Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Panretin (alitretinoin) – Označavanje - L01XX22

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaPanretin
ATK šifraL01XX22
Tvaralitretinoin
ProizvođačEisai Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU I UNUTARNJEM PAKOVANJU

TEKST NA KUTIJI I TEKST NA NALJEPNICI TUBE

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Panretin 0,1 % gel alitretinoin

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

1 g gela sadrži 1 mg alitretinoina (0,1%).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži etanol, makrogol 400, hidroksipropilcelulozu, butilhidroksitoluen.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Gel, 60 g

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za kožu.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (UKOLIKO JE POTREBNO)

Ne smije se nanositi na oči i sluznice.

Sadrži alkohol, čuvati daleko od otvorenog plamena.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 C.

Čuvati u originalnom spremniku radi zaštite od svjetlosti. Spremnik čuvati čvrsto zatvoren.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eisai Ltd.

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Velika Britanija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/00/149/001

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Panretin gel 0,1%

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept