Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pantecta Control (pantoprazole) – Označavanje - A02BC02

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaPantecta Control
ATK šifraA02BC02
Tvarpantoprazole
ProizvođačTakeda GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA BLISTER

KUTIJA ZA BLISTER S KARTONSKIM POJAČANJEM

1.NAZIV LIJEKA

PANTECTA Control 20 mg želučanootporne tablete pantoprazol

2.NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

Jedna želučanootporna tableta sadrži 20 mg pantoprazola (u obliku natrijevog seskvihidrata).

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

7 želučanootpornih tableta

 

odobren

14 želučanootpornih tableta

 

 

 

 

 

 

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

nije

 

 

više

 

 

Tabletu treba progutati cijelu.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJEkojiO ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

7.DRUGALijekPOSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)Za primjenu kroz usta.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

EU/1/09/518/001-004

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Str. 2

D-78467 Konstanz

Njemačka

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

13.

BROJ SERIJE

 

 

Broj serije:

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

 

Lijek se izdaje bez recepta.

nije

odobren

 

 

15.UPUTE ZA UPORABU

Za kratkotrajno liječenje simptoma refluksaviše(npr. žgaravica, vraćanje kiseline) u odraslih.

Uzmite jednu tabletu (20 mg) na dan. Ne prekoračujte ovu dozu. Ovaj lijek ne mora trenutno ublažiti simptome.

Ublažava žgaravicu

16. PODACI NA BRAILLEOVOMkoji PISMU

PANTECTALijekControl 20 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU KARTONSKO POJAČANJE

1. NAZIV LIJEKA

PANTECTA Control 20 mg želučanootporne tablete pantoprazol

2. NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

Jedna želučanootporna tableta sadrži 20 mg pantoprazola (u obliku natrijevog seskvihidrata).

 

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

odobren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 želučanootpornih tableta

 

 

 

 

 

 

14 želučanootpornih tableta

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za primjenu kroz usta.

više

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabletu treba progutati cijelu.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJEkojiO ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

7. DRUGALijekPOSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Str. 2

78467 Konstanz

Njemačka

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/518/001-004

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

Broj serije:

 

odobren

 

 

 

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

 

 

 

 

Lijek se izdaje bez recepta.

nije

 

 

 

 

15. UPUTE ZA UPORABU

Uzmite jednu tabletu (20 mg) na dan. Nevišeprekoračujte ovu dozu. Ovaj lijek ne mora trenutno ublažiti simptome.

Za kratkotrajno liječenje simptoma refluksa (npr. žgaravica, vraćanje kiseline) u odraslih. koji

Ublažava žgaravicu.

16.PODACILijekNA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

PANTECTA Control 20 mg želučanootporne tablete pantoprazol

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda GmbH

 

 

 

 

 

 

3.

ROK VALJANOSTI

 

 

odobren

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok valjanosti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj serije:

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

DRUGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koji

više

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept