Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Plegridy (peginterferon beta-1a) – Označavanje - L03AB13

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaPlegridy
ATK šifraL03AB13
Tvarpeginterferon beta-1a
ProizvođačBiogen Idec Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA

Početno pakiranje s napunjenim štrcaljkama

1.NAZIV LIJEKA

Plegridy 63 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Plegridy 94 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

peginterferon beta-1a

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

1 napunjena štrcaljka sadrži 63 mikrograma peginterferona beta-1a u 0,5 ml. 1 napunjena štrcaljka sadrži 94 mikrograma peginterferona beta-1a u 0,5 ml.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Natrijev acetat trihidrat, acetatna kiselina ledena, L-argininklorid, polisorbat 20 i voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

Početno pakiranje

1 napunjena štrcaljka od 63 mikrograma

1 napunjena štrcaljka od 94 mikrograma

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Isključivo za jednokratnu upotrebu.

Tablica na unutrašnjem poklopcu Bilježenje injekcija

0. dan (63 mikrograma)

14. dan (94 mikrograma) Datum

Mjesto davanja injekcije

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

Ako hladnjak nije dostupan, štrcaljke se može ostaviti na sobnoj temperaturi (do 25 °C) do 30 dana.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Biogen Idec Ltd.

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/934/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Plegridy 63

Plegridy 94

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA

Početno pakiranje s napunjenim brizgalicama

1. NAZIV LIJEKA

Plegridy 63 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

Plegridy 94 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

peginterferon beta-1a

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

1 napunjena brizgalica sadrži 63 mikrograma peginterferona beta-1a u 0,5 ml. 1 napunjena brizgalica sadrži 94 mikrograma peginterferona beta-1a u 0,5 ml.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Natrijev acetat trihidrat, acetatna kiselina ledena, L-argininklorid, polisorbat 20 i voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

Početno pakiranje

1 napunjena brizgalica od 63 mikrograma

1 napunjena brizgalica od 94 mikrograma

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Isključivo za jednokratnu upotrebu.

Tablica na unutrašnjem poklopcu

Bilježenje injekcije

0.dan (63 mikrograma)

14.dan (94 mikrograma) Datum

Mjesto davanja injekcije

otvoriti ovdje

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

Ako hladnjak nije dostupan, brizgalice se može ostaviti na sobnoj temperaturi (do 25 °C) do 30 dana.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Biogen Idec Ltd.

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/934/002

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Plegridy 63

Plegridy 94

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA

Napunjena štrcaljka od 125 μg

1. NAZIV LIJEKA

Plegridy 125 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki peginterferon beta-1a

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna napunjena štrcaljka sadrži 125 mikrograma peginterferona beta-1a u 0,5 ml.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Natrijev acetat trihidrat, acetatna kiselina ledena, L-argininklorid, polisorbat 20 i voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

2 napunjene štrcaljke

6 napunjenih štrcaljki

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Isključivo za jednokratnu upotrebu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

Ako hladnjak nije dostupan, štrcaljke se može ostaviti na sobnoj temperaturi (do 25 °C) do 30 dana.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Biogen Idec Ltd.

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/934/003

EU/1/14/934/004

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Plegridy 125

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA

Napunjena brizgalica 125 μg

1. NAZIV LIJEKA

Plegridy 125 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici peginterferon beta-1a

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna napunjena brizgalica sadrži 125 mikrograma peginterferona beta-1a u 0,5 ml.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Natrijev acetat trihidrat, acetatna kiselina ledena, L-argininklorid, polisorbat 20 i voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

2 napunjene brizgalice

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Isključivo za jednokratnu upotrebu.

otvoriti ovdje

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

Ako hladnjak nije dostupan, brizgalice se može ostaviti na sobnoj temperaturi (do 25 °C) do 30 dana.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Biogen Idec Ltd.

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/934/005

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Plegridy 125

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA

Višestruko pakiranje napunjene brizgalice od 125 μg (Sadrži plavi okvir)

1. NAZIV LIJEKA

Plegridy 125 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

peginterferon beta-1a

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna napunjena brizgalica sadrži 125 mikrograma peginterferona beta-1a u 0,5 ml.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Natrijev acetat trihidrat, acetatna kiselina ledena, L-argininklorid, polisorbat 20 i voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

6 napunjenih brizgalica

Višestruko pakiranje: 6 (3 pakiranja od 2) napunjenih brizgalica od 125 mikrograma.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Isključivo za jednokratnu upotrebu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

Ako hladnjak nije dostupan, brizgalice se može ostaviti na sobnoj temperaturi (do 25 °C) do 30 dana.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Biogen Idec Ltd.

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/934/006

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Plegridy 125

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA SREDNJEM PAKIRANJU

UNUTARNJA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA

Višestruko pakiranje napunjene brizgalice od 125 μg (Ne sadrži plavi okvir)

1. NAZIV LIJEKA

Plegridy 125 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici peginterferon beta-1a

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna napunjena brizgalica sadrži 125 mikrograma peginterferona beta-1a u 0,5 ml.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Natrijev acetat trihidrat, acetatna kiselina ledena, L-argininklorid, polisorbat 20 i voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

2 napunjene brizgalice. Sastavni dio višestrukog pakiranja, ne može se prodavati odvojeno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Isključivo za jednokratnu upotrebu.

otvoriti ovdje

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

Ako hladnjak nije dostupan, brizgalice se može ostaviti na sobnoj temperaturi (do 25 °C) do 30 dana.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Biogen Idec Ltd.

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/934/006

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Plegridy 125

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Početno pakiranje s napunjenim štrcaljkama i dvostrukim poklopcem

1. NAZIV LIJEKA

Plegridy 63 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Plegridy 94 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

peginterferon beta-1a

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Biogen Idec Ltd.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Serija

5.DRUGO

Početno pakiranje

Za potkožnu primjenu

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP Pakiranje s napunjenom štrcaljkom od 125 μg i dvostrukim poklopcem

1. NAZIV LIJEKA

Plegridy 125 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

peginterferon beta-1a

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Biogen Idec Ltd.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

Za potkožnu primjenu

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati.

Čuvati lijek u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Naljepnica na napunjenoj štrcaljki u početnom pakiranju

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Plegridy 63 μg injekcija

Plegridy 94 μg injekcija

peginterferon beta-1a s.c.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,5 ml

6.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Naljepnica na napunjenoj štrcaljki od 125 μg

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Plegridy 125 μg injekcija

peginterferon beta-1a s.c.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,5 ml

6. DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Naljepnica na napunjenoj brizgalici u početnom pakiranju

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Plegridy 63 μg injekcija

Plegridy 94 μg injekcija

peginterferon beta-1a s.c.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,5 ml

6. DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Naljepnica na napunjenoj brizgalici od 125 μg

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Plegridy 125 μg injekcija

peginterferon beta-1a s.c.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,5 ml

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept