9 mikrona) u usporedbi s placebo postupkom (-95,0 mikrona) na 90. dan (p < 0,001, objedinjeni podaci). Učinak liječenja procijenjen BCVA na 90. dan stoga je podržan ovim anatomskim rezultatima. Na 180. dan prosječno smanjenje debljine mrežnice (-119,3 mikrona) u usporedbi s placebo postupkom nije bilo značajno.

Bolesnici koji su imali rezultat BCVA od <84 ILI debljinu mrežnice > 250 mikrona na optičkoj koherentnoj tomografiji (OCT, engl. Optical Coherence Tomography) i za koje, prema mišljenju ispitivača, liječenje ne bi predstavljalo rizik, bili su prikladni za liječenje lijekom OZURDEX u otvorenom produžetku ispitivanja. Od bolesnika koji su liječeni u otvorenoj fazi, 98% je primilo injekciju lijeka OZURDEX između 5. i 7. mjeseca nakon početnog liječenja.

Kao i kod početnog liječenja, najviša točka odgovora na terapiju primijećena je na 60. dan otvorene faze ispitivanja. Kumulativne stope odgovora na terapiju bile su veće tijekom cijele otvorene faze kod onih bolesnika koji su primili dvije uzastopne injekcije lijeka OZURDEX u usporedbi s bolesnicima koji nisu primili OZURDEX tijekom početne faze.

Udio bolesnika koji su reagirali na liječenje u svakom terminu uvijek je bio veći nakon drugog liječenja u usporedbi s prvim liječenjem. Međutim, odgoda liječenja za 6 mjeseci rezultira u manjem udjelu bolesnika koji su reagirali na liječenje u svim terminima u otvorenoj fazi u usporedbu s onima koji su primili drugu injekciju lijeka OZURDEX.

Uveitis

Klinička djelotvornost lijeka OZURDEX procijenjena je u jednoj multicentričnoj, maskiranoj, randomiziranoj studiji za liječenje neinfektivne upale stražnjeg očnog segmenta kod bolesnika s uveitisom.

Ukupno 229 bolesnika odabranih slučajnim odabirom primilo je implantate deksametazona od 350 µg ili 700 µg ili placebo postupak. Od ovih bolesnika, ukupno 77 bolesnika slučajnim je odabirom liječeno lijekom OZURDEX, 76 deksametazonom od 350 µg i 76 bolesnika placebo postupkom. Ukupno 95% bolesnika dovršilo je studiju od 26 tjedana.

Udio bolesnika s nultim stupnjem zamućenja staklastog tijela u ispitivanom oku u 8. tjednu (primarna mjera ishoda) bila je 4 puta veća s lijekom OZURDEX (46,8%) u usporedbi s placebo postupkom (11,8%), p < 0,001. Statistička superiornost održala se do uključujući 26. tjedna (p ≤ 0,014) kao što je prikazano u Tablici 6.

Kumulativne stope odgovora (vrijeme do nultog stupnja zamućenja staklastog tijela) bile su značajno drukčije u skupini lijeka OZURDEX u usporedbi sa skupinom s placebo postupkom (p < 0,001), a bolesnici koji su primali deksametazon pokazali su raniji početak i veći odgovor na liječenje.

Smanjenje zamućenosti staklastog tijela popraćeno je poboljšanom oštrinom vida. Udio bolesnika s poboljšanjem od barem 15 slova u odnosu na početne vrijednosti BCVA u ispitivanom oku u 8. tjednu bio je više od 6 puta veći s lijekom OZURDEX (42,9%) u usporedbi s

placebo postupkom (6,6%), p < 0,001. Statistička superiornost postignuta je u 3. tjednu i održala se do uključujući 26. tjedna (p < 0,001) kao što je prikazano u Tablici 6.

Postotak bolesnika kojima je bio potreban dodatni lijek od početne vrijednosti do 8. tjedna bio je skoro 3 put manji s lijekom OZURDEX (7,8%) u usporedbi s placebo postupkom (22,4%), p = 0,012.

Tablica 6. Udio bolesnika s nultim stupnjem zamućenja staklastog tijela i s poboljšanjem od ≥ 15 slova u odnosu na početne vrijednosti najbolje korigirane oštrine vida (BCVA) u ispitivanom oku (populacija s namjerom liječenja)

Posjet

Nulti stupanj zamućenja staklastog

Poboljšanje od ≥15 slova u odnosu

 

tijela

 

na početne vrijednosti BCVA

 

DEX 700

Placebo

DEX 700

Placebo

 

N = 77

postupak

N = 77

postupak

 

 

N = 76

 

N = 76

Tjedan 3

23.4%

11,8%

32,5%a

3,9%

Tjedan 6

42,9%a

9,2%

41,6%a

7,9%

Tjedan 8

46,8%a

11,8%

42,9%a

6,6%

Tjedan 12

45,5%a

13,2%

41,6%a

13,2%

Tjedan 16

40,3%b

21,1%

39,0%a

13,2%

Tjedan 20

39,0%c

19,7%

40,3%a

13,2%

Tjedan 26

31,2%d

14,5%

37,7%a

13,2%

a p < 0,001; b p = 0,010; c p = 0,009; d p = 0,014

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove je izuzela obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka OZURDEX u svim podskupinama pedijatrijske populacije za retinalne vaskularne okluzije kao i za dijabetički makularni edem (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2Farmakokinetička svojstva

Koncentracije u plazmi uzete su od podskupine od 21 bolesnika u dvije RVO, šestomjesečne studije djelotvornosti prije primjene te na dan 7, 30, 60 i 90 nakon intravitrealne injekcije jednog intravitrealnog implantata koji sadrži 350 µg ili 700 µg deksametazona. Devedeset i pet postotaka vrijednosti koncentracije deksametazona u plazmi u skupini koja je primila dozu od 350 µg i 86% u skupini koja je primila dozu od 700 µg bile su ispod donje granice mjerljivosti (0,05 ng/ml). Najveća vrijednost koncentracije u plazmi od 0,094 ng/ml zabilježena je kod jednog ispitanika iz skupine koja je primila dozu od 700 µg. Čini se da koncentracija deksametazona u plazmi nije povezana s dobi, tjelesnom težinom ili spolom bolesnika.

Koncentracija u plazmi mjerena je u uzorcima podskupine bolesnika dva pivotalna ispitivanja DME, i to prije primjene doze te 1., 7. i 21. dan i 1,5 i 3 mjeseca nakon intravitrealne injekcije jednog intravitrealnog implantata koji sadrži 350 µg odnosno 700 µg deksametazona. Sto posto vrijednosti koncentracija deksametazona u plazmi u skupini koja je primila dozu od 350 µg i 90% u skupini koja je primila dozu od 700 µg bilo je ispod donje kvantitativne granice (0,05 ng/ml). Najviša vrijednost koncentracije u plazmi od 0,102 ng/ml primijećena je u 1 ispitanika iz skupine koja je primila 700 µg.

Čini se da koncentracija deksametazona u plazmi nije povezana s dobi, tjelesnom težinom ili spolom bolesnika.

U šestomjesečnoj studiji na majmunima nakon jednog intravitrealnog ubrizgavanja lijeka OZURDEX, Cmax za deksametazon u staklastom tijelu bio je 100 ng/ml na 42. dan nakon ubrizgavanja te

5,57 ng/ml na 91. dan. Deksametazon je i dalje bilo moguće pronaći u staklastom tijelu 6 mjeseci nakon ubrizgavanja. Redoslijed koncentracija deksametazona bio je mrežnica > šarenica > zrakasto tijelo > staklasto tijelo > očna vodica > plazma.

U in vitro studiji metabolizma, nakon inkubacije [14C]-deksametazona u rožnici, šarenici-zrakastom tijelu, žilnici, mrežnici, staklastom tijelu i tkivu bjeloočnice ljudi, tijekom 18 sati nisu primijećeni metaboliti. To je u skladu s rezultatima studija metabolizma oka na zečevima i majmunima.

Deksametazon se u konačnici metabolizira u lipide i metabolite koji su topivi u vodi i koji mogu biti izlučeni putem žuči i mokraće.

OZURDEX matrica se polagano razgrađuje u mliječnu kiselinu i glikolnu kiselinu putem jednostavne hidrolize, te se dalje razgrađuje na ugljični dioksid i vodu.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

U nekliničkim ispitivanjima zapaženi su učinci samo pri ekspozicijama dozama koje su znatno veće od maksimalno dozvoljenih u ljudi, što ukazuje na njihov mali značaj za kliničku primjenu.

Nisu dostupni podaci o mutagenosti, kancerogenosti, reproduktivnoj ili razvojnoj toksičnosti za OZURDEX. Za deksametazon je dokazano da je teratogen kod miševa i zečeva nakon topikalne oftalmološke primjene.

Izlaganje deksametazonu kod zdravog/neliječenog oka putem kontralateralne difuzije primijećeno je kod zečeva nakon postavljanja implantata u stražnji segment oka.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

50:50 poli(D,L-laktid-ko-glikolid) s terminalnom esterskom skupinom 50:50 poli(D,L-laktid-ko-glikolid) s terminalnom kiselinskom skupinom

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

3 godine.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Jedno pakiranje sadrži:

Jedan sterilni implantat produženog učinka u obliku štapića, koji sadrži 700 mikrograma deksametazona, a nalazi se u igli (od nehrđajućeg čelika) jednokratnog aplikatora.

Aplikator se sastoji od klipa (od nehrđajućeg čelika) u igli, gdje implantat na mjestu drži cjevčica

(silikonska). Klipom se upravlja polugom koja se nalazi na boku tijela aplikatora. Igla je zaštićena zatvaračem (kapicom), a poluga sigurnosnom pločicom.

Aplikator koji sadrži implantat upakiran je u hermetički zatvorenu vrećicu koja sadrži sredstvo za sušenje.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

OZURDEX je namijenjen samo za jednokratnu uporabu.

Jedan aplikator može biti korišten za liječenje samo jednog oka.

Ako je hermetički zatvarač vrećice koja sadrži aplikator oštećen, aplikator se ne smije koristiti. Kada otvorite vrećicu potrebno je odmah upotrijebiti aplikator.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road,

Co. Mayo

Westport

Irska

8.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/10/638/001

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 27. srpnja 2010.

Datum posljednje obnove: 23. ožujka 2015.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

MM/GGGG

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept