Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Peyona (Nymusa) (caffeine citrate) – Uputa o lijeku - N06BC01

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaPeyona (Nymusa)
ATK šifraN06BC01
Tvarcaffeine citrate
ProizvođačChiesi Farmaceutici SpA

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Peyona 20 mg/ml otopina za infuziju i oralna otopina kofeincitrat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije početka liječenja ovim lijekom jer sadrži važne informacije za Vaše novorođenče.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku Vašeg djeteta.

-Ako u Vašeg novoeođenčeta primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika Vašeg djeteta. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Peyona i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego Vaše dijete počne primati Peyonu

3.Kako primjenjivati Peyonu

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Peyonu

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Peyona i za što se koristi

Peyona sadrži djelatnu tvar kofeincitrat, koji je stimulans središnjeg živčanog sustava, pripada skupini lijekova po imenu metilksantini.

Peyona se primjenjuje u liječenju prekida disanja u nedonoščadi (primarna apneja nedonoščeta). Ta kratka razdoblja u kojima nedonošče prestane disati nastaju zato što mu centar za disanje nije potpuno razvijen.

Pokazalo se da ovaj lijek smanjuje broj epizoda prekida disanja u nedonoščadi.

2. Što morate znati prije nego Vaše dijete počne primati Peyonu

Nemojte primjenjivati Peyonu:

Ako je Vaše novorođenče alergično na kofeincitrat ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se liječniku Vašeg djeteta prije davanja Peyone novorođenčetu.

Prije početka liječenja apneje nedonoščeta Peyonom, liječnik Vašeg djeteta treba isključiti druge uzroke apneje ili ih ispravno liječiti.

Peyona se treba primjenjivati s oprezom. Molimo obavijestite liječnika Vašeg djeteta ako:

Vaše novorođenče ima napadaje

Vaše novorođenče boluje od nekakve srčane bolesti

Vaše novorođenče ima tegobe s bubrezima ili jetrom

Vaše novorođenče često ima vraćanje hrane iz želuca

Vaše novorođenče mokri veće količine mokraće nego obično

Vaše novorođenče sporo dobiva na tjelesnoj težini ili slabije jede

ste Vi (majka) prije porođaja uzimali kofein.

Drugi lijekovi i Peyona

Obavijestite liječnika Vašeg djeteta ako Vaše novorođenče prima, ako je nedavno primilo ili ako bi moglo primiti druge lijekove.

Molimo obavijestite liječnika Vašeg djeteta ako je Vaše novorođenče ranije bilo liječeno teofilinom.

Nemojte primjenjivati sljedeće lijekove tijekom liječenja Peyonom a da prethodno niste razgovarali s liječnikom Vašeg djeteta. Liječnik će možda trebati prilagoditi dozu ili zamijeniti neki od lijekova drugim lijekom:

-teofilin (primjenjuje se za liječenje tegoba s disanjem)

-doksapram (primjenjuje se za liječenje tegoba s disanjem)

-cimetidin (primjenjuje se za liječenje želučane bolesti)

-ketokonazol (primjenjuje se za liječenje gljivičnih infekcija)

-fenobarbital (primjenjuje se za liječenje epilepsije)

-fenitoin (primjenjuje se za liječenje epilepsije)

Kad se primjenjuje s lijekovima za liječenje želučane bolesti (kao što su antihistaminski blokatori H2 receptora ili inhibitori protonske pumpe koji smanjuju lučenje želučane kiseline), ovaj lijek može povećati rizik od ozbiljne crijevne bolesti s krvavim stolicama (nekrotizirajući enterokolitis).

Trudnoća i dojenje

Ako Vi (majka) dojite svoje dijete dok se liječi Peyonom, ne biste smjeli piti kavu niti uzimati bilo koje druge proizvode bogate kofeinom, jer kofein prelazi u majčino mlijeko.

Peyona sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) po dozi, tj. u osnovi ne sadrži natrij.

3.Kako primjenjivati Peyonu

Peyona se smije primjenjivati samo u jedinici neonatalne intenzivne skrbi u kojoj je dostupna prikladna oprema za nadzor i praćenje bolesnika. Liječenje treba započeti pod nadzorom liječnika s iskustvom u neonatalnoj intenzivnoj skrbi.

Doza

Liječnik Vašeg djeteta propisat će ispravnu količinu Peyone na temelju tjelesne težine djeteta.

Početna doza je 20 mg po kilogramu tjelesne težine (što odgovara 1 ml po kg tjelesne težine). Doza održavanja je 5 mg po kilogramu tjelesne težine (što odgovara 0,25 ml po kg tjelesne težine) svaka 24 sata.

Put i način primjene

Peyona će se davati kontroliranom intravenskom infuzijom pomoću infuzijske pumpe za štrcaljku ili druge infuzijske naprave s mjernim mehanizmom. Taj način se još zove “drip”.

Neke se doze (doze održavanja) mogu davati kroz usta.

Liječnik Vašeg djeteta možda će odlučiti povremeno provjeravati razine kofeina pomoću krvnih pretraga tijekom cijelog trajanja liječenja kako bi se izbjegla toksičnost.

Trajanje liječenja

Liječnik Vašeg djeteta će odlučiti točno koliko dugo će Vaše novorođenće morati primati terapiju lijekom Peyona.

Ako Vaše dijete neće imati napadaje apneje tijekom 5 do 7 dana, liječnik će prekinuti liječenje.

Ako Vaše novorođenče primi više Peyone nego što je trebalo

Ako Vaše novorođenče primi više kofeincitrata nego što je trebalo, može dobiti vrućicu, ubrzano disati

(tahipneja), postati nervozno, imati drhtanje (tremor) mišića, povraćati, imati povišene razine šećera u krvi (hiperglikemija), niske razine kalija u krvi (hipokalemija), visoke razine određenih tvari u krvi (ureja), povećan broj nekih krvnih stanica (leukocita) i napadaje .

U to slučaju treba odmah prekinuti liječenje lijekom Peyona, a liječnik Vašeg djeteta treba liječiti predoziranje.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku Vašeg djeteta.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Međutim, teško ih je razlikovati od čestih komplikacija koje nastaju u nedonoščadi i komplikacija same bolesti.

Za vrijeme liječenja Peyonom, Vaše novorođenče može imati neke od sljedećih reakcija:

Ozbiljne nuspojave

Nuspojave, učestalost kojih se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

- teška crijevna bolest s krvavom stolicom (nekrotizirajući enterokolitis)

Liječnik Vašeg djeteta može, u kontekstu opće kliničke ocjene, smatrati ozbiljnima i sljedeće nuspojave.

Druge nuspojave

Česte nuspojave (mogu se javiti kod do 1 na 10 osoba):

-lokalne upalne reakcije na mjestu primjene infuzije

-srčani poremećaji poput ubrzanih otkucaja srca (tahikardija)

-promjene razine šećera u krvi ili serumu (hiperglikemija)

Manje česte nuspojave (mogu se javiti kod do 1 na 100 osoba):

-stimulacija središnjeg živčanog sustava poput konvulzija

-srčani poremećaji poput nepravilnih otkucaja srca (aritmija)

Rijetke nuspojave (mogu se javiti kod do 1 na 1000 osoba): - alergijske reakcije

Nuspojave čija se učestalost ne može procijeniti iz dostupnih podataka:

-infekcija krvi (sepsa)

-promjene razine šećera u krvi ili serumu (hipoglikemija), izostanak rasta, nepodnošenje hrane

-stimulacija središnjeg živčanog sustava kao što je razdražljivost, nervoza i nemir; oštećenje mozga

-gluhoća

-regurgitacija (vraćanje hrane iz želuca), povećanje učestalosti udisaja želučanog sadržaja,

-pojačano mokrenje, povećanje određenih sastojaka mokraće (natrija i kalcija)

-promjene krvnih nalaza (snižena razina hemoglobina nakon produljenog liječenja i snižen hormon štitne žlijezde na početku liječenja)

Prijavljivanje nuspojava

Ako se kod Vašeg djeteta jave bilo kakve nuspojave, potrebno je obavijestiti liječnika Vašeg djeteta.

Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Peyonu

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Sve parenteralne otopine u ampulama moraju se prije primjene vizualno pregledati da ne sadrže čestice. Nakon otvaranja ampule, lijek se mora odmah primijeniti.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Peyona sadrži

Djelatna tvar je kofeincitrat.

Jedan ml sadrži 20 mg kofeincitrata (što odgovara 10 mg/ml kofeina u obliku baze).

Jedna ampula od 1 ml sadrži 20 mg kofeincitrata (što odgovara 10 mg kofeina u obliku baze) Jedna ampula od 3 ml sadrži 60 mg kofeincitrata (što odgovara 30 mg kofeina u obliku baze). Druge pomoćne tvari su citratna kiselina, natrijev citrat i voda za injekcije.

Kako Peyona izgleda i sadržaj pakiranja

Peyona je otopina za infuziju i oralna otopina.

Peyona je bistra, bezbojna otopina u staklenim ampulama. Jedna kutija sadrži 10 ampula.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Chiesi Farmaceutici S.p.A, Via Palermo 26/A,

43122 Parma, Italija

Proizvođač (puštanje serije lijeka u promet)

Alfa Wasserman S.p.A,

Via Enrico Fermi 1,

Alanno (PE)

Italija

Chiesi Pharmaceuticals GmbH,

Gonzagagasse 16/16,

A-1010 Beč

Austrija

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Chiesi sa/nv

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Tel: + 43 1 4073919

България

Luxembourg/Luxemburg

Chiesi Bulgaria EOOD

Chiesi sa/nv

Тел.: +359 29201205

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Česká republika

Magyarország

Chiesi CZ s.r.o.

Chiesi Hungary Kft.

 

Tel: + 420 261221745

Tel.:+36-1-429 1060

Danmark

Malta

Chiesi Pharma AB

Chiesi Farmaceutici S.p.A

Tlf: + 46 8 753 35 20

Tel: + 39 0521 2791

Deutschland

Nederland

Chiesi GmbH

Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Tel: +31 88 501 64 00

Eesti

Norge

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Chiesi Pharma AB

Tel: + 43 1 4073919

Tlf: + 46 8 753 35 20

Ελλάδα

Österreich

Chiesi Hellas AEBE

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Τηλ: + 30 210 6179763

Tel: + 43 1 4073919

España

Polska

Chiesi España, S.A.U.

Chiesi Poland Sp. z.o.o.

Tel: + 34 93 494 8000

Tel.: +48 22 620 1421

France

Portugal

Chiesi S.A.S

Angelini Farmacêutica, Lda

Tél: + 33 1 47688899

Tel: + 351 214 148 300

Hrvatska

România

Providens d.o.o.

Chiesi Romania S.R.L.

Tel.: +385 (1) 48 74 500

Tel: + 40 212023642

Ireland

Slovenija

Chiesi Ltd

Chiesi Slovenija d.o.o.

Tel: + 44 (0)161 488 5555

Tel: +386-1-43 00 901

Ísland

Slovenská republika

Chiesi Pharma AB

Chiesi Slovakia s.r.o.

Sími: +46 8 753 35 20

Tel: +421 259300060

Italia

Suomi/Finland

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Chiesi Pharma AB

Tel: + 39 0521 2791

Puh/Tel: +46 8 753 35 20

Κύπρος

Sverige

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Chiesi Pharma AB

Tηλ: + 39 0521 2791

Tel: +46 8 753 35 20

Latvija

United Kingdom

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Chiesi Ltd

Tel: + 43 1 4073919

Tel: + 44 (0)161 488 5555

Ova uputa je zadnji puta revidirana u:

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije namijenjene su samo liječnicima ili zdravstvenim djelatnicima:

Za detaljne informacije vidjeti priložen Sažetak opisa svojstava lijeka PEYONA.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept