Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Plenadren (hydrocortisone) – Označavanje - H02AB09

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaPlenadren
ATK šifraH02AB09
Tvarhydrocortisone
ProizvođačShire Services BVBA

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA JEDINIČNOG PAKIRANJA

1.NAZIV LIJEKA

Plenadren 5 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem hidrokortizon

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta s prilagođenim oslobađanjem sadrži 5 mg hidrokortizona.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Tableta s prilagođenim oslobađanjem

50 tableta s prilagođenim oslobađanjem

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Tabletu progutati cijelu. Ne lomiti, drobiti ili žvakati.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussels

Belgija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/715/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Plenadren 5 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU NALJEPNICA NA VIŠESTRUKOM PAKIRANJU (S PLAVIM OKVIROM)

1. NAZIV LIJEKA

Plenadren 5 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem hidrokortizon

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta s prilagođenim oslobađanjem sadrži 5 mg hidrokortizona.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Višestruko pakiranje: 100 (2 boce po 50) tableta s prilagođenim oslobađanjem Višestruko pakiranje: 150 (3 boce po 50) tableta s prilagođenim oslobađanjem Višestruko pakiranje: 300 (6 boca po 50) tableta s prilagođenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Tabletu progutati cijelu. Ne lomiti, drobiti ili žvakati.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Kroz usta

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussels

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/715/003 100 tableta s prilagođenim oslobađanjem (2 boce po 50)

EU/1/11/715/004 150 tableta s prilagođenim oslobađanjem (3 boce po 50)

EU/1/11/715/005 300 tableta s prilagođenim oslobađanjem (6 boca po 50)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Plenadren 5 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

BOCA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Plenadren 5 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

Hidrokortizon

Kroz usta

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

50 tableta s prilagođenim oslobađanjem

6.DRUGO

Shire Services BVBA

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA JEDINIČNOG PAKIRANJA

1. NAZIV LIJEKA

Plenadren 20 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem hidrokortizon

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta s prilagođenim oslobađanjem sadrži 20 mg hidrokortizona.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Tableta s prilagođenim oslobađanjem

50 tableta s prilagođenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Tabletu progutati cijelu. Ne lomiti, drobiti ili žvakati.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussels

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/715/002

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Plenadren 20 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU NALJEPNICA NA VIŠESTRUKOM PAKIRANJU (S PLAVIM OKVIROM)

1. NAZIV LIJEKA

Plenadren 20 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem hidrokortizon

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta s prilagođenim oslobađanjem sadrži 20 mg hidrokortizona.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Višestruko pakiranje: 100 (2 boce po 50) tableta s prilagođenim oslobađanjem Višestruko pakiranje: 150 (3 boce po 50) tableta s prilagođenim oslobađanjem Višestruko pakiranje: 300 (6 boca po 50) tableta s prilagođenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Tabletu progutati cijelu. Ne lomiti, drobiti ili žvakati.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussels

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/715/006 100 tableta s prilagođenim oslobađanjem (2 boce po 50)

EU/1/11/715/007 150 tableta s prilagođenim oslobađanjem (3 boce po 50)

EU/1/11/715/008 300 tableta s prilagođenim oslobađanjem (6 boca po 50)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Plenadren 20 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

BOCA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Plenadren 20 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem hidrokortizon

Kroz usta

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

50 tableta s prilagođenim oslobađanjem

6. DRUGO

Shire Services BVBA

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept