Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pemetrexed Hospira UK Limited (pemetrexed ditromethamine) – Uputa o lijeku - L01BA04

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaPemetrexed Hospira UK Limited
ATK šifraL01BA04
Tvarpemetrexed ditromethamine
ProizvođačHospira UK Limited

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Pemetreksed Hospira UK Limited 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju Pemetreksed Hospira UK Limited 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju Pemetreksed Hospira UK Limited 1000 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju pemetreksed

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Pemetreksed Hospira UK Limited i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primati Pemetreksed Hospira UK Limited

3.Kako primjenjivati Pemetreksed Hospira UK Limited

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Pemetreksed Hospira UK Limited

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Pemetreksed Hospira UK Limited i za što se koristi

Pemetreksed Hospira UK Limited je lijek koji se koristi za liječenje raka.

Pemetreksed Hospira UK Limited se primjenjuje u kombinaciji s cisplatinom, još jednim protutumorskim lijekom, za liječenje zloćudnog pleuralnog mezotelioma, oblika raka koji zahvaća plućne ovojnice, u bolesnika koji prethodno nisu primali kemoterapiju.

Pemetreksed Hospira UK Limited se također primjenjuje u kombinaciji s cisplatinom za početno liječenje bolesnika s uznapredovalim stadijem raka pluća.

Pemetreksed Hospira UK Limited Vam se može propisati ako imate rak pluća u uznapredovaloj fazi i ako je Vaša bolest reagirala na liječenje ili ostala uglavnom nepromijenjena nakon početne kemoterapije.

Pemetreksed Hospira UK Limited se također primjenjuje u bolesnika s uznapredovalim rakom pluća u kojih je bolest napredovala nakon primjene neke druge početne kemoterapije.

2.Što morate znati prije nego počnete primati Pemetreksed Hospira UK Limited

Nemojte primati lijek Pemetreksed Hospira UK Limited

-ako ste alergični na pemetreksed ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

-ako dojite; tijekom liječenja lijekom Pemetreksed Hospira UK Limited morate prestati dojiti.

-ako ste nedavno primili ili ćete uskoro primiti cjepivo protiv žute groznice.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili bolničkom ljekarniku prije nego primite lijek Pemetreksed Hospira UK Limited.

Ako trenutno imate ili ste prethodno imali problema s bubrezima, obratite se svom liječniku ili bolničkom ljekarniku jer možda nećete smjeti primati lijek Pemetreksed Hospira UK Limited.

Prije svake infuzije uzet će Vam se uzorak krvi kako bi se provjerilo jesu li Vam bubrežna ili jetrena funkcija dovoljno dobre i imate li dovoljno krvnih stanica da biste primili lijek Pemetreksed Hospira UK Limited. Liječnik može promijeniti dozu ili odgoditi liječenje ovisno o Vašem općem stanju i u slučaju da je broj krvnih stanica prenizak. Ako primate i cisplatin, liječnik će se pobrinuti da ste propisno hidrirani i da prije i nakon primjene cisplatina dobijete odgovarajuće lijekove za sprječavanje povraćanja.

Ako ste primali ili ćete primati terapiju zračenjem, obavijestite o tome svog liječnika jer se uz primjenu lijeka Pemetreksed Hospira UK Limited mogu pojaviti rane ili kasne reakcije na zračenje.

Ako ste nedavno cijepljeni, obavijestite o tome svog liječnika jer to može izazvati štetne učinke uz primjenu lijeka Pemetreksed Hospira UK Limited.

Ako bolujete ili ste ranije bolovali od srčane bolesti, obavijestite o tome svog liječnika.

Ako imate nakupljenu tekućinu oko pluća, liječnik može odlučiti ukloniti tu tekućinu prije primjene lijeka Pemetreksed Hospira UK Limited.

Djeca i adolescenti

Nema relevantne primjene pemetrekseda u pedijatrijskoj populaciji.

Drugi lijekovi i Pemetreksed Hospira UK Limited

Obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji lijek protiv bolova ili upale (otekline), poput lijekova iz skupine takozvanih „nesteroidnih protuupalnih lijekova“ (NSAIL), uključujući lijekove koje ste nabavili bez liječničkog recepta (poput ibuprofena). Postoje brojne vrste nesteroidnih protuupalnih lijekova s različitim trajanjem djelovanja. Ovisno o planiranom datumu primjene infuzije pemetrekseda i/ili Vašoj bubrežnoj funkciji, liječnik Vam mora reći koje lijekove možete uzimati i kada ih možete uzimati. Ako niste sigurni, pitajte svog liječnika ili ljekarnika je li koji od Vaših lijekova NSAIL.

Obavijestite svog liječnika ili bolničkog ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli bilo koje druge lijekove, uključujući lijekove koje ste nabavili bez recepta.

Trudnoća

Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku. Primjena pemetrekseda mora se izbjegavati tijekom trudnoće. Liječnik će s Vama razgovarati o mogućem riziku primjene pemetrekseda u trudnoći. Žene moraju primjenjivati djelotvornu kontracepciju tijekom liječenja pemetreksedom.

Dojenje

Ako dojite, obavijestite o tome svog liječnika. Tijekom liječenja pemetreksedom dojenje se mora prekinuti.

Plodnost

Muškarcima se savjetuje da ne začinju djecu tijekom liječenja i do 6 mjeseci nakon završetka liječenja pemetreksedom. Stoga moraju primjenjivati djelotvornu kontracepciju tijekom liječenja pemetreksedom i do 6 mjeseci nakon njegova završetka. Ako želite začeti dijete tijekom liječenja ili unutar 6 mjeseci nakon njegova završetka, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom. Možete potražiti savjet o pohrani sperme prije početka liječenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Pemetreksed Hospira UK Limited može izazvati umor. Budite oprezni kada upravljate vozilom ili rukujete strojevima.

3.Kako primjenjivati Pemetreksed Hospira UK Limited

Doza lijeka Pemetreksed Hospira UK Limited je 500 miligrama po svakom kvadratnom metru Vaše površine tijela. Površina tijela izračunava se prema Vašoj izmjerenoj visini i težini. Liječnik će na temelju površine Vašeg tijela odrediti odgovarajuću dozu za Vas. Doza se može prilagoditi ili se liječenje može odgoditi ovisno o broju krvnih stanica i Vašem općem stanju. Prije primjene lijeka Pemetreksed Hospira UK Limited bolnički ljekarnik, medicinska sestra ili liječnik će pomiješati Pemetreksed Hospira UK Limited prašak s vodom za injekcije i 5%-tnom otopinom glukoze za injekciju.

Lijek Pemetreksed Hospira UK Limited uvijek ćete primiti infuzijom u jednu od vena. Infuzija će trajati otprilike 10 minuta.

Primjena u kombinaciji s cisplatinom

Liječnik ili bolnički ljekarnik odredit će potrebnu dozu na temelju Vaše visine i težine. Cisplatin se također primjenjuje infuzijom u jednu od vena i daje se približno 30 minuta nakon završetka infuzije lijeka Pemetreksed Hospira UK Limited. Infuzija cisplatina traje otprilike 2 sata.

Obično biste infuziju trebali dobivati jednom svaka 3 tjedna.

Dodatni lijekovi

Kortikosteroidi: liječnik će Vam propisati tablete kortikosteroida (ekvivalentne dozi deksametazona od 4 mg dvaput na dan) koje ćete morati uzeti dan prije, na sam dan i dan nakon primjene lijeka Pemetreksed Hospira UK Limited. Taj se lijek daje kako bi se smanjila učestalost i težina kožnih reakcija koje se mogu pojaviti tijekom liječenja raka.

Vitaminska nadoknada: liječnik će Vam propisati folatnu kiselinu (vitamin) koja se uzima kroz usta ili multivitaminski pripravak koji sadrži folatnu kiselinu (350 do 1000 mikrograma), koji morate uzimati jedanput na dan za vrijeme liječenja lijekom Pemetreksed Hospira UK Limited. Morate uzeti barem 5 doza tijekom 7 dana prije prve doze lijeka Pemetreksed Hospira UK Limited. Morate nastaviti uzimati folatnu kiselinu još najmanje 21 dan nakon posljednje doze lijeka Pemetreksed Hospira UK Limited.

Također ćete dobiti injekciju vitamina B12 (1000 mikrograma) u tjednu prije primjene lijeka Pemetreksed Hospira UK Limited i zatim otprilike svakih 9 tjedana (što odgovara 3 ciklusa liječenja lijekom Pemetreksed Hospira UK Limited). Vitamin B12 i folatna kiselina daju se kako bi se smanjili mogući toksični učinci koji se javljaju tijekom liječenja raka.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Morate se odmah javiti svom liječniku ako primijetite bilo što od sljedećeg:

vrućicu ili infekciju (često): ako Vam je tjelesna temperatura 38°C ili viša, ako se znojite ili imate neke druge znakove infekcije (jer broj bijelih krvnih stanica može biti manji od normalnog, što je vrlo česta pojava). Infekcija (sepsa) može biti vrlo teška i potencijalno smrtonosna

ako počnete osjećati bolove u prsnom košu (često) ili ubrzane srčane otkucaje (manje često)

ako imate bolove, crvenilo, oteklinu ili ranice u ustima (vrlo često)

alergijska reakcija: ako dobijete osip na koži (vrlo često) / osjećaj pečenja ili bockanja (često) ili vrućicu (često). Kožne reakcije u rijetkim slučajevima mogu biti teške i potencijalno smrtonosne. Obratite se liječniku ako dobijete težak osip, svrbež ili mjehuriće na koži (Stevens-Johnsonov sindrom ili toksična epidermalna nekroliza)

ako osjetite umor, nesvjesticu, nedostatak zraka ili ste blijedi (jer razina hemoglobina može biti niža od normalne, što je vrlo česta pojava)

ako imate krvarenje iz desni, nosa ili usta ili bilo kakvo krvarenje koje ne prestaje, crvenkastu ili ružičastu boju mokraće, neočekivane modrice (jer broj krvnih pločica može biti manji od normalnog, što je vrlo česta pojava)

ako iskusite iznenadni nedostatak zraka, osjećate intenzivnu bol u prsnom košu ili iskašljavate krv (manje često) (može ukazivati na krvni ugrušak u krvnim žilama u plućima).

Moguće nuspojave pemetrekseda su:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba) nizak broj bijelih krvnih stanica

niska razina hemoglobina (anemija) nizak broj krvnih pločica

proljev povraćanje

bol, crvenilo, oteklina ili ranice u ustima mučnina

gubitak teka umor

kožni osip gubitak kose zatvor gubitak osjeta

bubrezi: poremećeni rezultati krvnih pretraga

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

alergijska reakcija: kožni osip / osjećaj pečenja ili bockanja infekcija, uključujući sepsu

vrućica dehidracija zatajenje bubrega

iritacija kože i svrbež bol u prsnom košu slabost mišića

konjunktivitis (upala oka) želučane tegobe

bol u trbuhu promjena okusa

jetra: poremećeni rezultati krvnih pretraga suzenje očiju

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba) akutno zatajenje bubrega

ubrzano kucanje srca

kod primjene pemtrekseda i zračenja prijavljena je upala sluznice jednjaka (ezofagusa)

kolitis (upala sluznice debelog crijeva koja može biti praćena krvarenjem iz crijeva ili završnog dijela debelog crijeva)

intersticijski pneumonitis (stvaranje ožiljaka na mjehurićima u plućima (alveolama)

edem (višak tekućine u tjelesnom tkivu koji izaziva oticanje). Neki su bolesnici doživjeli srčani udar, moždani udar ili „mali moždani udar“ pri primjeni pemetrekseda, obično u kombinaciji s nekim drugim protutumorskim lijekom

pancitopenija – udruženi nizak broj bijelih krvnih stanica, crvenih krvnih stanica i krvnih pločica radijacijski pneumonitis (stvaranje ožiljaka na mjehurićima u plućima (alveolama) povezano s terapijom zračenjem) može se pojaviti u bolesnika koji su zračeni prije, tijekom ili nakon liječenja pemetreksedom

prijavljeni su bol u udovima, snižena temperatura i promjene boje krvni ugrušci u krvnim žilama u plućima (plućna embolija)

Rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba)

upalna reakcija ozračenog područja (kožni osip poput teške opekline od sunca) koji se može pojaviti na koži prethodno izloženoj zračenju, više dana ili više godina nakon zračenja

bulozna stanja (bolesti kože kod kojih se stvaraju mjehurići na koži) – uključujući Stevens-Johnsonov sindrom i toksičnu epidermalnu nekrolizu

hemolitička anemija (anemija zbog razaranja crvenih krvnih stanica) hepatitis (upala jetre)

anafilaktički šok (teška alergijska reakcija)

Učestalost nepoznata: ne može se procijeniti iz dostupnih podataka

Oticanje donjih udova uz pojavu boli i crvenila

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Pemetreksed Hospira UK Limited

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i naljepnici iza oznake Rok valjanosti ili EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Pemetreksed Hospira UK Limited 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju Bočicu od 100 mg čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Pemetreksed Hospira UK Limited 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju Bočica od 500 mg ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Pemetreksed Hospira UK Limited 1000 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju Bočica od 1000 mg ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Rekonstituirana otopina i otopina za infuziju: kada se pripreme prema uputama, fizikalno i kemijski su stabilne 24 sata ako se čuvaju u hladnjaku (2°C do 8°C) i na temperaturi od 25°C .

S mikrobiološkog stajališta, lijek treba primijeniti odmah. Ako se ne primijeni odmah, vrijeme i način čuvanja prije primjene odgovornost je korisnika i normalno ne smije biti duže od 24 sata pri temperaturi od 2°C do 8°C.

Rekonstituirana otopina je bistra i u rasponu boja od bezbojne do žute ili zeleno-žute, što ne utječe nepovoljno na kvalitetu lijeka. Lijekovi za parenteralnu primjenu moraju se vizualno pregledati prije primjene kako bi se utvrdilo da ne sadrže čestice i da nisu promijenili boju. Lijek se ne smije primijeniti ako sadrži vidljive čestice.

Lijek je isključivo za jednokratnu primjenu; neiskorištenu otopinu potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Pemetreksed Hospira UK Limited sadrži

Djelatna tvar je pemetreksed.

Pemetreksed Hospira UK Limited 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju: jedna bočica sadrži 100 mg pemetrekseda (u obliku pemetreksedditrometamina).

Pemetreksed Hospira UK Limited 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju: jedna bočica sadrži 500 mg pemetrekseda (u obliku pemetreksedditrometamina).

Pemetreksed Hospira UK Limited 1000 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju: jedna bočica sadrži 1000 mg pemetrekseda (u obliku pemetreksedditrometamina).

Nakon rekonstitucije prema uputama, otopina sadrži 25 mg/ml pemetrekseda. Zdravstveni radnik mora dodatno razrijediti otopinu prije primjene.

Drugi sastojak je manitol.

Kako Pemetreksed Hospira UK Limited izgleda i sadržaj pakiranja

Pemetreksed Hospira UK Limited je prašak za koncentrat za otopinu za infuziju u staklenoj bočici. To je bijeli do svijetložuti ili zelenožuti liofilizirani prašak.

Jedno pakiranje sadrži jednu staklenu bočicu od 100 mg, 500 mg ili 1000 mg pemetrekseda.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Hospira UK Limited

Horizon

Honey Lane

Hurley

Maidenhead

SL6 6RJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

AT

BE / LU / NL

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

BG / EL /

CY

MT / PL / RO / UK

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Hospira UK Ltd

Tel: 24656165

Tel: + 44 (0) 1628 515500

 

CZ

DE

Pfizer, spol. s r.o.

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: +420-283-004-111

Tel: + 49 (0) 800 8535555

DK

EE

Pfizer ApS

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tlf: + 45 44 20 11 00

Tel: +372 666 7500

ES

FI

Pfizer GEP, S.L.

Pfizer PFE Finland Oy

Tel: +34 91 490 99 00

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

FR

HR

Pfizer PFE France

Pfizer Croatia d.o.o.

Tél: + 33 (0) 1 58 07 34 40

Tel: +358 1 3908 777

HU

IE

Pfizer Kft.

Hospira Ireland Sales Limited

Tel: + 36 1 488 37 00

Tel: 1800 633 363 (toll free)

 

+44 (0) 1304 616161

IS

IT

Icepharma hf.

Pfizer Italia Srl

Sími: +354 540 8000

Tel: +39 06 33 18 21

LV

LT

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel.: + 371 670 35 775

Tel. + 370 52 51 4000

NO

PT

Pfizer AS

Hospira Portugal Lda

Tlf: +47 67 52 61 00

Tel: + 351 21 423 55 00

SE

SI

Pfizer AB

Pfizer Luxembourg SARL

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

 

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

SK

Tel: +386 (0)1 52 11 400

 

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

 

Tel: +421–2–3355 5500

 

Ova uputa je zadnji puta revidirana u mjesec GGGG.

Ostali izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Ova uputa o lijeku dostupna je na svim jezicima EU-a/EGP-a na internetskim stranicama Europske agencije za lijekove.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima:

Upute za uporabu, rukovanje i odlaganje

1.Koristite aseptičku tehniku kod rekonstitucije i daljnjeg razrjeđivanja pemetrekseda za primjenu u intravenskoj infuziji.

2.Izračunajte dozu i potreban broj bočica lijeka Pemetreksed Hospira UK Limited. Jedna bočica sadrži pemetreksed u suvišku kako bi se olakšala primjena deklarirane količine lijeka.

3.Pemetreksed Hospira UK Limited smije se rekonstituirati samo sa sterilnom vodom za injekcije.

Pemetreksed Hospira UK Limited bočica od 100 mg:

Bočice od 100 mg rekonstituirajte s 4,2 ml sterilne vode za injekcije, čime se dobiva otopina koja sadrži 25 mg/ml pemetrekseda.

Pemetreksed Hospira UK Limited bočica od 500 mg:

Bočice od 500 mg rekonstituirajte s 20 ml sterilne vode za injekcije, čime se dobiva otopina koja sadrži 25 mg/ml pemetrekseda.

Pemetreksed Hospira UK Limited bočica od 1000 mg:

Bočice od 1000 mg rekonstituirajte s 40 ml sterilne vode za injekcije, čime se dobiva otopina koja sadrži 25 mg/ml pemetrekseda.

Svaku bočicu nježno vrtite dok se prašak u potpunosti ne otopi. Dobivena otopina je bistra i u rasponu boja od bezbojne do žute ili zeleno-žute, što ne utječe nepovoljno na kvalitetu lijeka. pH rekonstituirane otopine je između 5,7 i 7,7. Otopina se mora dodatno razrijediti.

4.Pemetreksed Hospira UK Limited dodatno se smije razrjeđivati isključivo s 5%-tnom otopinom glukoze, bez konzervansa. Odgovarajući volumen rekonstituirane otopine pemetrekseda mora se dodatno razrijediti 5%-tnom otopinom glukoze, bez konzervansa, do ukupnog volumena od 100 ml i primijeniti kao intravenska infuzija tijekom 10 minuta.

5.Otopina pemetrekseda za infuziju pripremljena na opisani način kompatibilna je s infuzijskim priborom i infuzijskim vrećicama od polivinilklorida i poliolefina. Pemetreksed je inkompatibilan s otapalima koja sadrže kalcij, uključivši Ringerovu otopinu s laktatom i Ringerovu otopinu za injekcije.

6.Lijekovi za parenteralnu primjenu moraju se vizualno pregledati prije primjene kako bi se utvrdilo da ne sadrže čestice i da nisu promijenili boju. Lijek se ne smije primijeniti ako sadrži vidljive čestice.

7.Otopine pemetrekseda namijenjene su isključivo za jednokratnu primjenu.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

Mjere opreza pri pripremanju i primjeni: Kao i kod svih potencijalno toksičnih protutumorskih lijekova, potreban je oprez pri rukovanju i pripremi otopine pemetrekseda za infuziju. Preporučuje se uporaba rukavica. Ako otopina pemetrekseda dođe u dodir s kožom, kožu treba odmah temeljito oprati sapunom i vodom. Ako otopina pemetrekseda dođe u dodir sa sluznicom, treba je temeljito isprati vodom. Pemetreksed nije vezikant. U slučaju ekstravazacije pemetrekseda nema specifičnog protulijeka. Prijavljeno je nekoliko slučajeva ekstravazacije pemetrekseda koje ispitivači nisu ocijenili ozbiljnima. Ekstravazaciju treba zbrinuti sukladno standardnoj lokalnoj praksi za lijekove koji nisu vezikanti.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept